Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Κυριαρχία

Παρουσιάζουμε δυό δείγματα της κυριαρχίας (domination), από τα 2545 που περιέλαβε στο βιβλίο του ο Κασπαριάν.
Το πρόβλημα-118 είναι μια σπουδή του παραγωγικού συνθέτη Χένρι Ρινκ (Henri Rinck). Η μάχη είναι (R+B εναντίον Q), και σε λίγες κινήσεις η κυριαρχία των λευκών πάνω στην σκακιέρα τούς δίνει την νίκη. Η βασίλισσα μάταια προσπαθεί να αποφύγει το μοιραίο.


(Πρόβλημα 118)
Ρινκ (Henri Rinck),
”Deutsche Schachzeitung“, 1903
Παίζουν τα λευκά και νικούν
+ (5+5)
[6q1/6p1/2k4p/R6B/p7/8/2P3P1/2K5]

Κλειδί: 1.Ra8! ( > 2.Rxg8 . Αν 1...Qxa8 τότε 2.Bf3+ και 3.Bxa8)
1...Qa2
2.Rxa4 ( > 3.Rxa2 . Αν 2...Qxa4 τότε 3.Be8+ και 4.Bxa4)
2...Qg8
3.Ra8 (επιμένει!) Qh7
4.Bg6 Qxg6
5.Ra6+ K~
6.Rxg6 ±


Το πρόβλημα-139 είναι μια σπουδή του Κασπαριάν, από το κεφάλαιο (R+B+B εναντίον Q). Για να αποφύγει την άμεση απώλεια της βασίλισσας, ο μαύρος βασιλιάς υποχρεώνεται να εκτεθεί σε μπαταρίες, με αποτέλεσμα μια σειρά από διπλά σαχ. Στο τέλος η βασίλισσα χάνεται.


(Πρόβλημα 139)
Κασπαριάν (G. Kasparyan),
Πρώτο βραβείο, Tourney Marking 20th Anniversary of the USSR Young Communist League, 1938
Παίζουν τα λευκά και νικούν
+ (5+6)
[8/q1b5/8/8/3k4/p3R2p/P5Bp/6BK]

Δεν είναι καλό το {1.Rd3++? Kxd3 2.Bf1+ Kc2 3.Bxa7 Kb2 4.Bc4 Be5} και τα μαύρα διασώζονται.
Κλειδί 1.Re4++! Kd5!
2.Rd4++ Kc5!
3.Rd5++ Kc6!
4.Rc5++ Kb6! (Αν 4...Kd6 5.Rc6+ Kd7 6.Bxh3+ Kxc6 7.Bxa7+)
5.Rc6++ Kb7!
6.Rb6++ Kc8
7.Bxh3+ Kd8
8.Rd6+ Bxd6
9.Bxa7 ±