Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Ευχές για Καλή Χρονιά 2018

Αποχαιρετώ το 2017 με μια βοηθητική σύνθεσή μου δύο κινήσεων με δύο λύσεις (h#2, 2.1.1.1).
Εύχομαι να ζήσει καλύτερες μέρες το σκάκι, και ως σκακιστική σύνθεση, και ως σκακιστική παρτίδα.

Τι μπορούμε να δούμε στο πρόβλημα αυτό;

Δυο θυσίες στην δεύτερη μαύρη κίνηση (Qf7 / Rc1).

Η λευκή βασίλισσα κάνει ματ, από την στήλη ή από την διαγώνιο, και για να τα καταφέρει, δύο κομμάτια (ένα μαύρο και ένα λευκό) εκκενώνουν τα δύο ενδιάμεσα τετράγωνα στην γραμμή του ματ.
(Είναι θέμα από το Παγκόσμιο WCCC του Βελιγραδίου 2016).

Το τετράγωνο διαφυγής e5 φυλάσσεται από τον Λευκό παθητικά (από τον wRg5 μετά το πάρσιμο του wPf5), ή ενεργητικά (με την κίνηση 1…d4, που ανοίγει την διαγώνιο c1-f4, ξεκαρφώνει τον bRc3, κλείνει την διαγώνιο e3-c5, και ελέγχει το e5).

Μανωλάς Εμμανουήλ
h#2, 2.1.1.1

Η λύση είναι

1.Qxf5 Qa7 2.Qf7 Qxf7#

1.e2 d4 2.Rc1+ Qxc1#