Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2008

Είσαστε λύτες; (Άσκηση 5)

Στην άσκηση αυτή παραθέτουμε δώδεκα ορθόδοξα προβλήματα και ζητούμε να τα λύσετε. (Τώρα, αν δεν μπορέσετε να λύσετε κάποια δεν πειράζει, στείλτε λιγότερες από δώδεκα λύσεις. Αρκεί το κλειδί για τα δυάρια. Μέχρι την δεύτερη κίνηση για τα τριάρια. Στο πολυκίνητο ολόκληρη την βαριάντα. Για να συμπεριληφθείτε στον κατάλογο των λυτών της άσκησης, χρειαζόμαστε το όνομά σας. Τελευταία ημέρα αποστολής: 21/03/2008).

Τα πρώτα έξι έχουν πιόνι Πικανίνι στα τετράγωνα από το b7 μέχρι το g7 αντίστοιχα.
Το πρόβλημα-55 έχει έτοιμο παιχνίδι και δοκιμές που σχετίζονται με Γκρίμσο και Νοβότνι.
Στο πρόβλημα-56 υπάρχει αρχικά ένα ενοχλητικό πιόνι f7, πώς όμως αντιμετωπίζονται στην συνέχεια οι τέσσερις κινήσεις του Πικανίνι e7;
Στο πρόβλημα-57 βλέπουμε τον μαρτυριάρη Ra1 και καταλαβαίνουμε το κλειδί.
Στο πρόβλημα-58 αμέσως φαίνεται το κλειδί Νοβότνι.
Στο πρόβλημα-59 δεν χρειαζόμαστε υπερβολικές δυνάμεις για το ματ.
Στο πρόβλημα-60 περιέχεται ένα διπλό Γκρίμσο (με έναν αξιωματικό και δυό πύργους).

Περισσότερα για τις λύσεις σε ειδική ανάρτηση που θα ακολουθήσει σε δυό εβδομάδες.

(Πρόβλημα 49)
Κ. Μάνσφιλντ (Comins Mansfield),
The British Chess Magazine, 1916
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (6+4)
[KR2B3/Bp6/Q7/8/8/8/5S1p/6kr]
(Πρόβλημα 50)
Μαρμπλ και Μπέτμαν (Murray Marble and Henry Wald Bettmann)
The Pittsburgh Gazette Times, 1915
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (5+2)
[7Q/2p5/1P1S3R/3k4/8/2K5/8/8]
(Πρόβλημα 51)
Μπέτμαν (Henry Wald Bettmann),
La Presse, 1915
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (13+2)
[4B3/3p4/2P1PQ2/P1k2P1R/4P1S1/1K4R1/5S1B/8]
(Πρόβλημα 52)
Κ. Μάνσφιλντ (Comins Mansfield),
Τρίτο Βραβείο, Memorial L. Segal, Themes-64, 1962
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (7+3)
[8/4p2K/3P4/5kP1/2R1Sp2/1B3Q2/8/8]
(Πρόβλημα 53)
Μορς (C. Morse),
”The Problemist”, 1962
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (9+3)
[5Q2/4Bp2/4P1R1/4R3/4p1BP/4P1k1/8/6K1]
(Πρόβλημα 54)
Walther Martinus Johannes Jørgensen
Arbejder-Skak, 1950
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (10+8)
[6Q1/1S4p1/2R2S1P/5k2/3P1s1p/5RbP/5p1p/2B2K1s]
(Πρόβλημα 55)
Τουρά (W. Tura),
Πρώτο βραβείο, ”Europe Echecs”, 1962
(Έχει έτοιμο παιγνίδι) Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
* #2 (10+11)
[2B1S1q1/2S1Pb2/1pP3rs/b3k1p1/r2p2R1/BR1p2K1/5Q2/8]
(Πρόβλημα 56)
Νιμάγιερ (M. Niemeijer),
Πρώτο βραβείο, ”Tijdschrift v. d. N. S. B.”, 1928
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 3 κινήσεις
#3 (9+8)
[2b3K1/1pPkpp2/1P1P1RP1/3p1p1S/3S1p2/5P2/8/8]
(Πρόβλημα 57)
Ρεν Α.
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 3 κινήσεις
#3 (6+5)
[8/8/6s1/8/8/2s3R1/4P2p/RbSQK2k]
(Πρόβλημα 58)
Χ. Μέρτες
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (4+3)
[8/6r1/5Q1b/7k/8/5S1K/4S3/8]
(Πρόβλημα 59)
Άλαν Βέρλε (Allan Werle),
”Tidskrift för Schack“, 1945
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 4 κινήσεις
#4 (2+2)
[8/4P3/8/8/8/8/3p1K2/7k]
(Πρόβλημα 60)
Σίφμαν Τζ. Α. (J. A. Schiffmann),
”T N S B Chess Assn. Tourney”, 1929
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (12+8)
[8/1s1Pp3/b3PkSP/R3S1p1/r2Q2P1/p5K1/B4B2/3r1R2]