Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Σκάκι στο σχολείο

P7_TA-PROV(2012)0097
Καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 6 και το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους τομείς για τον οποίο «η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών»·
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σκάκι είναι ένα άθλημα προσιτό σε παιδιά κάθε κοινωνικής ομάδας, θα μπορούσε συνεπώς να συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και στην επίτευξη στόχων πολιτικής, όπως η κοινωνική ενσωμάτωση, η καταπολέμηση των διακρίσεων, η μείωση της εγκληματικότητας, ακόμη και η μάχη με διάφορες εξαρτήσεις·
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, το σκάκι μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση, την υπομονή και την επιμονή του, και να συμβάλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της διαίσθησης, της μνήμης και των δεξιοτήτων ανάλυσης και λήψης αποφάσεων· επίσης το σκάκι διδάσκει την αποφασιστικότητα, τη θετική στάση και την άμιλλα·
1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΕ·
2. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει την απαραίτητη προσοχή στο πρόγραμμα «Σκάκι στο σχολείο» και να διασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότησή του από το 2012 και μετά·
3. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών όσον αφορά την επίδραση του προγράμματος στην ανάπτυξη των παιδιών·
4. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, μαζί με τα ονόματα των υπογραφόντων[1], στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

[1] Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 3 των Πρακτικών της 15ης
Μαρτίου 2012 (P7_PV-PROV(2012)03-15(ANN3)).

Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Στατιστικά ιστολογίου, τέταρτο έτος

Όπως γνωρίζετε, το ιστολόγιο έχει λίγους και πιστούς φίλους οπότε είναι φυσικό τα φετινά στατιστικά να είναι σχεδόν ίδια με τα περυσινά. Τα Google Analytics έχουν πάμπολλα στοιχεία, από τα οποία σας παραθέτω μερικά:

Πλήθος επισκεπτών : 8874

Πλήθος μοναδικών επισκεπτών : 4021

Νέοι επισκέπτες 43%, επανερχόμενοι επισκέπτες 57%.

810 επισκέπτες επανήλθαν πάνω από 200 φορές, 560 επανήλθαν 101-200 φορές, 599 επανήλθαν 51-100 φορές κλπ..

59 επισκέπτες παρέμειναν πάνω από 30 λεπτά της ώρας, 351 παρέμειναν 10-30 λεπτά, 548 παρέμειναν 3-10 λεπτά.

Επισκέπτες από διάφορες Χώρες : 8063 Ελλάδα, 153 Αγγλία, 132 Κύπρος, 119 ΗΠΑ, 39 Γερμανία, 36 Βραζιλία, 32 Πολωνία, 27 Ιταλία, 19 Γαλλία, κλπ..

Επισκέψεις από νομούς Ελλάδας : 6321 Αττική, 958 Θεσσαλονίκη, 194 Αχαΐα, 106 Ηράκλειο, 82 Λάρισα, 41 Κοζάνη, 40 Καβάλα, 35 Μαγνησία, 35 Ημαθία, 31 Ιωάννινα, κλπ..

Αναρτήσεις με τις περισσότερες επισκέψεις :
343, Συνθέτες και συνθέσεις τους
323, Ανοίγματα γραμμών (1)
216, Σιαπέρας Τριαντάφυλλος
181, Ελληνική ορολογία προβληματιστών
124, Εύκολη νίκη σε 4 κινήσεις
118, Νέος πρωταθλητής ο Νίκος Μενδρινός
114, Διαγωνισμός λύσης ΕΣΣΝΑ 2011
113, Πρόβλημα πολύδυμο
107, Σχολική εργασία για το σκάκι

Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ για την στήριξη και τα σχόλιά σας, για τις αναφορές και τους συνδέσμους.
Αν δεν είναι πολλές οι αναρτήσεις τον τελευταίο καιρό, αυτό οφείλεται αφενός στην περιρρέουσα κατάσταση που μας απασχολεί όλους και αφετέρου στην προσπάθειά μου να συνθέσω προβλήματα για διάφορους διαγωνισμούς.
(Είναι άχαρο να δημιουργείς αλλά να μην μπορείς να μιλήσεις γι'αυτό! Για παράδειγμα σας λέω ότι για ένα διαγωνισμό που είχε προθεσμία αποστολής μέχρι Ιανουάριο 2011 τα αποτελέσματα δεν τα έχει ανακοινώσει ακόμα ο κριτής. Είμαστε στην αναμονή).

Θα συνεχίσουμε με ειδήσεις για διαγωνισμούς και πολλές ενδιαφέρουσες συνθέσεις.
Χαιρετώ φιλικά
Μανωλάς Εμμανουήλ