Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2008

Λύση της Άσκησης 5

Στην άσκηση-5 ζητήσαμε να λύσετε δώδεκα ορθόδοξα προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ τους αναγνώστες ΦΟΝ Ηρακλείου Επικοινωνία και Γιάννη Βραϊμάκη, που έστειλαν απαντήσεις με μερικές σωστές λύσεις.
Οι λύσεις των προβλημάτων είναι οι εξής:

(Πρόβλημα 49)
Κ. Μάνσφιλντ (Comins Mansfield),
1916
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (6+4)
[KR2B3/Bp6/Q7/8/8/8/5S1p/6kr]


Δοκιμές : {1.Rxb7? / Kxb7? / Qe2? / Qa1+? / Sh3+? Kg2!}, {1.Qf1+? / Qxb7? / Qg6+? K(x)f1!}.
Κλειδί: 1.Bc6! ( > 2.Rg8# / Qa1# / Sh3# )
1...bxc6 2.Rg8#
1...b5 2.Qa1#
1...b6 2.Sh3#
1...bxa6 2.Rb1#
Υπάρχει Πικανίνι στο b7. Οι τρείς απειλές του κλειδιού διαχωρίζονται σε τρεις βαριάντες και υπάρχει άμυνα που αντιμετωπίζει όλες τις απειλές του κλειδιού, αλλά επιτρέπει άλλο ματ. Αυτό είναι το θέμα Κάρλστρεμ-Φλεκ.


(Πρόβλημα 50)
Μαρμπλ και Μπέτμαν (Marble and Bettmann)
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (5+2)
[7Q/2p5/1P1S3R/3k4/8/2K5/8/8]

Δοκιμές : {1.Qd4+? Kc6!}, {1.Qe5+? Kxe5!}, {1.Sc4? / Sf7? Ke4!}
Κλειδί: 1.Qe8! (τσούκτσβανγκ).
1...Kc5 2.Qb5#
1...c5 2.Qe4#
1...c6 2.Qh5#
1...cxb6 2.Qb5#
1...cxd6 2.Rh5#
Υπάρχει Πικανίνι στο c7.


(Πρόβλημα 51)
Μπέτμαν (Bettmann),
1915
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (13+2)
[4B3/3p4/2P1PQ2/P1k2P1R/4P1S1/1K4R1/5S1B/8]

Στο έτοιμο παιγνίδι 1...dxc6 / dxe6 2.Qe5#

Δοκιμές : {1 Bxd7? / exd7? / Rc3+? Kb5!}, {1 Qd4+? Kxd4!}, {1 Qe5+? / Ka4? Kxc6!}.

Κλειδί: 1.Qd8! (τσούκτσβανγκ).
1...Kxc6 / Kb5 2.Qb6#
1...Kd6 2.Rc3#
1...Kd4 2.Qb6#
1...d5 2.Qxd5#
1...d6 2.Qb6#
1...dxc6 2.f6#
1...dxe6 2.fxe6#
Υπάρχει Πικανίνι στο d7.


(Πρόβλημα 52)
Κ. Μάνσφιλντ (Comins Mansfield),
Τρίτο Βραβείο, Memorial L. Segal, Themes-64, 1962
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (7+3)
[8/4p2K/3P4/5kP1/2R1Sp2/1B3Q2/8/8]

Δοκιμές : {1.Rc5+? e5!}, {1.Qxf4+? Kxf4!}, {1.Qh3+? Ke5!}
Κλειδί: 1.Sf6! (τσούκτσβανγκ).
1...Kxg5 2.Qxf4#
1...Ke5 / Ke6 2. Qd5#
1...e5 2.Qg4#
1...e6 2.Qxf4#
1...exd6 2.Qd5#
1...exf6 2.Rc5#
Υπάρχει Πικανίνι στο e7.


(Πρόβλημα 53)
Μορς (C. Morse),
”The Problemist”, 1962
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (9+3)
[5Q2/4Bp2/4P1R1/4R3/4p1BP/4P1k1/8/6K1]

Δοκιμές : {1.Qh6? / Bb4? / Be2+? fxg6!}, {1.Rh5? f5!}.
Κλειδί: 1.Qb8! ( > 2.Re5 ~(οπουδήποτε, εκτός από g5) #)
1...f5 2.Rxf5#
1...f6 2.Rh5#
1...fxe6 2.Rxe6#
1...fxg6 2.Rxe4#
Υπάρχει Πικανίνι στο f7.


(Πρόβλημα 54)
Walther Martinus Johannes Jørgensen
Arbejder-Skak, 1950
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (10+8)
[6Q1/1S4p1/2R2S1P/5k2/3P1s1p/5RbP/5p1p/2B2K1s]

Φάση πρώτη: Έτοιμο παιγνίδι 1...g5 / g6 / gxf6 / gxh6 2.Qh7# / Qd5# / Sd6# / Qg4#
Φάσεις ενδιάμεσες - Δοκιμές : {1.Qd5+? Kg6!}, {1.Sd6+? / Rc5+? Kxf6!}, {1.Qf7? gxf6!}, {1.Sf6~? K(x)e4!}, {1.Rxf4+? Bxf4!}.
Φάση τελευταία: Κλειδί 1.Qe8! (τσούκτσβανγκ).
1...Kg5 2.Qh5#
1...g5 / g6 / gxf6 / gxh6 2.Qe4# / Qe5# / Rc5# / Qh5# (τέσσερα αλλαγμένα ματ)
Υπάρχει Πικανίνι στο g7.


(Πρόβλημα 55)
Τουρά (W. Tura),
Πρώτο βραβείο, ”Europe Echecs”, 1962
(Έχει έτοιμο παιγνίδι) Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
* #2 (10+11)
[2B1S1q1/2S1Pb2/1pP3rs/b3k1p1/r2p2R1/BR1p2K1/5Q2/8]

Εντοπίζουμε δυο μαύρες διατομές Γκρίμσο στα τετράγωνα b4 και e6 με έτοιμα ματ :
Φάση 1η : * 1...Bb4 / Rb4 / Be6 / Re6 2.Qxd4# / Qe1# / Bd6# / Rb5#

Αν δοκιμάσουμε να εκμεταλλευτούμε ως διατομή Νοβότνι το b4, τα μαύρα χρησιμοποιούν το Γκρίμσο στο e6 για να κλείσουν την γραμμή του Bc8 προς το f5 και να κάνουν το f5 τετράγωνο διαφυγής του βασιλιά.
Φάση 2η - Δοκιμή : {1.Bb4? [2.Qxd4# / Qe1#] Re6! (και δεν υπάρχει ματ με 2.Rb5)}
Φάση 3η - Δοκιμή : {1.Rb4? (ίδιες απειλές) Be6! (και δεν υπάρχει ματ με 2.Bd6)}

Υπάρχουν πολλές δοκιμές ακόμη: {1 Re4+? Kxe4!}, {1 Rxg5+? Rxg5+!}, {1 Rb5+? Bd5!}, {1 Bd6+? Rxd6!}, {1 Qe1+? Bxe1+!}, {1 Qxd4+? Rxd4!}, {1 Qe3+? dxe3!}, {1 Qe2+? dxe2!}, {1 Qf6+? Rxf6!}, {1 Qf5+? Sxf5+!}, {1 Qf4+? gxf4+!}.

Το κλειδί είναι διατομή Νοβότνι στο e6, τα μαύρα αμύνονται με παρεμβολές στην άσπρη διατομή Γκρίμσο του b4 κλείνοντας την γραμμή του Ba3 προς το d6 και του Rb3 προς το b5, αλλά το τετράγωνο αυτό είναι και μαύρη διατομή Γκρίμσο, οπότε η λευκή βασίλισσα εκτελεί μία από τις δύο απειλές 2.Qxd4# / Qe1#.
Φάση τελευταία : Κλειδί: 1.Be6! ( > 2.Rb5# / Bd6#) Bb4 / Rb4 2.Qxd4# / Qe1#.


(Πρόβλημα 56)
Νιμάγιερ (M. Niemeijer),
Πρώτο βραβείο, ”Tijdschrift v. d. N. S. B.”, 1928
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 3 κινήσεις
#3 (9+8)
[2b3K1/1pPkpp2/1P1P1RP1/3p1p1S/3S1p2/5P2/8/8]

Δοκιμή : {1.Re6? fxe6!}, {1.Rxf7? Kxd6!}.
Τα μαύρα δεν έχουν μεγάλη κινητικότητα στα κομμάτια τους. Αν δεν υπήρχε το πιόνι f7, θα τους έμεναν μόνο οι κινήσεις του e7 και το Ke8.
Κλειδί: 1.gxf7! ( > 2.f8=Q και 3.Qxe7#)
Η ομορφιά του προβλήματος είναι ότι στις τέσσερις κινήσεις Πικανίνι του e7, τα λευκά απαντούν με τις τέσσερις προαγωγές (AUW) του f7!
1...e6 2.f8=Q e5 3.Qd8# / Qe7# / Rf7#
1...e5 2.f8=S+ Ke8 3.Sg7#
1...exd6 2.f8=R Ke7 3.R6f7#
1...exf6 2.f8=B Ke8 3.Sxf6#
Το ίδιο πιόνι, στο ίδιο τετράγωνο, προάγεται σε τέσσερα διαφορετικά κομμάτια.


(Πρόβλημα 57)
Ρεν Α.
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 3 κινήσεις
#3 (6+5)
[8/8/6s1/8/8/2s3R1/4P2p/RbSQK2k]

Ο μαύρος βασιλιάς είναι στριμωγμένος στην γωνία και με ένα σαχ γίνεται ματ. Ποιο κομμάτι θα δώσει αυτό το ματ;
Δοκιμές : {1.Kd2+? / Kf2+? / Sd3? Sxd1!}.

Ο Ra1 είναι μαρτυριάρης, γιατί προδίνει την πρόθεση του συνθέτη να χρησιμοποιήσει το μεγάλο ροκέ. Παρατηρούμε όμως ότι ο Ra1 και ο Ke1 έχουν πολλά κομμάτια ανάμεσά τους, απειλεί και ο Sc3 το τετράγωνο d1 (όπως είδαμε και στις δοκιμές), άρα δεν προλαβαίνουν σε τρεις κινήσεις τα λευκά να κάνουν μεγάλο ροκέ.
Ή μήπως προλαβαίνουν;
Ναι, αν ξεκινήσουν με σαχ στο κλειδί.
Κλειδί: 1.Qd5+ Sxd5
2.Sd3 ( > 3.Sf2) Bxd3
3.0-0-0#
Το λευκό πιόνι φράζει την διαγώνιο d1 – f3 για να εμποδίσει το 1.Qf3#.


(Πρόβλημα 58)
Χ. Μέρτες
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (4+3)
[8/6r1/5Q1b/7k/8/5S1K/4S3/8]

Δοκιμές : {1.Qh4+? Kg6!}, {1.Qg5+? Bxg5!}, {1.Qxg7? Bxg7!}, {1.Qf5+? Bg5!}, {1.Qf7+? Rxf7!}, {1.Qxh6+? Kxh6!}, {1.Se5? Rg4!}, {1.Sg3+? Rxg3+!}, {1.Sf4+? Bxf4!}.
Ελάχιστος χρόνος χρειάζεται για να εντοπίσουμε την μαύρη διατομή Γκρίμσο στο g5. Την εκμεταλλευόμαστε ως διατομή Νοβότνι.
Κλειδί: 1.Sg5! ( > 2.Sf4# / Sg3#)
1...Bxg5 / Rxg5 2.Sg3# / Sf4#.


(Πρόβλημα 59)
Άλαν Βέρλε (Allan Werle),
”Tidskrift för Schack“, 1945
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 4 κινήσεις
#4 (2+2)
[8/4P3/8/8/8/8/3p1K2/7k]

Δοκιμάζοντας {1.e8=Q? d1=S+! 2.Kg3 Se3 3.Qxe3 τα μαύρα είναι πατ}, επειδή η Qe3 επιβλέπει το g1. Για τον λόγο αυτό κάνουμε υποπροαγωγή στο κλειδί.
Κλειδί: 1.e8=R! ( > 2.Rg8#) d1=S+
2.Kg3 Se3
3.Rxe3 Kg1
4.Re1#


(Πρόβλημα 60)
Σίφμαν Τζ. Α. (J. A. Schiffmann),
”T N S B Chess Assn. Tourney”, 1929
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (12+8)
[8/1s1Pp3/b3PkSP/R3S1p1/r2Q2P1/p5K1/B4B2/3r1R2]

Δοκιμές : {1.d8=Q? Sxd8!}, {1.Sd3+? Rxd4!}, {1.Be1+? Bxf1!}.
Κλειδί: 1.Sf8! ( > 2.Sh7#)
1...Rc4 / Bc4 (κλείνουν την γραμμή του Ba2 προς το e6) 2.Be1# / Sd3#
1...Rd3+ / Bd3 2.Be3# / Sc4#
Τις κινήσεις των πύργων στα c4, d3 αντιμετωπίζει ο Bf2 που σχηματίζει μπαταρία με τον Rf1. Τις κινήσεις του Ba6 στα c4, d3 αντιμετωπίζει ο Se5 που σχηματίζει μπαταρία με την Qd4.
Στο πρόβλημα παρουσιάζεται το θέμα TRD:

Θέμα TRD (τι-αρ-ντί) : Είναι διπλό Γκρίμσο που γίνεται από δυο Πύργους και έναν Αξιωματικό, ή από δυο Αξιωματικούς και έναν Πύργο. (Λέγεται και Three Rider Double).

Το θέμα ονομάστηκε έτσι για να τιμηθεί ο Τόμας Ρέινερ Ντόουσον (Thomas Rayner Dawson), Βρετανός, που πέθανε το 1951. Ο Ντόουσον επινόησε το μυθικό σκάκι (fairy chess). Το μυθικό σκάκι έχει πολλά (πάνω από χίλια) μυθικά κομμάτια ή αλλιώτικες σκακιέρες ή ειδικές συνθήκες ή διαφορετικούς κανόνες παιγνιδιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: