Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2008

Διατομή Νοβότνι (και το πρώτο Νοβότνι)

Το πρώτο Νοβότνι


(Πρόβλημα 125)
Νοβότνι Α. (A. Nowotny),
1854
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 4 κινήσεις
#4 (6+4)
[1s5r/8/6b1/2R5/1B1k4/8/1R1K1S2/5S2]


Κλειδί: 1.Sg3! ( > 2.Se2#) Re8
2.Rbc2 ( > 3.R2c4#) Bxc2
3.Sfe4 ( > 4.Bc3#. Η κίνηση του Ίππου γίνεται για να κόψει τις γραμμές επίδρασης των μαύρων πύργου και αξιωματικού ώστε, αν παρθεί ο Ίππος, να γίνει ματ με τον Sg3 σε μία από δυο θέσεις)
3...Bxe4 / Rxe4
4.Se2# / Sf5#


Θέμα: Διατομή Νοβότνι (Nowotny): είναι ένα τετράγωνο, το οποίο είναι Γκρίμσο διατομή μαύρων κομματιών διαφορετικής γραμμικής κίνησης, και στο οποίο τοποθετείται ένα λευκό κομμάτι για να κόψει τις γραμμές των μαύρων και να τα εξαναγκάσει (όταν πάρουν το λευκό) να αλληλοπαρεμβληθούν.
Λευκό Νοβότνι : είναι η διατομή λευκών κομματιών διαφορετικής γραμμικής κίνησης πάνω στην οποία τοποθετείται ένα μαύρο κομμάτι για να τα αναγκάσει να παρεμβληθούν αμοιβαία.(Πρόβλημα 40)
Λίπτον Μ. (M. Lipton),
Δεύτερο βραβείο, BCPS Ring Tourney, 1966
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (6+5)
[2K1k3/1R4BS/3R4/5Ss1/8/2b5/4r3/3r4]


Με διατομή Νοβότνι, τα λευκά έχουν ταυτόχρονα δυο απειλές.

Στο πρόβλημα του Λίπτον πρέπει, όχι μόνο να εντοπίσουμε ποιο τετράγωνο είναι η διατομή Νοβότνι, αλλά και ποιο κομμάτι πρέπει να θυσιάσουμε εκεί!

(Να γίνει Νοβότνι η διατομή Γκρίμσο στο e5;)
Δοκιμή: 1.Be5? ( > 2.Sg7# / Re7#) Sxh7!

(Ή να γίνει Νοβότνι η διατομή Γκρίμσο στο d4;)
Δοκιμή: 1.Sd4? ( > 2.Sf6# / Rd8#) Re7!
Δοκιμή: 1.Rd4? ( > 2.Sf6# / Sd6#) Re6!

Κλειδί: 1.Bd4! ( > 2.Sg7# / Rd8#) Se6 2.Re7#

Δεν υπάρχουν σχόλια: