Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

Ένα Αντίστροφο, με στριπτίζ

Αντίστροφα είναι τα προβλήματα που παίζει πρώτος ο Λευκός και εξαναγκάζει τον Μαύρο να του κάνει ματ, ενώ ο Μαύρος αντιστέκεται.

Θέμα Στριπτίζ (Strip-tease) : Αποσύρονται ένα-ένα τα κομμάτια από την σκακιέρα, αφήνοντας ένα νέο πρόβλημα προς λύση.

Το θέμα Στριπτίζ περιέχεται στο Πρόβλημα-777 (δες εδώ) που βραβεύθηκε στο παγκόσμιο της Βέρνης.

Σήμερα θα δούμε ένα εύκολο αντίστροφο. Ο Μαύρος έχει έναν λευκοτετράγωνο αξιωματικό που μπορεί να κάνει ματ τον στριμωγμένο στο h1 λευκό βασιλιά και το θέμα είναι πώς θα αδειάσουμε την διαγώνιο από τα κομμάτια που εμποδίζουν (άμεσα wQb7, bPc6, bKe4) ή μπορούν να εμποδίσουν (δυνητικά wPe2, wRh5, wRg4, wBa4) το ματ.

Πρόβλημα-813
Μανωλάς Εμμανουήλ (GRE)
Αδημοσίευτο

b3S3/1Qp5/2p5/2B4R/B1P1kPR1/8/3PPp1p/5SbK (12 + 7)
s#5,
Δίδυμα a) διάγραμμα,
b) = a) -wPc4,
c) = b) -wRg4

a)
1.Be3! (έφυγε το εμπόδιο wPe2) Bxb7 (έφυγε το εμπόδιο wQb7)
2.Bxc6+ (έφυγε το εμπόδιο bPc6) Bxc6 (έφυγε το εμπόδιο wBa4)
3.f5+ (έφυγε το εμπόδιο wRh5) Ke5+
4.Re4+ Kxe4 (έφυγε το εμπόδιο wRg4)
5.d3+ Ke5# (έφυγε και το τελευταίο εμπόδιο bKd4)

b) -wPc4
1.Qxc7! Bb7 2.Bxc6+ Bxc6 3.f5+ Kd5 4.f6+ Ke6+ 5.Re4+ Bxe4#

c) -wPc4, -wRg4
1.Qb1+! Kxf4 2.Qe4+ Kxe4 3.Be3 c5 / Bb7 4.B(x)c6+ Bxc6 5.Re5+ Kxe5#


Στα Δίδυμα αυτά προβλήματα ο Λευκός χάνει ένα πιόνι και έναν πύργο, το ένα μετά το άλλο.
Σε κάθε περίπτωση, θυσιάζοντας κομμάτια και απειλώντας τον βασιλιά καταφέρνει να εξαναγκάσει τον Μαύρο να του κάνει ματ σε 5 κινήσεις.