Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008

Θέμα Αμβούργου και Θέμα Δρέσδης

Συνεχίζουμε την παρουσίαση προβλημάτων για τα τρία σχετικά θέματα: θέμα Ρωμαϊκό, θέμα Αμβούργου, θέμα Δρέσδης. Στα θέματα αυτά υπάρχουν τα εξής κοινά στοιχεία:

(α) Τα προβλήματα έχουν μία τουλάχιστον δοκιμή.
(β) Υπάρχει ένα γενικό σχέδιο (Hauptplan), που γίνεται φανερό με τις κινήσεις των δοκιμών, αλλά αποκρούεται.
(γ) Εφαρμόζεται ένα προσχέδιο (Vorplan), που αρχίζει με το κλειδί και συνεχίζεται με την τροποποίηση των αμυντικών κινήσεων. Τότε επανεμφανίζεται και εφαρμόζεται το γενικό σχέδιο.
(δ) Τα θέματα είναι τουλάχιστον 3 κινήσεων.

Θέμα Αμβούργου (Hamburg) : Η κίνηση ενός μαύρου κομματιού αλλάζει τον τρόπο άμυνας ενός άλλου κομματιού.(Πρόβλημα 77)
Μπρέμερ (Siegfried Brehmer),
Δεύτερο βραβείο, ”German Ring Tourney”, 1948
Παίζουν τα λευκά και κάνουν ματ σε 3 κινήσεις
#3 (8+8)
[7b/5pr1/S1k5/KR1R4/1P2p1b1/S1p1P3/5P1s/8]

Πρώτα δείχνουμε μερικές δοκιμές με σαχ:
Δοκιμές: {1.Sb8+? Kc7!}, {1.Rd6+? Kxd6!}, {1.Rb6+? Kxd5!}, {1.Rbc5+? Kb7!}.
Ακολουθούν δυό δοκιμές που σχετίζονται με το θέμα:
Δοκιμές: {1.Sc4? ( > 2.Rd6+) Rg6!}, {1.Rd4? ( > 2.Rb6+) Rg5!}
Κλειδί: 1.f4! ( > 2.Rb6 Kxd5 3.Sc7#).
Αν τώρα κινηθεί το πιόνι f7, ο Rg7 θα ελέγχει το c7 (αλλά αν κινηθεί το πιόνι θα τροποποιηθούν οι άμυνες με τον πύργο):
1...f6 2.Sc4 (και δεν υπάρχει πια η άμυνα Rg6) Rd7 3.Rdc5#
1...f5 2.Rd4 (και δεν υπάρχει πια η άμυνα Rg5) Rb7 3.Rbc5#
Και μια ακόμη βαριάντα με πάρσιμο πιονιού εν διελεύσει:
1...exf3 e.p. 2.e4 (στηρίζει τον Rd5) ~ 3.Rb6#

Ο Rg7 αμύνεται ικανοποιητικά στις θεματικές δοκιμές με κινήσεις στην στήλη-g, όμως το πιονάκι f7 του αλλάζει τον τρόπο άμυνας, αναγκάζοντάς τον να κινείται στην γραμμή-7. Όταν ο πύργος αμύνεται εκεί, μπλοκάρει διαφυγές του μαύρου βασιλιά.


Και τώρα να δούμε το τρίτο θέμα της ομάδας Ρωμαϊκό – Αμβούργου – Δρέσδης.

Θέμα Δρέσδης (Dresden) : Η κίνηση ενός μαύρου κομματιού αλλάζει την καλή άμυνα του Α σε (ανεπαρκή) άμυνα του Β.(Πρόβλημα 78)
Τσέπλερ (Erich-Ernest Zepler),
Τέταρτο βραβείο, ”Dresdener Anzeiger“, 1927
Παίζουν τα λευκά και κάνουν ματ σε 3 κινήσεις
#3 (3+12)
[k7/s1K1p3/R1pp3p/1p1r1p2/3r4/2p5/2Q5/b7]

Υπάρχουν διάφορες δοκιμές:
Δοκιμές : {1.Rxa7+? Kxa7!}, {1.Rb6? Sc8!}, {1.Qxf5? Rxf5!}, {1.Qxc3? Bxc3!}, {1.Qe2? Ra4!}.
Ακολουθούν δυό δοκιμές που σχετίζονται με το θέμα:
Δοκιμές : {1.Qg2? ( > 2.Qg8#) Rg4!}, {1.Qa2? ( > 2.Rxa7#) Ra4!}.
Κλειδί: 1.Qf2! ( > 2.Qg1 και 3.Qg8#).
Ο Rd4 δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω του Qxa7#.
1...f4 (ώστε, αν τα λευκά παίξουν 2.Qg1, να συνεχίσουν τα μαύρα με 2...Rg5)
2.Qg2 (όχι 2.Qa2? Ra4!) Rg5 3.Qxc6#
1...b4 (ώστε, αν τα λευκά παίξουν 2.Qg1, να συνεχίσουν τα μαύρα με 2...Rb5 και 3...Rb8)
2.Qa2 (όχι 2.Qg2? Rg4!) Ra5 3.Qg8#

Στο δοκιμαστικό παιγνίδι ο Rc4 αμύνεται ικανοποιητικά.
Οι κινήσεις των πιονιών f5-f4 ή b5-b4 αλλάζουν τις άμυνες με τον Rc4 σε άμυνες με τον Rc5, που δεν είναι επαρκείς στο να εμποδίσουν το ματ, επειδή ανοίγουν οι διαγώνιες που περνούν από το c5.

Δεν υπάρχουν σχόλια: