Σάββατο, 15 Μαρτίου 2008

Διατομή Χολτσχάουζεν

Το θέμα Γκρίμσο που μελετήσαμε παρουσιαζόταν σε παρεμβολές κομματιών διαφορετικής γραμμικής κίνησης.
Κομμάτια με ίδια γραμμική κίνηση είναι Πύργος με Πύργο, Πύργος με Βασίλισσα που κινείται σαν πύργος, Αξιωματικός με Βασίλισσα που κινείται σαν αξιωματικός.
Έστω ένας πύργος Re1 που επιτηρεί το τετράγωνο e8. Ο άλλος πύργος είναι στο Ra3, από όπου επιτηρεί το h3, και μετακινείται στο e3. Το e8 που επιτηρούσε ο Re1 το προσέχει τώρα ο Re3. Αν αναγκάσουμε τον Re3 να παίξει τον ρόλο του Re1, (δηλαδή να πάει προς το e8), τότε ο Re3 εγκαταλείπει αυτό που πρόσεχε αρχικά (δηλαδή το h3).


Θέμα: Διατομή Χολτσχάουζεν (Holzhausen) : Ένα γραμμικό κομμάτι παρεμβάλλεται σε γραμμικό κομμάτι ίδιας μορφής κίνησης και υποχρεώνεται να το υποκαταστήσει.


Στο επόμενο πρόβλημα, του Α. Π. Γκριν (ψευδώνυμο του Alexander Pavlovic Guliaev), έχουμε 4 διατομές Χολτσχάουζεν ανάλογα με το τετράγωνο άφιξης της βασίλισσας.


(Πρόβλημα 65)
Γκριν (A. P. Grin),
Honourable Mention, ”British Chess Magazine”, 1967
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 3 κινήσεις
#3 (8+15)
[4S3/1spp1pp1/SpqPkB2/r2p3Q/r5p1/8/5RB1/bbs4K]

Δοκιμές : {1.Sxg7+? Kxd6!}, {1.Bd4? f6!}, {1.Sxc7+? Qxc7!}, {1.Qxg4+? Rxg4!}, {1.Qxf7+? Kxf7!}, {1.Qxd5+? Rxd5!}, {1.Qe5+? Bxe5!}, {1.Qf5+? Bxf5!}, {1.Re2+? Sxe2!}.
Κλειδί: 1.Qg5! ( > 2.Sg7+ Kd6 3 Be7)
(Η μαύρη βασίλισσα φεύγει από την θέση της για να δημιουργήσει τετράγωνο διαφυγής για τον βασιλιά, χωρίς να εγκαταλείψει όμως την φρούρηση του c7).
1...Qc5 2.Qxd5+ (το d5 επιτηρούσε ο Ra5) Qxd5 3.Saxc7#
1...Qc4 2.Qg4+ (το g4 επιτηρούσε ο Ra4) Qxg4 3.Saxc7#
1...Qc3 2.Qe5+ (το e5 επιτηρούσε ο Ba1) Qxe5 3.Saxc7#
1...Qc2 2.Qf5+ (το f5 επιτηρούσε ο Bb1) Qxf5 3.Saxc7#


Στο επόμενο πρόβλημα τα μαύρα αποφεύγουν τέσσερις διατομές Χολτσχάουζεν για να πέσουν στην παγίδα μιας απρόσμενης διατομής Νοβότνι.


(Πρόβλημα 66)
Γιάν Χανέλιους (Jan Hannelius),
Δεύτερο βραβείο, ”Probleemblad”, 1967
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 3 κινήσεις
#3 (13+13)
[3rrb2/BBS4b/8/1p5q/p1ks1R1p/2Psp1pP/PPS1Q1P1/3R3K]

Δοκιμές : {1.Be4? Qxe2!}, {1.Rxd4+? Rxd4!}, {1.Re4? Qxe2!]}, {1.Qxd3+? Bxd3!}, {1.Sxe3+? Rxe3!}, {1.Sxd4? Be4!}, {1.Sa3+? Bxa3!}, {1.Rxd3? Bxd3!}.
Κλειδί: 1.Bc6! ( > 2.Re4 που είναι κίνηση Νοβότνι και έχει δυο απειλές 3.Qxd3# / Sxe3#, και αν 2...Qxe2 3.Bxb5#).
1...Qc5 ( > αν 2.Re4? Qxa7!) 2.Sa3+ (το a3 επιτηρούσε ο Bf8) Qxa3 3.Bxb5#
1...Qd5 ( > αν 2.Re4? Qxe4!) 2.Rxd4+ (το d4 επιτηρούσε ο Rd8) Qxd4 3.Bxb5#
1...Qe5 ( > αν 2.Re4? Qxe4!) 2.Sxe3 (το e3 επιτηρούσε ο Re8) Qxe3 3.Bxb5#
1...Qf5 ( > αν 2.Re4? Qxe4!) 2.Qxd3 (το d3 επιτηρούσε ο Bh7) Qxd3 3.Bxb5#
1...Qg5 ( > αν 2.Re4? Bxe4!) 2.Be4 (Νοβότνι > 3.Qxd3# / Sxe3#)

Είναι εντυπωσιακό, στο πρόβλημα του Χανέλιους, ότι ο Bb7 πάει στο e4 με δυο βήματα, για να προλάβουν τα μαύρα να καταστρέψουν την αμυντική τους διάταξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: