Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

Υποπροαγωγή στο κλειδί

Αναφέραμε την υποπροαγωγή όταν μιλήσαμε για το Χαρακτηριστικό-9 του κλειδιού. Η υποπροαγωγή είναι ένα στοιχείο έκπληξης μόνο για όσους δεν έχουν ασχοληθεί με το καλλιτεχνικό σκάκι, ενώ οι λύτες προβλημάτων την έχουν πάντοτε υπόψη τους.


(Πρόβλημα 30)
Otto Wurzburg,
American Chess Bulletin, 1941

Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 3 κινήσεις
#3 (4+2)
[8/P7/8/5R2/4p3/8/2K1kB2/8]


Δοκιμή: 1.a8=Q? Kf1!
Κλειδί: 1.a8=B!
1...Kf1 2.Be4 Ke2 3.Bd3#
1...e3 2.Bg2 exg2 3.Re5#


(Πρόβλημα 31)
Σαμ Λόιντ (Sam Loyd),
”Holyoke Transcript”, 1876
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 3 κινήσεις
#3 (6+3)
[ b7/PP6/8/8/7K/6B1/6S1/4R1bk]


Δοκιμή: 1.bxa8=Q? (Τα μαύρα είναι πατ! Δεν έχουν νόμιμη κίνηση, άρα έχουμε ισοπαλία).
Κλειδί: 1.bxa8=S! Kxg2 2.Sb6 ~ 3.a8=B# / a8=Q#

Σχόλια: Εδώ το κλειδί παίρνει κομμάτι (που σήμερα θεωρούμε ότι δεν είναι καλή πρώτη κίνηση για ορθόδοξο πρόβλημα), θυσιάζοντας ταυτόχρονα τον Sg2 (οπότε ο συνθέτης πιστεύει ότι επέρχεται ισορροπία).
Το κλειδί πάντως παρουσιάζει μια έξυπνη υποπροαγωγή: Ο λευκός ίππος Sa8 χρειάζεται για να προστατέψει τον στρατιώτη a7, που θα απειληθεί από τον μαύρο αξιωματικό Bg1 μόλις αυτός ξεκαρφωθεί.
Ο συνθέτης θεωρεί αμελητέο ελάττωμα το ότι στην τελευταία κίνηση μπορεί το εκ προαγωγής κομμάτι να είναι B ή Q.


(Πρόβλημα 133)
Έντρε Άνξιν (Endre Ancsin),
”Internationaler Mannschaftswettkampf”, 1936
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 3 κινήσεις
#3 (13+13)
[ 2ss3B/2SpPp1B/K4Qq1/1R4r1/pb2kpP1/1r3pP1/2PPbP2/4R3]


Βλέπουμε έναν λευκό πύργο που είναι καρφωμένος από έναν μαύρο αξιωματικό που είναι καρφωμένος από έναν λευκό πύργο. Βλέπουμε μια λευκή βασίλισσα που είναι καρφωμένη από μια μαύρη βασίλισσα που είναι καρφωμένη από έναν λευκό αξιωματικό.

Δοκιμή: 1.d3+? Rxd3!
Δοκιμή: 1.Rxe2+? fxe2!
Δοκιμή: 1.Bxg6+? Rxg6! (και η βασίλισσα παραμένει καρφωμένη).
Κλειδί: 1.e8=S! (> 2.Sd6+ Bxd6 / Sxd6 3.Qd4#)
Αν 1...Rd3 2.Rxb4+ Rd4+ 3.d3#
Αν 1...Se6 2.Qd4+ Sxd4+ 3.Sf6#

Στις βαριάντες της λύσης παρακολουθούμε διασταυρωμένα σαχ (cross-checks). Δίνει σαχ ο λευκός, απαντά με σαχ ο μαύρος, ανταπαντά με σαχ ο λευκός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: