Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

WCCC 2015

Το 58ο Παγκόσμιο Συνέδριο για Σκακιστική Σύνθεση (World Congress on Chess Composition, WCCC) και το 39ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων (World Chess Solving Championship, WCSC) θα διεξαχθούν στο χρονικό διάστημα 01-08 Αυγούστου 2015 στην πόλη Ostroda της Πολωνίας.

Η επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης : http://www.wccc2015.com/

Άρχισαν να ανακοινώνονται τα τουρνουά σύνθεσης εδώ.

1st TT Riga Black Balsam :
http://juliasfairies.com/tourneys/announcements/jf-1st-balsam/

8th ARVES Jenever Tourney : http://www.wccc2015.com/docs/8tharvesjeneverty2015announcement.pdf


Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015

Διαγ. Λύσης στην Ικαρία

Δείτε τα αποτελέσματα, τα προβλήματα και τις λύσεις τους από τον διαγωνισμό που διεξήχθη 15/07/2015 στην Ικαρία. Την επιλογή των προβλημάτων έκανε ο Νίκος Μενδρινός ενώ κριτής του διαγωνισμού ήταν ο Μάριος Αναστασίου. Συμμετείχαν 9 λύτες.

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

JT Manolas-65 is closed

The Jubilee Tourney for mr Manolas 65th birthday is not accepting any other entries.

30 composers from 11 countries have sent 60 compositions.
36 HotF anonymized compositions have been sent to the judge mr Ioannis Kalkavouras.
24 Fairy anonymized compositions will be judged by mr Emmanuel Manolas.
Around September 2015 the Award will be published. All the composers will receive a copy by e-mail.

The represented countries are :
Argentina, Germany, Greece, Israel, Italy, Morocco, Poland, Russia, Slovakia, Spain, Ukraine.

Κυριακή 12 Ιουλίου 2015

Διεθνής Διαγωνισμός Σκακιστικής Σύνθεσης "JT Manolas-65", C 12-VII-2015

Announcement 06-IV-2015, Last Day for entries 12-VII-2015

International Chess Composition Contest : "Jubilee Tourney Manolas-65",
Closing date 2015-07-12.

The blogs
http://chess-problems-gr.blogspot.com (in English) and
announce the International Chess Composition Contest "JT Manolas-65".

Sections:
A. helpmate h#2, in HotF form (Helpmate of the Future), with at least two pairs of related solutions. Judge Ioannis Kalkavouras.
B. fairy #2, with accepted elements {one fairy condition} and/or {one fairy piece type}.  Judge Emmanuel Manolas.

Original computer-checked problems, (no zero-positions), may be submitted by each composer to one or both sections specifying :
Name & e-mail & country of the composer,
diagram & FEN notation & stipulation & solution of the problem.

Send document by e-mail with subject "JT-Manolas-65" to manolas.emmanuel@gmail.com .
Closing day : 12-July-2015.

The participants will receive a copy of the award by e-mail.
The award will be published in the above blogs.

Διεθνής Διαγωνισμός Σκακιστικής Σύνθεσης : "Επετειακό Τουρνουά Μανωλάς-65",
λήξη 2015-07-12.

Τα ιστολόγια http://chess-problems-gr.blogspot.com (στα Αγγλικά) και
http://kallitexniko-skaki.blogspot.com (στα Ελληνικά)
ανακοινώνουν τον Διεθνή Διαγωνισμό Σκακιστικής Σύνθεσης "JT Manolas-65".

Τμήματα:
A. βοηθητικά h#2, σε μορφή HotF (Helpmate of the Future, Βοηθητικό του Μέλλοντος), με τουλάχιστον δύο ζεύγη συναφών λύσεων. Κριτής Ιωάννης Καλκαβούρας.
B. μυθικά #2, με αποδεκτά στοιχεία {μία μυθική συνθήκη} και/ή {ένα είδος μυθικού κομματιού}. Κριτής Εμμανουήλ Μανωλάς.

Αδημοσίευτα προβλήματα ελεγμένα από υπολογιστή (όχι zero-position) μπορεί να υποβάλει ένας συνθέτης σε ένα ή δύο τμήματα του διαγωνισμού, καθορίζοντας :
Όνομα και e-mail και χώρα του συνθέτη,
διάγραμμα και FEN συμβολισμός και εκφώνηση και λύση του προβλήματος.

Στείλτε έγγραφο μέσω e-mail με θέμα "JT-Manolas-65" στο manolas.emmanuel@gmail.com .
Ημερομηνία λήξης : 12-Ιουλίου-2015.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα αντίγραφο της βράβευσης μέσω e-mail.
Η βράβευση θα δημοσιευθεί στα ανωτέρω ιστολόγια.