Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2009-01-25, ISC Κατηγ1 Γύρος2

Έγινε ο Πέμπτος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009 παράλληλα σε πολλές χώρες (δες εξαγγελία και την κατάταξη των συμμετασχόντων λυτών).

Από τον ISC 2009 παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 2ου Γύρου της 1ης Κατηγορίας (πιό δύσκολα προβλήματα, με διεθνή αξιολόγηση των λυτών) για να εξασκηθείτε.
Πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).


(Πρόβλημα 300)
O. Wielgos,
Die Schwalbe 1962
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (10 + 9)
[1rs5/5Q2/2p3pb/2p1P3/3SkP2/5SpP/s1PP4/3B2K1](Πρόβλημα 301)
V. Sichev,
Memorial Nabokova 1994, e.E.,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (11 + 3)
[7K/1pp3B1/6P1/4R2P/3ppk1P/RS3p1P/2r2P2/b4S1s](Πρόβλημα 302)
V. Pachman,
Δεύτερο Βραβείο, Schach 1959,
Ματ σε 4 κινήσεις.
#4 (7 + 7)
[5q2/p1B3p1/k1S1B1P1/S7/P5K1/4pp2/1s6/8](Πρόβλημα 303)
S. Hornecker & M. Minski,
Original, Problem-Forum 2009,
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (7 + 6)
[8/8/3s2r1/p2Pkr2/7K/4SRp1/7P/6SR](Πρόβλημα 304)
R. Arnold,
Original,
Βοηθητικό σε 5 κινήσεις.
h#5 (5 + 7)
[1s6/8/1Kp5/4q3/5p2/3p1P2/P1bP4/S3k3](Πρόβλημα 305)
W. A. Shinkman,
Pittsburgh Post, 1924,
Αντίστροφο σε 3 κινήσεις.
s#3 (7 + 8)
[K1Ss2s1/p1k1P2R/4pB2/2bQ4/8/q7/2R3b1/8]

Οι λύσεις των προβλημάτων
Με έντονη γραφή είναι οι βαθμοί, συνολικά 5 για κάθε σωστή λύση.

(Πρόβλημα 300) O. Wielgos, (Die Schwalbe 1962), #2

Δοκιμές : {1 Qf7xg6+? Ke4-d5!}, {1.d2-d3+? Ke4-e3!}, {1.Sd4-e2? Bh6xf4!}, {1.Sd4-e6? Rb8-b5!}.

Κλειδί : 1.Sd4-f5! (5) [2.Sf5xg3#]
1...g6xf5 2.Qf7-c4#
1...Bh6xf4 2.d2-d3#
1...Ke4xf4 2.Sf5-d6#


(Πρόβλημα 301) V. Sichev, (Memorial Nabokova 1994, e.E.), #3

Δοκιμές : {1.Bg7-h6+? Kf4xe5!}, {1.Re5-f5+? Kf4xf5!}, {1.Sb3xd4? Ba1xd4!}, {1.Sb3-c5? Rc2xc5!}, {1.Ra3-a8? Rc2-c6!}, {1.Ra3-a5? b7-b5!}.

Κλειδί : 1.Sb3-d2! [2.Re5xe4+ (0.5) Kf4-f5 3.Ra3xf3#]
1...d4-d3 2.Re5xe4+ (0.5) Kf5 3.Sf1-e3#
1...Ba1-c3 2.Sd2-c4 (1) [3.Bg7-h6#]
1...Rc2-c3 2.Re5-d5 (1) [3.Bg7-h6#]
1...Rc2xd2 2.Ra3-a8 (1) [3.Ra8-f8#]
___2...Sh1-g3 3.f2xg3#
1...e4-e3 2.Ra3xe3 (1) [3.Bg7-h6# / Re3-e4# / Re3xf3#]
___2...Sh1-g3 3.Bg7-h6# / Re3xf3# / f2xg3#
___2...Sh1xf2 3.Bg7-h6# / Re3xf3#
___2...Rc2-c3, Rc2xd2 3.Bg7-h6# / Re3-e4#
___2...d4xe3 3.f2xe3#


(Πρόβλημα 302) V. Pachman, (Schach 1959, Δεύτερο Βραβείο), #4

Δοκιμές : {1.Bc7-d8? Qf8xd8!}, {1.Be6-c4+? Sb2xc4!}, {1.Be6-c8+? Qf8xc8+!}, {1.Sc6-b4+? Qf8xb4+!}, {1.Sc6-d8? Qf8-b4+!}, {1.Sc6-b8+? Qf8xb8!}, {1.Kg4-h4? Qf8-f4+!}, {1.Kg4-g5? Qf8-c5+!}, {1.Kg4-g3? Qf8-d6+!}.

Κλειδί : 1.Kg4-h3! [2.Sc6-b4+ Qf8xb4 3.Be6-c8+ (2) Qb4-b7 4.Bc8xb7#] (η bQ είναι υπερφορτωμένη, γιατί πρέπει να εστιάζει την επιτήρησή της στα b4, b8 και c8)
1...Qf8-h8+
___2.Kh3-g3 [3.Sc6-b4#]
___2...Qh8-b8? 3.Sc6xb8#
___2...Sb2-d3 / Sb2xa4 3.Be6-c4#
___2...Qh8-h2+
______3.Kg3xh2 [4 Be6-c8# / Sc6-b4# / Sc6-b8#]
______3...Sb2-d3 4.Be6-c4# / Be6-c8# / Sc6-b8#
______3...Sb2xa4 4.Be6-c4#
___2...Qh8-h3+
______3.Kg3xh3 [4.Be6-c8# / Sc6-b4# / Sc6-b8#)]
______3...Sb2-d3 4.Be6-c4# / Be6-c8# / Sc6-b8#
______3...Sb2xa4 4.Be6-c4#
___2...Qh8-h4+
______3.Kg3xh4 [4. Be6-c8# / Sc6-b4# / Sc6-b8#]
______3...Sb2-d3 4.Be6-c4# / Be6-c8# / Sc6-b8#
______3...Sb2xa4 4.Be6-c4#
___2...Qh8-f8 3.Be6-c8+ (3) Qf8xc8 4.Sc6-b4#


(Πρόβλημα 303) S. Hornecker & M. Minski, (Original, Problem-Forum 2009), +

Κλειδί : 1.Sg4+! (1)
(όχι 1.Rxf5? Sxf5+! 2.Sxf5 Kxf5 3.Sf3 gxh2 4.Sxh2 Ke4 5.Rd1 Rd6 6.Sg4 a4 7.Kg3 a3 8.Kf2 a2 = ,
ούτε 1.hxg3? Rxf3 2.Sxf3+ Ke4 = ,
ούτε 1.Rxg3? Rh6+! 2.Kg4 Rf4+ 3.Kg5 Sf7#)
1...Rxg4+
2.Kxg4 Rg5+
3.Kxg5 (1) Se4+
4.Kg4 g2
5.Rf1 (2) gxh1=Q
6.Sf3+ Kxd5
7.Rxh1 Sf2+
8.Kg3 Sxh1+
9.Kg2 Kc4
(όχι 9...a4 10.Sd2 a3 11.Sb1 a2 12.Se3+ +- )
10.Sd2+ (1) Kc3
11.h4 +-


(Πρόβλημα 304) R. Arnold, (Original), h#5

Κλειδί : 1.c5! (κάνει χώρο για τον bS στην πέμπτη κίνηση) Kb5
2.Qb2+ (η bQ πέρασε πάνω από το κρίσιμο c3) Kxc5
3.Kxd2 (αυτό πρέπει να γίνει πριν κινηθεί ο wS) Sb3+
4.Kc3 (αδειάζει το d2 για τον wS) Sd2
5.Sc6 (μοναδική κίνηση αναμονής) Se4# (5)


(Πρόβλημα 305) W. A. Shinkman, (Pittsburgh Post, 1924), s#3

Δοκιμές : {1.e8=Q+? / e8=S+? / e8=R+? / exd8=B+? / exd8=S+? / Be5+? Kxc8!}, {1.exd8=R+? Se7!}, {1.Qb7+? Sxb7!}.

Κλειδί : 1.Rh8! [2.exd8=B+ Kxc8 3.Qc6+ / Qb7+ (0.5) Bxc6# / Bxb7#]
1...exd5 2.exd8=Q+ Kc6 3.Sxa7+ (1) Qxa7#
1...Kxc8 2.exd8=R+ Kc7 3.Qb7+ (1) Bxb7#
1...Sc6 2.e8=S+ Kxc8 3.Qxc6+ (1) Bxc6#
(το πρόβλημα είναι αλουμβάντλουνγκ, αφού πέτυχε τις τέσσερις προαγωγές)
1...Sxe7 2.Be5+ Kxc8 3.Qb7+ (1) Bxb7#
1...Bf1, Bh3 2.Qxd8+ Kc6 3.Sxa7+ (0.5) Qxa7#

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009

Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της ΕΣΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ) στη συνεδρίασή του της 24.01.2009 συζήτησε και πήρε αποφάσεις για διάφορα θέματα.

Σύμφωνα με τον Διοικητικό Κανονισμό συγκροτήθηκαν επιτροπές της ΕΣΟ, εκ των οποίων ξεχωρίσαμε την ακόλουθη :

---Καλλιτεχνικού Σκακιού: πρόεδρος Δημήτρης Σκυριανόγλου και μέλη οι Χάρης Φουγιαξής, Κώστας Πρέντος, Σπύρος Ιλαντζής, Παναγής Σκλαβούνος, Ιωάννης Γαρουφαλλίδης, Εμμανουήλ Μανωλάς.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΣΟ εδώ.

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2009-01-25, ISC Κατηγ1 Γύρος1

Έγινε ο Πέμπτος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009 παράλληλα σε πολλές χώρες (δες εξαγγελία και την κατάταξη των συμμετασχόντων λυτών).

Από τον ISC 2009 παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 1ου Γύρου της 1ης Κατηγορίας (πιό δύσκολα προβλήματα, με διεθνή αξιολόγηση των λυτών) για να εξασκηθείτε.
Σας προειδοποιούμε ότι δεν είναι εύκολα, έχουν πάρα πολλές δοκιμές για να σας παραπλανήσουν, αλλά πάντοτε αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).


(Πρόβλημα 294)
A. Makanzie,
Πρώτο Βραβείο, Mirror of American sports, 1886
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (12 + 10)
[q6B/2sPS2b/1P3Rp1/2S1k1p1/1P4B1/3Prr2/4pP2/b1Q1K3](Πρόβλημα 295)
J. Pospisil,
Humoristicke listy, 1887
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (6 + 6)
[K7/2B5/p2p4/1Pk1s3/Q7/p3S3/2B5/1s6](Πρόβλημα 296)
G. Bluhm,
Πέμπτο Βραβείο, Foerderungsturnier des DSV, 1961
Ματ σε 6 κινήσεις.
#6 (7 + 7)
[8/sS3p2/2p5/8/2pk1P2/P1Sp3R/3B1b2/7K](Πρόβλημα 297)
W. A. Bron,
Shakmatny listok 1928, Lob
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία.
= (3 + 5)
[3b4/8/2b5/6B1/2p3R1/8/p2K3k/8](Πρόβλημα 298)
P. A. Petkov,
feenschach, 2003
Βοηθητικό σε 3 κινήσεις. Τρείς λύσεις.
h#3 311111 (6 + 7)
[K7/3p4/3P2p1/6pB/5k2/3p2S1/3Ppp1B/8](Πρόβλημα 299)
Vukota Nikoletic,
Sahovski Glasnik 1989, Lob
Αντίστροφο σε 5 κινήσεις.
s#5 (14 + 10)
[b3B2B/4pS2/1Rs1k3/PQ3SpP/1p2spP1/2p2K2/r2PRPP1/8]

Οι λύσεις των προβλημάτων
Με έντονη γραφή είναι οι βαθμοί, συνολικά 5 για κάθε σωστή λύση.

(Πρόβλημα 294) A. Makanzie, (Πρώτο Βραβείο, Mirror of American sports, 1886), #2

Δοκιμές : {1.Se7-c6+? Qa8xc6!}, {1.Se7xg6+? Bh7xg6!}, {1.Rf6-f5+? Ke5-d6!}, {1.Rf6-e6+? Ke5-f4!}, {1.d3-d4+? Ba1xd4!}, {1.Qc1xe3+? Rf3xe3!}, {1.Qc1-b2+? Ba1xb2!}, {1.Qc1xa1+? Qa8xa1+!}, {1.Qc1-c3+? Ba1xc3+!}.

Κλειδί : 1.Sc5-b7! (zz) (5)
1...Sc7-b5 / Sc7-e8 2.Qc1-c5#
1...Sc7-a6 / Qa8xb7 / Qa8-~8 2.Qc1xa1#
1...Sc7-d5 2.Se7-c6#
1...Sc7-e6 2.Rf6-f5#
1...Ba1-d4 2.Qc1xc7#
1...Ba1-c3+ 2.Qc1xc3#
1...Ba1-b2 2.Qc1xb2#
1...Re3xd3 / Re3-e4 / Rf3-f4 2.Rf6-e6#
1...Rf3xf2 / Rf3xf6 / Rf3-f5 2.Qc1xe3#
1...Rf3-h3 / Rf3-g3 2.Rf6-f8#
1...Ke5-d4 2.Rf6-d6#
1...Bh7-g8 / Qa8-a~ 2.Rf6xf3#

Εννιά δοκιμές, και αφού εντοπιστεί το κλειδί αναμονής ακολουθούν δώδεκα διαφορετικά ματ.


(Πρόβλημα 295) J. Pospisil, (Humoristicke listy, 1887), #3

Δοκιμές : {1.Ka8-b7? d6-d5!}, {1.Bc7-a5? a6xb5!}, {1.Bc7-b6+? Kc5xb6!}, {1.Bc7xd6+? Kc5xd6!}, {1.b5xa6? Sb1-c3!}, {1.Qa4xa3+? Sb1xa3!}, {1.Qa4-d4+? Kc5xd4!}, {1.Qa4-c4+? Se5xc4!}, {1.Qa4-b4+? Kc5xb4!}.

Κλειδί : 1.Bc7-d8! [2.Ka8-b7 (1) και 3.Bd8-b6#, και αν 2...Se5-c4 / Se5-d7 / d6-d5 3.Qa4xc4# / Qa4-c4# / Bd8-e7#]
1...Sb1-d2 2.Qa4xa3+ (1) Kc5xb5 / Kc5-d4 3.Bc2-a4# / Bd8-b6#
1...Sb1-c3 2.Qa4-d4+ (1) Kc5xb5 / Kc5xd4 3.Qd4-b6# / Bd8-b6#
1...a6xb5 2.Qa4-a7+ (1) Kc5-c6 / Kc5-b4 3.Qa7-c7# / Bd8-a5#
1...d6-d5 2.Bd8-e7+ (1) Kc5-b6 3.Se3xd5#


(Πρόβλημα 296) G. Bluhm, (Πέμπτο Βραβείο, Foerderungsturnier des DSV, 1961), #6

Δοκιμή : {1.Rh3-e3? Bf2xe3!}.

Κλειδί : 1.Rh3-h8! [2.Rh8-d8#]
1...Sa7-b5 / Sa7-c8 2.Rh8-d8+ Sb5-d6 / Sc8-d6 3.Rd8xd6#
1...Bf2-h4 2.Rh8-e8 [3.Re8-e4#]
___2...Bh4-e7 3.Re8xe7 [4.Re7-e4# / Re7-d7#]
______3...Sa7-b5 / Sa7-c8 4.Re7-e4#
______3...f7-f5 4.Re7-d7#
___2...f7-f5 3.Re8-e6 [4.Re6-d6#]
______3...Bh4-e7 4.Re6xe7 [5.Re7-d7#]
_________4...Sa7-b5 / Sa7-c8 5.Re7-d7+ (1) Sb5-d6 / Sc8-d6 6.Rd7xd6#
______3...Sa7-b5 / Sa7-c8 4.Re6-d6+ Sb5xd6 / Sc8xd6 5.Sb7-c5 (4) [6.Sc5-e6#]
____________5...Kd4xc5 6.Bd2-e3#


(Πρόβλημα 297) W. A. Bron, (Shakmatny listok 1928, Lob), =

Κλειδί : 1.Bf4+! Kh1 (όχι 1...Kh3? 2.Rg3+ Kh4 3.Ra3 =)
2.Be5 (1) c3+ (όχι 2...Ba5+ 3.Ke2! c3 4.Rh4+ Kg2 5.Rg4+ Kh3 6.Rg3+ Kh4 7.Rxc3 a1=Q 8.Rc4+ K~ 9.Bxa1 =)
3.Bxc3 Ba5
4.Rh4+ Kg2 (σαχ μέχρι να πάει σε μαύρο τετράγωνο, αλλιώς ισοπαλία με τριπλή επανάληψη θέσης)
5.Rg4+ (1) Kf1 (όχι 5.Rxa4? Bxa4 6.Kc1 Bb4! 7.B~ Ba3+ -+)
(Επίσης υπάρχει και η βαθμολογία : 5.Rg4+ (1) Kh2 6.Ra4 (1) ... 9.Kb2 (1) =)
6.Rf4+ Kg2
7.Rg4+ Kh2
8.Ra4 (1) Bxa4
9.Kc1 (1) Bb4
10.Be5+ K~
11.Kb2 (1) =


(Πρόβλημα 298) P. A. Petkov, (feenschach, 2003), h#3 311111

Κλειδί : 1.g4! Sf5+ 2.Ke4 Bxg6 3.Kf3 Sh4#
Κλειδί : 1.e1=S! Bd1 2.Sg2 Se2+ 3.Kf3 Sc3#
Κλειδί : 1.e1=R! Bg1 2.Re4 Sf5 3.gxf5 Bh2#

(1 λύση = 1,5 βαθμ. / 2 λύσεις = 3 βαθμ.. / 3 λύσεις = 5 βαθμοί).


(Πρόβλημα 299) Vukota Nikoletic, (Sahovski Glasnik 1989, Lob), s#5

Έτοιμο παιγνίδι : 1...Ra4
2.Qc5 [3.Qxe7+ Kd5 4.Qxe4+ Kc5 5.Qd4+ Sxd4#]
2...b3 3.Rxc6+ Bxc6 4.Sg7+ Kf6 5.Qxg5+ Sxg5#

Δοκιμές : {1 Rxc6+? / Qxc6+? Bxc6!}, {1.Sg7+? Kf6!}, {1.Qxb4? / Qc5? Rxd2!}, {1.Qd5+? Kxd5!}.

Κλειδί : 1.Qd3! [2.Sg7+ Kf6 3.Qd4+ e5 4.Sf5+ Ke6 5.Sxg5+ (1) Sxg5#]
1...Rxa5 2.Rxe4+ Re5 3.Qd5+ Kxd5 4.Rb5+ Ke6 5.Sd4+ (2) Sxd4#
1...Rxd2 2.Sd4+ Kd5 3.Rb5+ Sc5 4.Rxc5+ Kxc5 5.Re5+ (2) Sxe5#

Διαγωνισμός Λύσης 2009-01-25, ISC 2009

Ο Διεθνής Μαιτρ Χάρης Φουγιαξής, υπεύθυνος για την διοργάνωση του Πέμπτου Διεθνούς Διαγωνισμού Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων (ISC 2009) στην Ελλάδα (Greece), ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα για τους Έλληνες λύτες, όπου όλοι οι συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν στην πρώτη κατηγορία προβλημάτων (την δύσκολη) :

01 Κώστας Πρέντος (Kostas Prentos) 49,5 βαθμοί σε 237 λεπτά.
02 Παναγής Σκλαβούνος (Panagis Sklavounos) 26 β, 238 λ.
03 Ανδρέας Παπασταυρόπουλος (Andreas Papastavropoulos) 25,5 β, 240 λ.
04 Παναγιώτης Κονιδάρης (Panagiotis Konidaris) 25 β, 240 λ.
05 Δημήτρης Σκυριανόγλου (Dimitris Skyrianoglou) 22,5 β, 219 λ.
06 Λευτέρης Μαρκεσίνης (Lefteris Markesinis) 21 β, 238 λ.
07 Γεώργιος Σπυρόπουλος (Georgios Spyropoulos) 19 β, 240 λ.
08 Εμμανουήλ Μανωλάς (Emmanuel Manolas) 15,5 β, 240 λ.
09 Γεώργιος Φινοκαλιώτης (Georgios Finokaliotis) 12,5 β, 145 λ.
10 Αθανάσιος Σπηλιάδης (Athanasios Spiliadis) 12 β, 240 λ.
11 Ιωάννης Γαρουφαλίδης (Ioannis Garoufalidis) 11,5 β, 240 λ.
12 Παντελής Λυκουριώτης (Pantelis Lykouriotis) 11 β, 208 λ.
13 Φίλιππος Τερζής (Philippos Terzis) 11 β, 240 λ.
14 Αγγελική Μαυρομάτη (Angeliki Mavromati) 10 β, 233 λ.
15 Ηλίας Γεωργάκης (Ilias Georgakis) 10 β, 240 λ.
15 Κωνσταντίνος Σμπούκης (Konstantinos Sboukis) 10 β, 240 λ.
17 Ευάγγελος Πετρίδης (Evaggelos Petridis) 9,5 β, 240 λ.
18 Κωνσταντίνος Μουρούτης (Konstantinos Mouroutis) 5 β, 178 λ.
19 Δημήτριος Γεωργόπουλος (Dimitrios Georgopoulos) 5 β, 240 λ.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!

Μέρος του διαγωνισμού διεξήχθη στην Πάτρα, στον Σ. Ο. Πατρών. Δείτε φωτογραφίες και άλλα στοιχεία εδώ.

Θα ακολουθήσουν αναρτήσεις με τα προβλήματα και τις λύσεις τους.

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009

Καλή επιτυχία!

Την Κυριακή 25/01/2009 διεξάγεται ο Πέμπτος Παγκόσμιος διαγωνισμός λύσης σκακιστικών προβλημάτων παράλληλα σε πολλές χώρες.

Καλώς ορίσανε οι αθλητές μας από την επαρχία (φυσικά, με δικά τους έξοδα).

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα σε όλους τους συμμετέχοντες!

Συνιστούμε στους σκακιστές να έρχονται στους αγώνες λύσης και να χαίρονται είτε για όσα προβλήματα έλυσαν είτε γιατί συναντήθηκαν με τους φίλους προβληματιστές.

Καλή επιτυχία!
(Μανωλάς Εμμανουήλ, aka Alkinoos)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2008-01-27, ISC Κατηγ1 Γύρος2

Πλησιάζει ο Πέμπτος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009 που γίνεται παράλληλα σε πολλές χώρες την ίδια ώρα.

Από τον Τέταρτο Διεθνή Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων (ISC 2008) που διεξήχθη 2008-01-27, παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 2ου Γύρου της 1ης Κατηγορίας (πιό δύσκολα προβλήματα, με διεθνή αξιολόγηση) για να εξασκηθείτε.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).

(Πρόβλημα 288)
H. Ahues,
Δεύτερο Βραβείο, Problemisten, 1977,
Ματ σε 2.
#2 (8 + 9)
[1b1R4/6sS/r4pS1/2Q5/r3kp2/2Pp4/b2P1R2/7K]


(Πρόβλημα 289)
V. Sichev,
Τρίτο Βραβείο, 8. kom. perveistvo SSSR, 1972-73,
Ματ σε 3.
#3 (9 + 10)
[1b6/1s6/7Q/1pprp3/4S1p1/P1SkP3/B1s3P1/2K2bB1](Πρόβλημα 290)
E. Grosdemange,
Regence, 1860
Ματ σε 5.
#5 (9 + 9)
[6s1/1b5S/2p4p/b1B1k3/K1PSrpB1/p4P2/3P4/1R6]


(Πρόβλημα 291)
L. Falk,
Πρώτο Βραβείο εξίσου, Reti Memorial Tourney, 1989,
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία.
= (4 + 5)
[3k4/B7/3P4/1R6/p7/r3s3/7b/2K5]


(Πρόβλημα 292)
A. Beine,
Problemforum, 2008
Βοηθητικό σε 6 κινήσεις.
h#6 (5 + 8)
[8/8/6p1/4p3/3p3p/3Pp2p/2BkP2P/3s1K2]


(Πρόβλημα 293)
J. Arefjev,
Die Schwalbe, 1996
Αντίστροφο σε 3 κινήσεις.
s#3 (8 + 13)
[7B/Q4PPk/1p4pr/1p1B4/7b/2pPpP1K/4p1rs/5b1q]
Οι λύσεις των προβλημάτων

(Πρόβλημα 288) H. Ahues, (Problemisten 1977, Δεύτερο Βραβείο), #2

Δοκιμές : {1.Rd4+? Rxd4!}, {1.Re8+? Sxe8!}, {1.Sxf6+? Rxf6!}, {1.Sg5+? fxg5!}, {1.Qd5+? Bxd5!}, {1.Rxf4+? Bxf4!}, {1.Rd6? (αν 1...Rxd6 / Bxd6 2.Rxf4 / Sxf6#) Sh5!}, {1.c4? (αν 1...Rxc4 / Bxc4 2.Qd5 / Td4#) Be5!}.

Κλειδί : 1.Qb5! (5)


(Πρόβλημα 289) V. Sichev, (8. kom. perveistvo SSSR, 1972-73, Τρίτο Βραβείο), #3

Δοκιμές : {1.Qf8? / Qf6? Be2!}, {1.Qc6? Rd4!}, {1.Sf2+? Kxc3!}.

Κλειδί : 1.Qe6! [2.Qxd5+ (0,5)]
1...Rd7,d8 2.Bb1 (1) Rd5 3.Qxd5#
1...Rd6 2.Sf2+ (1) Kxc3/Kxe3 3.Qb3# / Qxe5#
1...Rd4 2.Qb3 (1) Sc~ / Sxe3 3.Qd1 / Sf2#
1...Sxe3 2.Qh6 (0,5) S~ / Sc4 3.Qd2 / Bb1#
1...Sb4 2.axb4 (0,5) R~ 3.Bb1#

Μια δεύτερη απειλή, που εντοπίστηκε αργότερα (ειδικές ευχαριστίες προς τους Harry Fougiaxis και Zoltan Laborczi), βαθμολογήθηκε ως εξής : 1.Qe6! [2.Bb1 (1) Sb~ 3.Qxd5+ (0,5)].


(Πρόβλημα 290) E. Grosdemange, (Regence, 1860), #5

Δοκιμές : {1.Sxc6+? Bxc6+!}, {1.Kxa5? a2!}, {1.Rxb7? Rxd4!}, {1.Re1? Rxe1! 2.Se2 Bxd2!}.

Κλειδί : 1.Rh1! Bd8 (αν 1...Sf6? 2.Sf8 και 3.Sd7/Sg6#)
2.Re1 Rxe1
3.Se2 Rd1 (αν 2...Re3? 3.Sb3 και 4.d4#)
4.Sxf4 (5) Kxf4
5.Bd6#


(Πρόβλημα 291) L. Falk, (Reti Memorial Tourney, 1989, Πρώτο Βραβείο εξίσου), =

Κλειδί : 1.Rb8+! (1) Kd7 (αν 1.Rb4? Bxd6 -+)
2.Rb7+ Kc6 (τώρα, αν 3.d7? Rd3 4.Rb4 Rd1+ 5.Kb2 Be5+ -+)
3.Rb6+ (1) Kd7 (αν 3...Kd5 4.d7 Bc7 5.Rb8 Ra1+ 6.Kd2 Sc4+ 7.Kc2 Sa3+ 8.Kc3 Be5+ 9.Kb4 Bd6+ 10.Kxa4 Sc4+ 11.Kb3 =)
4.Rb7+ Kxd6
5.Rb4 (1) Ra1+ (αν 5...Rc3+ 6.Kd2 Rc4 7.Rb6+ Kc7 8.Kxe3 Bg1+ 9.Kd3 Bxb6 10.Kxc4 Bxa7 11.Kb4 =)
6.Kb2 (1) Be5+
7.Bd4 a3+
8.Kxa1 Sc2+ (τώρα, αν 9.Ka2? Sxb4 10.Kxa3 Sc2+ -+)
9.Kb1 Sxb4
10.Bb2 (1) =


(Πρόβλημα 292) A. Beine, (Problemforum, 2008), h#6

Κλειδί : 1.e4! Kg1 2.Kxe2 dxe4 3.Kf3 Kf1 4.Kg4 Ke2 5.g5 Bxd1 6.d3+ Kxe3#


(Πρόβλημα 293) J. Arefjev, (Die Schwalbe, 1996), s#3

Δοκιμές : {1.g8=Q/R? / Qxb6? g5!}, {1.g8=B+? Kxh8!}.

Κλειδί : 1.Be4! [2.g8=R [3.f8=R+ (0,5) Be7#] Rh5 3.f8=Q+ (0,5) Be7#]
1...e1=Q/R/B 2.f8=S+ Kg8 3.Qa2+ (1,5) Rxa2#
1...c2 2.g8=B+ Kxh8 3.Qa1+ (1,5) Bf6#
1...Rh5 2.g8=Q+ Kh6 3.Qxg6+ (1) Rxg6#

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009

SentraFM και Περγιάλης

Η ραδιοφωνική εκπομπή "Αναζητήσεις σε άσπρα - μαύρα" γίνεται από τον αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Sentra FM 103,3 κάθε Σάββατο από τις 10:00 μέχρι τις 11:00 πμ. και μεταδίδεται επίσης μέσω του διαδικτύου www.sentrafm.gr.

Στην εκπομπή του Σαββάτου 17-01-2009, ο παραγωγός της εκπομπής Χρήστος Πιλάλης, θα φιλοξενήσει τον γνωστό ρεμπέτη, σκακιστή και συνθέτη σκακιστικών προβλημάτων Νίκο Περγιάλη. Θα συζητήσουν για το ρεμπέτικο, για το σκάκι, για τα σκακιστικά προβλήματα, κ.α.
Ο Νίκος Περγιάλης αποτελεί ζωντανό κομμάτι της Ιστορίας του ρεμπέτικου και κατά την διάρκεια της εκπομπής, θα ακουστούν τραγούδια του.

Η εκπομπή είναι ανοιχτή σε παρεμβάσεις ακροατών. Το e-mail της εκπομπής είναι: sentra.skaki@gmail.com και το τηλεφωνικό κέντρο 210 - 6076000.

Διάφορες παρουσιάσεις της ζωής και του έργου του Νίκου Περγιάλη έχουν γίνει κατά καιρούς σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστολόγια. Δείτε εδώ τις δικές μας σχετικές αναρτήσεις.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2008-01-27, ISC Κατηγ1 Γύρος1

Πλησιάζει ο Πέμπτος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009 που γίνεται παράλληλα σε πολλές χώρες την ίδια ώρα.

Από τον Τέταρτο Διεθνή Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων (ISC 2008) που διεξήχθη 2008-01-27, παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 1ου Γύρου της 1ης Κατηγορίας (πιό δύσκολα προβλήματα, με διεθνή αξιολόγηση) για να εξασκηθείτε.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).

(Πρόβλημα 282)
M. Keller,
Δεύτερο Βραβείο, Sächsische Zeitung, 1985
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (13 + 6)
[8/1KQpp3/3P4/3RSP1S/2p1k1P1/2B5/BPs1PP2/3r4]


(Πρόβλημα 283)
M. Feigl,
Πρώτο Βραβείο, Tourney KNSB, 1904,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (8 + 9)
[KS5s/1Q6/1p1pk1Pp/2pR3S/5p2/1P4r1/4sP2/8]


(Πρόβλημα 284)
H. Haefele,
Έκτο Βραβείο, Deutsche Schachzeitung, 1974,
Ματ σε 4 κινήσεις.
#4 (10 + 9)
[4S1Ks/1r2p2p/1pSP1P2/1P1P1p2/2B1kp2/5p2/2P2B2/8]


(Πρόβλημα 285)
O. J. Carlson,
Δεύτερο Βραβείο, Ajedrez, 1970,
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία.
= (3 + 4)
[8/8/2P5/8/2K5/2s5/6k1/rB4s]


(Πρόβλημα 286)
R. Arnold,
harmonie, 2008
Βοηθητικό σε 3 κινήσεις. Δύο λύσεις.
h#3 211111 (7 + 15)
[R7/8/2Pq3r/3ppsS1/p1s3P1/bp1Sk1pp/5pP1/Kb5r]


(Πρόβλημα 287)
C. Gamnitzer,
Πρώτο Βραβείο εξίσου, feenschach, 2000,
Αντίστροφο σε 6 κινήσεις.
s#6 (9 + 9)
[1RK1kr2/1P3p1P/S2Q1pp1/1s3p2/BB2p3/7b/8/2R5]
Οι λύσεις των προβλημάτων

(Πρόβλημα 282) M. Keller, (Sächsische Zeitung, 1985, Δεύτερο Βραβείο), #2
Δοκιμές : {1.Sd3? / f3+? Kxd5! / Ke3!},
{1.Sxd7? (αν 1...Kxd5 (a) / exd6 (b) 2.Qc6# (A) / Sdf6# (B) ) Rxd5!},
{1.Sg6? (αν 1...exd6 (b) / Rxd5 (c) 2.Shf6# (C) / Sg3# (D)) Kxd5!},
{1.Sf7? (αν 1...Rxd5 (c) / Kxd5(a) 2.Sg5# (E) / Qxc4# (F)) exd6!}.

Κλειδί : 1.Sxc4! (5) Kxd5 (a) / exd6 (b) / Rxd5 (c) 2.Sd2# (G) / f3# (H) / Sxd6# (I)


(Πρόβλημα 283) M. Feigl, (Tourney KNSB, 1904, Πρώτο Βραβείο), #3
Δοκιμές : {1 Sc6? / Qc8+? / Qd7+? Kxd5!}, {1.Re5+? Kxe5!}, {1.Rd4? / Rf5? K(x)f5!}, {1.Sg7+? Kf6!}, {1.Sd7? Sxg6!}, {1.Qf7+? Sxf7!}, {1.Rxc5? dxc5!}, {1.Rg5? Rxg5!}, {1.fxg3? Sxg3!}.

Κλειδί : 1.f3! [2.Re5+ (1) dxe5 / Kxe5 3.Qd7# / Qe4#]
1...Sc3 2.Sc6 (1) Kxd5 / Sxd5 3.Sxf4# / Qc8#
1...Rxf3 2.Rg5 (1) hxg5 3.Qe4#
1...Rg5 2.Rxg5 (1) hxg5 3.Qe4#
1...Sxg6 2.Sg7+ (1) Kf6 3.Rf5#


(Πρόβλημα 284) H. Haefele, (Deutsche Schachzeitung, 1974, Έκτο Βραβείο), #4

Δοκιμές : {1.Sc7? Rxc7!}, {1.fxe7? / d7? / dxe7? Rb8!}, {1.Bd3+? Kxd5!}, {1.fxe7? Rb8!}.

Κλειδί : 1.Kg7! [2.fxe7 Rxe7+ 3.dxe7 (0,5)]
1...exf6+ 2.Kh6 Sf7+ / Rf7 3.Kh5 (0,5) / d7 (0,5)
1...exd6+ 2.f7 Rxf7+ 3.Kh6 (1)
1...e6+ 2.Kxh8 [3.Bd3+ (0,5)] e5 3.Sb4 (0,5)
1...e5+ 2.Se7 Rxe7+ 3.fxe7 (1)
1...Rb8 2.Sc7 Rg8+ 3.Kxg8 (0,5)


(Πρόβλημα 285) O. J. Carlson, (Ajedrez, 1970, Δεύτερο Βραβείο), =

Κλειδί : 1.c7! Sa4 (όχι 1...Ra8? 2.Be4+ K~ 3.Bxa8 +-)
2.Be4+ (1) Sf3
3.Kb5 Rc1
4.Bc6 (1) Rc5+
5.Ka6 Rxc6+
6.Kb7 (1) Se5
7.c8=Q Sc5+
8.Kb8 Sed7+
9.Ka7 (1) Rg6
10.Qg8 = (1)


(Πρόβλημα 286) R. Arnold, (harmonie, 2008), h#3 2.1.1.1.1.1

Κλειδί : 1.Qb4! Se6 2.Ke4 Rxa4 3.Sce3 Sdc5# (2,5)

Κλειδί : 1.Qf6! Sxf2 2.Kf4 Rf8 3.Sfe3 Se6# (2,5)


(Πρόβλημα 287) C. Gamnitzer, (feenschach, 2000, Πρώτο Βραβείο εξίσου), s#6

Δοκιμές : {1.h8=S? Rxh8!}, {1.Qe5+? fxe5!}, {1.Qe6+? fxe6!}, {1.Be1? / Bd2? / Bc3? / Rc5? Rg8!}.

Κλειδί : 1.Rc4! [2.Rxe4+ fxe4+ 3.Qd7+] Bg2,f1 (ο bB φεύγει από την διαγώνιο c8-h3)
2.Rc5 (παρεμβάλλεται στον wBb4 και [3.Qe7+]) Rg8 (για να παίρνεται ο bR)
3.h8=S [4.Qe7+] Rg7 (τώρα φαίνεται τι ρόλο παίζει ο bPg6)
4.Re5+ fxe5
5.Qe6+ fxe6
6.Sc7+ (5) Rc7#

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2008-01-27, ISC Κατηγ2 Γύρος2

Πλησιάζει ο Πέμπτος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009 που γίνεται παράλληλα σε πολλές χώρες την ίδια ώρα.

Από τον Τέταρτο Διεθνή Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων (ISC 2008) που διεξήχθη 2008-01-27, παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 2ου Γύρου της 2ης Κατηγορίας (πιό εύκολα προβλήματα, χωρίς διεθνή αξιολόγηση) για να εξασκηθείτε.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).

(Πρόβλημα 278)
W. Pauly,
Δεύτερο Βραβείο εξίσου, Good Companions, 1921,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8 + 7)
[4S3/8/1pr5/1P1k1Pp1/S5R1/2p2s2/2p1RB2/2K5]


(Πρόβλημα 279)
H. G. Matthaeus,
Deutsche Schachzeitung, 1981
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8 + 4)
[6K1/8/R3p2k/5P2/6PB/6R1/3brP2/3B4]


(Πρόβλημα 280)
W. Pauly,
La Strategie, 1911
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (6 + 5)
[8/6p1/6P1/5R1K/1S3B2/1pP5/pp6/1k6]


(Πρόβλημα 281)
A. Gschwend,
Τρίτη θέση, Bayern-Oesterreich, 1972/73,
Βοηθητικό σε 2 κινήσεις. Δύο λύσεις.
h#2 2.1.1.1 (5 + 9)
[8/8/8/2Spkp2/pp1p1q2/RQ1ps3/B7/2K5]
Οι λύσεις των προβλημάτων

(Πρόβλημα 278) W. Pauly, (Good Companions, 1921, Δεύτερο Βραβείο εξίσου), #2

Εικονικό παιγνίδι (*) 1...Rc8 / Rh6 / S~ 2.Sxb6# / Sxc3# / Rd4#

Δοκιμή : {1.Bg3? (αν 1...Rc8 / Rh6 / S~ 2.Sf6# / Sc7# / Re5#) Sd4!}.

Κλειδί : 1.Bc5! (5)
1...Rc8 / Rh6 / S~ / Rxc5 / bxc5 2.Sf6# / Sc7# / Rd4# / Sxb6# / Sxc3#


(Πρόβλημα 279) H. G. Matthaeus, (Deutsche Schachzeitung, 1981), #2

Δοκιμές : {1.Re3? (αν 1...Rxe3 / Bxe3 2.g5# / Rxe6#) Bc3!}, {1.Bf6? exf5!}.

Κλειδί : 1.Be7! (5) ( > 2.Rh3#)
1...Re3 / Bg5 2.g5# / Bf8#


(Πρόβλημα 280) W. Pauly, (La Strategie, 1911), #3

Δοκιμές : {1.Kh4? / Kg4? / Rf5-d5? / Rf5-e5? / Rf5-g5? / Bd2? / Be3? / Bh6? / Bg5? Ka1!}, {1.Be5? Kc1!}

Κλειδί : 1.c4! (1) (zz)
1...Ka1 2.Be5 (1) Kb1 3.Rf1#
1...a1=Q,R 2.Bg5 (1) ~ 3.Rf1#
1...a1=S 2.Rd5 (1) Sc2 3.Rd1#
1...a1=B 2.Bh6 (1) gxh6 3.Rf1 #


(Πρόβλημα 281) A. Gschwend, (Bayern-Oesterreich, 1972/73, Τρίτη θέση), h#2 2111

Κλειδί : 1.axb3! Ra6 2.bxa2 Re6# (2,5)

Κλειδί : 1.bxa3! Se4 2.dxe4 Qe6# (2,5)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2008-01-27, ISC Κατηγ2 Γύρος1

Πλησιάζει ο Πέμπτος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009 που γίνεται παράλληλα σε πολλές χώρες την ίδια ώρα.

Από τον Τέταρτο Διεθνή Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων (ISC 2008) που διεξήχθη 2008-01-27, παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 1ου Γύρου της 2ης Κατηγορίας (πιό εύκολα προβλήματα, χωρίς διεθνή αξιολόγηση) για να εξασκηθείτε.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).

(Πρόβλημα 274)
F. Bachl,
Τρίτο Βραβείο, Τουρνουά Ιωβηλαίου H. Roemming, 1954
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (10 + 7)
[3Q4/p2p1rb1/3S2B1/8/4rP1p/R1P1k2S/4P3/B2K4]


(Πρόβλημα 275)
H. Bartolovic,
Δεύτερο Βραβείο, Die Schwalbe, 1961
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8 + 15)
[6B1/R3p3/6Q1/2S2R2/bp2R1p1/p1p2pqP/2kp4/KsrsbS2]


(Πρόβλημα 276)
F. Richter,
Δεύτερο Βραβείο, Revista de Sah, 1948
Παίζουν τα λευκά και κερδίζουν.
+ (4 + 5)
[6k1/3R4/8/1pK5/pp6/P2B4/p7/8]


(Πρόβλημα 277)
W. Shinkman,
Turf, Field and Farm 1877
Αντίστροφο σε 2 κινήσεις.
s#2 (6 + 7)
[3r2bK/r2p4/7k/3B1QS1/5S2/3p4/7q/6R1]
Οι λύσεις των προβλημάτων

(Πρόβλημα 274) F. Bachl, (H. Roemming Jubilee Turnier, 1954, Τρίτο Βραβείο), #2

Δοκιμές : {1.Qe7? Be5!}, {1 Qf6? (αν 1...Rxf6 / Bxf6 2.c4# / Sf5#) Ra4!}

Κλειδί : 1.Qg5! (5) ( > 2.Qg1#)
1...Rexf4 / Rfxf4 / Rd4+ 2.Sc4# / Sf5# / cxd4#


(Πρόβλημα 275) H. Bertolovic, (Die Schwalbe, 1961, Δεύτερο Βραβείο), #2

Δοκιμές : {1.Rf6? / Rd5? / Re6? exf6! / Be8! / Bb5!}, {1.Rff4? / Rfe5? / Ref4? / Ree5? gxh3! / Ra6! / f2! / Rd7!}.

Κλειδί : 1.Rd4! (5) ( >.2 Rf5~#)


(Πρόβλημα 276) F. Richter, (Revista de Sah, 1948, Δεύτερο Βραβείο), +

Κλειδί : 1.Bh7+! (1) Kh8 (αν 1...Kf8? 2.Rd1 b3 3.Ra1 +-)
2.Rd1 b3
3.Kb4 (1) b2
4.Bb1 (2) a1=Q
5.Rg1 (1) +-


(Πρόβλημα 277) W. Shinkman (Turf, Field and Farm, 1877), s#2

Δοκιμή : {1.Bh1? Rda8!}

Κλειδί : 1.Ba8! ( > 2.Qh7+ (1) Bxh7#)
1...d6, d5 2.Qe6+ (1) Bxe6#
1...Qxg1, Qg2, Qg3 2.Sf7+ (1) Bxf7#
1...Qb2+ 2.Qf6+ (1) Qxf6#
1...Be6, Ba2, Bh7+ 2.Qf8+ (1) Rxf8#

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2009

Έλληνες λύτες σκακιστικών προβλημάτων (2009)

Ο κατάλογος της Μόνιμης Επιτροπής Καλλιτεχνικού Σκακιού (PCCC Permanent Committee for Chess Composition) της FIDE με 509 λύτες από όλον τον κόσμο περιλαμβάνει, στην έκδοση 01-04-2009, αρκετούς Έλληνες με πλήρη βαθμολόγηση (Rating) :
Σειρά Ονοματεπώνυμο Χώρα Βαθμός Μέγιστος
33.Πρέντος, Κώστας (Prentos, Kostas) (τίτλος IM) GRE 2482,62 2517
87.Μενδρινός, Νίκος (Mendrinos, Nikos) GRE 2320,11 2340
107.Παπασταυρόπουλος, Ανδρέας (Papastavropoulos, Andreas) GRE 2280,93 2318
176.Φουγιαξής, Χάρης (Fougiaxis, Harry) GRE 2123,41 2123
226.Κωστούρος, Αλέξης (Kostouros, Alexis) GRE 2046,66 2047
297.Κονιδάρης, Παναγιώτης (Konidaris, Panagiotis) GRE 1990,96 2012
273.Σκλαβούνος, Παναγής (Sklavounos, Panagis) GRE 1976,57 1992
286.Ιλαντζής, Σπυρίδων (Ilandzis, Spyridon) GRE 1963,35 2040
287.Σκυριανόγλου, Δημήτρης (Skyrianoglou, Dimitris) GRE 1959,87 1972
323.Γαρουφαλίδης, Ιωάννης (Garoufalidis, Ioannis) GRE 1897,49 1922
325.Ανεμοδουράς, Λεωκράτης (Anemodouras, Leokratis) GRE 1889,58 1896
350.Μαρκεσίνης, Λευτέρης (Markesinis, Lefteris) GRE 1842,85 1843
383.Μανωλάς, Εμμανουήλ (Manolas, Emmanouel) GRE 1796,59 1811
395.Αργυρακόπουλος, Θεμιστοκλής (Argirakopoulos, Themistoklis) GRE 1775,27 1775
401.Αλεξάνδρου, Αναστάσιος (Alexandrou, Anastasios) GRE 1768,35 1768
436.Μητσάκης, Κώστας (Mitsakis, Kostats) GRE 1687,44 1687Ο κατάλογος της Μόνιμης Επιτροπής Καλλιτεχνικού Σκακιού (PCCC Permanent Committee for Chess Composition) της FIDE με 473 λύτες από όλον τον κόσμο περιλαμβάνει, στην έκδοση 01-01-2009, αρκετούς Έλληνες με πλήρη βαθμολόγηση (Rating) :
Σειρά Ονοματεπώνυμο Χώρα Βαθμός Μέγιστος
34.Πρέντος, Κώστας (Prentos, Kostas) (τίτλος IM) GRE 2476 2517
87.Μενδρινός, Νίκος (Mendrinos, Nikos) GRE 2320 2340
95.Παπασταυρόπουλος, Ανδρέας (Papastavropoulos, Andreas) GRE 2298 2318
172.Φουγιαξής, Χάρης (Fougiaxis, Harry) GRE 2123 2123
219.Κωστούρος, Αλέξης (Kostouros, Alexis) GRE 2046 2047
251.Κονιδάρης, Παναγιώτης (Konidaris, Panagiotis) GRE 1990 2012
269.Σκλαβούνος, Παναγής (Sklavounos, Panagis) GRE 1972 1992
277.Ιλαντζής, Σπυρίδων (Ilandzis, Spyridon) GRE 1963 2040
278.Σκυριανόγλου, Δημήτρης (Skyrianoglou, Dimitris) GRE 1960 1972
300.Γαρουφαλίδης, Ιωάννης (Garoufalidis, Ioannis) GRE 1911 1922
314.Ανεμοδουράς, Λεωκράτης (Anemodouras, Leokratis) GRE 1889 1896
360.Μανωλάς, Εμμανουήλ (Manolas, Emmanouel) GRE 1796 1811
373.Αργυρακόπουλος, Θεμιστοκλής (Argirakopoulos, Themistoklis) GRE 1775 1775
377.Αλεξάνδρου, Αναστάσιος (Alexandrou, Anastasios) GRE 1768 1768
412.Μητσάκης, Κώστας (Mitsakis, Kostats) GRE 1687 1687

Υπάρχουν ακόμη μερικοί Έλληνες με Ελλιπή βαθμολόγηση (Halfrating).
  Καλκαβούρας, Ιωάννης (Kalkavouras, Ioannis) GRE 1859  
  Μαρκεσίνης, Λευτέρης (Markesinis, Lefteris) GRE 1775  
  Πούντζας, Χρύσανθος (Pountzas, Chrisanthos) GRE 1775  
  Μητσάκης, Ι. (Mitsakis, I.) GRE 1600  

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2009

ECSC_5 2009 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Λύσης, Σουμπότιτσα

Ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής της FIDE για Σκακιστικές Συνθέσεις (PCCC, Permanent Commission of the FIDE for Chess Compositions) Uri Avner έστειλε ειδοποίηση για το 5ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Λύσης Προβλημάτων (ECSC, European Chess Solving Championship) του 2009, που θα διεξαχθεί στην Σουμπότιτσα (Subotica) της Σερβίας (Serbia) από Τετάρτη 06-05-2009 μέχρι Κυριακή 10-05-2009.
Λήξη προθεσμίας για συμμετοχή : 27-02-2009

Ακολουθεί η ειδοποίηση της PCCC και η πρόσκληση από τον Marjan Kovacevic.Dear PCCC Delegates,
Attached please find the Invitation to the European Problem Chess Festival and the 5th European Chess Solving championship (ECSC) in Subotica (Serbia) 2009.
On behalf of all of us, I should like to thank the Serbian Delegate, Marjan Kovacevic, and the Serbian organizers for the invitation and rich program, hopefully denoting a good start of the New Year 2009!
With best wishes for a successful and enjoyable event,
Uri Avner, PCCC PresidentEuropean Problem Chess Festival
Fifth European Chess Solving Championship
Patria hotel, Subotica, 6-10 May 2009

INVITATION

The Serbian Problem Chess Society, the Chess Club Beograd Beopublikum and the Chess Club Spartak Subotica, with the support of the Serbian Chess Federation, have the honour to invite you to the European Problem Chess Festival and the Fifth European Chess Solving Championship.
The Festival will be held from Wednesday May 6th (arrival) to Sunday May 10th 2009 (departure) in the Patria hotel in Subotica, with ECSC on Friday and Saturday, 8th and 9th May, afternoon.
This is the very first PCCC event ever held in Serbia, and the Serbian problemists, the reigning three-times-in-row European team champions in solving, are very enthusiastic about hosting composers and solvers from all over the Europe, and from the rest of the world.
The EPCF will include many events: two Internet composing tourneys, two quick (24 h) composing tourneys, Open solving championship, standard ECSC program, solving show, quick solving (“Machine Gun”), mini-lectures, etc.
Out of the chess events, participants will be offered an excursion, including visit to the Palic Lake and to the “Wine Castle”, where the quick solving is to be combined with degustation of the home-made wine!
Subotica is a quiet town with 100.000 inhabitants, in the northern part of Serbia, 10 km from the Hungarian border. It is located about 200 km from the Budapest Airport (with a good choice of the low-cost companies), and about 180 km from the Belgrade Airport. Guests from the Central Europe could use very good train connections and railroad connection E-75.
The Patria hotel is in the heart of the town, by the pedestrian zone.
This is a well-known chess town. Many important tourneys were played in Subotica, including Interzonal tournaments of the World Championship. The Patria hotel has recently been renovated and re-opened ceremonially on August 15th 2008. The same month it hosted participants of the Team Chess Championship of Serbia, who were more than satisfied with the conditions and the hospitality found there. In July 2009, the Patria hotel will host the U-18 European Youth Festival, whose Program includes Solving Championship, too.
The pride of Subotica is the Chess Club Spartak, founded in 1930. Some respected chess masters from the past played in Spartak, including IM Andrija Fuderer and WGM Tereza Štadler. Today, Spartak is one of the very best and the youngest team in the Serbian First League. It is the current winner of the Serbian Chess Cup, and it develops its own chess school, successfully run by the GM Nikola Sedlak.

ACCOMMODATION
Prices for the participants in the Patria (4 **** hotel) are as follows:
Single Room: 60 EUR (per person per day, buffet breakfast and buffet dinner).
Double Room: 48 EUR (per person per day, buffet breakfast and buffet dinner).
All rooms have air-conditioning, satellite TV, high-speed Internet access, direct dial phone, and mini-bar.
These prices remain the same 3 days before the Festival for the participants only. Tourist tax and VAT included.
All payments should be made to the organizers, upon arrival, in cash (EUR). The participation fee for those not staying in the hotel is 50 EUR and includes registration, the festival material and participating in solving and composing
tournaments.
The hotel has a fully equipped Congress Hall with 280 seats, the Media Centre with 50 seats, the Vitraz Banquet Hall with 40 seats, hotel restaurant with 220 seats, the Makarena Cafe Bar and Patisserie with 60 seats, cafe bar in front of the Congress Hall with 30 seats, Wellness centre with sauna and hydro-massage pool, parking space with 50 parking places, newsstand, souvenir shop, hairdresser, bank with exchange office, laundry, and room service.

CONTACT
Please send your application before February 28th 2009 to Mr. Dušan Kojic:
E-mail: koda@ptt.rs

The festival schedule and further details will be announced by the end of January 2009.
We are looking forward to seeing you in Subotica. Happy New Year!
Belgrade, December 31st 2008
Marjan Kovacevic, PCCC delegate

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2009

ISC_5 2009 Διεθνής Διαγ Λύσης

Ο 5ος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης (ISC, International Solving Contest) θα διεξαχθεί την Κυριακή 25-01-2009 ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Ακολουθεί η ελληνική ανακοίνωση.

5ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Η Διαρκής Επιτροπή της FIDE για το Καλλιτεχνικό Σκάκι (PCCC, Permanent Commission for Chess Compositions) προκηρύσσει τον 5ο Διεθνή Παράλληλο Διαγωνισμό Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα στις χώρες που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Για την Ελλάδα, η ημερομηνία διεξαγωγής είναι η Κυριακή 25 Ιανουαρίου, 10:30 ώρα Ελλάδας, και ο τόπος διεξαγωγής είναι η αίθουσα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Λεωφ. Συγγρού 25, 4ος όροφος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο τμήματα: το πρώτο προορίζεται για έμπειρους λύτες και τα αποτελέσματα μετρούν για απόκτηση βαθμών διεθνούς αξιολόγησης. Το δεύτερο τμήμα απευθύνεται σε λιγότερο έμπειρους λύτες, θα περιλαμβάνει ευκολότερα προβλήματα και τα αποτελέσματα δεν θα μετρήσουν για απόκτηση βαθμών διεθνούς αξιολόγησης. Και τα δύο τμήματα θα είναι δύο γύρων με έξι (6) προβλήματα προς λύση στον κάθε γύρο (δηλ. ένα ορθόδοξο 2 κινήσεων, ένα ορθόδοξο 3 κινήσεων, ένα ορθόδοξο πολλών κινήσεων, μία σπουδή, ένα βοηθητικό και ένα αντίστροφο ανά γύρο). Ο χρόνος σκέψης για κάθε γύρο είναι δύο (2) ώρες, ενώ προβλέπεται διάλειμμα μισής ώρας μεταξύ τους. Η κατάταξη θα γίνει με βάση τους βαθμούς που θα συγκεντρώσει κάθε λύτης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, δεύτερο κριτήριο είναι ο συντομότερος χρόνος.

Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού στην Ελλάδα έχει η Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της ΕΣΟ. Για κάθε χώρα έχει ορισθεί από την PCCC ένας «τοπικός» διοργανωτής (local controller), για την Ελλάδα ο Χάρης Φουγιαξής. Ο κάθε τοπικός διοργανωτής θα λάβει, στο διάστημα 16-19 Ιανουαρίου 2009, όλο το απαραίτητο υλικό (προβλήματα προς λύση, φύλλα απαντήσεων, φύλλα βαθμολόγησης, κανονισμοί, κ.λπ.) και αναλαμβάνει να εξασφαλίσει το αδιάβλητο και την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Με το τέλος του διαγωνισμού βαθμολογεί τις απαντήσεις των λυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που του έχει σταλεί, ανακοινώνει τα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες (το αργότερο μέχρι 29 Ιανουαρίου 2009) φροντίζει τις ενστάσεις (υποβαλλόμενες το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2009), κρατά αντίγραφα από όλα, και αποστέλλει τα φύλλα απαντήσεων των διαγωνιζόμενων (πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι 03 Φεβρουαρίου 2009) για τελικό έλεγχο στον «κεντρικό» οργανωτή του διαγωνισμού, τον Γερμανό Axel Steinbrink.

Ο «κεντρικός» οργανωτής επανελέγχει τις βαθμολογίες και διανέμει τα συνολικά αποτελέσματα στους «τοπικούς» οργανωτές και στους αντιπροσώπους χωρών στην PCCC, (το αργότερο μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2009). Τυχόν ενστάσεις πρέπει να σταλούν στον «κεντρικό» οργανωτή μέχρι 13 Μαρτίου 2009. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων, ο «κεντρικός» οργανωτής ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα στην PCCC (όπου προεδρεύει ο Uri Avner) μέχρι 30 Μαρτίου 2009. Ο πίνακας με τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της PCCC μέχρι 30 Απριλίου 2009.

http://www.saunalahti.fi/~stniekat/pccc/index.htm
http://www.geocities.com/solvingchess/

Η κατάταξη των λυτών θα είναι ατομική, δεν προβλέπεται κατάταξη χωρών.

Τα αποτελέσματα των λυτών (στο κύριο τμήμα) θα συνυπολογιστούν με αυτά του Πανελλήνιου Διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο, για την κατάρτιση της εθνικής ομάδας, η οποία θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λύσης τον Σεπτέμβριο, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Υποβολές συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009. Υπάρχει αριθμητικό όριο 30 συνολικά συμμετοχών (συμπεριλαμβάνονται και τα δύο τμήματα) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υπεύθυνος: Χάρης Φουγιαξής, τηλ. 210-9491442 (πρωί), 210-8653077 (βράδυ), 697-9126087Ακολουθεί η οδηγία για τους κατά τόπους διοργανωτές.

5th INTERNATIONAL SOLVING CONTEST (ISC)
SUNDAY JANUARY 25th 2009

The International Solving Contest next year will take place on Sunday January 25th 2009. The event is happening simultaneously in all participating countries.
There will be two sections: one for the experienced solvers. In this section solvers can obtain rating points. The second section is intended for weaker, inexperienced solvers and for youth.
As delegate you have to appoint a local controller who can be trusted on the responsible task of organizing this contest in your country. If you find it appropriate this contest may be organized in more than one location in your country. But
for each location a local controller must take the responsibility. It is absolutely required that the local controller must dispose of an e-mail address. The delegate will thus indicate this e-mail-address.
The contest will consist of two rounds with six problems each, i.e. for each round a #2, #3, #n, EG, h#n and s#n.
For each round, the solving time is two hours.
To prevent possible irregularities it is essential that the start of the contest must be at the same time in each country.
This means CET (Central European Time) at 11 hr. Local time must meet this CET. Between the two rounds a break is foreseen of minimum 0,5 hr and max 1,5 hr, at the option of the local controller.

The local controller will receive between 16th and 19th January 2009 the following Word-format documents by e-mail:
For each round, a sheet with the problems.
For each round, a sheet for writing the solutions.
For each round, a sheet with the solutions and their marking.
A form for summarizing the results.

The task of the local controller is:
The organizing of the local contest. Note: It is allowed that countries have a combined organization.
Participants may also be of a different country.
The announcement in local magazines.
The invitation of the local participants.
The reproduction of the various sheets for the solvers.
The checking of the solutions and point-giving.
Announcing the provisional results to the solvers, ultimately on January 29th 2009.
The handling of possible claims, which should reach him by January 31st 2009.
The e-mailing of the results. This must reach the central controller by e-mail not later than on February 2nd 2009.
The mailing of the original solving sheets to the central controller, no later than the February 3rd 2009 (postmarked).
The solving sheets may also be scanned and sent to the central controller by e-mail. This is recommended to save time (and money for you).
The local controller should keep a photocopy of the original solving sheets to ensure a back-up.

The post-address is: Axel Steinbrink, Rotdornstr. 67, D-47269 Duisburg, Germany
The e-mail address is: axel.steinbrink@gmx.de (This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it).
The delegate and the local controller will send a copy of all e-mails to Peter Bakker and Ward Stoffelen.
Their e-mail-addresses are: pabchess@cs.com (This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it)
and ward.stoffelen@versatel.be (This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it).

The central controller checks the markings and distributes the final result to the various local controllers and to the delegates not later than February 27th 2009. Appeals to be sent to the central controller not later than March 13th 2009.
After handling possible appeals, the central controller will present the results and his report to the subcommittee (Chairman Uri Avner) by March 30th 2009. After review the results will be presented on the PCCC-website by April
30th 2009.
The final results of this contest will take the form of individual ranking. No ranking per country will be provided by the central committee (although any country may do this for itself).
The name of the locally appointed controller must reach the central controller by e-mail no later than December 15th 2008.

Thank you for your cooperation,
Axel Steinbrink
Central controller ISC 2009

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2009

Διάλεξη 05-01-2009

Διάλεξη του ΟΜ Σπύρου Ιλαντζή τη Δευτέρα 05-01-2009

[Τεχνάσματα με τους ίππους].

Ο Σ. O. Παγκρατίου και ο Σ. Μ. Α. Ο. Καισαριανής, (Ζηνοδότου 22, Παγκράτι. Ο δρόμος είναι κάθετος στην Υμηττού, κοντά στην Πλ. Παγκρατίου, στο «Συντριβάνι»), σας καλούν στη διάλεξη που θα δώσει, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, στις 7:30 μ.μ. ο ΟΜ Σπύρος Ιλαντζής, με θέμα «Τεχνάσματα με τους ίππους».

Η διάλεξη θα εστιάσει σε παραδείγματα δημιουργικότητας και έμπνευσης, με βάση μανούβρες των ίππων.
Θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικά παραδείγματα με αισθητική ομορφιά, τόσο από το αγωνιστικό, όσο και από το καλλιτεχνικό σκάκι.
Τρίτη, 06-01-2009 : Ενημέρωση
Ο βροχερός καιρός δεν εμπόδισε την πολυπληθή προσέλευση. Ο κ. Ιλαντζής είχε προετοιμάσει μια εξαιρετική παρουσίαση και όλοι οι θεατές, μικροί και μεγάλοι, συμμετείχαν με ενδιαφέρον.
Συγχαρητήρια για την εύστοχη επιλογή των θεμάτων.

Η ομιλία σε μορφή pdf αναρτήθηκε στην σελίδα του ΣΟΠ - ΣΜΑΟΚ.