Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010

Δυονήσιος εποίει

Τα σημερινά προβλήματα τα έστειλε ως δώρο στον διαγωνισμό σύνθεσης [Jubilee Tourney Emmanuel Manolas-60] ένας φίλος που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Θα τον λέμε Δυονήσιο (από δύο νησιά).
Τα προβλήματα είναι απλά, αλλά οι πεσσοί είναι τοποθετημένοι με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τα σύμβολα J T E M 6 0 (αρχικά από την ονομασία του τουρνουά.
Ευχαριστούμε τον Θαυμαστό Ανώνυμο!


(Πρόβλημα 429)
Δυονήσιος (Doublislander),
αφιερωμένο στο JT Manolas-60,
αδημοσίευτο,
Βοηθητικό ματ σε 2 κινήσεις. Συνθήκη Κίρκη.
h#2 Circe (4 + 8)
[8/3prssb/5k2/5r2/5b2/3P1K2/4QP2/8]


Με συνθήκη Κίρκη, το κομμάτι που "παίρνεται" ξαναγεννιέται στο αρχικό του τετράγωνο (πχ η wQ στο d1).


(Πρόβλημα 430)
Δυονήσιος (Doublislander),
αφιερωμένο στο JT Manolas-60,
αδημοσίευτο,
Βοηθητικό ματ σε 2 κινήσεις. Συνθήκη Σκάκι-Χαμαιλέων.
h#2 Chameleon Chess (3 + 7)
[8/1pppkp2/3b4/3p4/3P4/3S4/3K4/8]


Βοηθητικό : τα Μαύρα παίζουν και βοηθούν τα Λευκά να κάνουν ματ.
Με συνθήκη Σκάκι-Χαμαιλέων, τα κομμάτια που κινούνται αλλάζουν αμέσως μετά (πχ ο Ίππος κινείται και μετά γίνεται Αξιωματικός, ο Αξιωματικός κινείται και μετά γίνεται Πύργος, ο Πύργος κινείται και μετά γίνεται Βασίλισσα, η Βασίλισσα κινείται και μετά γίνεται Ίππος).


(Πρόβλημα 431)
Δυονήσιος (Doublislander),
αφιερωμένο στο JT Manolas-60,
αδημοσίευτο,
Αντίστροφο σε 2 κινήσεις.
s#2 (5 + 8)
[KSrb4/s7/qpp5/k7/pRPS4/8/8/8]


Αντίστροφο : τα Λευκά παίζουν και εξαναγκάζουν τα Μαύρα να δώσουν ματ στα Λευκά.


(Πρόβλημα 432)
Δυονήσιος (Doublislander),
αφιερωμένο στο JT Manolas-60,
αδημοσίευτο,
Βοηθητικό ματ σε 2 κινήσεις.
h#2 (3 + 10)
[8/2R3K1/2bp1pp1/2r1k1q1/2p3s1/2P3p1/8/8](Πρόβλημα 433)
Δυονήσιος (Doublislander),
αφιερωμένο στο JT Manolas-60,
αδημοσίευτο,
Βοηθητικό ματ σε 2 κινήσεις. Συνθήκη Μαντράσι.
h#2 Madrasi (5 + 8)
[8/1PB5/p2r4/b7/pPp5/k2R4/rsK5/8]


Στην συνθήκη Μαντράσι αν δυό ετερόχρωμα κομμάτια ίδιου τύπου (πχ. wR και bR) απειλούνται αμοιβαία, τότε παραλύουν και η μόνη δύναμη που τους απομένει, όσο διατηρείται η αμοιβαία απειλή, είναι το ένα να παραλύει το άλλο.


(Πρόβλημα 434)
Δυονήσιος (Doublislander),
αφιερωμένο στο JT Manolas-60,
αδημοσίευτο,
Βοηθητικό ματ σε 2 κινήσεις. Συνθήκη Αντικίρκη.
h#2 Anticirce (5 + 7)
[8/3pp3/2r2R2/2b2P2/2P2S2/2k2r2/3sK3/8]


Στη συνθήκη Αντικίρκη, το κομμάτι που "παίρνει" ξαναγεννιέται στο αρχικό του τετράγωνο. Αυτό που παίρνεται, χάνεται.


Οι λύσεις υπάρχουν στα σχόλια του λύτη Παναγιώτη Κονιδάρη.

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010

Μια σπουδή του Λιμπιούρκιν και μια μίμηση - ακόμη

Η πρώτη σπουδή είναι από την συλλογή [1234 Modern End-Game Studies], και είναι σύνθεση του M. S. Libiurkin. Στην όμορφη αυτή σπουδή ο Λευκός κάνει ματ σε 23 κινήσεις, αλλά εντωμεταξύ έχει βγάλει πέντε ίππους από προαγωγή πιονιών και έχει επιτρέψει στον Μαύρο να βγάλει τρεις Βασίλισσες. (Δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να νικήσει ο Λευκός νωρίτερα ξεκινώντας με 1.d8=Q!, άρα η σπουδή είναι τρύπια).

Η δεύτερη σπουδή είναι του Μανωλά Εμμανουήλ. Δεν έχει κομμάτια, παρά μόνο πιόνια, και ο στόχος είναι το θέμα Φοίνιξ, τριπλά επαναλαμβανόμενο. Ο μηχανισμός παραγωγής ίππων είναι παρόμοιος, ο τρόπος νίκης διαφέρει.

Θέμα Φοίνιξ (Phoenix) : Ένα πιόνι προάγεται σε κομμάτι που πάρθηκε προηγουμένως.


(Πρόβλημα 427)
M. S. Libiurkin,
"1234 Modern End-Game Studies", 1938,
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (10 + 10)
[8/p1pPp1p1/P1P1P1P1/2p5/3P4/5P1P/K2p2pp/3R2sk]

Ο Λευκός δεν μπορεί να κερδίσει με 1.d8=Q?, επειδή 1...cxd4 απειλεί πατ.
Κλειδί : 1.d8=S!
1...cxd4 2.Sf7 d3 3.Sh6 gxh6 4.g7 h5 5.g8=S!
(όχι 5.g8=Q? h4 με απειλή πατ)
5...h4 6.Sf6 exf6 7.e7 f5 8.e8=S! f4 9.Sd6 cxd6 10.c7 d5
11.c8=S! d4 12.Sb6 axb6 13.a7 b5 14.a8=S! b4 15.Sb6 b3+
16.Ka3 b2 17.Sc4 b1=Q 18.Rxb1 d1=Q 19.Rxd1 d2 20.Sb2 d3
21.Ra1 d1=Q 22.Sxd1 ~ 23.Sf2#


(Πρόβλημα 428)
Μανωλάς Εμμανουήλ (Manolas Emmanuel),
αφιερωμένο στον Λιμπιούρκιν,
αδημοσίευτο, 20090310,
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (8 + 8)
[8/1p1p1p1P/1P1P1P2/8/4p3/6p1/2P1PpPp/5K1k]

Κλειδί : 1.h8=S! e3 2.Sg6 fxg6 3.f7 g5 4.f8=S g4 5.Se6 dxe6
6.d7 e5 7.d8=S e4 8.Sc6 bxc6 9.b7 c5 10.b8=Q c4
11.Qxg3 c3 12.Qxe3 g3 13.Qxg3 e3 14.Qxh2+ Kxh2 15.g4 Kf3
16.g5 Kf4 17.g6 Ke5 18.g7 Kd4 19.g8=Q +-
(πιθανή συνέχεια :
19...Kc5 20. Qb3 Kd4
21.Qb4+ Ke5 22.Qxc3+ Ke4 23.Qd3+ Ke5 24.c4 Kf4 25.c5 Ke5
26.c6 Kf6 27.c7 Kg5 28.c8=Q Kf6 29.Qdf5+ Kg7 30.Qcf8#)

Τριπλή επανάληψη του θέματος Φοίνιξ, στις κινήσεις (2, 4), (5, 7) και (14, 19).


Στις 08-04-2010 ο καλός προβληματιστής Γιάννης Γαρουφαλίδης, με ενημέρωσε ότι το πρόβλημά μου μπορεί να είχε κερδίσει πρώτο βραβείο αν το είχα δημοσιεύσει το 1943, που δεν είχα ακόμη γεννηθεί! Τώρα που το έφτιαξα, είναι απλά ένα αντίγραφο...
Δύσκολη δουλειά η σύνθεση!

Γεια σου Μανώλη
Η μελέτη σου είναι anticipated (σχεδόν mirrored !!!)

(Πρόβλημα 447)
Karhia V
Πρώτο Βραβείο Suomen Shakki, 1943
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (8 + 8)
[8/2p1p1p1/P1P1P1P1/1p6/8/3p4/pPpP1P2/k1K5]

1.a7! b4 2.a8=S! b3 3.Sb6 cxb6 4.c7 b5 5.c8=S b4 6.Sd6 exd6 7.e7 d5 8.e8=S d4 9.Sf6 gxf6 10.g7 f5 11.g8=Q f4 12.Qxb3 f3 13.Qxd3 b3 14.Qxb3 d3 15.Qxa2+! Kxa2 16.b4 1–0

Δες και Απογευματινή του Σαββάτου (στήλη Σιαπέρα) 23-10-1976

Φιλικά
Γιάννης Γαρουφαλίδης

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Διαγωνισμός Λύσης ΕΣΣΝΑ Νο.7, 2010

7ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

___Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής (ΕΣΣΝΑ) προκηρύσσει τον 7ο Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων για τα σωματεία της Αττικής. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα των σκακιστικών σωματείων «ΣΟ Αμπελοκήπων» και «ΣΟ Θωμάς Γεωργίου», Μακρινίτσας 12 (πλησίον σταθμού μετρό «Αμπελόκηποι»), την Κυριακή 28 Μαρτίου ώρα 17.45 – 20:00.
Το διαγωνισμό διοργανώνουν η «ΕΣΣΝΑ» και τα σωματεία «ΣΟ Θωμάς Γεωργίου» και «ΑΟ Ζήνων Γλυφάδας».
___Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τους κ. Γαρουφαλίδη Ιωάννη, Μητσάκο Αχιλλέα, Σκλαβούνο Παναγή.
___Επισημαίνουμε ότι η διοργάνωση αυτή θα αναδείξει τον «Πρωταθλητή Αττικής στη λύση σκακιστικών προβλημάτων για το έτος 2010». Ο πρώτος στην κατάταξη νικητής ή νικήτρια κάτω των 20 ετών θα αναδειχθεί «Πρωταθλητής εφήβων Αττικής στη λύση προβλημάτων 2010».
Η διάρκεια του Διαγωνισμού θα είναι δύο ώρες και ένα τέταρτο της ώρας. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να λύσουν 6 προβλήματα, από έξι διαφορετικές κατηγορίες : ένα πρόβλημα των 2 κινήσεων, ένα των 3 κινήσεων, ένα περισσοτέρων κινήσεων , ένα αντίστροφο (self-mate), ένα βοηθητικό (help-mate) και μία σπουδή. Σε περίπτωση επίλυσης ίδιου αριθμού προβλημάτων από κάποιους λύτες, κριτήριο ισοβαθμίας είναι ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη συνολική λύση.
___Στο Διαγωνισμό θα συμμετάσχουν μέχρι 32 λύτες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μέχρι το Σάββατο 27 Μαρτίου στον κ. Παναγή Σκλαβούνο (e-mail askl27@otenet.gr), αλλά και στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη του διαγωνισμού.
___Στους πρώτους νικητές θα δοθούν κύπελλο, μετάλλια. και άλλο υλικό σχετικό με τα σκακιστικά προβλήματα. Επίσης, κύπελλο θα δοθεί στην πρώτη ομάδα, με κριτήριο το άθροισμα βαθμών τριών μελών της.

(Αν υπάρξουν τροποποιήσεις της προκήρυξης αυτής, θα ανακοινωθούν εδώ).