Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2008

Οχτώ σπουδές (Άσκηση 7)

Το 2003, στο Deventer της Ολλανδίας, έγινε ένας διαγωνισμός λύσης (De Feijter Study Competition) με οχτώ σπουδές. Συμμετείχαν αρκετοί λύτες, μερικοί από τους οποίους ήσαν πρωταθλητές στην χώρα τους.

Αυτό που συνέβη όμως δεν είχε προηγούμενο. Ο δεκαεξάχρονος Ολλανδός Daniel Stellwagen έλυσε όλες τις σπουδές με άψογο τρόπο. Σήμερα ο Stellwagen είναι μεγάλος μαιτρ του αγωνιστικού σκακιού, λύτης και συνθέτης.

Οι σπουδές παρουσίασαν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Το ποσοστό αυτών που λύθηκαν φαίνεται παρακάτω :
Σπουδή 3η: 81,25% (Zachodjakin, 1930)
Σπουδή 7η: 70,83% (Vukcevich, 1951)
Σπουδή 2η: 65,58% (Bergqwist, 2002)
Σπουδή 6η: 56,67% (Clausen, 1927)
Σπουδή 5η: 45,83% (Bazlov, 1971)
Σπουδή 1η: 39,58% (Smyslov, 2000)
Σπουδή 4η: 35,00% (Stavrietsky/Ryabinin, 1999)
Σπουδή 8η: 30,00% (Smyslov, 2000)

Οι βαθμοί των λυτών (7 βαθμοί ανά πλήρη λύση σπουδής) ήσαν οι ακόλουθοι :
01 Daniel Stellwagen: 56
02 Marcel van Herck: 47, (4 φορές πρωταθλητής Βελγίου)
03 Hans Boehm: 37
04 Eddy van Beers: 34
05 Harold v.d. Heijden: 32
06 Dolf Wissmann: 32, (Ολλανδός πρωταθλητής 1999)
07 Bert v.d. Marel: 26
08 Peter v.d. Heuvel: 25
09 Ed van de Gevel: 25
10 Harm Benak: 19
11 Andy Ooms: 12
12 Ward Stoffelen: 5

Πήραμε αυτές τις σπουδές (και τα υπόλοιπα στοιχεία) από την σελίδα με τον γρίφο-17 της Chessbase και τις παρουσιάζουμε παρακάτω. Οι βιαστικοί θα μπορούσαν να ανατρέξουν στις λύσεις που ετοίμασε με ωραίο τρόπο ο TD Rene Olthof εδώ.

Προτείνω εσείς να προσπαθήσετε λύσετε τις σπουδές, και εγώ να αναρτήσω τις πλήρεις λύσεις σε μιά εβδομάδα για να τις συγκρίνετε με τις δικές σας. (Δείτε στο κάτω μέρος της ανάρτησης).


Σπουδή 1η

(Πρόβλημα 253)
Σμίσλοβ (Smyslov V.)
Moi Etyudi #41, 2000
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία
= (4 + 5)
[8/5k1p/b3p3/2K3RP/5P2/8/p7/8]Σπουδή 2η
(Πρόβλημα 254)
Μπέρκβιστ (Bergqwist D.)
Tidskrift for Schack, 2002
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν
+ (9 + 7)
[2q1SQSR/3k1PP1/3Prr2/4bR1p/8/3p4/8/4K3]Σπουδή 3η
(Πρόβλημα 255)
Ζαχοντιάκιν (Zachodjakin G.)
Πρώτο Βραβείο Shakmaty Listok, 1930
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία
= (5 + 4)
[5B1k/7p/6P1/4SsP1/8/8/K4p2/8]Σπουδή 4η
(Πρόβλημα 256)
Σταβριέτσκι / Ριάμπινιν (Stavrietsky / Ryabinin)
Studium, 1999
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν
+ (4 + 4)
[5K1k/1R1P4/8/b7/4r3/3B4/3p4/8]Σπουδή 5η
(Πρόβλημα 257)
Μπάζλοβ (Bazlov Y.)
Πρώτο Βραβείο Shakmaty v SSSR, 1971
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν
+ (4 + 3)
[s7/2S4K/8/k7/7R/2r5/8/S7]Σπουδή 6η
(Πρόβλημα 258)
Κλάουζεν (Clausen S.)
2nd/3rd prize, Sveriges SF, 1927
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν
+ (5 + 4)
[K5R1/7p/1B3PP1/1k7/8/8/6r1/7r]Σπουδή 7η
(Πρόβλημα 259)
Βούξεβιτς (Vukcevich M.)
1951
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία
= (3 + 4)
[1R6/8/B7/8/8/1K6/1p2p3/k3s3]Σπουδή 8η
(Πρόβλημα 260)
Σμίσλοβ (Smyslov V.)
Moi Etyudi #44, 2000
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία
= (4 + 4)
[8/8/6p1/5p2/p1k2P2/8/P6P/4K3]


(05-11-2008) Ακολουθούν οι λύσεις

Σπουδή 1η : Smyslov, V. - Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία

Κλειδί : 1.Rg1! (πρέπει να προλάβει την προαγωγή του πιονιού) Bd3
2.h6 (με σχέδιο [3.Rg7+ 4.Ra7], όχι αμέσως [2.Ra1? Bb1 3.Kd6 h6!! –+ τα Μαύρα κερδίζουν]) Kf6
3.Ra1 Bb1
4.Kd6 (zugzwang) Kf5 (ή [4...Kg6 5.Kxe6 Kxh6 6.Kf6 Kh5 7.Kg7 h6 8.f5 Bxf5 9.Rxa2 = ισοπαλία])
5.Ke7! (όχι [5.Kd7? e5! 6.fxe5 Kxe5 7.Ke7 Kd4 8.Kf6 Kc3 9.Kg7 Kb2 10.Rxa2+ Kxa2 –+ τα Μαύρα κερδίζουν]) Kxf4
6.Kxe6 Kg5 (ή [6...Ke4 7.Kf6 Kd3 8.Kg7 Kc3 9.Rxa2 Bxa2 10.Kxh7 Bb1+ 11.Kg7 = ισοπαλία])
7.Kf7! Kxh6
8.Kg8! Kg6
9.Kh8 h5
10.Rxa2 Bxa2 = (πατ!)


Σπουδή 2η : Bergqwist, D. - Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν

Κλειδί : 1.Qe7+! Rxe7
2.f8=S+ Rxf8
3.gxf8=S+ Kxe8
4.d7+ Qxd7
5.Sf6+ Bxf6+
6.Se6+ Kf7 (αν [6...Bxh8 7.Rf8#])
7.Rf8+ Kxe6 (αν [7...Kg6 8.R8xf6+ Kh7 9.Rxh5+ Kg8 10.Rf8#])
8.R8xf6#


Σπουδή 3η : Zachodjakin, G. - Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία

Κλειδί : 1.g7+! Sxg7 (αν [1...Kg8 2.Sg4 f1=Q 3.Sf6+ Kf7 4.g8=Q#])
2.Sf7+ Kg8
3.Bc5! f1=Q
4.Sh6+ Kh8
5.Bd6! = (και η θέση είναι ισόπαλη, γιατί αν σηκωθεί ο bS τότε ο wB δίνει σαχ από το τετράγωνο e6, όπου δεν μπορεί να παρθεί από την bQ λόγω του πηρουνιού του wS).


Σπουδή 4η : Stavrietsky / Ryabinin - Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν

Κλειδί : 1.d8=S! (όχι [1.d8=Q? Rf4+! =], και τώρα απειλεί [2.Sf7+ [3.Be4#]])
1...Re8+ (όχι [1...Bxd8? 2.Bxe4 Be7+ 3.Rxe7 d1=Q 4.Rh7#], ούτε [1...Rf4+? 2.Sf7+ Rxf7+ 3.Kxf7 d1=Q 4.Rb8+ Bd8 5.Rxd8#])
2.Kxe8 d1=Q
3.Kf8 Bb4+ (όχι [3...Qxd3 4.Sf7+ Kh7 5.Se5+ +– τα Λευκά κερδίζουν])
4.Rxb4 Qf3+ (όχι [4...Qxd3 5.Rh4+ Qh7 6.Nf7#])
5.Bf5 (όχι [5.Sf7+? Qxf7+ 6.Kxf7 = πατ]) Qxf5+ (αν [5...Qh5 6.Rh4 Qxh4 7.Sf7#])
6.Sf7+ Kh7
7.Rh4+ Kg6
8.Rh6#


Σπουδή 5η : Bazlov, Y. - Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν

Κλειδί : 1 Rh5+! (όχι [1 Sxa8? Ka6!]) Ka4
2 Sxa8 Rc1 (όχι [2...Ka3 3 Rh2! +- ])
3 Sb6+ (όχι [3 Rh6? Ka3 = ]) Ka3
4 Rb5! Ka2 (όχι [4...Rxa1 5 Sc4+ Ka2 6 Rb2#])
5 Sb3 Rb1
6 Sc4! Rxb3
7 Ra5+ Kb1
8 Sd2+ + (τα Λευκά κερδίζουν)


Σπουδή 6η : Clausen, S. - Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν

Κλειδί : 1 f7! (όχι [1 Ba7? Rxg6 2 f7 Rf6 = ], ούτε [1 gxh7? Ra2+ 2 Ba7 Rxh7 = ]) Rf1
2 gxh7 (όχι [2 f8=Q? Rxf8+ 3 Rxf8 Rxg6 = ] Rh2
3 Bf2! Rfxf2
4 Rg2 (όχι [4 Rb8+? Kc6 5 Rc8+ Kd7 6 Rc2 Rxc2 7 f8=Q Ra2+ 8 Kb7 Rhb2+ -+ τα Μαύρα κερδίζουν]) Rhxg2
5 h8=Q Rxf7
6 Qe8+ (αν [6 Qe5+ Kb6 7 Qe6+]) +- (τα Λευκά κερδίζουν)


Σπουδή 7η : Vukcevich, M. - Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία

Κλειδί : 1.Bd3! (όχι [1.Kc3? Sd3 -+ τα Μαύρα κερδίζουν], ούτε [1.Ka4? Sd3 2.Bxd3 e1=Q 3.Rb3 Qd1 -+ τα Μαύρα κερδίζουν])
1...Sxd3 (όχι [1...b1=Q+ 2.Bxb1 Kxb1 3.Re8 = ])
2.Kc2 ( > 3.Ra8#) Sc1 (όχι [2...e1=S+ 3.Kd2 b1=Q 4.Rxb1+ Kxb1 = ], ούτε [2...Se1+ 3.Kd2 = ])
3.Rxb2 e1=Q
4.Rb1+ Ka2
5.Ra1+ Kxa1 = (πατ)


Σπουδή 8η : Smyslov, V. - Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία

Κλειδί : 1.a3! (όχι [1.Kf2? a3! 2.Ke3 Kc3 3.h3 Kc4! 4.Kf3 Kd3 5.Kf2 Ke4 6.Kg3 Ke3 7.Kh4 Kd2 8.Kg5 Kc2 9.Kxg6 Kb2 10.h4 Kxa2 11.h5 Kb3 12.h6 a2 13.h7 a1=Q -+ και τα Μαύρα κερδίζουν]) Kd3
2.Kf2 Ke4
3.Kg3 Ke3
4.h3 Ke4
5.Kh4 ( > 6.Kg5) Kxf4 = (πατ)

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008

Δυό πολυκίνητα του Γαρουφαλίδη

Στα πολυκίνητα προβλήματα πρέπει να δει κανείς πώς δίνεται το ματ (να φανταστεί την εικόνα του ματ). Για να επιτευχθεί αυτό το ματ, χρειάζεται να γίνει μια σειρά κινήσεων (πιθανώς επανειλημμένα).

Στα αντίστροφα προβλήματα παίζουν πρώτα τα Λευκά και εξαναγκάζουν τα Μαύρα να κάνουν ματ.

Ο Ιωάννης Γαρουφαλίδης είναι ένας δραστήριος συνθέτης με πολλές δημοσιεύσεις και είναι επίσης εξαιρετικός λύτης. Εδώ θα δούμε δύο βραβευμένα πολυκίνητα αντίστροφα προβλήματά του. (Δείτε και μια άλλη σύνθεσή του).

(Πρόβλημα 251)
Ιωάννης Γαρουφαλίδης (Ioannis Garoufalidis)
Τρίτη Εύφημη Μνεία, Quartz 2002
Αντίστροφο σε 29 κινήσεις
s#29 (4 + 6)
[8/8/8/8/7R/k7/1r5P/K1Q5]Κλειδί : 1.Rd4! Kb3 2.Qc4+ Ka3 3.Qc3+ Rb3 4.Qc1+ Rb2 5.h4 Kb3
6.Qc4+ Ka3 7.Qc3+ Rb3 8.Qc1+ Rb2 9.h5 Kb3 10.Qc4+ Ka3
11.Qc3+ Rb3 12.Qc1+ Rb2 13.h6 Kb3 14.Qc4+ Ka3 15.Qc3+ Rb3
16.Qc1+ Rb2 17.h7 Kb3 18.Qc4+ Ka3 19.Qc3+ Rb3 20.Qc1+ Rb2
21.h8=R Kb3 22.Rb8+ Ka3 23.Qe3+ Rb3 24.Qe7+ Rb4 25.Ra8+ Kb3
26.Qe3+ Kc2 27.Ra2+ Rb2 28.Qd3+ Kc1 29.Qb1+ Rxb1#

Σχόλιο συνθέτη : [Ένα Excelsior με υποπροαγωγή πύργου (Μινιατούρα), Switchback, Circuit de Dame, Circuit de Tour, Circuit lineaire, Sacrifice].


(Πρόβλημα 252)
Ιωάννης Γαρουφαλίδης (Ioannis Garoufalidis)
Έπαινος, The Problemist, 2005
Αντίστροφο σε 37 κινήσεις
s#37 (11 + 3)
[8/2p2S1B/2P5/2P4k/6bP/8/3PP1Q1/1KR1B3]

Κλειδί : 1.Qd5+!
1...Bf5+ 2.Rc2 Kg4 3.Qg2+ Kf4 4.Qg3+ Ke4 5.Qd3+ Kf4 6.Qe3+ Kg4 7.Qg3+ Kh5 8.Qf3+ Bg4
9.Qd5+ Bf5 10.Kc1 Kg4 11.Qg2+ Kf4 12.Qg3+ Ke4 13.Qd3+ Kf4 14.Qe3+ Kg4 15.Qg3+ Kh5 16.Qf3+ Bg4
17.Qd5+ Bf5 18.Kd1 Kg4 19.Qg2+ Kf4 20.Qg3+ Ke4 21.Qd3+ Kf4 22.Qe3+ Kg4 23.Qg3+ Kh5 24.Qf3+ Bg4
25.Qd5+ Bf5 26.Rc1 Kg4 27.Qg2+ Kf4 28.Qg3+ Ke4 29.Qd3+ Kf4 30.Qe3+ Kg4 31.Qg3+ Kh5 32.Qf3+ Bg4
33.Qd5+ Bf5 34.e3 Kg4 35.Qg2+ Kh5 36.Qf3+ Bg4
37.Bc2 Bxf3#

Δείτε πώς ετοιμάζει τελετουργικά (κάθε οχτώ κινήσεις) ο λευκός βασιλιάς το τέλος του.

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2008

Συνάντηση προβληματιστών 20081014

Η τρίτη συνάντηση προβληματιστών έγινε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, από τις 7:30 μ.μ. και μετά, πάλι στο φιλόξενο εντευκτήριο του Σ.Ο. Παγκρατίου και του ΣΜΑΟ Καισαριανής (Ζηνοδότου 22, Παγκράτι. Ο δρόμος είναι κάθετος στην Υμηττού, κοντά στην Πλ. Παγκρατίου, στο «Συντριβάνι»).
Ο Χάρης Φουγιαξής παρουσίασε πολλά ενδιαφέροντα παραδείγματα από δίδυμα (και πολύδυμα) προβλήματα.
Εντελώς ανεξάρτητα και χωρίς προσυνεννόηση με τον Χ.Φ., ο Σπύρος Ιλαντζής είχε επιλέξει παρόμοιο αντικείμενο παρουσίασης. Έτσι το θέμα των διδύμων συνθέσεων είχε πολύπλευρη κάλυψη.
Ο Εμμανουήλ Μανωλάς παρουσίασε κάποιες συνθέσεις, δικές του ή από τις δημοσιευμένες στο ιστολόγιο.
Ήταν ενδιαφέρουσα η βραδιά, όπου μεγάλη ευθυμία προκάλεσε ο συνθέτης Μπάξι (Gyorgy Bakcsi) με τις απίθανες ιδέες του, αλλά η προσέλευση ήταν μειωμένη σε έξι άτομα.

Για την επόμενη συνάντηση θα αλλάξει η ημέρα, επειδή η μεθεπόμενη Τρίτη είναι 28 Οκτωβρίου και υπάρχουν εκδηλώσεις του [Σ. Ο. Παγκρατίου] για αγωνιστικό σκάκι εκείνη την ημερομηνία. Θα υπάρξει ανακοίνωση.

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2008

Νίκος Περγιάλης (3)

Θα δούμε εδώ βοηθητικά προβλήματα του έσχατου ρεμπέτη Νίκου Περγιάλη. Τα προβλήματα έχουν λίγα κομμάτια και μερικά συνοδεύονται από στίχους! (Αυτό κι αν είναι καλλιτεχνικό σκάκι!)
Οι στίχοι των ρεμπέτικων τραγουδιών μιλούν κυρίως για δικαιοσύνη.
Οι στίχοι εδώ περιγράφουν με κάποιο τρόπο την λύση του προβλήματος.


(Πρόβλημα 245)
Νίκος Περγιάλης,
αδημοσίευτο, 2007,
Βοηθητικό ντούπλεξ σε 2.
h#2 duplex ( 3 + 3 )
[8/8/8/8/8/8/2R2r2/1BK2kb1]

Σημειώνουμε ότι τα ντούπλεξ προβλήματα είναι βοηθητικά με δύο λύσεις.
Στην μία παίζουν πρώτα τα μαύρα και βοηθούν να δώσουν ματ τα λευκά.
Στην άλλη παίζουν πρώτα τα λευκά και βοηθούν να δώσουν ματ τα μαύρα.
Στο πρόβλημα-245 παρατηρείται απόλυτη συμμετρία.

Κλειδί : 1.Kg2! Rxf2+ 2.Kh1 Be4#
Κλειδί : 1.Kb2! Rxc2+ 2.Ka1 Bd4#


(Πρόβλημα 246)
Νίκος Περγιάλης,
αδημοσίευτο, 2007,
Βοηθητικό σε 2. Δύο λύσεις.
h#2 2.1.1.1 ( 5 + 3 )
[3K4/3B4/3k4/3p4/2PrP3/8/3S4/8]

Στο πρόβλημα βλέπουμε συμμετρική θέση.
Εμπεριέχεται το θέμα Zilahi. (Στην μία βαριάντα παίρνεται το κομμάτι που δίνει ματ στην άλλη βαριάντα).

Κλειδί : 1.Rxc4! Sf3 2.Rc5 e5#
Κλειδί : 1.Rxe4! Sb3 2.Re5 c5#


(Πρόβλημα 247)
Νίκος Περγιάλης,
αδημοσίευτο, 2008,
Βοηθητικό ντούπλεξ σε 2.
h#2 duplex ( 3 + 3 )
[2K5/3R4/B7/8/8/7b/4r3/5k2]

Σχετικοί στίχοι :
Ρε καρφωμένοι Στρατηγοί / να μην ανησυχείτε! / Θά 'ρθει η ανώμαλη στιγμή / που θα ξεκαρφωθείτε.

Κλειδί : 1.Bg2! Rd3 2.Rf2 Rd1#
Κλειδί : 1.Bb7! Re6 2.Rc7 Re8#


(Πρόβλημα 248)
Νίκος Περγιάλης,
αδημοσίευτο, 2008,
Βοηθητικό ντούπλεξ σε 2.
h#2 duplex ( 6 + 4 )
[8/8/1P3K2/1QP1P3/qPp1p3/3k4/8/8]

Σχετικοί στίχοι :
Στο ίδιο το τετράγωνο / στο ίδιο το στενό / καυγάς μεγάλος έγινε. / Διπλό το φονικό!

Κλειδί : 1.Kd4! Qxa4 2.Kd5 Qd7#
Κλειδί : 1.Ke6! Qxb5 2.Kd5 Qd7#


(Πρόβλημα 249)
Νίκος Περγιάλης,
αδημοσίευτο, 2008,
Βοηθητικό ντούπλεξ σε 2.
h#2 duplex ( 3 + 5 )
[8/8/p7/K7/1R6/3p4/1b4r1/k3B3]

Κλειδί : 1.Rg2-g1! Be1-c3 (ο Λευκός καρφώνει ένα κομμάτι) 2.Rg1-b1 (ο Μαύρος μπλοκάρει μια διαφυγή του βασιλιά του) Rb4-a4#
Κλειδί : 1.Be1-f2! Bb2-c3 (ο Μαύρος καρφώνει ένα κομμάτι) 2.Bf2-b6 (ο Λευκός μπλοκάρει μια διαφυγή του βασιλιά του) Rg2-a2#


(Πρόβλημα 250)
Νίκος Περγιάλης,
αδημοσίευτο, 1995,
Βοηθητικό σε 2. Δύο λύσεις.
h#2 2.1.1.1 ( 6 + 6 )
[4B3/4K3/1p2S2p/1P1rpr1P/4k3/8/8/4S3]

Η συμμετρία της θέσης διατηρείται και ως συμμετρία των λύσεων. Ο Λευκός χρειάζεται ένα τέμπο σε κάθε βαριάντα.

Κλειδί : 1.Rd3! Bd7 2.Re3 Bc6#
Κλειδί : 1.Rf3! Bf7 2.Re3 Bg6#

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Σκάκι για Όλους, 38

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σκάκι για Όλους – Τεύχος 38

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις [Κέδρος] το 38ο τεύχος του περιοδικού [Σκάκι για Όλους]. Κεντρικό θέμα του τεύχους είναι το αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την επίσκεψη του Μπόμπυ Φίσερ το 1968 στην Ελλάδα και το σιμουλτανέ εναντίον της τότε εθνικής μας ομάδας. Στο αφιέρωμα τρία μέλη της ομάδας (Κόκκορης, Ορνιθόπουλος, Τρικαλιώτης) αφηγούνται τις αναμνήσεις και τις εντυπώσεις τους από τη συνάντηση με τον Φίσερ και, παράλληλα, μας δίνουν μια πολύ καλή εικόνα για το σκάκι εκείνη την εποχή.

Στα θέματα επικαιρότητας ξεχωρίζει η παρουσίαση του φετινού Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Α’ Εθνικής το οποίο ήταν το πρώτο που διεξήχθη με το νέο σύστημα αγώνων της ΕΣΟ και αποτέλεσε πρόβα τζενεράλε για το επόμενο. Φυσικά από το τεύχος του Σεπτεμβρίου δε μπορεί να λείπουν και τα καθιερωμένα καλοκαιρινά διεθνή όπεν. Σε αυτό το τεύχος καλύπτονται τα τουρνουά της Ικαρίας, το Summer Cup και της Μυτιλήνης. Φυσικά έπεται συνέχεια...

Η διεθνής επικαιρότητα περιλαμβάνει αφιερώματα σε τρία πανίσχυρα και παραδοσιακά τουρνουά αυτά του Ντόρτμουντ, του Μπιλ και του Φόρος (Aerosvit) που εν μέσω θέρους φρόντισαν να κρατήσουν αρκετά θερμό το ενδιαφέρον του σκακιστικού κοινού παγκοσμίως.

Η υπόλοιπη ύλη τους τεύχους περιλαμβάνει ένα ενδιαφέρον θεωρητικό άρθρο της Έλενας Ντέμπο για το Άνοιγμα Βερέσοβ, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των ερασιτεχνών σκακιστών. Η Έλενα προτείνει έναν συνολικό τρόπο αντιμετώπισης του ανοίγματος με τα μαύρα και δίνει αντίδοτα για όλες τις επιλογές των λευκών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παρτίδες που αναλύει ο νεαρός Ισπανός γκρανμαίτρ Ιβάν Σαλγάδο Λόπεζ από την πρόσφατη συμμετοχή του στο τουρνουά Ακρόπολις.

Την ύλη του τεύχους συμπληρώνει η στήλη του καλλιτεχνικού σκακιού με ανταπόκριση του BEL από τη Λετονία και το πρόσφατο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Λύσης που διεξήχθη εκεί, το διεθνές περισκόπιο και τα νέα από όλη την Ελλάδα, η ανάλυση παρτίδας κίνηση προς κίνηση, η στήλη των συνδυασμών, οι νέες περιπέτειες του Πράκτορα Μαζέτα, η παρουσίαση του βιβλίου “Ρουα Ματ” από το Δοξάκη Κομήτη, το σκακιστικό διήγημα του J. L. Synge “Η ευγένεια υποχρεώνει” και, φυσικά, το ένθετο του Νίκου Μενδρινού για τους αρχάριους και λιγότερους προχωρημένους.

Συνεργάτες σε αυτό το τεύχος ήταν οι Δημήτρης Σιαμέτης, Δοξάκης Κομήτης, Βαγγέλης Βιδάλης, Παναγιώτης Κονιδάρης, Μιχάλης Καλούμενος, Σωτήρης Λογοθέτης, Χρήστος Κεφαλής, Μαριέττα Μουρούτη, Νίκος Μενδρινός, Κοσμάς Κέφαλος, Άγγελος Βουλδής και Δημήτρης Σκυριανόγλου, ενώ οι αναλύσεις των παρτίδων είναι των γκρανμαίτρ Ευγκένι Πόστνι, Χρίστου Μπανίκα (για πρώτη φορά, μετά από αρκετά χρόνια, φιλοξενείται και πάλι συνεργασία του σε ελληνικό σκακιστικό περιοδικό!) και Ιβάν Σαλγάδο Λόπεζ και των διεθνών μαιτρ Έλενας Ντέμπο και Σπύρου Καπνίση.

Το τεύχος μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα κεντρικά περίπτερα, βιβλιοπωλεία και πρακτορεία τύπου στην επαρχία αλλά και την Αθήνα καθώς και από τις εκδόσεις [Κέδρος] (Γενναδίου 3, 210-3809712) και τα βιβλιοπωλεία [Έσοπτρον] (στη Στοά του Βιβλίου - Πεσμαζόγλου 5, 210-3311226), [Βιβλιοτοπία] (25ης Μαρτίου 9, 210-9370583) και [Κάισσα] (Καλλιδρομίου 8, 210-3606488 ). Για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία πώλησης, αγορά παλαιότερων τευχών και συνδρομές μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τις εκδόσεις [Κέδρος] στο τηλέφωνο 210-3809712 (κ. Ντίνα Βελάκη) ή να επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο των εκδόσεων ΚΕΔΡΟΣ στη διεύθυνση: http://www.kedros.gr.

Επίσης, μέσα στο 2008 έχουν κυκλοφορήσει τα τεύχη ...

3435363739.40.


Για τα υπόλοιπα δείτε την σελίδα περιοδικών των εκδόσεων [Κέδρος].

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2008

Γιάννης Καλκαβούρας (1)

“Γεννήθηκα στην Καλλιθέα, το 1961, όπου και ζω.
Σπούδασα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και εργάζομαι ως υπάλληλος στη Άλφα Τράπεζα.
Ασχολήθηκα με το καλλιτεχνικό σκάκι αρχικά ως λύτης, επηρεασμένος από τις στήλες του Σιαπέρα σε διάφορες εφημερίδες της δεκαετίας του 80, και αργότερα στράφηκα στην σύνθεση, κυρίως ως ένα μέσο έκφρασης δημιουργικότητας.
Τώρα πλέον δημοσιεύω αρκετά στο εξωτερικό, δίνοντας έμφαση στα Βοηθητικά (helpmate) και στα Αντίστροφα (selfmate).”


Ο Γιάννης Καλκαβούρας είναι ένας μετριόφρων άνθρωπος με πολλές βραβεύσεις για τις συνθέσεις του. Παρακάτω θα δούμε τρία προβλήματά του, συνοδευόμενα και με δικά του σχόλια.


(Πρόβλημα 242)
Γιάννης Καλκαβούρας (Kalkavouras Ioannis)
Δεύτερο Βραβείο, Variantim (Ισραήλ), 2006
Βοηθητικό σε 2.5 κινήσεις. Δύο λύσεις.
h#2.5 (4+12)
[1B6/8/3K1p2/1b6/3b3p/3r1qk1/Q2prp1s/3B2s1]

Στα βοηθητικά με ακέραιο πλήθος κινήσεων παίζει πρώτα ο μαύρος. Εδώ οι κινήσεις είναι 2.5, άρα ξεκινάμε με κίνηση του λευκού.

a) Κλειδί : 1...Qa2-d5! 2.Re2-e6+ Kd6xe6+ 3.Kg3-g4 Qd5-f5#
b) Κλειδί : 1...Qa2-e6! 2.Qf3-d5+ Kd6xd5+ 3.Kg3-f3 Qe6-e4#

Γ.Κ. : “Επεκτεινόμενο δυάρι με εναλλαγή θέσεων του λευκού Ρουά και της Βασίλισσας στα τετράγωνα d5/e6, εναλλαγή θυσιών ημικαρφωμένων μαύρων κομματιών στα ανωτέρω τετράγωνα και τελικές εικόνες ματ με καρφωμένο μαύρο κομμάτι”.


(Πρόβλημα 243)
Γιάννης Καλκαβούρας (Kalkavouras Ioannis)
Πρώτη Εύφημη μνεία, Orbit (Σκόπια), 2006
Βοηθητικό σε 3 κινήσεις. α) Διάγραμμα, β) Δίδυμο -bPg2 +bPg3
h#3 (6+10) a) diagram b) bPg2 --> g3
[2R5/4p3/2b5/q5b1/2pP3r/1r3k1P/B1P2pp1/3K4]

a) Κλειδί : 1.Rb3-b4! (1.Bb5?) Ba2xc4 2.Bc6-e4 Bc4-d5 3.Rh4-f4 (Bf4?) Rc8-c3#
b) bPg2-->g3
Κλειδί : 1.Bc6-b5! (1.Rb4?) Rc8xc4 2.Rb3-e3 Rc4-c3 3.Bg5-f4 (Rf4?) Ba2-d5#

Γ.Κ. : "Παρεμβολές γραμμών της μαύρης βασίλισσας με dual avoidance, κοψίματα εξουδετέρωσης στο c4, εστιακό παιγνίδι, μαύρο Grimshaw με dual avoidance στο f4".

Όταν υπάρχει μια δυάδα απαντήσεων αλλά σε κάθε βαριάντα ισχύει μόνο η μία απάντηση, έχουμε αποφυγή δυάδας (dual avoidance).
Παρατηρούμε την ομοστρατηγικότητα των λύσεων : Το c4 κόβεται από τον wB, που συνεχίζει την κίνησή του για να καρφώσει έναν bB ανοίγοντας δρόμο για να δώσει ματ ο wR. Το c4 κόβεται από τον wR, που συνεχίζει την κίνησή του για να καρφώσει έναν bR ανοίγοντας δρόμο για να δώσει ματ ο wB.
Ας δούμε το εστιακό παιγνίδι : Ο bBc6, που εμποδίζει το Rc8-c3+ και επιτηρεί το Ba2-d5+, πηγαίνει στο e4 συνεχίζοντας την άμυνα αλλά δυστυχώς εκεί καρφώνεται και επιτρέπει το Rc8-c3+. Ο bRb3, που εμποδίζει το Ba2-d5+ και επιτηρεί το Rc8-c3+, πηγαίνει στο e3 συνεχίζοντας την άμυνα αλλά δυστυχώς εκεί καρφώνεται και επιτρέπει το Ba2-d5+.

Θέμα : Εστιακό παιγνίδι (Focal play) : Ένα μαύρο γραμμικό κομμάτι (Βασίλισσα, Πύργος, Αξιωματικός) εστιάζει σε δύο τετράγωνα σε διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά όταν κινηθεί εξαναγκάζεται να χάσει την εστίαση και να εγκαταλείψει την επιτήρηση στο ένα από τα δύο τετράγωνα.

Για την διατομή Γκρίμσο, μεταξύ γραμμικών κομματιών ανόμοιας κίνησης, έχουμε αφιερώσει αρκετές αναρτήσεις.


(Πρόβλημα 244)
Γιάννης Καλκαβούρας (Kalkavouras Ioannis)
Die Schwalbe (Γερμανία), 2005
Αντίστροφο σε 9 κινήσεις. Υπάρχει έτοιμο παιχνίδι. Υπάρχουν δοκιμές.
* s#9 (6+11)
[4R3/8/1p4B1/brR5/pp3p2/r2p1k1K/p1Pp4/6Q1]

Φάση έτοιμου παιγνιδιού (*) : 1...b3? 2.Be4+ Ke2 3.Bxd3+ Kf3 4.Be4+ Ke2 5.Bg6+ Kf3 6.Rc3+ Bxc3 7.Bh5+ Rxh5#
Φάσεις Δοκιμών : {1.Rc~? ( > 2.Bh5+ Rxh5#) R(x)h5! 2.Bxh5# (φυσικά είναι λάθος για αντίστροφο πρόβλημα να κάνει ματ ο λευκός, θέμα Βερολίνου)},
{1.Be4+? Ke2! 2.Bxd3+ Kf3 3.Be4+ Ke2+}.
Φάση πραγματικού παιγνιδιού : Κλειδί : 1.Rd5! ( > 2.Rxd3 Rxd3 3.Bh5+ Rxh5#) b3
2.Be4+ Ke2 3.Bxd3+ Kf3 4.Be4+ Ke2 5.Bg6+ Kf3
6.Qd1+ Kf2 7.Rxd2+ Bxd2 8.Re2+ Kf3 9.Bh5+ Rxh5#

Γ.Κ. : “Πρόβλημα νεογερμανικής σχολής (λογικό) σε συνδυασμό με το θέμα Βερολίνου”.

Τα προβλήματα της νεογερμανικής σχολής έχουν ένα προσχέδιο (Vorplan), που χρειάζεται να προηγηθεί για να γίνει εφαρμόσιμο το γενικό σχέδιο (Hauptplan), το οποίο είχε φανεί αλλά είχε αποτύχει στις δοκιμές. Λέγονται και λογικά προβλήματα. Δείτε τα θέματα Ρωμαϊκό, Αμβούργου και Δρέσδης.
Η κίνηση 2.Bxh5# της δοκιμής γίνεται 9.Bh5+ στο πραγματικό παιγνίδι. (θέμα Βερολίνου).

Θέμα Βερολίνου (Berlin) : Μια κίνηση, που δίνει ματ στην δοκιμή, γίνεται ένα απλό σαχ στο πραγματικό παιγνίδι.