Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Ώρα για σταυρό...

Πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές (06 Μαΐου 2012) και όλοι (σχεδόν) σκέφτονται σε ποιόν υποψήφιο να δώσουν σταυρό προτίμησης.

Έχοντας κι εγώ τον εκλογικό σταυρό στον νου μου, έφτιαξα ένα απλό βοηθητικό τριάρι πρόβλημα.
(Λέτε να έχω μονομανία; Θα το ψάξω.)

8/8/3k4/3b4/1bpKps2/3Q4/3r4/8 w
(2+7)
Πρόβλημα-566

Manolas Emmanuel
Original

h#3
2.1.1.1.1.1 (δύο λύσεις)


1.Be6 Ke3+ 2.Ke5 Qf1 3.Rd5 Qxf4#

1.Bf7 Kxe4+ 2.Ke6 Qc3 3.Rd7 Qe5#

Ορθογώνιος - Διαγώνιος μετασχηματισμός.

(Σημείωση : Μετά το πρόβλημα 509 δημοσιεύτηκαν 20 + 36 προβλήματα (που μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουν τους αριθμούς 510 - 565), άρα το σημερινό είναι το 566).

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Βράβευση στον KoBul TT1

Επιχειρώ να παραθέσω μια απόδοση στα Ελληνικά της Βράβευσης των συνθέσεων που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό "KoBul Θεματικό Τουρνουά 2012", που την δημοσίευσε ο Διεθνής Κριτής Diyan Kostadinov.

Βράβευση για KoBulChess TT 2012
logo Μου ήταν πολύ ευχάριστο που παρέλαβα ένα σύνολο 74 προβλημάτων από 17 συνθέτες από 11 χώρες για τον Πρώτο KoBulChess Θεματικό Διαγωνισμό 2012. Το επίπεδο του τουρνουά είναι υψηλό με τόσο πολλές συμμετοχές πρωτότυπων και ενδιαφερόντων θεματικών συμπλεγμάτων!
Κατά την ανακοίνωση του τουρνουά είχα γράψει ότι αποτελείται από 2 τμήματα:
   Τμήμα A: Προβλήματα με KoBul Βασιλιάδες, χωρίς μυθικά κομμάτια, χωρίς μυθικές συνθήκες
   Τμήμα B: Προβλήματα με KoBul Βασιλιάδες, με μυθικά κομμάτια, χωρίς μυθικές συνθήκες

Παρέλαβα τόσο πολλές μινιατούρες, που τελικά αποφάσισα να χωρίσω το πρώτο τμήμα, για να έχω ξεχωριστό τμήμα για μινιατούρες. Έτσι η βράβευση χωρίστηκε στα ακόλουθα τμήματα:
   -τμήμα A1: προβλήματα #/=, H#/=, S#/=, HS#/= με 2-3 κινήσεις, με 8 και πλέον κομμάτια, με λευκό/μαύρο KoBul βασιλιά, χωρίς μυθικά κομμάτια, χωρίς μυθικές συνθήκες,
   -τμήμα A2: προβλήματα #/=, H#/=, S#/=, HS#/= με 2-3 κινήσεις, μινιατούρες μέχρι 7 κομμάτια, με λευκό/μαύρο KoBul βασιλιά, χωρίς μυθικά κομμάτια, χωρίς μυθικές συνθήκες,
   -τμήμα B : προβλήματα #/=, H#/=, S#/=, HS#/= με 2-3 κινήσεις, με λευκό/μαύρο/ουδέτερο KoBul βασιλιά, με μυθικά κομμάτια, χωρίς μυθικές συνθήκες.
Ορισμός: KoBul Βασιλιάς - Όταν παίρνεται ένα φιλικό του κομμάτι (όχι πιόνι), ο KoBul Βασιλιάς μετατρέπεται σε Βασιλικό κομμάτι ίδιου τύπου με αυτό που πάρθηκε. Όταν παίρνεται ένα φιλικό του πιόνι, τότε το Βασιλικό κομμάτι ξαναπαίρνει την μορφή και τις ιδιότητες του Βασιλιά.
   Το πάρσιμο είναι παράνομο αν ο μετασχηματιζόμενος βασιλιάς δίνει σαχ.
   Το ροκέ επιτρέπεται μόνο αν το Βασιλικό κομμάτι είναι στο αρχικό του τετράγωνο με μορφή Βασιλιά και δεν έχει κινηθεί, αδιαφορώντας αν έχει ήδη υποστεί μετατροπές. (Στην περίπτωση παρσίματος από Βασιλιά με συνθήκη Αντικίρκη, τότε ο Βασιλιάς αναγεννάται στο αρχικό του τετράγωνο και μπορεί μετά να κάνει ροκέ. Αν το πάρσιμο γίνει από Βασιλικό κομμάτι κάποιας μορφής, τότε η αναγέννηση γίνεται στο αρχικό τετράγωνο αυτής της μορφής).

Συμμετέχοντες: Pierre Tritten, Petko Petkov, Velko Aleksandrov, Juraj Lorinc, Vlaicu Crisan, Eric Huber, Κώστας Πρέντος, Εμμανουήλ Μανωλάς, Θέμης Αργυρακόπουλος, Ιωάννης Γαρουφαλίδης, Manfred Rittirsch, Julia Vysotska, Luis Miguel Martin, Jacques Rotenberg, S.K.Balasubramanian, K.Seetharaman, Cornel Pacurar.

Η κατάταξη έγινε ως ακολούθως:

Τμήμα A1 (Προβλήματα χωρίς μυθικά κομμάτια, όχι μινιατούρες)
kk1

01)   Πρώτο Βραβείο (Petkov):
  a) 1.Sb3! Rd5!! 2.B:d5(bK=rR) rRd1 3.B:e4(brR=rB)+ rB:b3(wK=rS)# [4.rS:c3(brB=bK)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
  b) 1.Sc4! Bd5!! 2.R:d5[bK=rB] rBe4 3.R:d1(brB=rR)+ rR:c4(wK=rS)# [4.rS:c3(brR=bK)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   Πολύ πλούσιο θεματικό σύμπλεγμα: λευκό Νοβότνι στο d5 συνδυασμένο με διπλό πάρσιμο των μαύρων θεματικών κομματιών και δημιουργία μπαταρίας. Αμοιβαίες ενέργειες στο παιγνίδι των 4 κομματιών (Rd8, Ba8, Rd1, Be4). Ενεργός μαύρος Βασιλιάς με πράξεις θέματος Μαγνήτης (Magnet). Προκαταρκτικό κλείσιμο λευκής γραμμής με τον Sa5 (με επιπρόσθετο στόχο την θυσία του), πρότυπα ματ με θεματικά στοιχεία στην κίνηση-ματ. Εξαιρετική θέση Μέρεντιθ χωρίς λευκά πιόνια.

02)   Δεύτερο Βραβείο (Rotenberg):
   1.Rf3? (zz), 1...S:f3(wK=rR)!? a 2.Qc1# A, 1...S:e2(wK=rB)!? b 2.rBe7# B, 1...Sh3 c 2.B:b4(bK=rR)# C, 1...Sf~ 2.Rc6#, 1...Kd6 2.R:f6(bK=rS)#, αλλά 1...h3!
   1.Bf3! (zz), 1...S:f3(wK=rB)!? a 2.rBe7# B, 1...Se2 b 2.B:b4(bK=rR)# C, 1...S:h3(wK=rR)!? c 2.Qc1# A, 1...Sf~ 2.Rc6#, 1...Kd6 2.R:f6(bK=rS)
   Πολύ ενδιαφέρουσα χρήση των KoBul Βασιλιάδων για να δημιουργηθεί το θέμα Lacny. Το καλύτερο δυάρι άμεσου ματ με KoBul Βασιλιάδες! Υπάρχουν επίσης μαύρες διορθώσεις στις θεματικές κινήσεις με τον μαύρο Ίππο.

03)   Τρίτο Βραβείο (Αργυρακόπουλος):
   a) 1.K:a8(wK=rB) rB:e5(bK=rR) 2.rR:h8(wrB=rS) rS:f7(brR=rL)#
   b) 1.K:h8(wK=rS) rS:f3(bK=rR) 2.rR:a8(wrS=rB) rB:b7(brR=rS)#
   Όλες οι κινήσεις είναι θεματικά παρσίματα με επίδραση στους KoBul Βασιλιάδες, θέμα Durbar και πρότυπα ματ. Εξαιρετικό πρόβλημα!

kk2

04)   Τέταρτο Βραβείο (Crisan):
   1.Bb2 R:a3(bK=rR)+ 2.rR:a3(wK=rR) rR:h6(brR=rB)# [3.rB:f8(wrR=rB)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   1.Rh5 B:h6(bK=rB)+ 2.rB:h6(wK=rB) rB:a3(brB=rR)# [3.rR:a6(wrB=rR)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   Δυναμικό παιγνίδι με KoBul Βασιλιάδες, ειδικά ματ με Ορθογώνιο-Διαγώνιο-Μετασχηματισμό (ODT), Μέρεντιθ, χωρίς λευκά πιόνια.

05)   Πέμπτο Βραβείο (Balasubramanian):
   1.Rd4 R:c2[bK=rS] 2.rSd5 B:e4[brS=K]# [3.K(R):e4(wK=rB)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   1.Sb4 B:d1(bK=rR) 2.rRa3+ R:a2(brR=K)# [3.K(S):a2(wK=rR)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   Αντιμετάθεση λειτουργιών μεταξύ των λευκών θεματικών κομματιών, Ορθογώνια και Διαγώνια ηχώ λευκού Πύργου και λευκού Αξιωματικού, ειδικά Kobul ματ, Μέρεντιθ.

06)   Ειδικό Βραβείο (Μανωλάς και Πρέντος):
   1.g1Q Rc7 2.Qc1+ K:c1(bK=rQ) 3.rQa1+ R:a7(brQ=K)#,
   1.g1R R:e6 2.Re1 K:e1(bK=rR) 3.rRb4 Re4#,
   1.g1B Rd6+ 2.Kc4 Ke1 3.Bd4 R:d4(bK=rB)#,
   1.g1S Rc3 2.Sf3+ R:f3(bK=rS) 3.Bc6 Kd3#
   Αλουμβάντλουνγκ (AUW) με ένα μαύρο πιόνι όπου το εκ προαγωγής κομμάτι δεν παίρνεται στο τετράγωνο της προαγωγής (αυτό είναι το πιό δύσκολο!).

kk3

07)   Πρώτη Εύφημη Μνεία (Αργυρακόπουλος και Πρέντος):
   a) 1...e8Q 2.Qc4+ K:c4(bK=rQ) 3.rQa3 Q:a4(brQ=K)#
   b) 1...e8R 2.R:e4+ R:e4(bK=rR) 3.rRh7 Rh4#
   c) 1...e8B 2.Bb5 K:b5(bK=rB) 3.rBc8 Bd7#
   Δίδυμα Forsberg, θυσίες και προαγωγέςκομματιών ίδιου είδους, Μέρεντιθ.

08)   Δεύτερη Εύφημη Μνεία (Αργυρακόπουλος):
   1.Sd7 B:d7(bK=rS) 2.rSd8 B:e6(brS=K)#,
   1.Rb5+ B:b5(bK=rR) 2.rRf1 R:g3(brR=K)#
   Δημιουργία αμοιβαίων λευκών μπαταριών.

09)   Τρίτη Εύφημη Μνεία (Rittirsch):
   a) 1...Bg2 2.S1:g2(wK=rB) Sd5 3.Sf4 S:f4(bK=rS)#,
   b) 1...Sd7 2.B:d7(wK=rS) e4 3.Bf5 B:f5(bK=bB)#
   Λευκές και μαύρες ενεργές θυσίες, θέμα Zilahi και πρότυπα ματ.

kk4

10)   Τέταρτη Εύφημη Μνεία (Μανωλάς):
   1.Kc5 d6 2.Kb6 d7 3.Kc7 d8Q#
   1.g1Q h7 2.Qg8 h:g8Q(bK=rQ) 3.rQa1 Qg7#
   1.g1R h7 2.Rg8 h:g8Q(bK=rR) 3.rRh4 Qg4#
   1.e1B rR:e1(bK=rB) 2.rBa7 rRe8 3.b6 rRa8#
   1.e1S rR:e1(bK=rS) 2.rSc2+ rRc1+ 3.rSb4 rRc4#
   Ένας απίστευτος άθλος - ο μαύρος Βασιλιάς γίνεται ματ σε πέντε από τις φάσεις του σε συνδυασμό με Αλουμβάντλουνγκ (AUW). Ατυχώς, υπάρχουν κάποιες επαναλήψεις λευκών κινήσεων.

11)   Πέμπτη Εύφημη Μνεία (Αργυρακόπουλος):
   1.R:d8(wK=rR)+ rR:d8(bK=rR) 2.rR:a7(wrR=rS) rS:c6(brR=rB)#
   1.S:c6(bK=rB) rB:c6(wK=rS) 2.R:c8(brB=rR) Se7#
   Πολύ ενδιαφέρον βοηθητικό - Duplex με αμοιβαία παρσίματα, πρότυπα μυθικά ματ, σε μορφή Μέρεντιθ. Ατυχώς, η δεύτερη λύση έχει μόνο τρία παρσίματα.

12)   Έκτη Εύφημη Μνεία (Lorinc):
   1.Qb1 Kg8 2.Q:g6(bK=rB) A rBa2 3.Q:g7(brB=rR) B rRa1#
   1.Qf7 Kh8 2.Q:g7(bK=rR)+ B rRb8 3.Q:g6(rR=rB) A rBa7#
   Πολύ ωραίο παιγνίδι με ήσυχες κινήσεις και αμοιβαιότητα λευκών κινήσεων. Ο συνθέτης προτιμά κομψή τοποθέτηση κομματιών με 2 bB (που είναι αποδεκτό στα μυθικά) αντί να χρησιμοποιήσει μορφή διδύμων.

kk5

13)   Έβδομη Εύφημη Μνεία (Balasubramanian και Seetharaman):
   1.b1R d8Q 2.Rb3 K:b3(bK=rR)#,
   1.e1B d8S 2.Bb4 K:b4(bK=rB)#
   Καλό πρόβλημα με Αλουμβάντλουνγκ (AUW) και δυό ματ από τον λευκό Βασιλιά, σε μια θέση μόνο με πιόνια.

14)   Πρώτος Έπαινος (Balasubramanian και Seetharaman):
   a) 1.Sf4 B:f4(bK=rS)+ 2.rSg4 Kf3#,
   b) 1.Bg4 S:g4(bK=rB)+ 2.rBg5 Kf5#
   Πάλι δυό ματ από τον λευκό Βασιλιά, αντιμετάθεση λειτουργιών μεταξύ θεματικών κομματιών και δίδυμα Forsberg.

15)   Δεύτερος Έπαινος (Μανωλάς):
   1.R:a7(wK=rB) S:a7(bK=rR) 2.rRb7 rB:d5(brR=K)+ 3.Kb6 Sc8#
   1.Rb8 B:b8(bK=rR) 2.rR:b8(wK=rB) Sa6+ 3.rRa8 rB:d5(brR=K)#
   1.R:c7(wK=rS)+ dxc7(bK=RK) 2.RKc4 Scd6+ 3.RKc6 c8=Q#
   1.Kc4 Bc5 2.Rb6 Sxd5(bK=K) 3.Kxd5(wK=SK) Sxb6(bK=RK)#
   Σταυρός του μαύρου Πύργου.

kk6

16)   Τρίτος Έπαινος (Balasubramanian):
   a) 1.Be4 rBg4! 2.Rd5 R:d5(bK=rR)# [3.B:d5(wrB=rR)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   b) 1.Rf5 rRh7! 2.Ke4 B:d5(bK=rB)# [3.R:d5(wrR=rB)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   Ειδικά ματ με εικονικά καρφώματα.

17)   Τέταρτος Έπαινος (Aleksandrov):
   1.Sb5 S:b5(bK=rS) 2.rS:d3(wK=rB) S:a3(brS=K)#,
   1.Sc6 S:c6(bK=rS) 2.rS:e6(wK=rR) S:e5(brS=K)#
   Πολύ καλό παιγνίδι με δημιουργία μπαταρίας και Ορθογώνιο/Διαγώνιο Μετασχηματισμό, αλλά η ιδέα δεν είναι πρωτότυπη. Αυτό το θεματικό σύμπλεγμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Κώστα Πρέντο στη σύνθεσή του που πήρε Πρώτο-Τρίτο Βραβείο στο Πρώτο Τουρνουά Βουλγάρικου Οίνου, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Σκακιστικών Συνθέσεων (WCCC) της Κρήτης το 2010.

18)   Πέμπτος Έπαινος (Martin):
   1.Bd1 R:d1(bK=rB) 2.rBd5 B:e4(brB=K)#,
   1.Rd1 B:d1(bK=rR) 2.rRa4 R:a2(brR=K)#
   Ανταλλαγή λειτουργιών μεταξύ λευκών και μαύρων κομματιών, ματ με καρφώματα.

kk7

Τμήμα A2 (μινιατούρες χωρίς μυθικά κομμάτια)

19)   Πρώτο Βραβείο (Πρέντος και Μανωλάς):
   a) 1.Be4 Ra5+ 2.Kf4 Rf5# [3.K:f5(wK=rR)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   b) 1.rQd5 Ra3 2.rQh1 R:h3(brQ=K)#
   c) 1.rRe8 Rf4 2.rRg8 Rf8# [3.rR:f8(wK=rR)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   d) 1.rBh2 Ra1 2.Rg3 Rh1# [3.B:h1(wK=rR)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   e) 1.rSd3+ Ke2+ 2.rSb2 Rb4# [3.R:b4(wK=rR)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   Ένας απίστευτος άθλος - πλήρες σύνολο με πέντε δίδυμα Forsberg σε φόρμα μινιατούρας! Καλή χρήση των ιδιοτήτων των KoBul Βασιλιάδων και μικρή δύναμη των λευκών.

20)   Δεύτερο Βραβείο (Crisan):
   a) 1.h6! Kf7 2.Re8 K:e8(wK=rR) 3.Rd7 Kf8 4.Re7 Kg8#
   b) 1.Kh6! Ke7 2.Rg8 Kf7 3.Re6 K:g8(wK=rR) 4.Rf6 Kg7#
   Άλλο ένα φανταστικό πρόβλημα: Ηχώ-χαμαιλέων ματ με Rex Solus και μόνο πέντε κομμάτια στην σκακιέρα!

21)   Τρίτο Βραβείο (Αργυρακόπουλος):
   1.g1B b8R 2.Bb6 R:b6(bK=rB) 3.c5 Rb7#,
   1.g1S b8Q+ 2.K:b8(wK=rQ) rQ:g1(bK=rS) 3.c6 rQa7#
   Αλουμβάντλουνγκ (AUW), μονό/διπλό βήμα μαύρου πιονιού και πρότυπα ματ σε ωραία τοποθέτηση μόνο με πιόνια.

kk8

22)   Ειδικό Βραβείο (Lorinc):
   1.Kd7 K:d5(bK=rS) 2.rSb6+ Kc6+ 3.rSa8 Kb7#,
   1.Kf7 Ke5 2.Sf6 K:f6(bK=rS) 3.rSh8 Kg7#
   Θέμα Durbar και Ηχώ-Χαμαιλέων ματ σε δύο γωνίες της σκακιέρας με τρία μόνο κομμάτια - Σπουδαίο!

23)   Πρώτη Εύφημη Μνεία (Vysotska):
   1.S:a6(wK=rR) Bd3 2.Ka3 rR:a6(bK=rS)#,
   1.S:b5(wK=rB) rBe3 2.Sa3 R:a3(bK=rS)#
   Ιδεώδη ματ, Αριστοκρατικό, ενδιαφέρουσα αλλαγή των λειτουργιών.

24)   Δεύτερη Εύφημη Μνεία (Αργυρακόπουλος):
   a) 1.Kh7 rS:h2(bK=rB) 2.b1B rSg4 3.Bg6 rSf6#,
   b) 1.Ka8 rS:d4(bK=rR) 2.b1R rSe6 3.Rb8 rSc7#
   Θέματα Phoenix και Durbar, πρότυπα ματ, αυτομπλοκαρίσματα.

kk9

25)   Έπαινος (Balasubramanian και Seetharaman):
   a) 1.e1S Kb4 2.Sc2+ S:c2(bK=rS)# [3.rS:c2(wK=rS)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   b) 1.e1B+ Bb4 2.Bc3 B:c3(bK=rB)# [3.rB:c3(wK=rB)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   Υπο-προαγωγές και δύο διαφορετικά λευκά κομμάτια πηγαίνουν στο b4 με ειδικά μυθικά ματ σε εξαιρετική κατασκευή.

26)   Έπαινος (Μανωλάς):
   1.Re2 K:e2(bK=rR) 2.rRb3 Kd1 3.rRd3+ Kc2#,
   1.Re3 S:e3(bK=rR) 2.rRh7 Sf5 3.rRh1+ S:g3(bK=rB)#
   Και στις δυό λύσεις όλες οι λευκές κινήσεις γίνονται από το ίδιο κομμάτι που πήρε τον μαύρο Πύργο (που θυσιάστηκε στα e2 και e3).

Τμήμα B (προβλήματα με μυθικά κομμάτια)

27)   Πρώτο Βραβείο (Petkov):
   a) 1.Qb7+! B:b7(wK=rQ) 2.rQ:h8(bK=rR) Bc8! 3.Ne6+ B:e6(wrQ=rN)#
   b) 1.Qb8+! R:b8(wK=rQ) 2.rQ:h1(bK=rB) Rb7! 3.Nc7+ R:c7(wrQ=rN]#
   Άλλο ένα αριστούργημα από τον τωρινό πρωταθλητή κόσμου στις μυθικές συνθέσεις! Παιγνίδι τεσσάρων γωνιών – όλα τα κομμάτια των a1, h1, a8, h8 αλλάζουν την φάση τους ή μετακινούνται! Οι θυσίες της λευκής Βασίλισσας ακολουθούνται από αλλαγές φάσης του wKa1 και δημιουργία δύο συστημάτων με μηχανισμό Dentist – διαγώνιο και ορθογώνιο, όπου τα μπροστινά κομμάτια των μασκαρισμένων μπαταριών (B και R) εκτελούν διπλή λειτουργία – ξεκαρφώνουν τον λευκό N και αυτοκαρφώνονται κατά την κίνηση ματ μέσω αλλαγής της φάσης του λευκού KoBul βασιλιάς σε N-φάση. Μαύρα αυτομπλοκαρίσματα στα c8 και b7, πρότυπα ματ και καλή τοποθέτηση - Μέρεντιθ.

kk10

28)   Δεύτερο Βραβείο (Vysotska):
   1.Qd4 c:d4(wK=rQ) 2.rQd1 LEd2 3.Gd5+ LE:d5(wrQ=rG)# [4.rG:d5(bK=rLE)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   1.Qb3 c:b3(wK=rQ) 2.rQg3 LEe3 3.Ga3+ LE:a3(wrQ=rG)# [4.rG:a3(bK=rLE)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   Θυσίες της λευκής Βασίλισσας που προκαλούν έκπληξη, μικτό ψευδο-Bristol και πολύ καλό μυθικό παιγνίδι που περιλαμβάνει ειδικές θέσεις ματ των KoBul βασιλιάδων. Καλοφτιαγμένο!

29)   Τρίτο Βραβείο (Vysotska και Petkov):
   1...LEd3+ 2.rLE:d3(wK=rLE] rLEd7 3.rLEd6 rLE:a7(brLE=K)#
   1...LEb3+ 2.rLE:b3(wK=rLE] rLEf7 3.rLEe6 rLE:f3(brLE=K)#
   Πλούσια θεματικό σύμπλεγμα – θέμα Durbar, θυσίες του λευκού Leo, μικτό Bristol και παιγνίδι άμεσης/έμμεσης μπαταρίας.

30)   Τέταρτο Βραβείο (Αργυρακόπουλος):
   a) 1.Bb2 Kf2 2.e1B+ K:e1(bK=rB) 3.rBa3 Bb4# [4.rB:b4(wK=rB)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   b) 1.e1G Ge5 2.Gh4 K:h4(bK=rG) 3.rGh6 Gh8# [4.rG:h8(wK=rG)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   d) 1.e1N Kh3 2.Ng5+ N:g5(bK=rN) 3.rNh8 Nf7# [4.rN:f7(wK=rN)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   Δίδυμα Forsberg και προαγωγές στο ίδιο κομμάτι όπως αυτό που παρουσιάζεται στο διάγραμμα, ειδικά μυθικά ματ.

kk11

31)   Ειδικό Βραβείο (Tritten):
   a) 1.LO:f3-f4(wK=rB)+ rBc3 2.Kf8 R:f4(bK=rLO)# [3.rLO:f4-f3(wrB=rR)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   b) 1.LO:c4-d5(wK=rR)+ rRe2 2.Kg8 B:d5(bK=rLO)# [3.rLO:d5-c4(wrR=rB)?? αυτοέκθεση σε σαχ]
   Θέμα Zilahi, μαύρες κινήσεις τέμπο σε τοποθέτηση μινιατούρας με ειδικά μυθικά ματ.

32)   Πρώτη Εύφημη Μνεία (Μανωλάς):
   1.Nc1 Kg8 2.h:g5(bK=rB) Qh7 3.Na5+ N:a5(wK=rN)#
   1.Nf1 Ke8 2.f:g5(bK=rB) Rd7+ 3.Nc7+ R:c7(wK=rN)#
   Ανοίγματα γραμμών και αυτομπλοκαρίσματα.

33)   Δεύτερη Εύφημη Μνεία (Huber):
   1...d8nS 2.nKb1 c:d8nR(nK=rS) 3.nRd3 Bg6=
   1...c8nQ 2.nQe8 d:e8nS(nK=rQ) 3.nrQh8 B:e8(nrQ=rS)=
   1...c8nB 2.nKb1 d:c8nR(nK=rB) 3.nRc2 Bg6=
   1...c8nS 2.nKa2 d:c8nR(nK=rS) 3.nRc4 Bf7=
   Τέσσερις λύσεις με παιγνίδι ουδέτερων κομματιών και Αλουμβάντλουνγκ (AUW). Ατυχώς, με επαναλήψεις κάποιων κινήσεων.

kk12

34)   Τρίτη Εύφημη Μνεία (Αργυρακόπουλος):
   1.Sd3 nK:d3(nK=nrS) 2.nrSf4 Be5+ 3.nrSh5 g4#,
   1.Bd4 g3 2.Bg7 B:g7(nK=nrB) 3.nrBg5 f4#
   Ενδιαφέρον παιγνίδι και δίδυμα Forsberg.

35)   Πρώτος Έπαινος (Balasubramanian):
   1.Gg6 K:g6(bK=rG) 2.rGg4 Kf5#,
   1.Gb4 K:b4(wK=rG) 2.rGc2 Kb3#
   Ανταλλαγή λειτουργιών μεταξύ λευκού και μαύρου Βασιλιά και Ακρίδων, Ορθογώνια / Διαγώνια Ηχώ, μινιατούρα, μικρή δύναμη λευκού.

36)   Δεύτερος Έπαινος (Crisan):
   a) 1.PA:e7(wK=rR) B:c5(bK=rVA) 2.rVAc4 B:e7(rVA=rPA)#
   b) 1.VA:b6(wK=rB) R:e6(bK=rPA) 2.rPAf5 R:b6(rPA=rVA)#
   Ένα πλούσιο θεματικό σύμπλεγμα: θέμα Zilahi, Διαγώνιο - Ορθογώνιο παιγνίδι, αντίστροφα παρσίματα, δημιουργία μπαταριών. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να το δούμε να πραγματοποιείται χωρίς zero-position.

Πολλές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες και συγχαρητήρια στους βραβευμένους συνθέτες!
Απρίλιος, 2012 (Burgas, Βουλγαρία)     dkos     IJ Diyan Kostadinov

Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

KoBulchess TT1 Βράβευση

Ο Διεθνής Κριτής Diyan Kostadinov δημοσίευσε την Βράβευση για το Πρώτο Θεματικό Τουρνουά (1st Thematic Tourney) 2012 του ιστοτόπου του Kobulchess.com.
Είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι η βράβευση ετοιμάστηκε μόνο 22 μέρες μετά την λήξη της προθεσμίας αποστολής συμμετοχών! Ευχαριστούμε πολύ!

Υποβλήθηκαν 74 προβλήματα από 17 συνθέτες από 11 χώρες.
Ακολουθεί κατάλογος των βραβευθέντων συνθετών:


Τμήμα A1 (χωρίς μυθικά κομμάτια, όχι μινιατούρες)

Βραβεία : (1) Petko Petkov, (2) Jacques Rotenberg, (3) Themis Argirakopoulos, (4) Vlaicu Crizan, (5) S. K. Balasubramanian

Ειδικό βραβείο : Emmanuel Manolas & Kostas Prentos

Εύφημες Μνείες : (1) Themis Argirakopoulos & Kostas Prentos, (2) Themis Argirakopoulos, (3) Manfred Rittirsch, (4) Emmanuel Manolas, (5) Themis Argirakopoulos, (6) Juraj Lorinc, (7) S. K. Balasubramanian & K. Seetharaman

Έπαινοι : (1) S. K. Balasubramanian & K. Seetharaman, (2) Emmanuel Manolas, (3) S. K. Balasubramanian, (4) Velko Aleksandrov, (5) Luis Miguel Martin


Τμήμα A2 (χωρίς μυθικά κομμάτια, μινιατούρες)

Βραβεία : (1) Kostas Prentos & Emmanuel Manolas, (2) Vlaicu Crisan, (3) Themis Argirakopoulos 

Ειδικό βραβείο : Juraj Lorinc

Εύφημες Μνείες : (1) Julia Vysotska, (2) Themis Argirakopoulos

Έπαινοι : (*) S. K. Balasubramanian & K. Seetharaman, (*) Emmanuel Manolas


Τμήμα B (με μυθικά κομμάτια)

Βραβεία : (1) Petko Petkov, (2) Julia Vysotska, (3) Julia Vysotska & Petko Petkov, (4) Themis Argirakopoulos

Ειδικό βραβείο : Pierre Tritten

Εύφημες Μνείες : (1) Emmanuel Manolas, (2) Eric Huber, (3) Themis Argirakopoulos


Έπαινοι :(1) S. K. Balasubramanian, (2) Vlaicu Crisan


Οι Έλληνες συνθέτες (Θέμης Αργυρακόπουλος, Εμμανουήλ Μανωλάς, Κώστας Πρέντος) σημειώνονται με έντονα στοιχεία.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συνθέτες!

Κυριακή 22 Απριλίου 2012

ECSC, Κίεβο 2012

Το όγδοο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Λύσης  σκακιστικών προβλημάτων (8th EUROPEAN CHESS SOLVING CHAMPIONSHIP 2012) γίνεται φέτος στο Κίεβο της Ουκρανίας, 20-22 Απρίλη 2012.

Η επίσημη σελίδα για να βρείτε συμμετέχοντες, αποτελέσματα και προβλήματα (υπάρχουν αναρτημένα ήδη και τα βραβεία σύνθεσης) είναι εδώ : http://8ecsc2012.com/index.html

Στο OPEN τα αποτελέσματα είναι
1 Valery Kopyl UKR
2 Piotr Murdzia POL
3 Aleksandr Bulavka BLR
...
19       Kostas Prentos           GRE
Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (ατομικό) έχουμε
1         Piotr Murdzia             POL 70,75
2         Vladimir Podinić        SRB 70,50
3         Bojan Vučković         SRB 65,00
...
49       Kostas Prentos          GRE 34,25Στο ομαδικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για το 2012 έχουμε
α/α, Χώρα, βαθμοί, χρόνος
1, Serbia, 190,25, 1046
2, Poland, 189,25, 1050
3, Russia, 177,50, 1074
4, Ukraine 1, 176,25, 1066
5, Azerbaijan, 168,00, 1061
6, Lithuania, 154,00, 1076
7, Great Britain, 148,75, 1077
8, Finland, 148,50, 1067
9, Slovakia, 143,50, 1077
10, Ukraine 2, 141,75, 1077
11, Belarus, 134,75, 1064
12, Slovenia, 120,50, 1079
13, Romania, 113,50, 1075
14, Israel, 83,25, 1080

Δευτέρα 16 Απριλίου 2012

Πρόγραμμα Popeye

Το πρόγραμμα Popeye λύνει σκακιστικά προβλήματα. Το δημιούργησε ο Philippe Schnoebelen σε γλώσσα Pascal και λειτουργικό MS-DOS το 1983. Αργότερα μεταγράφτηκε σε γλώσσα C και το έχουν βελτιώσει πολλοί προγραμματιστές (όπως οι Elmar Bartel, Norbert Geissler, Thomas Maeder, Torsten Linss, Stefan Hoening, Stefan Brunzen, Harald Denker, Thomas Bark και Stephen Emmerson).

Το Popeye έχει πολλές διεπαφές (interfaces) για να χρησιμοποιείται σε άλλα λειτουργικά συστήματα. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ απ' ευθείας, αλλά μέσω ενός άλλου προγράμματος, του Fancy (του Marek Kwiatkowski). Ανοίγω το Fancy, βάζω εύκολα τα κομμάτια στην σκακιέρα, το είδος του προβλήματος, τις συνθήκες που θα ισχύουν, τις δίδυμες θέσεις που θέλω και μετά καλείται το Popeye, δείχνει σε μια σελίδα (που μπορώ να τροποποιήσω) τι του έδωσε το Fancy και μετά προχωρά στην λύση. Αυτή γράφεται σε ένα αρχείο κειμένου, που μπορώ μετά να επεξεργαστώ.

Μερικές σημειώσεις εδώ :
(1) Το Fancy (στην έκδοση 2.9), εκτός από το Popeye 4.51, μπορεί να καλέσει και άλλα λογισμικά λύσης, όπως είναι το Stockfish 1.6.3 JA (για να λύνει σπουδές). Ο δημιουργός του Fancy δήλωσε ότι θα σταματήσει να το εξελίσσει.

(2) Το Popeye δέχεται πολλές εντολές (δες http://www.strategems.org/beginners/software/Popeye/Popeye.htm). Έχει συμβεί σε διαγωνισμούς σύνθεσης (όπως στο παγκόσμιο της Κρήτης το 2010 με την συνθήκη CapZug, δες εδώ), να δίνονται οδηγίες τροποποίησης των εντολών του για να λύνει την νέα μορφή προβλημάτων.

(3) Έναν τρόπο χρήσης του Popeye παρουσιάζει  η νέα συνθέτρια Julia Vysotska αναλυτικά εδώ.

(4) Τα λογισμικά Popeye και Fancy μπορείτε να τα κατεβάσετε από το διαδίκτυο δωρεάν.

Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

Πρόγραμμα Alybadix

Οι αγωνιστικοί σκακιστές έχουν εξειδικευμένα βοηθήματα λογισμικού για την προπόνησή τους και την αρχειοθέτηση παρτίδων. Εγώ αγόρασα κάποτε το Fritz 11, της ChessBase, και είναι πιό αξιόλογο από όσο μπορώ να σας περιγράψω. (Το χρησιμοποιώ συνήθως για να ελέγχω τις σπουδές, μην έχω βάλει λάθος την θέση).
Υπάρχουν και διαδικτυακά προγράμματα για να παίξει κανείς με πάμπολλους αντιπάλους σε πραγματικό χρόνο, ή για να βρεί παλιές παρτίδες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (παίχτη, τουρνουά, άνοιγμα κλπ).

Στον χώρο του καλλιτεχνικού σκακιού η δημιουργία καλού λογισμικού συναντά εμπόδια...

(1) Τα κομμάτια δεν είναι έξι, αλλά πάνω από χίλια (στο μυθικό σκάκι) και νέα κομμάτια επινοούνται συνεχώς.
(2) Οι σκακιέρες μπορεί να έχουν άλλο σχήμα (ας πούμε κυλινδρικό).
(3) Ο σκοπός του παιγνιδιού μπορεί να αλλάξει, καθώς και η αντιπαλότητα. Πχ. [Παίζουν τα μαύρα 18 κινήσεις και μετά τα λευκά δίνουν ματ], [Τα Λευκά εξαναγκάζουν τα Μαύρα να κάνουν ματ σε ν κινήσεις], [Τα Μαύρα βοηθούν τα Λευκά στο να κάνουν ματ σε ν κινήσεις]. 
(4) Οι συνθήκες παιξίματος μπορεί να διαφέρουν (Madrasi με παράλυτα κομμάτια, Circe με αναγεννημένα κομμάτια, KoBul με βασιλιάδες που αλλάζουν τρόπο κίνησης).
(5) Η ροή του παιξίματος μπορεί να είναι αλλιώτικη. Πχ. [με ποιές 25 κινήσεις φθάσαμε στην θέση αυτή;], [Ο λευκός αναιρεί οχτώ κινήσεις του και μετά έχουμε ματ σε τρεις].

... και πάρα πολλά άλλα...καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που υπάρχουν.

Από τα πρώτα προγράμματα που εμφανίστηκαν ήταν το Alybadix, που το έφτιαξε ο Ilkka Blom (διεύθυνση : Ilkka Blom, Salmikatu 27 A 16, FI-65200 Vaasa, FINLAND, e-mail : iblom@saunalahti.fi) και το φροντίζει ακόμη, (δες http://alybadix.wippiespace.com/).
Το πρόγραμμα λύνει πολλές κατηγορίες προβλημάτων (αντίστροφα, πολυκίνητα κλπ) πολύ γρήγορα. (Βέβαια, αν οι κινήσεις είναι πάρα πολλές, ο χρόνος επίλυσης ανεβαίνει).
Το πρόγραμμα δεν είναι ακριβό και οι κριτικές γι αυτό είναι πολύ καλές.

Στην σελίδα του μπορείτε να βρείτε Demo έκδοση (και άλλα καλούδια) και μια συλλογή (του Eduardo Sadier) με 123006 δυάρια προβλήματα σε μορφή αναγνώσιμη από το Alybadix. Διατίθεται δωρεάν το APwin v2012 (του Paul H. Wiereyn) για να εκτελεί το Alybadix από περιβάλλον Windows.
Για να εκτιμήσετε την ταχύτητα του Alybadix, σημειώστε ότι λύνει όλα τα προβλήματα της συλλογής Sadier σε λιγότερο από μισή ώρα!