Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014

Αποχαιρετισμός στο 2014

Τελείωσε το 2014 και όλοι μεταθέτουμε τις ελπίδες μας στο 2015 για όλα αυτά που ονειρευτήκαμε και δεν τα πετύχαμε ή δεν συνέβησαν.
Με ευχές για καλυτέρευση της ζωής μας σε κάθε δυνατό επίπεδο, σας δίνω δυο προβλήματα για λύση.

Πρόβλημα-792 (αδημοσίευτο)
Μανωλάς Εμμανουήλ (GRE)


5S2/8/1q6/5kP1/4rP2/2s1QK2/2S5/1B6 (6 + 10)
#2, Δυάρι

Επιλέξτε ανάμεσα από τις αγκύλες για να δείτε την λύση :
[Δοκιμές : {1.Sd4+? Qxd4!}, {1.Qc5+? Qxc5!}, {1.Qxb6? Rxf4+!}, {1.Qxe4+? Sxe4!}.

Κλειδί : 1.Qd4! [2.Se3#]
1...Sxb1 / Sd1 / Sd5 2.Qxe4#, 1...Rxf4+ 2.Qxf4#, 1...Qxb1 2.Qf6#, 1...Qxd4 2.Sxd4#]

Το ίδιο κομμάτι κάνει δύο δοκιμές και το κλειδί (θέμα Option).
Ο μαύρος αμύνεται 1...Rf4+ ανοίγοντας δρόμο για το κομμάτι που δίνει το ματ (θέμα δίχρωμο Bristol). Ο μαύρος διορθώνει την κίνηση 1...Qxb1 με μια καλύτερη 1...Qxd4, χωρίς επιτυχία. Όλα τα μαύρα κομμάτια αμύνονται στις διάφορες δοκιμές (θέμα Elmgren).
Η απειλή 2.Se3# και η κίνηση ματ 2.Sxd4# εκμεταλλεύονται το κάρφωμα του bRe4 που έγινε από άλλο κομμάτι (τον wBb1), (θέμα Boros).

Πρόβλημα-793 (αδημοσίευτο)
Μανωλάς Εμμανουήλ (GRE)

s2k2s1/S5S1/3K4/p1ppp1p1/3Q4/2rPr3/3B4/3q4 (6 + 11)
#3, Τριάρι

Επιλέξτε ανάμεσα από τις αγκύλες για να δείτε την λύση :
[Δοκιμές : {1.Sc6+? Kc8!}, {1.Se6+? Ke8!}, {1.Qg4? Qxg4!}, {1.Qa4? Qxa4!}.

Κλειδί : 1.Qxd5! [2.Qxa8# / Qxg8#]
1...Sc7 2.Qxg8+ Se8+ 3.Qxe8#, 
1...Se7 2.Qxa8+ Sc8+ 3.Qxc8#, 
1...Rcxd3 2.Bxa5+ Sb6 / Sc7 3.Bxb6# / Bxc7#, 
1...Rexd3 2.Bxg5+ Sf6 / Se7 3.Bxf6# / Bxe7#,
1...Qb3 2.Qxa8+ Qb8+ 3.Qxb8#, 
1...Qf3 2.Qxg8+ Qf8+ 3.Qxf8# ]

Συμμετρική θέση με ζεύγη συμμετρικών βαριαντών στη λύση. Αυτό λέγεται Ηχώ κατακόρυφου καθρέφτη. Το ίδιο κομμάτι κάνει δύο δοκιμές και το κλειδί (θέμα Option). Υπάρχουν διασταυρωμένα σαχ και Άρπαγμα των μαύρων κομματιών. Ο μαύρος βασιλιάς γίνεται ματ από έξι τετράγωνα της γραμμής του και από τέσσερα τετράγωνα των διαγωνίων του.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014

Βράβευση για το 2ο Θεματικό Τουρνουά Kobulchess Χριστούγεννα 2014

(25.12.2014) Ιδού η Βράβευση για το 2ο Θεματικό Τουρνουά KoBulChess - Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά 2014! Πολλές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες και στον κριτή IM Krassimir Gandev για την ταχύτητα της απόφασής του. Η βράβευση θα παραμείνει ανοικτή για περίοδο ενός μηνός.
2nd KoBulChess TT – Christmas Tourney 2014
Theme: All type problems (#/=, H#/H=, S#/S=, HS#/HS= etc.) in 2-4 moves (up to 8 moves for Series and P-Series problems) with the fairy condition Circle SneK. Other fairy pieces and conditions are not allowed. Royal pieces can be used of course.
Circle SneK:
When a Queen is captured - a Rook (or Royal Rook) of the same color (if exists on the board) becoming Queen;
When a Rook is captured – a Bishop (or Royal Bishop) of the same color (if exists on the board) becoming Rook;
When a Bishop is captured - a Knight (or Royal Knight) of the same color (if exists on the board) becoming Bishop;
When a Knight is captured – a Queen (or Royal Queen) of the same color (if exist on the board) becoming Knight.
Only one piece may change its type after a capture. In case of option – the capturing side choose which piece will be transformed.
The capture and the change of type is a single move. If this full move result a selfcheck - the capture is forbidden. 
The capture of a pawn is normal. The capture is normal also in the case when there is no piece on the board which should be transformed. Castling with Royal piece is not allowed.
Entries: 22 
Participants: Pierre Tritten, Manfred Rittirsch, Mario Parrinello, Kostas Prentos, Emmanuel Manolas, Rainer Kuhn, Themis Argirakopoulos, Sebastien Luce, Ralf Kraetschmer, Alain Bienabe
Countries: Greece, Italy, Germany, France
AWARD
It was pleasure for me to be a judge of this interesting tourney. I received from the director Diyan Kostadinov 22 entries (including 2 versions) in anonymous form.
I propose the following ranking:
ct1
1st Prize – Manfred Rittirsch
   a) 1....Rd2? ... 3. ... Qxg3(wRh8)+ 4.hxg3(bQh5)!
1...Sf2 [~? ... 4.Sxc3(bBh3)!] 2.Rf5+ [~? ... 3.h8Q+ Rd,Rhxh8(wQf7)!] gxf5
3.h8Q+ Bxc3(wSh8)# [4.Sxc3(bBf2)??, 4.Kxf2(bSg4)??]
   b) 1...Sf2? ... 3. ... Bxc3(wSh8)+ 4.Kxf2(bSh5)!
1....Rd2 [~? ... 4.hxg3(bQd8)!] 2.Sd6 [~? ... 3.h8B+ Qxh8(wBb5)!] cxd6
3.h8B+ Qxg3(wRh8)# [4.hxg3(bQd2)??, 4.Kxd2(bRb2)??]
This is my favourite. Very rich Circle SneK specific logical maneuvers with reciprocal correspondence of pieces, change of promotions, cross checks and Circle SneK mates.
2nd Prize – Mario Parrinello
a) 1…rQh8 2.Sa6 Sf6 3.rQa1 Sxg8(rSa1)+ 4.hxg8Q(rSh8)+ Qxa6(wSg8)#
b) 1...rQc8 2.Sh6 Sc6 3.rQc1 Sxb8(rSc1)+ 4.axb8Q(rSc8)+ Qxh6(wSb8)#
Wonderful Echo mates, creation of black batteries with ODT, change of functions between wSs and nice fairy play!
ct2
3rd Prize – Emmanuel Manolas
1.Bg7 fxe8Q(bQh7) 2.Bxc3(wBg1) Qxe2(bSh7)#
1.Sxc3(wBg1) fxe8S(bQh7) 2.Qd3 Sxd6(bRf8)#
Model mates, selfblocks, promotions, all types of SneK conversions and SneK mates.
4th Prize – Pierre Tritten
1.Be4 Bxb3(bSf4) 2.Se2 Rxd1(bRc3)#
1.Sd2 Rxf4(bQd1) 2.Qe2 Bxg6(bBd2)#
Same motivation for white captures: first one allows black transformed piece to block on e2, second one avoids black defense, change of functions, all types Circle SneK transformations.
ct3
5th Prize – Themis Argirakopoulos
1.d1B 2.b1R 3.Rb2 4.Rg2 5.Bf3 6.Bc6 Kxg2(Rc6)=
[7.Rxb6(Rd6)? 7.Rxc7(Se6)? 7.Rxd6(Bc7)?]
1.d1S 2.b1Q 3.Qa2 4.Se3 5.Sg2 6.Qa8 Kxg2(Sa8)=
[7.Sxb6(Rd6)?  7.Sxc7(Se6)?]
A wonderful problem with AUW where the stalemate positions are possible because of SneK protections.  
6th Prize – Argirakopoulos, Luce, Tritten
a) 1.c2 2.c1B 3.Bf4 4.Bh2 5.g1R+ Sxg1(bRh2)#
b) 1.b1S 2.Sd2 3.Sf1 4.g1Q 5.Qg4 Bxf1(bSg4)#
Interchange of function between the white pieces, AUW.
ct4
Special Prize – Pierre Tritten
1.Bf4+ Kxf4(bBh3) 2.Rf3+ Kxf3(bRh3) 3.Qe3+ Kxe3(bQh3)
4.Se2+ Kxe2(bSh3) 5.Sf2 Kxf2=
Funny idea – the black Knight h3 plays like a Knight again after a full Circle SneK cycle of transformations
1st Honorable mention – Argirakopoulos, Tritten
a) 1.Kd5 2.Kxe4(wRf8) 3.Kd5 4.Kd6 Rd8#
b) 1.Sd7 2.Sxf8(wBh3) 3.Sd7 4.Sc5 Rd4#
c) 1.Rc3 2.Rxh3(wRf8) 3.Rc3 4.Rc5 Rd8#
Double switchbacks by three black pieces (King, Knight, Rook), Zilahi and nice white/back Forsberg suit twins.
ct5  
2nd Honorable mention – Kostas Prentos
1.Qe3 Sg6 2.Bd4 Bd3#
1.Qxe5 Bc4 2.Be3 Rf4#
Two Circle SneK specific mates.
3rd Honorable mention – Kostas Prentos
1.Bb1 Bg7 2.Se4 Bxe5(wBe4) 3.Bec2 Kxf5(wRc2) 4.Rf2+ Sxf2(wRb1)#
1.Rf2+ Kf7 2.Sh7+ Ke8 3.Sg5 Bxe5(wBg5) 4.Bc6+ Sxf2(wRc6)#
Problem type ANI: in the 1st solution is presented a hybrid of Bristol and Indian - the first white Bishop opens the line for the second white Bishop, which on the next move will transform into Rook, creating a battery. 2nd solution reach the same mate after different active play of the white pieces.
Commendations (equal rank):
ct6
Com – Themis Argirakopoulos
a) 1…g8R 2.e1S Rg2 3.Sc2 Rxc2(bSd3)#
b) 1…h8Q 2.h1B Qh6 3.Bc6 Qxc6(bBb3)#
Com – Alain Bienabe
1.Kxd5(wRe7) Ra7 2.Kc5 Ra5#
1.Kxe7(wBc4) Sc6+ 2.Ke8 Rd8#
ct7
Com – Rainer Kuhn
1.Sxa1(bRd1)! Rxa1 2.a8Q+ Qxa8(wQe1)#
1.rBa8! Qa4 2.Re8+ Qxe8(rRa8)#
1.rBb7! Bxc2 2.a8Q+ Qxa8(wQe1)#
Com – Sebastien Luce
1…Ba7 2.Sxa7(wBe4)+ Bxg2(bBa7) 3.Bb8 Kb6#
1…Bb6 2.Sxb6(wBe4) Bxg2(bBb6) 3.Ba7 Kc7#
ct8
Com – Emmanuel Manolas
1.Qxd5(bBc3)+! (bBe6?) Kxd5(wQh5)
2.Qxe6(bSh2)+ Kxe6 3.Qxf7(bRc3)+ Kxf7 4.g8Q#
Com – Rainer Kuhn
1.rSc3 Kg4 2.Bxf5+ Kxf5(rBc3) 3.rBa1 Be5#
1.rSb4 Kh3 2.rSc6 Be5 3.rSxe5(wBe8) d4#
I wish to all participants and the tourney director – Merry Christmas and Happy New Year 2015!
gandev
Sofia 24.12.2014        Judge: IM Krassimir Gandev

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Φιλικά δώρα για τις γιορτές

Συνηθίζεται στις γιορτές να δίνονται δώρα.
Στην σημερινή ανάρτηση τα δώρα είναι αφιερώσεις.

Ο Γιάννης Γαρουφαλίδης αφιερώνει ένα αδημοσίευτο πρόβλημα (αντίστροφο οχτάρι) στον Εμμανουήλ Μανωλά που γιορτάζει στις 26/12.
Σε ανταπόδοση ο Εμμανουήλ Μανωλάς αφιερώνει ένα αδημοσίευτο πρόβλημα (βοηθητικό δυομισάρι) στον Ιωάννη Γαρουφαλίδη που γιορτάζει στις 7/1.

Ευχές για καλές γιορτές σε όλους!

Πρόβλημα-790 αδημοσίευτο (original)
Ιωάννης Γαρουφαλίδης (Ioannis Garoufalidis), GR
αφιερωμένο στον Εμμανουήλ Μανωλά

k2K4/p2p4/S3Q3/2P5/8/3PP3/1p6/bR1B4 (8 + 5)
s#8

1.Bf3+ d5 2.Ke7 Kb7 3.Kf6 Ka8 4.Ke5 Kb7 5.Kd4 Ka8 6.Bg4 Kb7 7.Qc6+ Kxc6 8.Rxb2 Bxb2#

Ο λευκός βασιλιάς πρέπει να πάει στο d4 για να γίνει ματ. Το πιόνι d7 χρειάζεται για να κρατάει το e4, αλλά κι ο μαύρος βασιλιάς πρέπει να πάει στο c6 για να κρατάει το πιόνι αυτό.
Ο Λευκός θυσιάζει δυο μεγάλα κομμάτια για πετύχει το σκοπό του.


Πρόβλημα-791 αδημοσίευτο (original)
Εμμανουήλ Μανωλάς (Emmanuel Manolas), GR
αφιερωμένο στον Ιωάννη Γαρουφαλίδη

1b6/8/3R4/B7/2kP4/1r3BK1/8/1r6 (5 + 4)
h#2.5, 2 λύσεις

(Στα βοηθητικά με κλασματικό μέρος 0.5 στις κινήσεις, πρώτα γίνεται κίνηση του Λευκού).

1…Bc7 2.Kb5 Rd5+ 3.Ka6 Ra5#

1…Bc3 2.Ba7 Ra6 3.Kb5 Be2#

Ο wRd6 είναι καρφωμένος από τον bBb8 και ο wBf3 είναι καρφωμένος από τον bRb3. Στις δύο λύσεις ο wBa5 αναλαμβάνει να ξεκαρφώσει ένα από τα καρφωμένα, το οποίο τελικά δίνει ματ.Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Circle SneK, Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά 2014

Στο μυθικό σκάκι, διάφορες συνθήκες εμφανίζονται κάθε χρόνο. Κάποιες από αυτές προσελκύουν το ενδιαφέρον των συνθετών, κάποιες μένουν σαν αξιοπερίεργα.
Ο συνθέτης Diyan Kostadinov, από την Βουλγαρία, αρέσκεται στο να επινοεί νέες συνθήκες (KoBul Kings, SneK Chess) και πρόσφατα ανήγγειλε ένα τουρνουά, για τα Χριστούγεννα 2014, με την νέα συνθήκη Circle Snek.

Circle Snek (κυκλικό SneK):
Όταν παίρνεται μια Βασίλισσα, ένας Πύργος ίδιου χρώματος γίνεται Βασίλισσα.
Όταν παίρνεται ένας Πύργος, ένας Αξιωματικός ίδιου χρώματος γίνεται Πύργος.
Όταν παίρνεται ένας Αξιωματικός, ένας Ίππος ίδιου χρώματος γίνεται Αξιωματικός.
Όταν παίρνεται ένας Ίππος, μια Βασίλισσα ίδιου χρώματος γίνεται Ίππος.

Μόνο ένα κομμάτι αλλάζει τύπο μετά από ένα πάρσιμο. Σε περίπτωση επιλογής – η πλευρά που έκανε το πάρσιμο επιλέγει ποιο κομμάτι θα μετασχηματισθεί.
Το πάρσιμο και η αλλαγή τύπου είναι η ίδια κίνηση. Αν αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να δέχεται σαχ η πλευρά που έκανε το πάρσιμο - το πάρσιμο απαγορεύεται.
Το πάρσιμο πιονιού γίνεται κανονικά. Το πάρσιμο γίνεται κανονικά και στην περίπτωση που δεν υπάρχει στην σκακιέρα κομμάτι που θα μπορούσε να μετασχηματισθεί.
Το Ροκέ με βασιλικό κομμάτι δεν επιτρέπεται (μόνο με κανονικό βασιλιά).

Θα βρείτε την ανακοίνωση για το 2ο KoBulChess Θεματικό Τουρνουά (Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά 2014) εδώ : http://kobulchess.com/en/tournaments/announcements/676-kobulchess-2nd-tt-christmas-tourney-2014.html

Θέμα: Όλοι οι τύποι προβλημάτων (#/=, H#/H=, S#/S=, HS#/HS= κλπ.) σε 2-4 κινήσεις με την μυθική συνθήκη Circle SneK. Μυθικά κομμάτια και άλλες μυθικές συνθήκες δεν επιτρέπονται. Βασιλικά κομμάτια μπορούν βέβαια να χρησιμοποιηθούν.

Προθεσμία μέχρι 20-Δεκ-2014.

Ευχόμενος καλές γιορτές για σας, παρουσιάζω μια πρωτότυπη μινιατούρα με την συνθήκη Circle SneK, που την σχεδίασα να λύνεται εύκολα. Ο υπολογιστής μου (που χρησιμοποιεί WinChloe v3.31) δεν μπορούσε να δει την λύση ακαριαία και χρειάστηκε 4 ώρες και 12 λεπτά για να τελειώσει την επίλυση.

Πρόβλημα_289
Μανωλάς Εμμανουήλ (GRE)
αδημοσίευτο

Ks3r2/8/8/k5b1/8/7b/7P/8 (2 + 5)
Βοηθητικό πεντάρι h#5, Circle SneK

Επιλέξτε ανάμεσα από τις αγκύλες για να δείτε την λύση
[1.Bd7 h4 2.Kb6 hxg5(Bb8) 3.Kc7 g6 4.Kd8 g7 5.Bc7 gxf8=Q(Rd7)#].

Αφού οι κινήσεις είναι μόνο 5, το wPh2 πρέπει να ξεκινήσει με διπλό βήμα και να δώσει το ματ όταν φτάσει την όγδοη γραμμή και προαχθεί. (Θέμα Excelsior).
Άρα, ο bBh3 πρέπει να κάνει την πρώτη ημικίνηση (την κίνηση B1), (και σίγουρα να προετοιμάσει το μπλοκάρισμα του bK).
Το wP είναι πιθανό ότι θα πάρει και ένα-δυο κομμάτια πηγαίνοντας προς προαγωγή και θα κάνει ματ τον bK όταν θα είναι μπλοκαρισμένος στην όγδοη γραμμή.
Ο bK χρειάζεται 3 κινήσεις για να φτάσει στην όγδοη γραμμή.
Η παραμένουσα ημικίνηση των μαύρων χρειάζεται για να συμπληρωθεί το μπλοκάρισμα.
Πιστεύω ότι κάποιοι από τους λύτες δεν θα χρειαστεί πραγματικά να δουν την κρυμμένη λύση!


Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Σκακιού στον Ζήνωνα

Το ερχόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ 

ο πρωταθλητής Ελλάδας στη λύση σκακιστικών προβλημάτων Νίκος Μενδρινός 
θα κάνει στον "Ζήνωνα" μία μικρή παρουσίαση του Καλλιτεχνικού Σκακιού: 

Εν όψει του 2ου Κυπέλλου Ελλάδας Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων, 
που έχει προκηρυχθεί για την Κυριακή 4/1/2015
θα μιλήσει για τις διάφορες κατηγορίες προβλημάτων, τον τρόπο σκέψης για την επίλυσή τους, 
τον τρόπο γραφής των απαντήσεων κλπ. 

Διάρκεια 1-1,5 ώρα.

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

2ο Κύπελλο Ελλάδος, Αρχική αναγγελία

Αγαπητοί φίλοι
Σας ενημερώνω ότι το 2ο Κύπελλο Ελλάδας Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων έχει προγραμματιστεί για την πρώτη Κυριακή του νέου έτους, 4 Ιανουαρίου 2015, ώρα 11.00-13.30.
Η διαδικασία του θα είναι η ίδια με αυτήν της (μάλλον επιτυχημένης) πρώτης διοργάνωσης. Το ίδιο και η "φιλοσοφία" του: Απευθύνεται τόσο σε αρχάριους ή ημιαρχάριους στη λύση σκακιστικών προβλημάτων (προϋπόθεση, βέβαια, κάποια εύλογη σκακιστική δυναμικότητα...) όσο και σε έμπειρους λύτες.
Σε σχέση με πέρσι θα ήθελα να βελτιώσουμε δύο κυρίως πράγματα:
α) Όσοι συμμετάσχουν να είναι έγκαιρα προετοιμασμένοι για το τι θα αντιμετωπίσουν (τι σημαίνει σκακιστικό πρόβλημα, πώς πρέπει να γραφεί η λύση σε κάθε κατηγορία κλπ). Για το σκοπό αυτό υπάρχει το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή που σας είχα στείλει και θα σας στείλω πάλι. Είμαι επίσης διατεθειμένος να δώσω σχετικές "διαλέξεις" στο χώρο σας, τις Κυριακές που απομένουν, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής (ομολογώ ότι σας το λέω κάπως αργά).
β) Προκειμένου να επιταχυνθεί η έκδοση των -ανεπίσημων αρχικά- αποτελεσμάτων, θα ήθελα την ημέρα των αγώνων είτε να βαθμολογήσετε εσείς τα γραπτά σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν είτε να σκανάρετε τα γραπτά και να μου τα στείλετε άμεσα με email.
Το πρώτο που ζητάω είναι φυσικά να με ενημερώσετε όσο νωρίτερα γίνεται και οπωσδήποτε μέσα στον Νοέμβριο για το αν σκοπεύετε και φέτος να πάρετε μέρος, δίνοντάς μου -σε περίπτωση καταφατικής απάντησης- τα στοιχεία που θα μπουν στην προκήρυξη (διεύθυνση αγωνιστικού χώρου, τηλέφωνα και email επικοινωνίας και ότι άλλο θεωρείτε χρήσιμο). Θα με βοηθούσατε επίσης αν μου προτείνατε και άλλα πρόσωπα που θα ήταν κατά τη γνώμη σας κατάλληλα για "τοπικοί Διοργανωτές" σε άλλες πόλεις.
Αναμένοντας τις απαντήσεις σας
σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Νίκος Μενδρινός (τηλ.: 210 9833452)

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Δυο Μινιατούρες από δυο φίλους

Μινιατούρες (miniature) λέμε τα προβλήματα που έχουν μέχρι 7 κομμάτια συνολικά.

Στην σημερινή ανάρτηση θα δούμε ένα δυάρι άμεσου ματ (direct two-mover) του Νίκου Περγιάλη και ένα βοηθητικό πεντάρι (helpmate five-mover) του Εμμανουήλ Μανωλά.

Πρόβλημα-773
Νίκος Περγιάλης (Nikos Pergialis), GR
αδημοσίευτο (original)

8/8/8/8/3K4/p3S3/s2kp3/Q7 (3 + 4)
#2

Δοκιμές : {1.Qe1+? / Qxa2+? K(x)e1!}, {1.Qc3+? Sxc3!}, {1.Sc4+? Kc2!}

Κλειδί : 1.Qb1! [2.Sc4#]
1...Sc1 2.Qb4#
1...e1=Q / e1=R 2.Qc2#
1...e1=S 2.Qd1#
1...e1=B 2.Qd1# / Qc2#

Στην μινιατούρα αυτή βλέπουμε την Αποφυγή Δυάδας (Dual Avoidance) στις μαύρες απαντήσεις 1...e1=Q / T και 1...e1=S, και ενώ ο λευκός μπορεί να παίξει 2.Qc2 ή 2.Qd1 για να κάνει ματ, το μαύρο κομμάτι εκ προαγωγής αποκλείει την μία από τις δύο κινήσεις του λευκού. Η προαγωγή σε μαύρο Αξιωματικό δεν είναι καλή μαύρη απάντηση.
Βλέπουμε ακόμη Αντι-αναστροφή-Απειλής (Anti-reversal-Menace). Ενώ η κίνηση 1.Qb1 απειλεί 2.Sc4#, η κίνηση 1.Sc4 δεν απειλεί 2.Qb1#.
Περιέχεται το θέμα Ropke : Δύο μαύρες άμυνες από προαγωγή ενός πιονιού στο ίδιο τετράγωνο ακολουθούνται από δύο διαφορετικές λευκές κινήσεις.
Περιέχεται το θέμα Option : Το κλειδί και τουλάχιστον δύο δοκιμές με διαφορετικές άμυνες παίζονται με το ίδιο κομμάτι.


Πρόβλημα-774
Εμμανουήλ Μανωλάς (Emmanuel Manolas), GR
αδημοσίευτο (original)

3b4/K7/3k1r2/4s3/4b3/8/4P3/8 (2 + 5)
h#5
a) Διάγραμμα, b) wKa7 στο g7

a) Διάγραμμα
1.Bb7 e4 2.Sd7 e5+ 3.Kc7 e6 4.Bc8 e7 5.Rc6 e8=S#

b) wKa7 στο g7
1.Bc6 e4 2.Sf7 e5+ 3.Ke7 e6 4.Bd7 exf7 5.Re6 f8=Q#

Και στις δύο λύσεις το wPe2 ξεκινάει από την αρχική του θέση και στην πέμπτη κίνηση προάγεται σε ένα κομμάτι (διαφορετικό σε κάθε λύση) που δίνει ματ. Η πορεία του πιονιού είναι το θέμα Excelsior.
Το ματ επιτυγχάνεται με αυτομπλοκάρισμα (ενίοτε και θυσία) των μαύρων.
Ο λευκός κινεί μόνο το πιόνι του. Το είδος κομματιού που κινεί ο μαύρος είναι ίδιο στις αντίστοιχες κινήσεις των δύο λύσεων. Κινεί διαδοχικά λευκοτετράγωνο Αξιωματικό, Ίππο, Βασιλιά, λευκοτετράγωνο Αξιωματικό, Πύργο.Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

Λογισμικό δημιουργεί σκακιστικές συνθέσεις

Μερικά χρόνια πριν "η Αισθητική Ωραιότητα των σκακιστικών συνθέσεων" μετρήθηκε μέσω υπολογιστή, με χρήση του λογισμικού Chesthetica του Dr. Azlan Iqbal.

Σε ένα πρόσφατο άρθρο ο Dr. Azlan Iqbal παρουσιάζει μια σειρά από τριάρια άμεσου ματ που συνέθεσε ο υπολογιστής, με χρήση του λογισμικού DSNS (digital synaptic neural substrate, ψηφιακό υπόστρωμα νευρικών συνάψεων) .

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση από το WCCC στην Βέρνη, αναφέρθηκα στον κύριο T. Linß, που παρουσίασε στους συνθέτες του Συνεδρίου το παρόν και το μέλλον του λογισμικού που δημιουργεί σκακιστικές συνθέσεις. (Προς το παρόν, οι απαιτήσεις αποθηκευτικού χώρου περιορίζουν αυτό το λογισμικό σε προβλήματα βοηθητικά με 6 κομμάτια και αντίστροφα με 7 κομμάτια).

Μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα υπάρξει τέλος στην ανθρώπινη δημιουργικότητα; Ας ελπίσουμε όχι στον αιώνα αυτόν!

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Καλλιτεχνικού σκακιού για το 2015

Από την Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού:

Οι διοργανώσεις του Καλλιτεχνικού για το 2015:

α) 2ο Κύπελλο Ελλάδας Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων (σε πολλές πόλεις ταυτόχρονα) Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015

β) 11ος Παράλληλος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης (ISC), στην Ελλάδα (Αθήνα, Πάτρα και ενδεχόμενα και σε άλλες πόλεις), Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015

γ) 11ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Λύσης, στο Ιάσιο της Ρουμανίας, 1-3 Μαΐου 2015

δ) 14ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Λύσης, Μάιος ή Ιούνιος 2015

ε) 58ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σκακιστικής Σύνθεσης (WCCC) και 39ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λύσης (WCSC), στην Ostroda της Πολωνίας, 1-8 Αυγούστου 2015

στ) 12ος Διαγωνισμός Λύσης της ΕΣΣΝΑ, Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος 2015

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

Ελληνικές συνθέσεις στο Παγκόσμιο Συνέδριο WCCC-2014-Bern

Αυτό το ιστολόγιο έχει ειδικό ενδιαφέρον για τους Έλληνες συνθέτες.
Στην ανάρτηση αυτή θα δούμε συνθέσεις που πήραν διακρίσεις στα τουρνουά σύνθεσης του Παγκόσμιου Συνέδριου 2014, που διεξήχθη στην Βέρνη. Σε μια προηγούμενη ανάρτηση είχαμε δει ότι οι Αργυρακόπουλος Θέμης, Μανωλάς Εμμανουήλ και Πρέντος Κώστας είχαν 1, 3 και 11 διακρίσεις αντίστοιχα. Κατά τύχη, έχουμε δημοσιεύσει μια φωτογραφία με τους τρεις Έλληνες συνθέτες μαζί, στο Παγκόσμιο Συνέδριο WCCC 2010.

Πρόβλημα-775
Αργυρακόπουλος Θέμης (GRE)
2ο Βραβείο, Juica Ty Fairy Section, WCCC 2014 Bern

Λευκά : Kh6 Qf3, Μαύρα : Kg8 Rf2 Be1 Pd5c3, Ουδέτερα : Ra6 Bf6, (2 + 5 + 2)
hs#2.5, Κίρκη Καμικάζι
a) diagram, b) f6 = fairy bishop

A: 1...Rh2+ 2.Qh5 Beh4 3.Qe8+ Bxf6(Bf8;nBc1)#

B: 1...Bd2+ 2.Qe3 Rf4 3.Qe8+ Rxf6(Rh8;nfBf8)#

Τα Ουδέτερα κομμάτια παίρνουν το χρώμα της πλευράς που έχει την κίνηση.

hs (Βοηθητικό-Αντίστροφο): Τα Μαύρα βοηθούν μέχρι του σημείου που τα Λευκά επιχειρούν να κάνουν ματ. Τότε τα Μαύρα παίζουν μια κίνηση και κάνουν εκείνα ματ.

Κίρκη Καμικάζι : Όταν γίνεται πάρσιμο, το κομμάτι που πήρε και το κομμάτι που πάρθηκε (με αυτή τη σειρά), (ο Βασιλιάς εξαιρείται, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά), πρέπει να τοποθετηθούν στα τετράγωνα αναγέννησής τους αν είναι κενά. Αν δεν είναι κενά, το κομμάτι που πάρθηκε χάνεται.

Ο Κριτής είπε : "Οι λύσεις αυτού του προβλήματος φτάνουν στα μεσούρανα με ένα μυθώδες τετραπλό σαχ, που από μόνο του είναι αξιοσημείωτο ρεκόρ με μόνο 9 κομμάτια στην σκακιέρα. Επιπλέον, ο διαγώνιος-ορθογώνιος μετασχηματισμός πραγματοποιείται τέλεια και βρίσκουμε, όπως σε πολλά προβλήματα, την παραδοσιακή δημιουργία μπαταρίας με πύργο και αξιωματικό.
Η wQ φθάνει στο ίδιο τετράγωνο e8 κατά την ημικίνηση W3, αλλά αφού οι διαδρομές της wQ είναι διαφορετικές, δεν είναι μειονέκτημα. Ένα μειονέκτημα πάντως θα μπορούσε να θεωρηθεί ο παθητικός nRa6".Πρόβλημα-776
Μανωλάς Εμμανουήλ (GRE) και Πρέντος Κώστας (GRE)
Έπαινος, Quick Composing Ty, WCCC 2014 Bern

2Sk4/3p4/8/3K4/8/8/1Y2r3/8 (3 + 3)
h#2, δύο λύσεις
b2 = hurdle-color changing Lion (hL)

1.Rf2 hLg2(wRf2) 2.Ke8 hLa8#

1.Re5+ hLg7(wRe5) 2.Kxc8 Re8#

Lion (Λιοντάρι) : Εμποδιστής, κινείται σε γραμμές Βασίλισσας, πηδάει πάνω από ένα εμπόδιο και πατάει σε ένα από τα ελεύθερα τετράγωνα (ή παίρνει ένα κομμάτι εκεί) που βρίσκονται ακριβώς μετά από το εμπόδιο. Το "hurdle-color changing" Λιοντάρι, αλλάζει το χρώμα του εμποδίου (εκτός αν αυτό είναι Βασιλιάς ή ουδέτερο κομμάτι) όταν περνάει από πάνω του.

Ο Κριτής είπε : "Ωραία μινιατούρα. Ο λευκός Πύργος και το Λιοντάρι αλλάζουν ρόλους κατά το ματ".Πρόβλημα-777
Μανωλάς Εμμανουήλ (GRE)
Έπαινος, Japanese Sake Ty, WCCC 2014 Bern

8/8/8/7r/3k4/8/1PKb2p1/5srq (2 + 7)
h#2, Back-To-Back
a) diagram,
b) = a) -Rh5
c) = b) -Fd2
d) = c) -Cf1
e) = d) -Tg1

a) 1.Kc4 b4 2.Rc5 bxc5#

b) 1.Bc3 b3 2.Bb2 d5#

c) 1.Sd2 b4 2.Sb3+ d5#

d) 1.Rb1 b5 2.Rb4 d5#

e) 1.Ke4 Kd2 2.Qb1 e5#

Back-to-Back (Πλάτη-με-Πλάτη) : Όταν ένα Λευκό κομμάτι είναι μια γραμμή παραπάνω από ένα Μαύρο κομμάτι στην ίδια στήλη, τα κομμάτια ανταλλάσσουν τρόπο κίνησης και παρσίματος.

Ο Λευκός χάνει κομμάτια, το ένα μετά το άλλο.
Βλέπουμε Ματ-Ηχώ, Ματ-Χαμαιλέων, Πρότυπα ματ.

Μερικοί αναγνώστες μπορεί να θυμηθούν ένα παρόμοιο πρόβλημα του Σαμ Λόιντ, το οποίο συνοδεύεται από μια ιστορία, όπου οι σφαίρες χτυπούν τα κομμάτια και τα διώχνουν από την σκακιέρα ένα - ένα :
http://en.chessbase.com/post/chebase-puzzles-a-dangerous-game-171013Πρόβλημα-778
Μανωλάς Εμμανουήλ (GRE)
Έπαινος, Bulgarian Wine Ty, WCCC 2014 Bern

8/4K3/8/1r4S1/1k6/bP6/PB6/8 (5 + 3)
h#2, δύο λύσεις
SneK chess

1.Rxg5(SKe7) Bd4 2.Rb5 SKc6#

1.Bxb2(wBg5) Kd6 2.Ba3 Bd2#

SneK chess (σκάκι SneK) : Όταν παίρνεται μια Βασίλισσα, ένας Πύργος από την ίδια παράταξη γίνεται Βασίλισσα. Όταν παίρνεται ένας Πύργος, ένας Αξιωματικός από την ίδια παράταξη γίνεται Πύργος. Όταν παίρνεται ένας Αξιωματικός, ένας Ίππος από την ίδια παράταξη γίνεται Αξιωματικός. Όταν παίρνεται ένας Ίππος, ο Βασιλιάς (αλλά όχι άλλο βασιλικό κομμάτι) από την ίδια παράταξη γίνεται βασιλικός Ίππος. Όταν παίρνεται ένα Πιόνι, το βασιλικό κομμάτι από την ίδια παράταξη γίνεται Βασιλιάς.

Ο Κριτής είπε : "Επιστροφές των bR και bB για Ξανα-μπλοκάρισμα, Ιδεώδη ματ. Ένα μικρό αλλά θελκτικό πρόβλημα".


Πρόβλημα-779
Πρέντος Κώστας (GRE)
1ο Βραβείο, Champagne Ty Section A, WCCC 2014 Bern

q5sr/2pppp1p/1psr3b/p1k4R/P5p1/1P1BRP1P/1BPKP2S/1SQ4b (14 + 16)
SPG 18.5

1.a4 a5 2.Ra3 Ra6 3.Rc3 Rd6 4.b3 b6 5.Bb2 Bb7 6.Qc1 Bxg2 7.Sf3 Sc6 8.Rg1 Bh1 9.Rg5 Qa8 10.Rh5 g5 11.Bh3 Bh6 12.Bf5 Kf8 13.h3 Kg7 14.Sh2 Kf6 15.f3 Ke5 16.d4+ Kxd4 17.Kd2 g4+ 18.Re3+ Kc5+ 19.Bd3+

SPG (Αποδεικτική παρτίδα) : Με δεδομένη μια θέση παρτίδας, εντοπίζετε όλες τις κινήσεις από την αρχή του παιγνιδιού. Υπάρχει άνω όριο για το πλήθος των κινήσεων.

Ο Κριτής είπε : "« Μόνο » 4 θεματικά σαχ αλλά της ίδιας φύσης : είναι όλα σαχ από άνοιγμα μπαταρίας χωρίς πάρσιμο, οι πιο πονηρές στη φύση τους από τις θεματικές κινήσεις. Πολύ « επαγγελματική » πραγματοποίηση.".Πρόβλημα-780
Πρέντος Κώστας (GRE)
3η Εύφημη Μνεία, Champagne Ty Section A, WCCC 2014 Bern


r2k1bsr/pp1s1ppp/5P2/P7/1K1q3p/p3Qp2/bPP1PPPP/RSB2BSR (16 + 16)
SPG 9, Circe Perrain

1.d4 c5 2.dxc5 Qb6(a3) 3.Kd2 d5 4.cxd6 e.p. Be6(f3) 5.Kc3 Sd7 6.dxe7 Qe3(h4)+ 7.Kb4 Bxa2 8.Qd4(a5) Kxe7 9.Qxe3(f6)+ Kd8(Qd4)+

SPG (Αποδεικτική παρτίδα) : Με δεδομένη μια θέση παρτίδας, εντοπίζετε όλες τις κινήσεις από την αρχή του παιγνιδιού. Υπάρχει άνω όριο για το πλήθος των κινήσεων.

Circe Parrain (Κίρκη Παρέν) : Γίνεται ένα πάρσιμο και ακολουθείται από μια κίνηση, και το κομμάτι που πάρθηκε (εξαιρείται ο Βασιλιάς) πραγματοποιεί (ξεκινώντας από το τετράγωνο που πάρθηκε) ένα ακριβές αντίγραφο εκείνης της κίνησης που ακολούθησε. Αν το τετράγωνο άφιξης είναι κατειλημμένο ή αν η κίνηση το οδηγεί έξω από την σκακιέρα, το κομμάτι που πάρθηκε χάνεται.

Ο Κριτής είπε : "Διασταυρωμένο διπλό σαχ είναι αδύνατο να γίνει στο ορθόδοξο σκάκι. Πιθανώς και άλλες μυθικές συνθήκες εκτός από την Κίρκη Παρέν να το επιτρέπουν, αλλά αυτό το πρόβλημα θα έχει την πρωτοπορία".Πρόβλημα-781
Πρέντος Κώστας (GRE)
Έπαινος, 17th Sabra Ty, WCCC 2014 Bern


8/3r4/1pp2p2/1s3K2/1p2Bp2/1Pk2b2/2Pqp1P1/bR3rBQ (8 + 13)
h#2, δύο λύσεις

1.Bxg2 Bxc6 2.Bxc6 Qxc6#

1.Rxg1 Rxa1 2.Rxa1 Qxa1#

Ορθογώνιος-Διαγώνιος μετασχηματισμός. Δίχρωμο Bristol. Λευκές Ψευδο-Θυσίες. Μαύρες Οιονεί-Θυσίες.Πρόβλημα-782
Πρέντος Κώστας (GRE)
4ο Βραβείο, 14th Sake Ty, WCCC 2014 Bern


3K4/8/7R/3k3b/8/1S4B1/6r1/8 (4 + 3)
h#2, δύο λύσεις, Back-to-Back

1.Kc6 Bg6 2.Bb5 Be4#

1.Kd6 Rf4 2.Rd5 Rf6#

Back-to-Back (Πλάτη-με-Πλάτη) : Όταν ένα Λευκό κομμάτι είναι μια γραμμή παραπάνω από ένα Μαύρο κομμάτι στην ίδια στήλη, τα κομμάτια ανταλλάσσουν τρόπο κίνησης και παρσίματος.

Ορθογώνιος-Διαγώνιος μετασχηματισμός (ODT). Αμοιβαίες λευκές μπαταρίες με κινήσεις Anderssen (Ένα λευκό κομμάτι wA παρεμβάλλεται σε άλλο λευκό κομμάτι, ο Μαύρος κάνει κίνηση, μετά το wA κινείται πάλι δίνοντας έμμεσο σαχ). Αυτο-μπλοκάρισμα. Έμμεσο Κάρφωμα και Ξε-Κάρφωμα.

Ο Κριτής είπε : "Ένας πολύ αστραφτερός ODT με αντιστροφή ρόλων μεταξύ wR/wB και επίσης bR/bB. Είναι κρίμα που οι τελικές θέσεις είναι ορθόδοξα διπλά σαχ".Πρόβλημα-783
Πρέντος Κώστας (GRE)
2η Εύφημη Μνεία, 14th Sake Ty, WCCC 2014 Bern


7s/2R2P1P/P2k2BK/1p1P4/2p2pb1/5p1b/6p1/r2r4 (7 + 11)
h#2, τέσσερις λύσεις, Back-to-Back

1.Bd7 f8=R 2.Ke7 Re8#
1.Re1 f8=S 2.Re6 Sd7#
1.Rxd5 f8=B+ 2.Ke6 Be7#
1.Kxd5 f8=Q 2.Ra5 Qd6#

Back-to-Back (Πλάτη-με-Πλάτη) : Όταν ένα Λευκό κομμάτι είναι μια γραμμή παραπάνω από ένα Μαύρο κομμάτι στην ίδια στήλη, τα κομμάτια ανταλλάσσουν τρόπο κίνησης και παρσίματος.

Ορθογώνιος-Διαγώνιος μετασχηματισμός. Αυτο-Κάρφωμα. Ματ με κάρφωμα. Όλες οι προαγωγές (Allumwandlung, AUW).

Ο Κριτής είπε : "Ένας Άθλος: AUW με ειδικά BTB ματ σε όλες τις λύσεις. Η θέση είναι μάλλον βαριά".Πρόβλημα-784
Πρέντος Κώστας (GRE)
3η Εύφημη Μνεία, 14th Sake Ty, WCCC 2014 Bern


6s1/5K2/4p1S1/5k2/2r3p1/Pbs5/7B/2b5 (4 + 8)
h#2, δύο λύσεις, Back-to-Back

1.Sa2 c2+ 2.Re4 Se5#

1.Ba2 c5+ 2.Sd5 Bd6#

Back-to-Back (Πλάτη-με-Πλάτη) : Όταν ένα Λευκό κομμάτι είναι μια γραμμή παραπάνω από ένα Μαύρο κομμάτι στην ίδια στήλη, τα κομμάτια ανταλλάσσουν τρόπο κίνησης και παρσίματος.

Άμεσο Αυτο-Κάρφωμα. Ματ με κάρφωμα.

Ο Κριτής είπε : "Κάρφωμα ενός BTB μαύρου κομματιού με ένα άλλο BTB λευκό κομμάτι. Ωραία φτιαγμένο".Πρόβλημα-785
Πρέντος Κώστας (GRE)
4η Εύφημη Μνεία, 14th Sake Ty, WCCC 2014 Bern


6b1/1p6/1R4s1/P1k1qS2/2b2P2/5s2/8/3K4 (5 + 7)
h#2, δύο λύσεις, Back-to-Back

1.Qe4 Se7 2.Se5 e6#

1.Bd3 Sd6 2.Qd4 d5#

Back-to-Back (Πλάτη-με-Πλάτη) : Όταν ένα Λευκό κομμάτι είναι μια γραμμή παραπάνω από ένα Μαύρο κομμάτι στην ίδια στήλη, τα κομμάτια ανταλλάσσουν τρόπο κίνησης και παρσίματος.

Ο Κριτής είπε : "Προβλεπτικό Αυτο-μπλοκάρισμα του BTB μαύρου κομματιού. Παρακαλώ να σημειώσετε ότι και στις δύο λύσεις ο Μαύρος δεν μπορεί να πάρει με τον bB το wP που κάνει ματ επειδή μετατρέπει τον wS σε wB.".Problem-786
Πρέντος Κώστας (GRE)
Έπαινος, 14th Sake Ty, WCCC 2014 Bern


s3r3/5P2/P3P3/3k4/K1p2p2/5pS1/4p3/8 (5 + 7)
h#2, Back-to-Back
a) διάγραμμα, b) bKd5 στο d6

a) 1.e1=R f8=Q 2.Re5 Qd6#

b) 1.e1=B f8=S 2.Ba5 Sd7#

Back-to-Back (Πλάτη-με-Πλάτη) : Όταν ένα Λευκό κομμάτι είναι μια γραμμή παραπάνω από ένα Μαύρο κομμάτι στην ίδια στήλη, τα κομμάτια ανταλλάσσουν τρόπο κίνησης και παρσίματος.

Όλες οι προαγωγές (Allumwandlung, AUW).Problem-787
Πρέντος Κώστας (GRE)
6ο Βραβείο, 5th Bulgarian Wine Ty, WCCC 2014 Bern


8/1R6/8/1pp4p/2PB1K2/8/p1b2s2/1S3k1s (5 + 8)
h#2, two solutions, SneK chess

1.cxd4(Bb1) Bxc2(Bh1) 2.Bxb7(Rc2) Rxf2(SKf1)#

1.bxc4 Bxf2(SKf1) 2.Bxb1(SKf4) Rxb1(BKf1)#

SneK chess (σκάκι SneK) : Όταν παίρνεται μια Βασίλισσα, ένας Πύργος από την ίδια παράταξη γίνεται Βασίλισσα. Όταν παίρνεται ένας Πύργος, ένας Αξιωματικός από την ίδια παράταξη γίνεται Πύργος. Όταν παίρνεται ένας Αξιωματικός, ένας Ίππος από την ίδια παράταξη γίνεται Αξιωματικός. Όταν παίρνεται ένας Ίππος, ο Βασιλιάς (αλλά όχι άλλο βασιλικό κομμάτι) από την ίδια παράταξη γίνεται βασιλικός Ίππος. Όταν παίρνεται ένα Πιόνι, το βασιλικό κομμάτι από την ίδια παράταξη γίνεται Βασιλιάς.

Ο Κριτής είπε : "Περίπλοκοι συνδυασμοί μετασχηματισμών μέχρι να φτάσουμε στις τελικές θέσεις ματ, κάθε φορά με διαφορετικό Πύργο, πραγματοποιώντας το θέμα Zilahi. Αμοιβαία παρσίματα με τα wSb1/bBc2.".Πρόβλημα-788
Πρέντος Κώστας (GRE)
2η Εύφημη Μνεία, 5th Bulgarian Wine Ty, WCCC 2014 Bern


2Kbk3/4S3/2sP4/1r2p3/8/8/8/8 (3 + 5)
h#2, δύο λύσεις, SneK chess

1.Bxe7(SKc8) dxe7(Bc6) 2.Bd7+ SKd6#

1.Rb7 Sxc6(SKe8) 2.Rf7 Kxd8(BKe8)#

SneK chess (σκάκι SneK) : Όταν παίρνεται μια Βασίλισσα, ένας Πύργος από την ίδια παράταξη γίνεται Βασίλισσα. Όταν παίρνεται ένας Πύργος, ένας Αξιωματικός από την ίδια παράταξη γίνεται Πύργος. Όταν παίρνεται ένας Αξιωματικός, ένας Ίππος από την ίδια παράταξη γίνεται Αξιωματικός. Όταν παίρνεται ένας Ίππος, ο Βασιλιάς (αλλά όχι άλλο βασιλικό κομμάτι) από την ίδια παράταξη γίνεται βασιλικός Ίππος. Όταν παίρνεται ένα Πιόνι, το βασιλικό κομμάτι από την ίδια παράταξη γίνεται Βασιλιάς.

Ο Κριτής είπε : "Ειδικά μυθικά ματ και Αυτο-μπλοκαρίσματα".Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Προβλήματα και λύσεις διαγωνισμού ΕΣΣΝΑ

Τα προβλήματα :
 https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6UVFtUk14OC0xbmc/view?usp=sharing

Τα προβλήματα μαζί με τις λύσεις τους :
 https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6QXBaSDRaenlUSkU/view?usp=sharing

Κριτής ο Γιάννης Γαρουφαλίδης.

Πρωταθλητής Αττικής 2014 ο Ανδρέας Παπασταυρόπουλος,
δεύτερος ο Νίκος Μενδρινός,
τρίτος ο Σταμάτης Κούρκουλος-Αρδίτης.

11 ος ΔΙΑΓ. ΕΣΣΝΑ 2014
ΘΕΣΗ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #2 #3 #4 = h#3 s#2 ΧΡΟΝΟΣ
 (min)
ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5 4 5 5 5 4,6 65 28,6
2 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 5 5 5 2,5 5 117 27,5
3 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 5 5 5 4 2,5 4,2 115 25,7
4 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 5 3 4 2,5 5 120 24,5
5 ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 5 . . 2,5 5 118 17,5
6 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 5 5 0 0 0 5 120 15
7 ΚΟΡΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 5 0 5 . 3,4 118 13,4
8 ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 5 0 0 1 . 4,2 120 10,2
9 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5 5 . . . . 117 10
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 5 2 . . . . 118 7
11 ΠΟΡΙΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 2 . . . . 120 2
12 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0 0 . 1 . . 120 1
13 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 0 0 . . 120 0


Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

11ος Διαγωνισμός Λύσης προβλημάτων ΕΣΣΝΑ

Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής (ΕΣΣΝΑ) προκηρύσσει τον 11ο Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων για τα σωματεία της Αττικής, στη μνήμη του οργανωτή του ελληνικού σκακιού και συνθέτη σκακιστικών προβλημάτων Σπύρου Μπίκου. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στον ανακαινισμένο κλιματιζόμενο χώρο του ΣΟ Ηλιούπολης, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και Παπαναστασίου, κοντά στο σταθμό μετρό «Άλιμος», την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ώρα 6-8 το απόγευμα.
Το διαγωνισμό διοργανώνουν η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής και τα σωματεία: ΣΟ Ηλιούπολης και ΑΟ Ζήνων Γλυφάδας.
Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τον Σκλαβούνο Παναγή και τον Γαρουφαλίδη Ιωάννη.
Επισημαίνεται ότι η διοργάνωση αυτή θα αναδείξει τον «Πρωταθλητή Αττικής στη λύση σκακιστικών προβλημάτων για το έτος 2014». Ο πρώτος στην κατάταξη νικητής ή νικήτρια κάτω των 20 ετών θα αναδειχθεί «Πρωταθλητής εφήβων Αττικής στη λύση σκακιστικών προβλημάτων».
Η διάρκεια του Διαγωνισμού θα είναι δύο ώρες. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να λύσουν 6 προβλήματα, από έξι διαφορετικές κατηγορίες : ένα πρόβλημα των 2 κινήσεων, ένα των 3 κινήσεων, ένα περισσοτέρων κινήσεων , ένα αντίστροφο (self-mate), ένα βοηθητικό (help-mate) και μία σπουδή. Σε περίπτωση επίλυσης ίδιου αριθμού προβλημάτων από κάποιους λύτες, κριτήριο ισοβαθμίας είναι ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη συνολική λύση.
Δεν υπάρχει παράβολο για τη συμμετοχή. Στο Διαγωνισμό θα συμμετάσχουν μέχρι 28 λύτες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μέχρι το Σάββατο 4 Oκτωβρίου στον κ. Γαρουφαλίδη Γιάννη (e-mailggaroufalidis@yahoo.gr) αλλά και στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη του διαγωνισμού.
Στους πρώτους νικητές θα δοθούν κύπελλο, μετάλλια. και άλλο υλικό σχετικό με τα σκακιστικά προβλήματα. Επίσης, κύπελλο θα δοθεί στην πρώτη ομάδα, με κριτήριο το άθροισμα βαθμών τριών μελών της.

Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

Νέα από την Βέρνη, (6), Παρασκευή

Το πρωί οι εκπρόσωποι (delegates) των χωρών συνεδρίασαν για τις τελευταίες αποφάσεις. Το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Σκακιστική Σύνθεση (58 WCCC) θα γίνει στην Ostróda της Πολωνίας από 01 μέχρι 08 Αυγούστου 2015. Η Οστρούντα είναι μικρή πόλη με αναπτυσσόμενο τουρισμό λόγω των λιμνών της περιοχής. (Η άλλη υποψηφιότητα,, του Μπουργκάς της Βουλγαρίας, δεν συγκέντρωσε αρκετές ψήφους).

Το μεσημέρι έγινε η απονομή των τίτλων για νέους μαιτρ και των βραβείων για τους διαγωνισμούς σύνθεσης. Ο Έλληνας λύτης Νίκος Μενδρινός πήρε τον τίτλο του FIDE Master in Solving.

Κάθε διαγωνισμός σύνθεσης γίνεται από κάποια χώρα, δίνονται Βραβεία, Εύφημες Μνείες και Έπαινοι, τα οποία συνοδεύονται από άλλα δωράκια. Ο καλύτερος (από τους παρόντες) παίρνει ένα ποτό της χώρας που κάνει τον διαγωνισμό και οι επόμενοι βιβλία, μπλουζάκια, πήλινα δοχεία, κουκλάκια. Οι διαγωνισμοί ονομάζονται ανάλογα, Σαμπάνιας Γαλλίας, Σάκε Ιαπωνίας, Τζούικα Ρουμανίας, κλπ.. Η Ελλάδα είχε μέχρι πέρσι έναν διαγωνισμό με Metaxa Brandy, αλλά ο διοργανωτής του Παύλος Μουτεσίδης δεν συμμετείχε φέτος.

Όπως μπορείτε να δείτε στο φυλλάδιο με τα αποτελέσματα του συνεδρίου (http://www.kunstschach.ch/wccc2014/docs/WCCC2014_Berne_Booklet.pdf) ...

Ο Θέμης Αργυρακόπουλος πήρε από τους Ρουμάνους Vlaicu Crişan και Eric Huber το Δεύτερο Βραβείο στο τουρνουά τζούικας (τμήμα μυθικών).

Ο Μανώλης Μανωλάς πήρε
1) Έπαινο από τον Γερμανό Hans Peter Rehm στο τουρνουά γρήγορης σύνθεσης (τρεις ώρες).
2) Έπαινο από τον Ιάπωνα Tadashi Wakashima στο τουρνουά σάκε.
3) Έπαινο από τον Βούλγαρο Diyan Kostadinov στο τουρνουά βουλγάρικου κρασιού.

Ο Κώστας Πρέντος είναι ο καλύτερος λύτης και ο καλύτερος συνθέτης που έχουμε. (Εύγε Κώστα!). Ξεπέρασε το ρεκόρ του (ήταν 9 προβλήματα με διάκριση) και σάρωσε τρεις φιάλες ποτών και άλλα δώρα με έντεκα (11) βραβευμένα προβλήματα στο φυλλάδιο του Συνεδρίου, αφού πήρε
1) Έπαινο από τον Γερμανό Hans Peter Rehm στο τουρνουά γρήγορης σύνθεσης (τρεις ώρες).
2) Πρώτο Βραβείο από τον Γάλλο Michel Caillaud στο τουρνουά σαμπάνιας.
3) Τρίτη Εύφημη Μνεία στο τουρνουά σαμπάνιας.
4) Έπαινο από τον Ισραηλινό Menachem Witztum στο τουρνουά σάμπρας.
5) Τέταρτο Βραβείο από τον Ιάπωνα Tadashi Wakashima στο τουρνουά σάκε.
6) Δεύτερη Εύφημη Μνεία στο τουρνουά σάκε.
7) Τρίτη Εύφημη Μνεία στο τουρνουά σάκε.
8) Τέταρτη Εύφημη Μνεία στο τουρνουά σάκε.
9) Έπαινο στο τουρνουά σάκε.
10) Έκτο βραβείο από τον Βούλγαρο Diyan Kostadinov στο τουρνουά βουλγάρικου κρασιού.
11) Δεύτερη Εύφημη Μνεία στο τουρνουά βουλγάρικου κρασιού.

Το απόγευμα μας υποδέχθηκε ο Δήμαρχος της Βέρνης, μας έκανε με πολύ χιούμορ παρουσίαση της πόλης, που διατηρείται ίδια στην όψη τα τελευταία πεντακόσια χρόνια, και παρέθεσε αλλαντικά και κρασί ή αναψυκτικό.

Το αποχαιρετιστήριο δείπνο δόθηκε σε ένα στρατιωτικό γυμναστήριο που είχε μετατραπεί σε αίθουσα εστιατορίου και έγιναν οι τελευταίες βραβεύσεις σε βετεράνους και διοργανωτές.

Τελειώνοντας τις παρουσιάσεις, σας δίνω και την τελευταία ανταπόκριση του Παναγιώτη Κονιδάρη, που έφυγε μετά τους διαγωνισμούς λύσης, στο skakistiko.com : Ανασκ(ολ)όπηση.Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

Νέα από την Βέρνη, (5), Πέμπτη

Σήμερα, πολύ καλοκαιρινή μέρα, πήγαμε εκδρομή.
Κατεβήκαμε για πρωινό όλοι μαζί, το προσωπικό του ξενοδοχείου έτρεχε και δεν έφτανε, έγινε μια μεγάλη ουρά αναμονής για να προλάβουμε με την μπουκιά στο στόμα να είμαστε στα λεωφορεία στις 08:15.
Με ελβετική ακρίβεια καταφέραμε να είμαστε στις θέσεις μας 08:14. Ο οδηγός ήρθε μισή ώρα αργότερα και ξεκινήσαμε όλοι χαρούμενοι την μέρα μας.

Τέρμα οι γκρίνιες. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία.


(Εγώ με την σύζυγό μου, στο μουσείο Giger. Φωτογραφία του Diyan Kostadinov).
Πρώτα πήγαμε στο ημιορεινό χωριό Gruyeres, στους πρόποδες των Άλπεων. Εκτός από τα άλλα αξιοθέατα, που τα βλέπει κανείς και αλλού, υπάρχει εκεί το μουσείο H. R. Giger. Ένα τριώροφο μουσείο με δεκαπέντε ή περισσότερες αίθουσες (έχασα τον λογαριασμό) γεμάτες με πίνακες, γλυπτά, τραπεζαρίες (απίστευτη κατασκευή), βιβλία, αφίσες, όλα γεμάτα με την φαντασία του δημιουργού του τέρατος Alien (και άλλων, και άλλων...).
Κερασάκι στην τούρτα, απέναντι από το μουσείο υπάρχει το Giger Bar, όπου καρέκλες, φωτιστικά, ταβάνια, πατώματα είναι δημιουργίες του καλλιτέχνη.
Έξω είχε συναυλία με τα Αλπικά μουσικά κέρατα. Απερίγραπτο ακρόαμα.

Μετά επισκεφθήκαμε το εργοστάσιο σοκολάτας Caillers.
Έφερε ο Κολόμβος στην Ισπανία τους σπόρους κακάο αφού ξεπάστρεψε τους Αζτέκους για να μη ζητήσουν δικαιώματα, καλοδέχτηκαν το νέο ρόφημα οι πλούσιοι, είχε προσωρινά αντιρρήσεις η εκκλησία μέχρι που δοκίμασε ο πάπας και έδωσε την ευχή του, πέρασε σιγά-σιγά και στον φτωχό λαό, οπότε μετά την Γαλλική επανάσταση ένας τυπάκος ονόματι Caillers αποφάσισε να φτιάξει εργοστάσιο παραγωγής στην Ελβετία. Το κράτησε η οικογένεια μερικούς αιώνες, ο εγγονός Caillers το μετακόμισε στην περιοχή Gruyeres για να έχει κοντά παραγωγή γάλακτος και τρεχούμενα νερά, αλλά μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ένας συνεργάτης ονόματι Nestle, μαθητευόμενος φαρμακοποιός, έπιασε δουλειά εκεί και με αρκετή δεξιοτεχνία τους πήρε και εργοστάσια και ό,τι άλλο είχανε.
Η παρουσίαση ήταν σαν παραμύθι ... μόνο ο Willy Wonka έλειπε. Η γευστική δοκιμή κόκκων κακαόδεντρου και έτοιμων προϊόντων ήταν πολύ ικανοποιητική.

Είναι δυνατό να πας στην Gruyeres (προφέρεται γκρουγιέρς) και να μη δοκιμάσεις τα τυριά τους (που τα λέμε γραβιέρες); Είδαμε λοιπόν και την βιομηχανία της ελβετικής γραβιέρας, πήραμε δείγματα 6, 8, 10, 12 μηνών και επιστρέψαμε στην Βέρνη.

Οι δρόμοι άψογοι, καλοφτιαγμένοι, τα τούνελ ευρύχωρα και καλοφωτισμένα, οι ταχύτητες αρκετά μεγάλες και μέσα σε τρεις ώρες ταξίδι, μέσα και έξω από τα κουκλίστικα χωριά, δεν άκουσα ούτε ένα κορνάρισμα. Ησυχία και καθαρός αέρας.
Οι Ελβετοί χρησιμοποιούν την υψηλή τεχνολογία (ας πούμε, όλες οι πόρτες σε οχήματα και κτήρια ανοίγουν μόλις τις πλησιάσεις) αλλά δεν έχουν εγκαταλείψει τον προηγούμενο τρόπο ζωής, με τα γελάδια τους, τα άλογά τους, τις καλλιέργειες και όλα αυτά που θα τους χαρακτήριζαν αγρότες. Αλλά έχουν και πάμπολλες βιομηχανίες.

Σε λίγο, για τα σκακιστικά θέματα που μας ενδιαφέρουν, θα εκλεγεί ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας για την Σκακιστική Σύνθεση.
Την τελευταία τετραετία στην θέση αυτή ήταν ο Έλληνας Χάρης Φουγιαξής. Του εύχομαι εύκολη επανεκλογή!

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ : Ο Χάρης Φουγιαξής θα είναι πρόεδρος της WFCC για 4 χρόνια ακόμη!

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Νέα από την Βέρνη, (4), Τετάρτη

Έληξαν οι αγώνες λύσης σκακιστικών προβλημάτων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ατομική κατάταξη λυτών εδώ.
Στις πρώτες θέσεις, Πρωταθλητής κόσμου ο Πολωνός Piorun Kacper 81 βαθμοί στους 90, ακολουθεί ο Πολωνός Murdzia Piotr 81 βαθμοί στους 90 αλλά περισσότερο χρόνο, και τρίτος είναι ο Σέρβος Vuckovic Bojan 79,4 στους 90.
Οι δικοί μας Πρέντος, Μενδρινός και Κονιδάρης στις θέσεις 33, 50, 73 αντίστοιχα. Συγχαρητήρια σε όλους!

Ομαδική κατάταξη χωρών εδώ.
Στις πρώτες θέσεις Πολωνία, Αζερμπαϊτζάν, Ισραήλ.
Η Ελλάδα είναι στην 17η θέση.

Τα 18 προβλήματα είναι εδώ, για όποιον θέλει να τα λύσει.

Τα 18 προβλήματα λυμένα είναι εδώ, για όποιον θέλει να τα μελετήσει.

Το βράδυ, στον διαγωνισμό Solving Show που έλαβαν μέρος 32 από τους καλύτερους λύτες του κόσμου, ήρθε πρώτος ο Βρετανός John Nunn κερδίζοντας στο νήμα τον Σέρβο Marjan Kovačević.

Εισαγωγή αθλητών σκακιστών στην τριτοβάθμια

Μια ανακοίνωση της ΕΣΟ που ίσως ενδιαφέρει τους φίλους αναγνώστες : εδώ

Νέα από την Βέρνη, (3), Τρίτη

Σήμερα αρχίζουν οι λύτες (οι δικοί μας είναι οι Κονιδάρης Παναγιώτης, Μενδρινός Νίκος, Πρέντος Κώστας) την προσπάθεια για μια καλή θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λύσης. Θα συνεχίσουν αύριο. Αργότερα θα συμπληρώσω τα προσωρινά αποτελέσματα της ημέρας.
Υπάρχει ατομική κατάταξη και ομαδική (ανάλογα με την χώρα) κατάταξη.

Ετοίμασα την συμμετοχή μου στο Official 5-days composing tourney, όπου το θέμα ζητούσε ένα ορθόδοξο δυάρι με ένα δίδυμο. Το δίδυμο γίνεται όταν μετακινηθεί ένας λευκός αξιωματικός σε τετράγωνο διαφορετικού χρώματος.
Έφτιαξα τρία προβλήματα, από πολύ απλή μινιατούρα μέχρι πολύπλοκο μηχανισμό. (Κάπου έχω χάσει τον λογαριασμό, αλλά χρειάστηκε να φτιάξω καμιά εικοσαριά προβλήματα αυτή την εποχή).

Το βράδυ παρακολούθησα σκακιστικές διαλέξεις.
Ο H.P.Rehm ανέλυσε τα κριτήρια ομορφιάς του μηχανισμού εκκρεμές (pendulum) στα πολυκίνητα.
Ο D. Kostadinov παρουσίασε μηχανισμούς για βραβεύσιμα αντίστροφα προβλήματα.
Ο M. Kovačević έδειξε ότι σε κάποια υποτιμημένα βοηθητικά προβλήματα κρύβονται πραγματικά διαμάντια, αν τα δει κανείς με έννοιες γνωστές στα ορθόδοξα προβλήματα.
Ο T. Linß παρουσίασε το μέλλον του λογισμικού που δημιουργεί συνθέσεις. (Προς το παρόν οι απαιτήσεις χώρου περιορίζουν το λογισμικό σε προβλήματα βοηθητικά με 6 κομμάτια και προβλήματα αντίστροφα με 7 κομμάτια).

Όλη μέρα ψιχάλιζε στην Βέρνη και την νύκτα έβρεξε πολύ.

Αποτελέσματα πρώτου μέρους του Πρωταθλήματος εδώ.

Ανταπόκριση του Παναγιώτη Κονιδάρη στο skakistiko.com εδώ.

Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

Νέα από την Βέρνη, (2), Δευτέρα

Βασικά, εγώ ήρθα στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Σκακιστική Σύνθεση (WCCC) για τα τουρνουά σκακιστικής σύνθεσης.
Παρέδωσα μερικές συνθέσεις σε διάφορους κριτές και μια που είχα ελεύθερο χρόνο, είπα να πάω στο Open Solving Tournament να δω αν θα μας πατήσει πάλι ο Axel Steinbrick με τις επιλογές του. Όπως θα δείτε από τα αποτελέσματα εδώ, είμαι μέσα στους εκατό πρώτους!
(Τόσοι περίπου έλαβαν μέρος).

Αποτέλεσμα; Θρήνος, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές στις μεσαίες θέσεις. (Άρα οι νέοι λύτες έχουν ελπίδες!) Αν θέλετε να εξασκηθείτε με τα προβλήματα (εδώ), σκεπάστε τις λύσεις και λύστε τα μέσα σε τρεις ώρες. (Εγώ ασχολήθηκα με 5 από τα 12).

Στις οκτώμισι το βράδυ ξεκίνησε το τουρνουά ταχείας σύνθεσης (Quick composing tourney) με πέρας προθεσμίας τα μεσάνυχτα. Ζήτησαν δυάρια άμεσου ματ ή βοηθητικά (2# ή h#2) με το μυθικό κομμάτι Λιοντάρι, κατηγορίας Εμποδιστές. (Lion σε γραμμές βασίλισσας, από εκεί που ξεκινάει μέχρι εκεί που φτάνει πρέπει να υπάρχει μόνο ένα κατειλημμένο τετράγωνο. Υπάρχουν ακόμη Rook-Lion σε γραμμές πύργου και Bishop-Lion σε γραμμές αξιωματικού). Το κομμάτι του ενδιάμεσου τετραγώνου λέγεται εμπόδιο.
Η ιδιαιτερότητα ήταν ότι το κομμάτι-εμπόδιο έπρεπε να αλλάζει χρώμα με το πέρασμα του Λιονταριού (με εξαίρεση τον βασιλιά-εμπόδιο). Το σκακιστικό πρόγραμμα WinChloe δεν το αντιμετώπιζε σωστά αυτό, και για το πρόγραμμα Popeye χρειάστηκε να κατεβάσω την τελευταία έκδοση από το διαδίκτυο για να ελέγξω την ορθότητα της σύνθεσής μου. Δούλεψα μαζί με τον Κώστα Πρέντο πολλές ώρες, παραδώσαμε ένα ευκολάκι μέχρι τα μεσάνυχτα και επιφυλασσόμαστε να τελειώσουμε κάποτε το "αριστούργημα" που δεν προλάβαμε να ετοιμάσουμε έγκαιρα.
(Δείτε εδώ μία σύνθεση που προκάλεσε αντιφατικά σχόλια).

Περισσότερο γλαφυρή περιγραφή έδωσε στο Σκακιστικό ο Παναγιώτης Κονιδάρης, εδώ.

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014

Νέα από την Βέρνη, (1) Κυριακή

Όπως ξέρετε, συμμετέχουμε στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Σκακιστική Σύνθεση, που φέτος γίνεται στην Βέρνη της Ελβετίας.

Φτάσαμε χθες αεροπορικώς με Alitalia (Αθήνα - Ρώμη με καθυστέρηση, τρέξιμο με την ψυχή στο στόμα για να προλάβουμε την επόμενη πτήση Ρώμη - Ζυρίχη), έχασαν δυο γνωστοί τις βαλίτσες τους, και πήραμε ένα πολύ στιβαρό ηλεκτρικό τρένο που μας πήγε αθόρυβα και ταχύτατα στην Βέρνη. Η Ελβετία καταπράσινη και γεμάτη γνωστές βιομηχανίες. Τα χωριά της είναι κουκλίστικα.

Σήμερα έχει λιακάδα και θαυμάζουμε την υπέροχη πόλη. Ήσυχη, καθαρή, αραιοχτισμένη με ωραία παλιά σπίτια, το πολύ τετραόροφα. Οι συγκοινωνίες είναι αθόρυβες, ηλεκτρικές και η πληροφόρηση άμεση, μέσα και έξω από τα οχήματα. Υπάρχουν λίγα αυτοκίνητα και πολλά ποδήλατα.

Το ξενοδοχείο έχει στοιχειώδεις ανέσεις, όχι σαμπουάν ή ντουλάπες ή ψυγειάκι ή τηλέφωνο για την αφύπνιση ή άλλα τέτοια χαζά. Το κόστος είναι τεράστιο για μας που δεν φυσάμε το παραδάκι, αλλά ευτυχώς δεν μας ενισχύει η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, οπότε δεν κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήμα. Η τηλεόραση υπάρχει και έχει καμιά εξηνταριά γερμανικά / αγγλικά / γαλλικά / αραβικά / κινέζικα κανάλια. Το διαδίκτυο λειτουργεί κανονικά και δωρεάν.

Σήμερα ανεβήκαμε με το τελεφερίκ σε ένα απίθανο πάρκο μέσα σε κατάφυτη περιοχή. Τα παιδάκια χαίρονται τα παιγνίδια εκεί και οι μεγάλοι βρίσκουν ευκαιρία να κάνουν τον δασικό περίπατό τους.

Επειδή κάνει πολύ κρύο (όχι σήμερα) οι γελάδες που βόσκουν στο βουνό έχουν μακρύ καφέ τρίχωμα. Το μοντέλο που είναι άσπρο με μαύρες βούλες, ή κάπως έτσι, είναι για πεδιάδες σε μικρό υψόμετρο.

Βασικές πληροφορίες για την Βέρνη και τις ελβετικές συνήθειες μας έδωσε η διοργανώτρια επιτροπή σε μια σειρά κείμενα (που μπορείτε να βρείτε εδώ).

Για πιο γλαφυρή περιγραφή της κατάστασης, δείτε στο Σκακιστικό την ανταπόκριση του Παναγιώτη Κονιδάρη εδώ.