Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008

Βαλβίδα

Θέμα Βαλβίδα (Valve) : Τα μαύρα ανοίγοντας μια γραμμή ενός κομματιού τους κλείνουν άλλη γραμμή του ίδιου κομματιού.(Πρόβλημα 71)
Κίπιν (C. S. Kipping),
Πρώτο βραβείο ”S. Glasnik”, 1947
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 3 κινήσεις
#3 (8+11)
[rb4br/2p2p2/1p4p1/2p1P3/1p2BQ2/4PS2/4SKP1/3k4]

Στο πρόβλημα του Κίπιν βλέπουμε δυο βαλβίδες.
Δοκιμές: {1.Qh2? Rxh2!}, {1.Qf5? gxf5!}, {1.Qg4? f5!}, {1.Bc2+? Kxc2!}.
Κλειδί: 1.Qf6! ( > 2.Qd8#)
1...Bh7 2.Qh4 ( > 3.Qh1#) Bg8 3.Qd8#
1...Ba7 2.e6 ( > 3.Qa1#) Bb8 3.Qd8#


Στο επόμενο πρόβλημα, του Μάθιους, ο Αξιωματικός ανοίγει μια γραμμή του Πύργου, αλλά του κλείνει μια άλλη, (είτε μείνει ακίνητος ο Πύργος, είτε μετακινηθεί σε άλλη θέση για να αμυνθεί).


(Πρόβλημα 72)
Μάθιους (R. C. O. Matthews),
”The Problemist”, 1950
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 3 κινήσεις
#3 (10+11)
[r4b2/6p1/1p6/3B1pP1/4pP1B/2P1pS1p/2PSK1kp/4R2b]

Δοκιμές : {1.Bf2? exf2!}, {1.Kxe3? Bc5+!}, {1.Sf1? / Sc4? Bc5!}, {1.Rxh1? Kxh1!}, {1.Rf1? Ra1!}.
Κλειδί: 1.Sxe4! ( > 2.Bf2 και 3.Sh4#).
Το ζευγάρι των ίππων έχει σχηματίσει μισή μπαταρία (half-battery) με τον αξιωματικό, ώστε αν σηκωθεί ο ένας, και μετά σηκωθεί ο άλλος, να δώσει σαχ ο Bd5 που αποκαλύπτεται.
Δεν είναι καλό το 1...fxe4 2.Bxe4 Ra4 / Re8 3.Sd4# / Se5#
Αν σηκωθεί ο Bf8, θα μπορέσει ο Ra8 να σπεύσει στο h8 για να αποκρούσει την απειλή. Όμως ο μαύρος αξιωματικός δεν μπορεί να σταθεί στον αέρα, κάπου πρέπει να πατήσει… Ας παρακολουθήσουμε πέντε βαριάντες

(α) 1...Be7 2.Sd4 (Το σχέδιο είναι να σηκωθεί και ο Se4 και ο Bd5 να δώσει σαχ στον Kg2. Ο Ra8 δεν μπορεί να παρεμβληθεί στην διαγώνιο d5 – g2 φθάνοντας στο e4, γιατί έχει κλείσει την γραμμή ο Sd4 και την στήλη ο Be7. Θα απειλήσει λοιπόν τον Bd5).
2...Ra5 / Rd8 3.Sc5# / Sd6#

(β) 1...Bd6 2.Sc5 (Το σχέδιο είναι να σηκωθεί και ο Sf3 και ο Bd5 να δώσει σαχ στον Kg2. Ο Ra8 δεν μπορεί να απειλήσει τον Bd5, γιατί έχει κλείσει την γραμμή ο Sc5 και την στήλη ο Bd6. Θα παρεμβληθεί λοιπόν στην διαγώνιο d5 – g2 φθάνοντας στο e4).
2...Ra4 / Re8 3.Sd4# / Se5#

(γ) 1...Bc5 2.Sd6 (Η συνέχεια είναι ακριβώς όπως στην βαριάντα-β).

(δ) 1...Bb4 2.Se5 (Η συνέχεια είναι ακριβώς όπως στην βαριάντα-α).

(ε) 1...Ba3 2.Rf1 και 3.Se1# (Επειδή εμποδίζεται η πρόσβαση του Ra8 στο a1).

Δεν υπάρχουν σχόλια: