Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

Τι βλέπουμε σε ένα πρόβλημα

Στη σημερινή ανάρτηση έχουμε ένα δυάρι άμεσου ματ, του Νίκου Περγιάλη.
Η λύση του προβλήματος δεν είναι δύσκολη, και θα την μελετήσουμε για να δούμε πώς λέγονται τα διάφορα φαινόμενα με κινήσεις, παρσίματα και τοποθετήσεις κομματιών.
Πρόβλημα-836
Νίκος Περγιάλης (GRE)
αδημοσίευτο
s3S3/1S1p2p1/1r1p1r2/RP1k1PR1/pP6/1qBK4/B3Q3/7b
(11 + 10)
DirectMate #2

Έτοιμο παιγνίδι : (υπάρχουν ματ, αν υποθέσουμε ότι είναι σειρά του Μαύρου να κάνει κίνηση;)
1…Sc7 2.Sxc7#, 1…Bg2 2.Qxg2#, 1…Bf3 2.Qxf3#, 1…Be4+ 2.Qxe4#, 1…Rxf5 2.Rxf5#, 1…Re6 2.fxe6#, 1…Rg6 2.fxg6#, 1…Rh6 2.f6#, 1…Rf7 2.f6#, 1…Rf8 2.f6#, 1…Qxa2 2.Qxa2#, 1…Qc4+ 2.Bxc4#, 1…a3 2.Bxb3#, 1…g6 2.Sxf6# (υπάρχουν δεκατέσσερα έτοιμα ματ)

Δοκιμές : (είναι αυτές που αποκρούονται με μοναδική κίνηση του Μαύρου)
1.Sexd6? [2.Qe5#] Rxb5!
1.Sxf6+? gxf6!
1.Sc7+? Sxc7!
1.Bxb3+? axb3!
1.Rg2? [2.Qf3# / Qe4#] Re6!
1.Rg4? [2.Rd4#] Rxb5!
1.Qe3? [2.Qd4#] Rxb5!
1.Qg4? [2.Qd4#] Rxb5!
1.Qg2+? Bxg2!
1.Qf3+? Bxf3!
1.Qe4+? Bxe4+!
1.Qe5+? dxe5!

Κλειδί : 1.Sd8! (Η κίνηση αυτή δεν απειλεί κάτι, αλλά φέρνει τον Μαύρο σε κατάσταση τσούκτσβανγκ, δηλαδή, ό,τι και να παίξει, θα χάσει. Πραγματικά, γίνεται ματ με δεκαέξι τρόπους)
1…Sc7 2.Sxc7#
1…Bg2 2.Qxg2#
1…Bf3 2.Qxf3#
1…Be4+ 2.Qxe4#
1…Rxb5 2.Rxb5#
1…Ra6 2.bxa6#
1…Rc6 2.bxc6#
1…Rb7 / Rb8 2.b6#
1…Rxf5 2.Rxf5#
1…Re6 2.fxe6#
1…Rg6 2.fxg6#
1…Rh6 / Rf7 / Rf8 2.f6#
1…Qxa2 2.Qxa2#
1…Qc4+ 2.Bxc4#
1…a3 2.Bxb3#
1…g6 2.Sxf6#

Σχόλια :
Λευκή μπαταρία : υπάρχουν δύο μπαταρίες Πιονιού/Πύργου, η wPb5/wRa5 και η wPf5/wRg5.
Σταυρός του μαύρου Πύργου : Ο μαύρος Πύργος κινείται στα τέσσερα κοντινά του τετράγωνα και γίνονται τέσσερα διαφορετικά ματ. Αυτό συμβαίνει και με τους δύο μαύρους Πύργους.
1…Rxb5 / Ra6 / Rc6 / Rb7 2.Rxb5# / bxa6# / bxc6# / b6#
1…Rxf5 / Re6 / Rg6 / Rf7 2.Rxf5# / fxe6# / fxg6# / f6#

Αμοιβαία παρσίματα : συμβαίνουν στα ζεύγη wPb5/bRb6, wPf5/bRf6, wBa2/bQb3

Άνοιγμα γραμμής Δίχρωμο Μπρίστολ (και Άμεσο Αυτο-κάρφωμα) στην βαριάντα
1…Qc4+ 2.Bxc4#.

Πάρσιμο του καρφωτή wBa2 από το καρφωμένο bQb3 (και Άμεσο Ξεκάρφωμα) στην βαριάντα
1…Qxa2 2.Qxa2#.

Διασταυρωμένα σαχ συμβαίνουν στις βαριάντες 1…Be4+ 2.Qxe4# και 1…Qc4+ 2.Bxc4#.

Διαγώνιος - Ορθογώνιος Μετασχηματισμός, (ματ από την διαγώνιο ή την γραμμή) : για παράδειγμα στις βαριάντες 1…Rxb5 2.Rxb5# και 1…Bg2 2.Qxg2#.

Θέμα Άρπαγμα (και μονομαχία Μαύρου - Λευκού) βλέπουμε στις βαριάντες 1…Bg2 2.Qxg2#, 1…Bf3 2.Qxf3#, 1…Be4+ 2.Qxe4#.

Θέμα Balbo, (τουλάχιστον τρεις βαριάντες έχουν κομμάτια ίδιου τύπου, το αμυνόμενο μαύρο και το λευκό που ματάρει) : 1…Sc7 2.Sxc7#, 1…Rxb5 2.Rxb5#, 1…Rxf5 2.Rxf5#, 1…Qxa2 2.Qxa2#.

Θέμα Urania, (η ίδια λευκή κίνηση φαίνεται ως δοκιμή, ως απειλή, ως κίνηση ματ) :
1.Qe4+? Bxe4+!, 1.Rg2? [2.Qf3# / Qe4#] Re6!, 1…Be4+ 2.Qxe4#.

Θέμα Umnov (ο Λευκός πατάει στο τετράγωνο που μόλις άφησε ο Μαύρος) : στις βαριάντες
1…Rb6-b7 2.b6# και 1…Rf6-f7 2.f6#.
Επίσης Κυνηγητό Umnov (Λευκός και Μαύρος κάνουν κίνηση μία στήλη αριστερά) : 1…Ra6 2.bxa6# και 1…Re6 2.fxe6#, (ή και μία στήλη δεξιά) : 1…Rc6 2.bxc6# και 1…Rg6 2.fxg6#.

Θέμα Vladimirov, (υπάρχουν δυο δοκιμές 1.A? a! και 1.B? b!, αλλά μετά το κλειδί υπάρχουν βαριάντες 1...a 2.A# και 1...b 2.B#) : Συγκεκριμένα
1.Se8-c7+? Sa8xc7! και 1.Qg2+? Bxg2!, αλλά
1…Sa8-c7 2.Se8xc7# και 1…Bg2 2.Qxg2#.

Θέμα Αλλαγμένα Ματ, (όπου σε δύο άμυνες, αλλάζουν τα ματ, σε δύο φάσεις).

Θέμα Αντι-Αναστροφής Απειλής (όπου υπάρχει μια δοκιμή 1.A? [2.B#], και μια δοκιμή 1.B? [χωρίς απειλή 2.A#]) : 1.Sexd6? [2.Qe5#] Rxb5!, και 1.Qe5+? dxe5!.

Θέμα Bartolovic (όπου σε τρεις φάσεις, δύο μαύρες άμυνες a b, έχουν ματ A B ή A C ή D B).

Θέμα Ellerman-Makihovi, (όπου σε τρεις φάσεις, μία μαύρη άμυνα a, έχει ματ Α ή Β ή Α/Β).

Θέμα Rudenko, (όπου οι απειλές μιας φάσης A/B, σε δύο άλλες φάσεις εμφανίζονται διαχωρισμένες).

Μαύρες διορθώσεις :
Η κίνηση Rb6-a6 διορθώνει τις Rb6-b7 / Rb6-b8
Η κίνηση Rb6-c6 διορθώνει τις Rb6-b7 / Rb6-b8
Η κίνηση Rf6-e6 διορθώνει τις Rf6-h6 / Rf6-f7 / Rf6-f8
Η κίνηση Rf6-g6 διορθώνει τις Rf6-h6 / Rf6-f7 / Rf6-f8

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

WCCC 2017 Δρέσδη

Ανακοίνωση για το φετινό Παγκόσμιο Συνέδριο για την Σκακιστική Σύνθεση, που θα διεξαχθεί στην Δρέσδη Γερμανίας : https://wccc2017.de/

Προκηρύξεις διαγωνισμών σύνθεσης:
http://www.dieschwalbe.de/kompositionsturniere.htm#tt222

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Βάση προβλημάτων από Διαγωνισμούς Λύσης

Μια Βάση προβλημάτων από Διαγωνισμούς Λύσης (Solving Tournaments Problem Database, STPDB) δημιουργήθηκε από τον Luc Palmas.

Η ανακοίνωση βρίσκεται εδώ http://kunstschach.ch/pdb.html

Υπάρχει τρόπος να κατεβάσει (download) κάποιος αυτά τα προβλήματα.

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση για συνθέσεις #2 και h#2

Εδώ είναι μια πρόσκληση για συνθέσεις #2 και h#2.

http://chess-compose.blogspot.gr/2017/01/marcel-tancau-mt-2017-c-25-xii-2017.html

Το θέμα είναι ελεύθερο για τα δυάρια #2.

Τα βοηθητικά δυάρια h#2 πρέπει να έχουν την μορφή "Βοηθητικό του Μέλλοντος" ("Helpmate of the Future", HotF), που περιγράφεται ως εξής : "h#2 που έχουν οσαδήποτε ζεύγη λύσεων, όπου σε κάθε ζεύγος οι λύσεις σχετίζονται στενά (είναι ομοστρατηγικές, έχουν τον ίδιο μηχανισμό)".
Παραδείγματα από τέτοια προβλήματα μπορείτε να δείτε στο τμήμα Α της βράβευσης αυτής: https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6c3ZoeDdaclBOOTQ/view

Φίλοι συνθέτες, σας παρακαλώ να στείλετε!

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017

13th ISC, 29-01-2017

13ος Διεθνής Παράλληλος Διαγωνισμός Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Η  Παγκόσμια Ομοσπονδία για το Καλλιτεχνικό Σκάκι WFCC (World Federation for Chess Composition) προκηρύσσει τον 13ο Διεθνή Παράλληλο Διαγωνισμό Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα στις  χώρες που έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής για την Αθήνα είναι η Κυριακή 29 Ιανουαρίου, 10:30 ώρα Ελλάδας, στην αίθουσα του Α. Ο. Ζήνωνα Γλυφάδας, Επιδαύρου 5  περιοχή "Καραχάλιου", έναντι ΔΕΗ Γλυφάδας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε 3 τμήματα:
·         Το πρώτο τμήμα προορίζεται για έμπειρους λύτες και τα αποτελέσματα μετρούν για απόκτηση βαθμών διεθνούς αξιολόγησης (δύο γύροι με ένα ορθόδοξο 2 κινήσεων, ένα ορθόδοξο 3 κινήσεων, ένα ορθόδοξο πολλών κινήσεων, μία σπουδή, ένα βοηθητικό και ένα αντίστροφο ανά γύρο).
·         Το δεύτερο τμήμα απευθύνεται σε λιγότερο έμπειρους λύτες με βαθμό αξιολόγησης μικρότερο του 1700. Θα περιλαμβάνει ευκολότερα προβλήματα (δύο γύροι με 4 προβλήματα ανά γύρο από τις ίδιες κατηγορίες όπως στο πρώτο τμήμα) και τα αποτελέσματα μετρούν για απόκτηση βαθμών διεθνούς αξιολόγησης.
·         Το τρίτο τμήμα των παίδων-κορασίδων (γέννηση 29-1-2004 ή αργότερα) θα είναι ενός γύρου με 6 απλά προβλήματα προς λύση (δύο ορθόδοξα 2 κινήσεων, δύο ορθόδοξα 3 κινήσεων, ένα ορθόδοξο πολλών κινήσεων και μία σπουδή).
Ο χρόνος σκέψης για κάθε γύρο είναι δύο (2) ώρες, ενώ προβλέπεται διάλειμμα μισής ώρας μεταξύ τους. Η κατάταξη θα γίνει με βάση τους βαθμούς που θα συγκεντρώσει κάθε λύτης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, δεύτερο κριτήριο είναι ο συντομότερος χρόνος.
Η κατάταξη των λυτών θα είναι ατομική και δεν προβλέπεται κατάταξη χωρών.
Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού στην Ελλάδα έχει η Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της ΕΣΟ.
Για κάθε χώρα έχει ορισθεί από την WFCC ένας τοπικός διοργανωτής, για την Αθήνα ο Γιάννης Γαρουφαλίδης και για την Πάτρα ο Τάσος Αλεξάνδρου.
Υποβολές συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017. Υπάρχει αριθμητικό όριο 20 συνολικά συμμετοχών (συμπεριλαμβάνονται και τα τρία τμήματα) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Αθήνα: Γιάννης Γαρουφαλίδης, email ggaroufalidis@yahoo.gr
Πάτρα: Τάσος Αλεξάνδρου, τηλέφωνο 6975926236, email sopatron@otenet.gr


Τα παγκόσμια αποτελέσματα (149 χώρες) εδώ:
http://www.matplus.net/isc.php?px=1485779940&f=r&g=0


Αποτελέσματα (προσωρινά, Αθήνα)
https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6S0Noa1JGQlkwbE0/view?usp=sharingΟι τρεις πρώτοι της Αθήνας (Κονιδάρης, Σιδηρόπουλος, Μενδρινός) (φωτό από Παναγή Σκλαβούνο)
(φωτό από Δημήτρη Σκυριανόγλου)

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017

4ο Κύπελλο Ελλάδας, Προβλήματα, Λύσεις, Αποτελέσματα

Διεξήχθη σήμερα, 08/01/2017, ο αγώνας λύσης σκακιστικών προβλημάτων "4ο Κύπελλο Ελλάδας".

Την γενική επιμέλεια και την ευθύνη επιλογής των προβλημάτων είχε ο Νίκος Μενδρινός.

Τα Προβλήματα
https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6d05uYVZpQktieUE/view?usp=sharing

Οι Λύσεις, με σχόλια
https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6U1NvLVJYZ3JuZjg/view?usp=sharing

Τα αποτελέσματα, (23/01/2017):
https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6ZFIxa3J4VTFVRzA/view?usp=sharing

Δελτίο Τύπου
https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6akRISDVBTFVZN1E/view?usp=sharing

Φωτογραφία από το Αιγάλεω


4ο Κύπελλο Ελλάδος, Προκήρυξη

4ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


(Τελική προκήρυξη, 30.12.2016)

Ελάτε να γνωρίσετε τον κόσμο του Καλλιτεχνικού Σκακιού!


Τη δεύτερη Κυριακή του νέου έτους, 8 Ιανουαρίου 2017 (ώρα 11.00-13.30) θα  πραγματοποιηθεί το 4ο Κύπελλο Ελλάδας στη Λύση Σκακιστικών Προβλημάτων. Μετά τις, κατά γενική ομολογία, επιτυχημένες πρώτες διοργανώσεις, το Κύπελλο Λύσης δείχνει ότι έχει πια καθιερωθεί σαν θεσμός, παίρνοντας σταθερή θέση στο ελληνικό καλεντάρι. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό λύσης που

α) απευθύνεται τόσο σε έμπειρους λύτες όσο και σε σκακιστές που ελάχιστα ή και καθόλου έχουν ασχοληθεί με τα σκακιστικά προβλήματα

β) θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε πολλές ελληνικές πόλεις, με κοινά θέματα και ενιαία βαθμολόγηση, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους σκακιστές να γνωρίσουν τον κόσμο του Καλλιτεχνικού Σκακιού. Για πρώτη φορά θα έχουμε συμμετοχή και της Κύπρου.

Στο διαγωνισμό θα δοθούν προς λύση 14 προβλήματα από όλες τις «επίσημες» κατηγορίες (3 ορθόδοξα δύο κινήσεων, 3 σπουδές, 2 ορθόδοξα τριών κινήσεων, 2 ορθόδοξα πολυκίνητα, 2 βοηθητικά και 2 αντίστροφα) και οι διαγωνιζόμενοι θα προσπαθήσουν να λύσουν όσο περισσότερα μπορέσουν μέσα στο χρόνο των 2,5 ωρών. Τα περισσότερα προβλήματα έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να είναι επιλύσιμα ακόμη και από άπειρους -στον τομέα αυτόν- σκακιστές, ενώ τα υπόλοιπα είναι επιπέδου διεθνών διαγωνισμών. Φυσικά πολύ χρήσιμο έως απαραίτητο θα ήταν οι αρχάριοι στη λύση να κατατοπιστούν εκ των προτέρων για το είδος των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν, τον τρόπο γραφής των απαντήσεων, τις συνθήκες κλπ. Για το σκοπό αυτό υπάρχει υλικό στην ιστοσελίδα: http://www.kallitexniko-skaki.blogspot.gr (με χρήση υπερσυνδέσεων επί της παρούσας προκήρυξης). Συγκεκριμένα: α) Περιγραφή όλων των επίσημων κατηγοριών και του τρόπου γραφής των λύσεων, β) Ειδική αναφορά στα Βοηθητικά και τα Αντίστροφα, γ) Διαδικτυακές προτάσεις για να βρείτε προβλήματα, δ) Το γλαφυρό άρθρο του Παναγιώτη Κονιδάρη «η συνωμοσία των λυτών»: http://www.skakistiko.com/?p=13788, ε) Λεπτομερέστερη και επιστημονικότερη παρουσίαση του Καλλιτεχνικού Σκακιού, για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στο θέμα.

Συνοπτική περιγραφή
Τα προβλήματα μοιράζονται τυπωμένα σε διαγράμματα. Ο κάθε λύτης τοποθετεί τις θέσεις στη σκακιέρα που του δίνεται (μπορεί να χρησιμοποιήσει και δικές του) και προσπαθεί να βρει τις λύσεις μετακινώντας, αν θέλει, τα κομμάτια. Καταγράφει τις απαντήσεις σε ειδικό φύλλο.

Βαθμολόγηση, βραβεύσεις, Elo
Οι απαντήσεις των λυτών όλης της χώρας θα συγκεντρωθούν και θα βαθμολογηθούν από τον «κεντρικό» διοργανωτή, ώστε να υπάρξει ενιαίος πίνακας βαθμολογίας. Τα αποτελέσματα θα «μετρήσουν» για το Διεθνές Elo (του Καλλιτεχνικού Σκακιού, εννοείται). Ο πρώτος στην κατάταξη καθώς και ο πρώτος έφηβος (θεωρείται όποιος δεν κλείσει, μέσα στο 2017, τα 23 του χρόνια) θα βραβευθούν με κύπελλα, ενώ οι επόμενοι δύο με μετάλλια. Μετάλλιο θα απονεμηθεί και στην πρώτη γυναίκα. Οι κατά τόπους Διευθυντές Αγώνων μπορούν προαιρετικά να βαθμολογήσουν (ανεπίσημα) σε τοπικό επίπεδο τους λύτες της πόλης τους και να τους βραβεύσουν ανάλογα.

Ώρα έναρξης
Η ώρα έναρξης (11.00 π.μ.) θα τηρηθεί πολύ αυστηρά για ευνόητους λόγους (ανάγκη ταυτόχρονης έναρξης σε όλες τις πόλεις). Συνιστούμε σε όσους δεν έχουν εμπειρία τέτοιων διαγωνισμών, να προσέλθουν αρκετά νωρίτερα (30-40 λεπτά) ώστε να λύσουν με άνεση τυχόν απορίες τους.

Πόλεις όπου θα διεξαχθούν Διαγωνισμοί:

ΠΑΤΡΑ: Αίθουσα σκακιού Παμπελοποννησιακού Σταδίου, Ρίτσου και Πατρών-Κλάους 91-93 (εξυπηρετεί το λεωφορείο Νο 7). Υπεύθυνος: Αναστάσιος Αλεξάνδρου, τηλ. 6975926236 και 2610438224, email: sopatron@hol.gr

ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΘΗΝΑ): Ιερά Οδός και Σούτσου 1, πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Δαβάκη), έναντι Εθνικής Τράπεζας, τηλ. 210 5910421. Ο χώρος βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια από το σταθμό του μετρό στην Αγία Μαρίνα (μπλε γραμμή). Από Πειραιά εξυπηρετούν και οι λεωφορειακές γραμμές 831, 803 (αποβίβαση στη στάση «πλατεία Δαβάκη»).Υπεύθυνος: Νίκος Μενδρινός, τηλ. 210 9833452, email: nikmendrinos@gmail.com

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ): Στο χώρο του Ομίλου Σκακιστών Τριανδρίας Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310951581, www.pat.gr), οδός Σπ. Μουστακλή 1. Υπεύθυνος: Αντώνης Χατζημανώλης, τηλ: 6973531901,  email: e34630@yahoo.gr

ΧΑΝΙΑ: Όμιλος Αντισφαίρισης Χανίων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου-πρώην Δημοκρατίας (εντός του Εθνικού Σταδίου). Υπεύθυνος: Νίκος Σγουρός, τηλ. 6978777543, email: nsg1971@yahoo.gr

ΠΡΕΒΕΖΑ: Ξενοδοχείο Preveza City, Λεωφόρος Ειρήνης 61. Υπεύθυνος: Αντρέας Αθανασιάδης, τηλ. 6973240377, email: andrewathanassiadis@gmail.com

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Σύρου: Αφροδίτης 2 (εντευκτήριο Σ.Σ. Σύρου). Υπεύθυνος: Μιχαήλ Κεραμιώτης, τηλ: 6937313878, email: slowhand@otenet.gr

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: Κομνηνών 6 και Τραπεζούντος 38. Υπεύθυνος: Κώστας Αλεξίου, τηλ: 6977757507 και 2463021070 (5-9 μ.μ. Δευ-Παρ), email: alkostas58@yahoo.gr

ΣΑΜΟΣ: α) στο Βαθύ Σάμου (Μανιάκειο). Υπεύθυνος: Δημήτρης Δαγκλής, τηλ: 6946951431, email: ddaglis@hotmail.com και β) στο Καρλόβασι Σάμου (Κτήριο Αλγόριθμος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου). Υπεύθυνος: Νίκος Ροκοπάνος, τηλ: 6934685843, email: nikosrokopanos@gmail.com

ΔΡΑΜΑ: Εντευκτήριο Σκακιστικού Ομίλου Δράμας, 25ης Μαρτίου 2α. Υπεύθυνος: Χρήστος Δεμιρτζόγλου, τηλ: 6945499800, email: sidchris@gmail.com

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ (ΙΚΑΡΙΑ): Υπεύθυνος: Γιώργος Μωραΐτης, τηλ: 6972244355, email: gmor05@yahoo.com

ΚΥΠΡΟΣ (Λευκωσία / Στρόβολος): Υπεύθυνος: Πάμπος Ζαχαροπλάστης, τηλ: 357-99197313, email: pambos@strovoloschessclub.com

Υπεύθυνος για τη διοργάνωση είναι ο 3 φορές πρωταθλητής Ελλάδας (στη λύση σκακιστικών προβλημάτων) Νίκος Μενδρινός (στοιχεία επικοινωνίας πιο πάνω) σε συνεργασία με την Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της Ε.Σ.Ο.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια να αποφασίσει είναι τριμελής επιτροπή που αποτελείται από τους κ.κ. Νίκο Μενδρινό, Χάρη Φουγιαξή και Δημήτρη Σκυριανόγλου.

Πρώτη αναγγελία: Αθήνα 14.12.2016


Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017

Καλωσορίζοντας το 2017 με συνεργασίες

Θα ανοίξω τον Γενάρη με ευχές για υγεία και επιτυχίες σε όλους τους συνθέτες.

Ας ελπίσουμε ότι η νέα χρονιά 2017 θα φέρει χαρά και ευτυχία σε όλους τους ανθρώπους.Τρεις συνθέσεις - συνεργασίες μου, που ανήκουν στο μυθικό σκάκι επειδή χρησιμοποιούν ακρίδες, δημοσιεύθηκαν πέρυσι και το πληροφορήθηκα φέτος.

Ευχαριστώ για την συνεργασία τον Vito Rallo (με χρώματα Ιταλίας) και τον Κώστα Πρέντο (με χρώματα Ελλάδος/ΗΠΑ).

Οι Ακρίδες (Grasshoppers) είναι κομμάτια - εμποδιστές. Βλέπουν σε μια γραμμή ή στήλη ή διαγώνιο ένα κομμάτι - εμπόδιο, και πηδούν στο τετράγωνο ακριβώς πίσω από το εμπόδιο. Αν δεν είναι ελεύθερο το τετράγωνο αυτό, θα μπορούσε μόνο να έχει ένα αντίπαλο κομμάτι, που το παίρνει η Ακρίδα.


Πρόβλημα-833
Vito Rallo (ITA) και Εμμανουήλ Μανωλάς (GRE)
Phenix 265, 09/2016
8/8/8/GK6/8/3g1k2/3P4/8
(3 + 2), (Grasshoppers a5 + d3)
 Βοηθητικό h#6

1.Gg3 Ge1 2.Kf4 d4 3.Ge5 d5 4.Ke4 d6 5.Kd5 d7 6.Kd6 d8=Q#

Θέμα Excelsior (ένα πιόνι ξεκινάει από την αρχική του θέση μέχρι που προάγεται). Αυτο-μπλοκάρισμα. Μινιατούρα. Ο κριτής έγραψε : Γίνεται ένα όμορφο ματ.


Πρόβλημα-834
Εμμανουήλ Μανωλάς (GRE) και Vito Rallo (ITA)
Phenix 268, 12/2016
3g4/8/8/k7/8/7G/8/s3K3
(2 + 3), (Grasshoppers h3 + d8)
Βοηθητικό h#7, μυθική συνθήκη Andernach

1.Ka4 Kd2 2.Gd1 Kc3 3.Ka3 Gb3 4.Ka2 Kb4 5.Sxb3(wSb3) Sc1+ 6.Ka1 Ka3 7.Gb1 Sb3#

Η μυθική συνθήκη Andernach αλλάζει το χρώμα του κομματιού που παίρνει ένα κομμάτι. Αυτο-μπλοκάρισμα. Μινιατούρα. Ο κριτής έγραψε : Δύσκολη μανούβρα, για να αλλάξει χρώμα το κομμάτι που θα δώσει το ματ.


Πρόβλημα-835
Εμμανουήλ Μανωλάς (GRE) και Κώστας Πρέντος (Greece/USA)
Strategems, 12/2016
1g6/5G1G/8/2pk4/7K/8/1pp5/5G1G
(5 + 5), (Grasshoppers f1f7h1h7 + b8)
Βοηθητικό h#4

1.c4 Gb5 2.Kc6 Gd7 3.Kb7 Gc7+ 4.Ka8 Gb7# (ματ στο a8, βορειοδυτικά, NW)
1.Ke6 Gd5 2.Kf6 Gf7 3.Kg7 Kh5 4.Kh8 Kg6# (ματ στο h8, βορειοανατολικά, NE)
1.Ke4 Ge1 2.Kf3 Gf2+ 3.Kg2 Gh2 4.Kh1 Kg3# (ματ στο h1, νοτιοανατολικά, SE)
1.Kc4 Gf8 2.Kb3 Gb1+ 3.Ka2 Gb3+ 4.Ka1 Gf6# (ματ στο a1, νοτιοδυτικά,SW)

Αστέρι του bK, που καταφέρνει να γίνει ματ στις τέσσερις γωνίες της σκακιέρας. Στις δύο βαριάντες ο λευκός ενεργοποιεί λευκή βασιλική μπαταρία με κατοπτρική συμμετρία.