Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010

Διαγωνισμός Λύσης 2010-01-24, ISC 6

Έκτος Διεθνής Παράλληλος Διαγωνισμός Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων

Μπορείτε να δείτε εδώ την προκήρυξη.
Η ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής για την Αθήνα είναι η Κυριακή 24 Ιανουαρίου, 10:30 ώρα Ελλάδας, στην αίθουσα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Λεωφ. Συγγρού 25, 4ος όροφος.
Υποβολές συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010. Υπάρχει αριθμητικό όριο 30 συνολικά συμμετοχών και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Υπεύθυνος: Χάρης Φουγιαξής, τηλ. 210-9491442 (πρωί), 210-8653077 (βράδυ), 697-9126087
Email: harryfou@ath.forthnet.grΒαθμολογήθηκαν οι παρακάτω, όλοι στην κατηγορία-1 :
Κώστας Πρέντος, Παναγιώτης Κονιδάρης, Φίλιππος Τερζής, Αθανάσιος Σπηλιάδης, Απόστολος Σταματόπουλος, Κωνσταντίνος Σμπούκης, Γιώργος Φινοκαλιώτης, Νικόδημος Κοτρώτσος, Γιώργος Σταματόπουλος, Αιμίλιος Λευτεριώτης, Κλέλια Λυκοθανάση, Εμμανουήλ Μανωλάς.

Συγχαρητήρια στον πρωταθλητή Κώστα Πρέντο (Θεσσαλονίκη), στον Παναγιώτη Κονιδάρη (Μεγανήσι Λευκάδας), στον Φίλιππο Τερζή (Πάτρα).

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα προβλήματα του διαγωνισμού, πρώτα τα 8 της εύκολης κατηγορίας-2 και μετά τα 12 της πιο δύσκολης κατηγορίας-1.Κατηγορία 2

(Πρόβλημα 407)
O. Stocchi,
3rd Prize, l' Enigmistica Popolare, 1935,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (7 + 4)
[5K2/1s6/8/5R2/kS4Q1/qpP5/8/R4B2]


Έτοιμο παιγνίδι 1...Qxa1,Qa2 / b2 / Sa5 2.Sc2# / Qd1# / Bb5#
Δοκιμές {1.Qc4? b2!}, {1.Qe4? Sc5!}
Κλειδί 1.Qd4! (5) [2.Qd7#]
1...Qxa1,Qa2 / b2 / Sa5 / Sc5 / Sd6,Sd8
2.Sc2# / Qd1# / Bb5# / Sc6# / Qa7#


(Πρόβλημα 408)
B. Atanackovic,
Yug. Sahovski glasnik, 1956,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (5 + 8)
[8/6K1/3pp3/4kp2/1s1p4/sQ2p1P1/1S6/7B]

Κλειδί : 1.Qc2! (5) Zugzwang
1...d5 / Saxc2 / Sbxc2 / d3 / e2 / f4
2.Qc7# / Sc4# / Sd3# / Qc3# / Qxe2# / Qe4#


(Πρόβλημα 409)
L. Prokes,
1st - 2nd Prize, Gros, 1938,
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (4 + 2)
[2s5/8/1PS1Pk2/8/4K3/8/8/8]

Κλειδί : 1.b7! (1) Sd6+ 2.Kd4! (1) [i] Sxb7 3.Kd5! (1) Kg7 [ii] 4.Sd8! (1) Sxd8 5.e7! (1) Sf7 6.e8Q +

[i] 2.Kd5? Sxb7!
[ii] 3...Sc5 4.e7 Se6 [iii] 5.Kd6 Sg7 6.Kd7 Kf7 7.Sd8+ K~~ 8.Se6
[iii] 4...Sa6 5.Kd6 Kf7 6.Sd8+ Ke8 7.Se6 Kf7 8.Sg7 Sc7 9.Kd7 Kf6 10.Se8+


(Πρόβλημα 410)
Pavlos Moutecidis,
1st Prize, Biuletyn, 1959,
Αντίστροφο σε 2 κινήσεις.
s#2 (7 + 7)
[6Bk/5Rs1/5S2/4Q2P/8/3ppp2/4p1p1/4K1S1]


Έτοιμο παιγνίδι 1...Se6 / Sxh5 / Se8 2.Qxe6 / Qh2 / Qxe8 d2,f2#
Κλειδί : 1.Bh7! Zugzwang
1...Se6 2.Qxe6 (1,25) d2,f2#
1...Sf5 2.Bxf5 (1,25) d2,f2#
1...Sxh5 2.Qxh5 (1,25) d2,f2#
1...Se8 2.Qb8 (1,25) d2,f2#


(Πρόβλημα 411)
I. Draiska,
1st Prize, Lett. Ty, 1958,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8 + 6)
[B1s2s2/2B3p1/5Q2/1p2S3/2bk1S2/5P2/2R5/7K]


Έτοιμο παιγνίδι 1...Kc5 / Ke3 2.Sed3# / Sg4#
Δοκιμή {1.Qh4? [2.Qf2#] Kc5 / Ke3 2.Sfd3# / Sg2#, 1...Sd6!]
Κλειδί : 1.Qg5! (5) [2.Qg1#]
1...Kc5 / Ke3 / Sd6
2.Sc6# / Se6# / Bb6#


(Πρόβλημα 412)
M. Lipton,
2nd Prize, Sunday Citizen Ring Ty, 1966,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (6 + 5)
[2K1k3/1R4BS/3R4/5Ss1/8/2b5/4r3/3r4]

Δοκιμές {1.Be5? Sxh7!}, {1.Rd4? Re6!}, {1.Sd4? Re7!}
Κλειδί : 1.Bd4! (5) ( Νοβότνι, [2.Sg7#,Rd8#] )
1...Rxd4 / Bxd4 / Re7,Se6
2.Sg7# / Rd8# / R(x)e7#


(Πρόβλημα 413)
W. M. Archakov & J. Gorbatenko,
3rd Hon. Mention, "64", 1978,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (7 + 10)
[8/Ks6/5p1q/pQ3S1r/5S1p/k3P1R1/1p4p1/1B4b1]


Κλειδί : 1.Sd5! [2.Qd3+ (1,25) Ka4 3.Bc2#]
1...Bxe3+ 2.Sd4 (1,25) [3.Qb3#] Sc5 / a4 3.Sc2# / Qd3,Qb4#
1...Qxe3+ 2.Sb6 (1,25) [3.Qa4#] Sc5 3.Sc4#
1...Sc5 2.Qxa5+ (1,25) Sa4 / Kb3 3.Qb4# / Qb4,a2#


(Πρόβλημα 414)
B. Gadjanski,
1st Prize, Mat, 1977,
Βοηθητικό σε 2 κινήσεις.
h#2 (5 + 12)
[8/8/4KS1q/2ppp3/Rssk4/2p5/3brrb1/3Q2B1]


I) 1.Sd3! Bh2 2.Be3 Bxe5# (2,5)
II) 1.Se3! Qb3 2.Rf3 Qxd5# (2,5)
Κατηγορία 1

(Πρόβλημα 415)
V. Kopaev,
Magyar Sakkelet, 1980,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (9 + 10)
[S4q2/3pb3/p2k1pS1/2R2P2/s3P3/1Q2BKp1/5P2/3r3r]

Δοκιμές {1.Rc2? Rh4!}, {1.Rc3? Rd3!}, {1.Rc4? Rd5!}, {1.Rc7? Qh6!}
Κλειδί : 1.Rc1! (5) [2.Bf4#]
1...Rxc1,Rd5 / Rd3 / Rh4 / Qh6 / Sc3,Sc5
2.Q(x)d5# / Qxd3# / Qxd1# / Qb8# / Qb6#


(Πρόβλημα 416)
G. Backsi,
Magyar Sakkszovetzeg, 1959,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (10 + 9)
[7B/r4p2/2B1ks2/p2p1S1p/K2p1R1P/3S3Q/P1P5/4r3]

Κλειδί : 1.Qg2! [2.Qxd5+ (1,25) Sxd5 3.Sc5#]
1...Re4 2.Qg5 (1,25) [3.Qf6#] S~~ / Sd7 3.Sc5# / Qe7#
1...Rd7 2.Qg7 (1,25) [3.Qxf6#] S~~ / Se4 3.Sc5# / Qe5#
1...Se4 2.Qxe4+ (1,25) Rxe4,dxe4 3.Sc5#


(Πρόβλημα 417)
U. Degener,
Championnat de RDA, 1987-88,
Ματ σε 6 κινήσεις.
#6 (7 + 10)
[4B2s/r1p5/r1pp4/5PS1/4S2k/3p3P/5p2/B1s2K2]


Δοκιμές {1.Sf3+? Kxh3!}, {1.f6? Sg6!}, {1.Be5? dxe5!}
Κλειδί : 1.Bd4! [2.Bxf2#]
1...Ra2 2.Be5 [3.Bg3#]
__2...dxe5 3.f6 [4.Sf3+ Kxh3 5.Bd7#]
____3...Sf7 4.Bxf7 ~~ 5.Sf3+ (*) Kxh3 6.Be6#
____3...Sg6 4.Bxg6 ~~ 5.Sf3+ (*) Kxh3 6.Bf5#
Με ένα * = 4 βαθμοί. Με δύο * = 5 βαθμοί.


(Πρόβλημα 418)
J. H. Marwitz,
Schakend Nederland, 1984,
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (4 + 5)
[2r5/7b/2RPK3/6pp/4k3/8/8/2S4]


1.Sc3+ [i] Kf4 2.Sd5+ Ke4 3.Sf6+ Kf4 4.Sxh5+ (1) Kg4 5.Sf6+ Kf4
6.Sd5+ Ke4 7.Sc3+ Kf4 8.Se2+! (2) Kg4 [ii] 9.Rxc8! (1) Bf5+ 10.Ke7 Bxc8
11.Kd8 Bf5/Ba6 12.Sd4! (1) +

[i] 1.Rxc8? Bf5+!
[ii] 8...Ke4? 9.Sg3+! ~~ 10.Rxc8.


(Πρόβλημα 419)
Chr. Jones,
US Problem Bulletin, 1990,
Βοηθητικό σε 4 κινήσεις. Δύο λύσεις.
h#4 2.1.1.1... (6 + 11)
[8/1p3p1p/B2p3P/3PpPpP/K5k1/p7/r4q1R/8]

I) 1.Qa7! Rb2 2.Kxf5 Rxb7 3.Kf6 Rb3 4.Qe7 Rf3# (2,5)
II) 1.Qb2! Re2 2.Kxh5 Rxe5 3.Kxh6 Re3 4.Qg7 Rh3# (2,5)


(Πρόβλημα 420)
W. Tura,
Magyar Sakkelet, 1985,
Αντίστροφο σε 4 κινήσεις.
s#4 (15 + 9)
[2R5/2B1p3/BPk1PP2/1S1p1Qp1/1P3pP1/1S3K2/p1s2PP1/rbR5]

Κλειδί : 1.Re8! Zugzwang
1...exf6 2.Qxd5+ Kxd5 3.Sc3+ Kc6 4.Sd4+ (2,5) Sxd4#
1...d4 2.Bb7+ Kxb7 3.Sc5+ Kc6 4.Sxd4+ (2,5) Sxd4#


(Πρόβλημα 421)
J. C. Morra,
The Field, 1961,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (10 + 9)
[1S2r3/1R6/K2pkP1B/1p2P3/1S5b/p1P2R1b/qp6/6Q1]

Έτοιμο παιγνίδι 1...Kxe5 2.Qe3#
Δοκιμές {1.Qb6? Qd5!}, {1.Qd1? / Qd4? d5!}
Κλειδί : 1.Qg6! (5) [2.Qxe8#]
1...Bxf6 / dxe5 / Kxe5 / R~~
2.Qxf6# / Rb6# / Re3# / R(x)e7#


(Πρόβλημα 422)
Dr E. Palkoska,
Tepl. Chemm. Anzeiger, 1922,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (8 + 11)
[1b1Q2b1/2p3p1/4p1P1/1pP1k1Sp/1K2B3/2pp1P2/6s1/2B5]


Κλειδί : 1.Sh3! Zugzwang
1...d2 2.Qxd2 (1) [2.Qxc3#] cxd2 / Kf6 3.Bb2# / Qg5#
1...Se3 2.Bxe3 (1) ~~ 3.Qg5# / Qd4# / Bf4# / Bd4#
1...h4 2.Sf2 (1) ~~ 3.Sg4# / Sxd3#
1...c6 2.Qxb8 (0,5) Kf6 / Kd4 3.Bg5# / Qd6#
1...Ba7 2.Qxc7 (0,5) Kf6 / Kd4 3.Bg5# / Qd6#
1...Bf7 2.Bh7 (0,5) [3.Bxg7#] gxh6 3.Qh8#
1...Bh7 2.Bh7 (0,5) [3.Bxg7#] gxh6 3.Qh8#


(Πρόβλημα 423)
P. Polak,
Pravda, 1977,
Ματ σε 4 κινήσεις.
#4 (7 + 14)
[1sQ4K/r3B3/1p6/bp2pSp1/2p2k2/5Bp1/2PpPp2/1q2s3]

Κλειδί : 1.Qf8! [2.Bxg5+ Kxg5 3.Qh6+ (1) Kxf5 4.e4#]
1...Qxc2 2.Sd6+ Ke3 3.Bxg5+ (1) Kd4 4.Sxb5#
__2...Qf5 3.Qxf5+ (1) Ke3 4.Qe4 (Qxe5)#
1...Sxf3 2.Sh6+ Ke4 3.Qxf3+ (0,5) Kd4 4.Sf5#
__2...Ke3 3.Qxf3+ (0,5) Kd4 4.Sf5#
1...Rxe7 2.Sxe7+ Ke3 3.Sd5+ (1) Kd4 4.e3#


(Πρόβλημα 424)
T. B. Gorgiew,
Shakmatny Listok, 1929,
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (3 + 5)
[8/3k4/1p2R1p1/4K3/8/8/2b1B3/6b1]

1.Bb5+! Kd8 2.Rd6+ (1) Ke7 3.Rd7+ Kf8! 4.Kf6 (1) Kg8! 5.Bc4+ Kh8!
6.Rd8+ (1) [i] Kh7 7.Bg8+ Kh6! 8.Bb3! (2) [ii] Bd4+ [iii] 9.Rxd4 Bxb3 10.Rh4#.

[i] 6.Rd2? Be4 =
[ii] 8.Be6? g5 =
[iii] 8...Bxb3 / g5,Kh5 9.Rh8# / Bxc2 +


(Πρόβλημα 425)
V. Bunka & V. Kichigin,
Magyar Sakkelet, 1980,
Βοηθητικό σε 3 κινήσεις. Τρεις λύσεις.
H#3 3.1.1.1... (5 + 12)
[8/3p4/1bbp1p1R/1p5B/8/PkPrr2p/pp6/6K1]

I) 1.Kxa3! Bf7 2.h2+ Rxh2 3.b1=S Rxa2#
II) 1.Rd4! Bf3 2.Rxc3 Rxh3 3.R3c4 Bd1#
III) 1.Kc4! Bf7+ 2.Kc5 Rh4 3.Rd4 cxd4#
Μία λύση = 1,5 βαθμός / Δύο λύσεις = 3,5 βαθμοί / Τρεις λύσεις = 5 βαθμοί.(Πρόβλημα 426)
C. Gamnitzer,
Thema Danicum, 1994,
Αντίστροφο σε 5 κινήσεις.
s#5 (14 + 11)
[1s6/br1P2R1/b2PQ3/4P1S1/1PS2kP1/P2prp1p/3BpK1P/4R1s1]

Κλειδί : 1.Bc1! [2.Sd2 ~~ 3.Sxh3+ Sxh3#]
1...Bc5 2.b5 [3.Sd2 [4.Sxh3+ Sxh3#]]
__2...Bb4 3.axb4 [4.Sd2 [5.Sxh3+ (1,25) Sxh3#]]
__2...Ba7 3.bxa6 [4.Sd2 [5.Sxh3+ (1,25) Sxh3#]]
____3...Rb2 4.Sxb2 [5.Bxe3+ (1,25) Bxe3#] d2 5.Sd3+ (1,25) Rxd3#

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010

Αφιέρωμα για Manolas-60

Ο καλός συνθέτης Ιωάννης Γαρουφαλίδης συνέθεσε ένα αντίστροφο τριάρι πρόβλημα, και το αφιερώνει στον διαγωνισμό σύνθεσης Manolas-60 που λήγει στις 12 Ιουλίου 2010. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Οι αναγνώστες ας προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα χωρίς να δούν την λύση που αναγράφεται στο τέλος της ανάρτησης.(Πρόβλημα 406)
Ιωάννης Γαρουφαλίδης (Garoufalidis, Ioannis),
Αφιερωμένο στον "JT Manolas-60"
Αντίστροφο σε 3 κινήσεις.
s#3 (12 + 2)
[7K/7R/1P3Sk1/2P1Q1P1/5PP1/8/PP6/qS6]


Παίζει ο Λευκός και εξαναγκάζει τον Μαύρο να κάνει ματ σε τρεις κινήσεις. Η λύση του προβλήματος έχει τρεις βαριάντες.Παραθέτουμε εκ νέου την προκήρυξη του διαγωνισμού σύνθεσης Manolas-60 σε τρεις γλώσσες, όπως έχει δημοσιευθεί σε διάφορες ιστοσελίδες και περιοδικά.

International Chess Composition Contest : "Jubilee Tourney Manolas - 60", Closing date 2010-07-12.
The Greek committee for Chess Composition announces the "Jubilee Tourney Manolas – 60".
Theme free. Accepted are original three-mover chess problems in the following four sections:
A. direct mate #3, with at least three variations. Judge Emmanuel Manolas.
B. helpmate h#3, with exactly three solutions, no zero-positions, no twins. Judge Harry Fougiaxis.
C. selfmate s#3, with at least three variations. Judge Ioannis Garoufalidis.
D. fairy #3, with accepted elements : {one fairy condition} or {one fairy condition and one fairy piece type} or {one or two fairy piece types}. Judge Kostas Prentos.
Computer-checked problems may be submitted by each composer to more than one section. For each problem, the following information is expected : Name & e-mail & country of the composer, diagram & FEN notation & stipulation & solution of the problem.
Send e-mails, with subject "JT-Manolas-60", to manolas.emmanuel@gmail.com .
Closing day : 12-July-2010.
The participants will receive a copy of the award by e-mail.
The award will be published in blogs "http://chess-problems-gr.blogspot.com", "http://kallitexniko-skaki.blogspot.com".


"Jubilee Tourney Manolas - 60"
#3 (мінімум, три варіанти гри у рішенні) - суддя: Emmanuel Manolas
Н#3 (обов’язково має бути три рішення без близнюків) - суддя: Harry Fougiaxis
S#3 (мінімум, три варіанти гри у рішенні) - суддя: Ioannis Garoufalidis
Казкові #3 - з одною казковою умовою; або з одною казковою умовою і казковими фігурами одного типу; або з казковими фігурами одного чи двох типів - cуддя: Kostas Prentos
Термін: 12. 07. 2010
manolas.emmanuel@gmail.com
Кожен автор може надіслати свої роботи, перевірені на комп’ютері, до будь-
якого розділу конкурсу. Обов’язково слід вказати своє ім’я і прізвище, e-mail і
країну, позицію задачі на діаграмі і у нотації з повним розв’язком.
Всі учасники отримають копію присудження по електронній пошті.
Присудження буде опублікованим на сайтах:
"http://chess-problems-gr.blogspot.com",
"http://kallitexniko-skaki.blogspot.com".


Διεθνής Διαγωνισμός Σκακιστικής Σύνθεσης : "Επετειακό Τουρνουά Μανωλάς - 60", λήξη 2010-07-12.
Η Ελληνική Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού ανακοινώνει το "Eπετειακό Tουρνουά Μανωλάς – 60".
Θέμα ελεύθερο. Γίνονται δεκτά αδημοσίευτα προβλήματα τριών κινήσεων στα ακόλουθα τέσσερα τμήματα:
A. ορθόδοξα #3, με τουλάχιστον τρεις βαριάντες. Κριτής Εμμανουήλ Μανωλάς.
B. βοηθητικά h#3, με ακριβώς τρεις λύσεις, όχι zero-position, όχι δίδυμα. Κριτής Χάρης Φουγιαξής.
C. αντίστροφα s#3, με τουλάχιστον τρεις βαριάντες. Κριτής Ιωάννης Γαρουφαλίδης.
D. μυθικά #3, με αποδεκτά στοιχεία : {μία μυθική συνθήκη} ή {μία μυθική συνθήκη και ένα είδος μυθικού κομματιού} ή {ένα ή δύο είδη μυθικών κομματιών}. Κριτής Κώστας Πρέντος.
Προβλήματα ελεγμένα από υπολογιστή μπορεί να υποβάλει ένας συνθέτης σε περισσότερα από ένα τμήματα του διαγωνισμού. Για κάθε πρόβλημα αναμένονται οι εξής πληροφορίες : Όνομα και e-mail και χώρα του συνθέτη, διάγραμμα και FEN συμβολισμός και εκφώνηση και λύση του προβλήματος.
Στείλτε e-mail, με θέμα "JT-Manolas-60", στο manolas.emmanuel@gmail.com .
Ημερομηνία λήξης : 12-Ιουλίου-2010.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα αντίγραφο της βράβευσης μέσω e-mail.
Η βράβευση θα δημοσιευθεί στα ιστολόγια "http://chess-problems-gr.blogspot.com", "http://kallitexniko-skaki.blogspot.com".Λύση του προβλήματος 406, του Ιωάννη Γαρουφαλίδη :
Κλειδί : 1.Sd7! τσούκτσβανγκ.
1...Qxb1 2.Qf5+ Qxf5 3.Sf8+ Qxf8#
1...Qxb2 2.Qf6+ Qxf6+ 3.Rg7+ Qxg7#
1...Qxa2 2.Qe8+ Qf7 3.Sb8 Qxe8#

Περιμένουμε και από τους δημιουργικούς αναγνώστες, να στείλουν τις συνθέσεις τους στον διαγωνισμό Manolas-60.

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2010

Διαγωνισμός Λύσης ΕΣΣΘΧ 2009

Στο αμφιθέατρο του ΚΑΠ-ΠΑ 2000 στην Περαία διοργανώθηκαν αγώνες από την ΕΣΣΘΧ (Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής), τα προκριματικά Νεανικά πρωταθλήματα Κ 08 – 16, και επίσης έγιναν βραβεύσεις αθλητών. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε με ειδική πλακέτα ο Κώστας Πρέντος για την επί 8 συνεχή έτη κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδος στο Καλλιτεχνικό Σκάκι.

Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2009 έγινε ο Πρώτος Διαγωνισμός Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων της ΕΣΣΘΧ. Κριτής ήταν ο Κώστας Πρέντος, που σχολιάζει :

"Οι λύτες είχαν 6 προβλήματα προς λύση σε 2 ώρες. Προσπάθησα να βάλω σχετικά εύκολα προβλήματα, αλλά έπεσα έξω σε ένα από αυτά (το Νο.2) το οποίο θεωρούσα εύκολο, αλλά δυσκόλεψε όλους τους λύτες. Συμμετείχαν 10 λύτες, κάποιοι με σχετική εμπειρία, οι περισσότεροι για πρώτη φορά και η γενική εντύπωση είναι ότι τους άρεσε η εμπειρία ενός διαγωνισμού.

Νικητής ο Κλεάνθης Βαφειάδης με το απόλυτο 30/30 σε 1 ώρα 23'. Ο Κλεάνθης είναι ισχυρός σκακιστής με γνώσεις προβλημάτων από παλιά. Είχε διακριθεί και σε άλλους διαγωνισμούς, όπως το 1989 σε νεαρή ηλικία σε διαγωνισμό του Δήμου Αθηναίων, και το 2000 σε διαγωνισμό λύσης στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι με λίγη εξάσκηση θα μπορέσει να διακριθεί και στους πανελλήνιους διαγωνισμούς λύσης.

Δεύτερος ο Γιώργος Δαλακλής, με 26 βαθμούς σε 1 ώρα 58'. Ο Γιώργος είναι επίσης ισχυρός σκακιστής, αλλά συμμετείχε για πρώτη φορά και δεν πήγε καθόλου άσχημα.

Τρίτος ο Ηλίας Κακουσάτζε με 20 βαθμούς σε χρόνο 1 ώρα 49'.

Οι νικητές βραβεύθηκαν με κύπελλο ο πρώτος και μετάλλια οι 2 επόμενοι."


Η βαθμολογία των συμμετεχόντων είναι η εξής :

(1) Βαφειάδης Κλεάνθης, βαθμοί 30 (λεπτά 83')
(2) Δαλακλής Γιώργος, β.26 (118')
(3) Κακουσάτζε Ηλίας, β.20 (109')
(4) Μιμίκος Στέλιος, β.12 (120')
(5) Κωνσταντινίδης Λάζαρος, β.11 (87')
(6) Λυκούδης Κώστας, β.10 (109')
(7-8) Πεσκελίδης Σταύρος, β.03 (120')
(7-8) Ερμείδης Παναγιώτης, β.03 (120')
(9) Αλεβιζόπουλος Παναγιώτης, β.02 (120')
(10) Ζευγώλης Νίκος, β.01 (120')

Παρουσιάζουμε τα προβλήματα του διαγωνισμού. Προσπαθήστε να τα λύσετε χωρίς να ρίξετε μια ματιά στις λύσεις που ακολουθούν παρακάτω :


(Πρόβλημα 400)
Σαμ Λόιντ (Sam Loyd),
Detroit Free Press TT, 1878
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8 + 4)
[8/2S5/8/k2SQ3/P1R5/Pp6/s2p4/1K1B4](Πρόβλημα 401)
Wilhelm Schroder,
Τέταρτο Βραβείο, Schach-Echo, 1933,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (7 + 4)
[8/8/8/3p4/2BPSkp1/2PQS1p1/6K1/8](Πρόβλημα 402)
Godfrey Heathcote,
Τέταρτο Βραβείο, Norwich Mercury, 1904-05
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (6 + 4)
[Q7/8/8/3p1K2/8/3S3p/P4BSp/7k](Πρόβλημα 403)
Bruno Sommer,
Δεύτερο Βραβείο, Die Schwalbe, 1963
Ματ σε 5 κινήσεις.
#5 (5 + 2)
[4r3/8/8/8/1B6/4P3/6R1/1K1k2S1](Πρόβλημα 404)
Tigran Gorgiev,
Τέταρτη Εύφημη Μνεία, “64”, 1930
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (3 + 3)
[1k3b2/4B2K/5r2/8/8/R7/8/8](Πρόβλημα 405)
Leonid Kubbel,
Πρώτο Βραβείο, Siberia TT, 1928-29
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (5 + 4)
[6s1/3p4/8/1P2k1s1/4P3/B5K1/3P4/8]
Και τώρα οι λύσεις για τους ανυπόμονους...

Πρόβλημα 400, Σαμ Λόιντ (Sam Loyd), Ματ σε 2 κινήσεις.
Κλειδί : 1.Qa1! (Αναμονή. Η εξήγηση για το κλειδί βρίσκεται στην τέταρτη βαριάντα...)
1...b2 2.Rc5#
1...Sc1 2.Qc3#
1...Sc3+ 2.Qxc3#
1...Sb4 2.axb4# (...όπου η wQ επιτηρεί το πιόνι a4).


Πρόβλημα 401, Wilhelm Schroder, Ματ σε 3 κινήσεις.
Κλειδί : 1.Ba6! (Αναμονή).
1...dxe4 2.Qb5 Kxe3 3.Qg5#


Πρόβλημα 402, Godfrey Heathcote, Ματ σε 3 κινήσεις.
Κλειδί : 1.Qh8! [2.Sg2~ d4 3.Qa8#]
1...hxg2 2.Bg1 [3.Qxh2#] Kxg1 3.Qa1#
1...Kxg2 2.Qxh3+ Kxh3 / Kh1 3.Sf4# / Qf1#(Qf3#)
1...d4 2.Se3 dxe3 3.Qa8#


Πρόβλημα 403, Bruno Sommer, Ματ σε 5 κινήσεις.
Δοκιμές : {1.Re2? Rxe3!}, {1.Rc2? Rc8!}, {1.Rg4? Re4!}
Κλειδί : 1.Rf2! [2.Rf1#]
1...Rf8 2.Re2 [3.Re1#] Rf1 3.Rd2+ Ke1 4. Rc2+ Kd1 5.Rc1#


Πρόβλημα 404, Tigran Gorgiev, Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
Κλειδί : 1.Rb3+! Rb6 2.Rxb6+ Kc7 ( 2...Ka7? 3.Re6 +- ) 3.Bd8+ Kxd8 4.Rb8+ Ke7 5.Kg6 +-


Πρόβλημα 405, Leonid Kubbel, Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
Κλειδί : 1.d4! ( 1.b6? Sxe4+ 2.Kh4 Sd6 3.d4+ Kd5 4.Bxd6 Kxd6 5.d5 Sf6 -+ ) Ke6 2.d5+ Ke5 3.b6 Sxe4+ 4.Kh4 Sd6 5.Bxd6+ Kxd6 6.Kg5 Se7 7.b7 Kc7 8.d6+ +-

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2010

Αποτελέσματα διαγ. λύσης ICCD 2010

Στην ιστοσελίδα http://pzrdig2.bloger.hr/ δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του διεθνούς διαδικτυακού διαγωνισμού λύσης προβλημάτων
"Διεθνής Ημέρα Σκακιστικής Σύνθεσης : 4η Ιανουαρίου "(International Chess Composition Day : January 4th).

Ο διαγωνισμός περιελάμβανε έξι προβλήματα.


Από την Ελλάδα, ο Θέμης Αργυρακόπουλος κατέλαβε την δεύτερη θέση και ο Μανωλάς Εμμανουήλ την δωδέκατη.
α/αΛύτηςΧώραΠόληΒαθμ.Ημ:Ώρ:Λεπτά
1Volker GülkeGERLübeck30.01:01:52
2Themis ArgirakopoulosGREAthens30.01:12:04
3Ingemar LindSWEBjärred30.01:14:11
4Marcel van HerckBELAntwerpen30.02:05:41
5Valery KopylUKRPoltava30.04:07:46
6Boško MilošeskiMKDSkopje30.05:10:26
7Victor LukyanovRUS---30.07:09:30
8Martynas LimontasLITVilnius30.07:12:21
9Vladimir KozhakinRUSMagadan30.07:15:29
10Benjelloun YounessMORFes29.58:02:00
11Georgi Hadži-VaskovMKDSkopje29.05:02:40
12Emmanuel ManolasGREAthens29.06:01:45
13Vidadi ZamanovAZEBaku25.02:11:04
14Vladimir ŠarčevićGERFrankfurt25.07:03:21
15Mario HolfeldGERDresden25.07:22:14
16Nikola CrnojevićCROZagreb25.08:02:00
17Cosimo ParisiITA---23.08:02:00
18Vjekoslav NovakCROZagreb20.08:01:30
19Nikola ŠakićCRODugo Selo20.08:01:45
...Igor PetrovskiMKDTetovo10.05:03:00


Λύσεις :

A) Hrvoje Bartolović, "Mutato", 1967. - 1.Qb1! [5 βαθμοί]
B) Sveto Štambuk, "Šahovski vjesnik", 1952. - 1.Ke4! [5 βαθμοί]
C) Branko Pavlović, Sp.n. "Vjesnik", 1979. - 1.Sc5! [5 βαθμοί]
D) Savo Zlatić, 1.p.p. "Nacionalni turir FNRJ", 1957. - 1.Qh5! [5 βαθμοί]
E) Slavko Wolf, "Šahovski glasnik", 1925. - 1.Sg3! [3 βαθμοί] (zz) 1...Kxg3 2.Sg6 [0,5 βαθμός], 1...Ke3 2.Qc3+ [0,5 βαθμός], 1...Ke5 2.Sg6+ [0,5 βαθμός], 1...Kg5 2.Kf2 [0,5 βαθμός]
F) Nenad Petrović, 1.n. "Problem" (Zagreb), 1959. - 1.Qb7! [3 βαθμοί], 1...Rd8 2.Qb3 Ra8 3.Bd3! [0,5 βαθμός], κύρια βαριάντα : 3...Rh1+ 4.Bb1 Rh8 5.Qc3! [0,5 βαθμός], 5...Rg8 6.Qf6 Rg7 7.Qxg7 [0,5 βαθμός], 5...Rf8 6.Qg7 Rf7 7.Qxf7 (Sxf7) [0,5 βαθμός].