Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

7ο Κύπελλο Ελλάδος Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων

Τη δεύτερη Κυριακή του Δεκεμβρίου, 11/12/2022 και ώρα 11.00-13.30 θα πραγματοποιηθεί το 7ο Κύπελλο Ελλάδας στη Λύση Σκακιστικών Προβλημάτων, ο κυριότερος θεσμός διάδοσης του Καλλιτεχνικού Σκακιού στην Ελλάδα. 

Προκήρυξη: 

https://drive.google.com/file/d/1Kaf4QCqwc51Lz28KvABwXvRc5yru0bFZ/view?usp=sharing