Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Παγκόσμιο Τουρνουά Σύνθεσης - WCCT-10

Για το 10ο Παγκόσμιο τουρνουά Σκακιστικών Συνθέσεων μπορείτε να διαβάσετε
εδώ την Ανακοίνωση και εδώ τα διευκρινιστικά σχόλια 1 :

Υπεύθυνος για την Ελλάδα είναι ο Χάρης Φουγιαξής και πρέπει να του έχουμε στείλει τις συνθέσεις μας μέχρι τις 30 Απριλίου 2016.

Παρακάτω θα αποπειραθώ να μεταφράσω στα Ελληνικά τις θεματικές απαιτήσεις για τα διάφορα τμήματα του διαγωνισμού. 
Τα παραδείγματα για το κάθε τμήμα μπορείτε να τα δείτε στην Ανακοίνωση.

Τμήμα A : Δυάρια #2
Θέμα : Προβλεπτικό ξεκάρφωμα ενός λευκού κομματιού. Στην θέση του διαγράμματος ένα λευκό κομμάτι Α δεν είναι καρφωμένο. Η πρώτη κίνηση στο Έτοιμο παιγνίδι είτε στην Δοκιμή είτε στην Λύση εξασφαλίζει ότι αυτό το κομμάτι δεν θα καρφωθεί αργότερα και επομένως θα μπορεί να δώσει ματ.

Τμήμα B : Τριάρια #3
Θέμα : Σε ένα τριάρι άμεσου ματ, στην ίδια βαριάντα το μοτίβο άμυνας του Μαύρου και η λευκή απόκριση είναι της ίδιας τακτικής φύσης. Για παράδειγμα, αν ο Μαύρος αμύνεται με άδειασμα ενός τετραγώνου τότε ο Λευκός αδειάζει ένα τετράγωνο στην δεύτερη κίνησή του (W2). Ένα μαύρο ξεκάρφωμα απαντιέται με ένα λευκό ξεκάρφωμα, μια παροχή μαύρης διαφυγής (ξεμπλοκάρισμα, πάρσιμο ή παρεμβολή) απαντιέται με παροχή διαφυγής στην W2 κίνηση. 

Καθαρά γεωμετρική ομοιομορφία (όπως στα θέματα Magnet και Monkey) δεν θεωρείται θεματική. Τα προβλήματα zugzwang δεν θα θεωρούνται θεματικά στο τμήμα αυτό.

Τμήμα C : Πολυκίνητα #n, n μεγαλύτερο από 3
Θέμα : Σε μια βαριάντα πολυκίνητου παίζουν η μια μετά την άλλη τουλάχιστον δυο διαφορετικές λευκές μπαταρίες. (Δύο (ή περισσότερα) πίσω κομμάτια μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Στο διάγραμμα, το πολύ μία μπαταρία θα στοχεύει τον μαύρο βασιλιά.

Τμήμα D : Σπουδές φινάλε
Θέμα : Μια λογική σπουδή με ένα προβλεπτικό θέμα. Σε μια σπουδή, για νίκη ή για ισοπαλία, υπάρχει τουλάχιστον μια λογική δοκιμή. Στη δοκιμή αυτή προκύπτει μια κρίσιμη θέση B που μοιάζει πολύ με μια κρίσιμη θέση A στη λύση, εκτός από μια μικρή λεπτομέρεια. Η διαφορά θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι μια αλλαγή στη θέση ενός κομματιού, να λείπει ένα κομμάτι ή να υπάρχει ένα παραπανίσιο, να είναι μετατοπισμένη η θέση, κτλ.

Σπουδές στις οποίες οι κρίσιμες θέσεις βασίζονται σε αντίστροφο zugzwang (δηλαδή η διαφορά είναι ότι η θέση A έχει BTM (ο Μαύρος έχει την κίνηση) και η θέση B έχει WTM (ο Λευκός έχει την κίνηση) είναι μη-θεματικές. Επιπλέον, σπουδές που παρουσιάζουν το θέμα του 7ου WCCT ως προβλεπτικό θέμα (παθητική αφαίρεση ενός λευκού κομματιού στο Προσχέδιο και επιστροφή στην θέση για να εκτελεστεί το Κύριο σχέδιο) δεν θα θεωρηθούν θεματικές για το τουρνουά αυτό. 

Οι Κριτές και οι Συνθέτες παρακαλούνται να δώσουν έμφαση μάλλον στο καλλιτεχνικό περιεχόμενο παρά στους αριθμούς (πλήθος κινήσεων, πολλαπλότητα θέσεων A/B, άθλους).

Τμήμα E : Βοηθητικά h#3
Θέμα : Σε κάθε γραμμή παιγνιδιού ενός βοηθητικού τριών κινήσεων, μια μαύρη μπαταρία δίνει σαχ στον λευκό βασιλιά.

Τουλάχιστον δυο γραμμές παιγνιδιού απαιτούνται. Έτοιμο παιγνίδι, πολλαπλές λύσεις και δίδυμα επιτρέπονται, αλλά όχι duplex, Πολωνικά δίδυμα (όλα τα κομμάτια αλλάζουν χρώμα) ή zero-positions.

Τμήμα F : Αντίστροφα s#n, n από 2 μέχρι 6
Θέμα : Σε ένα αντίστροφο δύο μέχρι έξι κινήσεων, τουλάχιστον δύο βαριάντες τελειώνουν με την κίνηση ματ του Μαύρου να γίνεται στο ίδιο τετράγωνο, αλλά από διαφορετικό κομμάτι του. Η απειλή μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μία θεματική βαριάντα.

Τμήμα G : Μυθικά
Θέμα : Κατά την λύση ενός βοηθητικού (h#2, h#2.5 ή h#3) με μυθική συνθήκη Take and Make γίνεται ένα αόρατο πάρσιμο.

Ένα Αόρατο Πάρσιμο συμβαίνει όταν ένα κομμάτι που στέκεται στην θέση A μπορεί να μετακινηθεί στην θέση B, αλλά στην πραγματικότητα φθάνει στο τετράγωνο B κατά την "Make" φάση της κίνησής του. Το αποτέλεσμα φαίνεται σαν μια ορθόδοξη κίνηση με το επιπρόσθετο φαινόμενο της εξαφάνισης του κομματιού που πάρθηκε. Το θέμα μπορεί να γίνει με κίνηση του Λευκού είτε του Μαύρου. Επίσης θεωρείται θεματικό αν A και B είναι το ίδιο τετράγωνο.

Έτοιμο παιγνίδι, πολλαπλές λύσεις και δίδυμα επιτρέπονται, αλλά όχι duplex, Πολωνικά δίδυμα (όλα τα κομμάτια αλλάζουν χρώμα) ή zero-positions. Μόνο ένα ορθόδοξο σύνολο κομματιών χωρίς επιπρόσθετα (εκ προαγωγής) κομμάτια μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η κάθε πλευρά μπορεί να έχει δύο αξιωματικούς σε τετράγωνα του ίδιου χρώματος στην θέση του διαγράμματος.

Take and Make : Αν ένα κομμάτι κάνει ένα πάρσιμο ("Take"), υποχρεούται να κάνει ("Make") μία κίνηση ακόμη χωρίς πάρσιμο με τον τρόπο που κινείται αυτό που πάρθηκε. Αν δεν μπορεί να γίνει η δεύτερη κίνηση, το πάρσιμο απαγορεύεται. Η προαγωγή πιονιού μπορεί να γίνει, αν στο τέλος μιας Take and Make κίνησης φθάσει στη γραμμή προαγωγής. Η απειλή του γίνεται είναι όπως στο κανονικό σκάκι, δηλαδή μετά το ιδεατό πάρσιμο του βασιλιά, το κομμάτι δεν υποχρεούται να απομακρυνθεί από το τετράγωνο του παρσίματος.

Τμήμα H : Ρετρό
Θέμα : Σε μια ορθόδοξη αποδεικτική παρτίδα αρκετά κομμάτια μπορούν να ανταλλάξουν θέσεις.

Στην θέση A κατά την πορεία μιας αποδεικτικής παρτίδας ένα πλήθος κομματιών καταλαμβάνει ένα σύνολο τετραγώνων. Αργότερα σε μια θέση B  τα ίδια κομμάτια καταλαμβάνουν τα ίδια τετράγωνα, αλλά κάθε κομμάτι βρίσκεται σε άλλο τετράγωνο. Επιτρέπονται οι ανταλλαγές θέσεων σε κομμάτια διαφορετικού χρώματος ή τύπου, άμεσες ή κυκλικές.

Η θέση A μπορεί να είναι η θέση αρχική τοποθέτησης των κομματιών για μια παρτίδα, αλλά δεν είναι απαιτούμενο. Η θέση B μπορεί να είναι η τελική θέση της αποδεικτικής παρτίδας (δηλαδή, η θέση του διαγράμματος), αλλά ούτε αυτό είναι απαιτούμενο. Για τους σκοπούς αυτού του τουρνουά ένα κομμάτι εκ προαγωγής θεωρείται διαφορετικό από το αρχικό του πιόνι.

Πολλαπλές λύσεις και δίδυμα επιτρέπονται, αλλά όχι zero-positions.Στο κείμενο το "είτε" είναι απόδοση του αγγλικού "and/or".

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

12ος Διεθνής Παράλληλος Διαγωνισμός λύσης 2016, Προβλήματα και λύτες

Οι λύτες που έλαβαν μέρος στην Αθήνα, και τα αποτελέσματα που κατέγραψαν :
(Τελευταία ενημέρωση 05-02-2016)

Cat NAME M/F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT. Time
Rd 1
Time
Rd 2
TIME PLACE
1 Nikos Mendrinos M 5 3 1 2.5 5 4,5 5 0 5 0 31 120 119 239 1
1 Andreas Papastavropoulos M 5 0 3 0 5 4 5 5 27 120 120 240 2
1 Panagiotis Konidaris M 5 0 0 0 2,5 0 5 4 5 2 0 23,5 120 120 240 3-4
1 Anastasis Papargyriou M 5 4 0 0 5 4,5 5 23,5 120 120 240 3-4
1 Emmanuel Manolas M 5 2,5 5 5 17,5 120 119 239 5
1 Dimitris Loutragotis M 5 1 5 4,5 0 2 17,5 120 120 240 6
1 Nikolaos Delikanakis M 5 0 5 0 5 15 120 119 239 7
1 Dimitris Efthimakis M 5 0 1 5 0 4 15 120 120 240 8-9
1 Paris Loutragotis M 5 0 5 0 5 15 120 120 240 8-9
1 Konstantinos Kordis M 5 1 0 5 0 0 11 120 117 237 10
1 Harry Fougiaxis M 5 5 10 117 119 236 11-12
1 Evaggelos Petridis M 5 0 5 0 10 118 118 236 11-12
2 Evaggelos Antonopoulos M 5 0 1 4 5 0 4 19 90 118 208 1


Τα προβλήματα όλων των κατηγοριών και οι λύσεις τους

https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6YlFqbFJCelFjZDg/view?usp=sharing

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

12ος Διεθνής Παράλληλος Διαγωνισμός Λύσης 2016

12ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016


Η  Παγκόσμια Ομοσπονδία για το Καλλιτεχνικό Σκάκι WFCC (World Federation for Chess Composition) προκηρύσσει τον 12ο Διεθνή Παράλληλο Διαγωνισμό Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα στις  χώρες που έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Η ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής για την Αθήνα είναι η Κυριακή 24 Ιανουαρίου, 10:30 ώρα Ελλάδας, στην αίθουσα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Λεωφ. Συγγρού 25, 4ος όροφος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε 3 τμήματα:

·         Το πρώτο τμήμα προορίζεται για έμπειρους λύτες και τα αποτελέσματα μετρούν για απόκτηση βαθμών διεθνούς αξιολόγησης (δύο γύροι με ένα ορθόδοξο 2 κινήσεων, ένα ορθόδοξο 3 κινήσεων, ένα ορθόδοξο πολλών κινήσεων, μία σπουδή, ένα βοηθητικό και ένα αντίστροφο ανά γύρο).

·         Το δεύτερο τμήμα απευθύνεται σε λιγότερο έμπειρους λύτες με βαθμό αξιολόγησης μικρότερο του 1700. Θα περιλαμβάνει ευκολότερα προβλήματα (δύο γύροι με 4 προβλήματα ανά γύρο από τις ίδιες κατηγορίες όπως στο πρώτο τμήμα) και τα αποτελέσματα μετρούν για απόκτηση βαθμών διεθνούς αξιολόγησης.

·         Το τρίτο τμήμα των παίδων-κορασίδων (έτος γέννησης το 2003 ή αργότερα) θα είναι ενός γύρου με 6 απλά προβλήματα προς λύση (δύο ορθόδοξα 2 κινήσεων, δύο ορθόδοξα 3 κινήσεων, ένα ορθόδοξο πολλών κινήσεων και μία σπουδή).

Ο χρόνος σκέψης για κάθε γύρο είναι δύο (2) ώρες, ενώ προβλέπεται διάλειμμα μισής ώρας μεταξύ τους. Η κατάταξη θα γίνει με βάση τους βαθμούς που θα συγκεντρώσει κάθε λύτης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, δεύτερο κριτήριο είναι ο συντομότερος χρόνος.

Η κατάταξη των λυτών θα είναι ατομική και δεν προβλέπεται κατάταξη χωρών.

Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού στην Ελλάδα έχει η Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της ΕΣΟ.

Για κάθε χώρα έχει ορισθεί από την WFCC ένας τοπικός διοργανωτής, για την Αθήνα ο Γιάννης Γαρουφαλίδης και για την Πάτρα ο Τάσος Αλεξάνδρου.

Υποβολές συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016.

Υπάρχει αριθμητικό όριο 20 συνολικά συμμετοχών (συμπεριλαμβάνονται και τα τρία τμήματα) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αθήνα: Γιάννης Γαρουφαλίδηςemail ggaroufalidis@yahoo.gr
Πάτρα: Τάσος Αλεξάνδρου, τηλέφωνο 6975926236, email sopatron@otenet.gr


Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016

Η Αυγή για το Καλλιτεχνικό σκάκι

Σπάνια οι εφημερίδες ασχολούνται με τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικού σκακιού.

Πρόσφατα η εφημερίδα "Αυγή" (ναι, αυτή την αυγή υπονοεί ο τίτλος) δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον κείμενο του κ. Κοσμά Κέφαλου.

http://www.avgi.gr/article/6168930/ston-asterismo-lusis-problimaton

Ας ελπίσουμε ότι το ενδιαφέρον θα συνεχίσει να μεγαλώνει.

Ας ελπίσουμε ότι, εκτός από λύτες, θα εμφανιστούν και νέοι συνθέτες.