Σάββατο 7 Αυγούστου 2021

Δημιουργία hs#5 μέσα στην γενική αναστάτωση

Είχα από καιρό μια ιδέα για ένα βοηθητικό-αντίστροφο πεντάρι, την οποία μπορώ να παρουσιάσω σήμερα. 

Αισθάνομαι ικανοποίηση που το έφτιαξα, αλλά ταυτόχρονα η θλίψη μου είναι μεγάλη για την πύρινη λαίλαπα που κατέκαψε την Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες. 

Στο βοηθητικό - αντίστροφο παίζει πρώτος ο Λευκός και με την βοήθεια του Μαύρου ετοιμάζει ένα δίκτυο ματ για τον Μαύρο. Στην τελευταία του κίνηση δίνει σαχ, αλλά ο Μαύρος του επιφυλάσσει έκπληξη, απαντώντας με κίνηση που δίνει αυτός ματ! 

Πρόβλημα_843

Manolas Emmanuel, hs#5, original
FEN: 3br3/4pKs1/4Pp2/1k3P2/R2Pp3/1p1r2pB/6P1/1b4B1 (8, 11)

Στην λύση υπάρχει ένας ορθογώνιος περίπατος του λευκού Πύργου, ένας ρομβοειδής περίπατος του μαύρου Ίππου, και μια λευκή θυσιαστική κίνηση. 
Τα 5 πιόνια που παίρνονται στις πρώτες τρεις κινήσεις ανοίγουν γραμμές για έξι κομμάτια. 

Η λύση είναι : 
1.Ra7 Sxe6
2.Rxe7 Sxd4
3.Rxe4 Sxf5
4.Ra4 Sg7
5.Bd7+ Rxd7# 

Η λύση είναι ελεγμένη με το πρόγραμμα Gustav.