Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008

Άθλος (1), με Αυλούς Αρμόνιου

Άθλος (task) χαρακτηρίζεται η σύνθεση που πετυχαίνει το μέγιστο πλήθος σε διαφορετικές βαριάντες κάποιου είδους.


Θέμα: Άθλος με αυλούς αρμόνιου (Organ Pipes task). Είναι η σύνθεση με αυλούς αρμόνιου που έχει 8 θεματικές βαριάντες.


Στο θέμα Αυλοί του αρμόνιου, που περιέχει την παράταξη κομματιών B-R-R-B, υπάρχουν τέσσερις διατομές Γκρίμσο. Ανάλογα με το ποιο από τα 2 κομμάτια (R ή B) φτάνει σε καθεμιά από τις 4 διατομές, θα έπρεπε να έχουμε 8 διαφορετικές θεματικές βαριάντες. Αυτός είναι ένας άθλος που δεν γνωρίζω να τον έχει επιτύχει κανείς. (Αλλά κάποιος πετυχαίνει κάποτε το μέχρι τότε ακατόρθωτο).

Στα παρακάτω προβλήματα βλέπουμε την πρώτη παρουσίαση του θέματος από τον καταπληκτικό προβληματιστή Σαμ Λόιντ (με 4 θεματικές βαριάντες) και το ρεκόρ του Χάρτονγκ (με 6 θεματικές βαριάντες).

(Πρόβλημα 61)
Σαμ Λόιντ (Sam Loyd),
”Boston Globe”, 1859
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (6+10)
[2brrb2/8/p7/7Q/1p1kpPp1/1P1pS1P1/3K4/8]


Δοκιμές : {1.Sc2+? dxc2!}, {1.Qe5+? Rxe5!}, {1.Qd5+? Rxd5!}, {1.Qb5? ( > 2.Qc4#) axb5!}.
Κλειδί: 1.Qa5! (τσούκτσβανγκ)
1...Bd7 / Bd6 2.Qd5#
1...Rd7 / Re6 2.Sf5#
1...Be7 / Be6 2.Qe5#
1...Re7 / Rd6 2.Qb4#
Μη θεματικές βαριάντες είναι όσες δεν σχετίζονται με το θέμα:
1...Bc5 2.Qa1#
1...Bb7 2.Sf5# κλπ

Μελετήστε τώρα με ποιους μηχανισμούς (καρφώματα, κλεισίματα γραμμών) βελτίωσε ο Χάρτονγκ την παρουσίαση του θέματος αυτού στο επόμενο πρόβλημα, ώστε να έχει 6 θεματικές βαριάντες.


(Πρόβλημα 62)
Γιάν Χάρτονγκ (Jan Hartong),
Πρώτο βραβείο, ”Problem”, 1951
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (10+11)
[1BbrrbQ1/KS5p/5p1p/4P2R/1p1pk1B1/1P1S2R1/8/3s4]

Δοκιμές : [1.Sbc5+? / Sdc5+? Bxc5+!}, {1.Bf5+? Bxf5!}, {1.Sf2+? Sxf2!}.
Κλειδί: 1.exf6! (τσούκτσβανγκ)
1...Bd7 / Bd6 2.Qd5#
1...Rd7 2.Bf5#
1...Rd6 2.Sbc5#
1...Be7 / Be6 2.Re5#
1...Re7 2.Sdc5#
1...Re6 2.Qh7#

Δεν υπάρχουν σχόλια: