Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

Παγκόσμιο Λύσης-Σύνθεσης στο Kobe

Η ιστοσελίδα του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σύνθεσης (55 WCCC-2012) και Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων (36 WCSC-2012), που θα διεξαχθεί στο Kobe της Ιαπωνίας, είναι σε λειτουργία :
http://wccc2012kobe.com/index.html

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Παγκόσμιος διαγωνισμός λύσης ISC

Τα αποτελέσματα του Παγκόσμιου διαδικτυακού διαγωνισμού λύσης ISC, που διεξάγεται συνήθως την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου, εστάλησαν από τον υπεύθυνο κ. Ιωάννη Γαρουφαλίδη.
Υπήρχαν δύο κατηγορίες, η πρώτη (δυσκολότερη) με 12 προβλήματα και η δεύτερη με 8 προβλήματα.
Ο διαγωνισμός για την Ελλάδα έγινε ταυτόχρονα σε Αθήνα και Πάτρα. Η ακόλουθη λίστα δεν κάνει διάκριση τόπου.

Πρώτη Κατηγορία

Fougiaxis H23,5
Anemodouras L22
Konidaris P20,5

Ακολουθούν Efthimakis D, Spyropoulos G, Skyrgianoglou D, Betsos T, Petridis E, Manolas E, Hararis D.

Δεύτερη Κατηγορία

Leftheriotis E15
Asvestopoulos X14
Athanasopoulos K13

Ακολουθούν Gouvas S, Malataras G, Betsos N, Triantos K.


Τα προβλήματα του διαγωνισμού:

8. INTERNATIONAL SOLVING CONTEST, 29 JANUARY 2012
CATEGORY 1 - SOLUTIONS

1Aleksandr Pankratiev, Clube Xadrez Belo Horizonte 50JT 1990-2, 1.-3.Pr.

1.Bg1? (2.S3xc4#) Kxe5  2. Qxf6 #  1. … Sc2!
1. Qxf6? (2.Sd7#) Kc5  2. Sd3 #   1. … Sc6!  

1.Sd3! (5)    thr./Kxe3
    2. Qc5/Bg1 #
#2
(10+10)

2Don Smedley, Observer 1989-90, 1. Pr. .

1.Bg8!    dr.     2. f7          (1)
1. …    Rc2,Rc1    2. Rxe5+   (0,5)     Kxe5       3. Qxe3 #
1. …    Sa4    2. Rxe5+      (0,5)    Kxe5    3. Qxe3 #
1. …    Sxc4    2. Rd4+    (0,5)    Kxd4    3. Qxc4 #  
1. …    Rxc4    2. Sd6+    (0,5)    Kd4    3. Qxc4 #
1. …    Rd3    2. Rxd3     (0,5)    Sxd3    3. Sd6 #
1. …    Sd3    2. Rxd3    (0,5)    Rxd3    3. Rxe5 #
1. …    Sf7    2. Bxf7    (0,5)    Bxg4    3. Qxg4 #
1. …    Bf1    2. Qxf1    (0,5)    -    3. Qh1,Qg2/Qf4 #   
#3
(12+11)

3Norman MacLeod, Hans Peter Rehm, Die Schwalbe 1989, 2. HM

1. Kh3?  c4!    2. Kg2    Qc5!
1. Kg2?  Sc4!    2. Kh3  Sxe5!  

1.Rf7!    dr.    2. fxe6#       
1. ...    Rf8    2. Kg2     Sc4    3. Kh3    (2,5)     Sxe5    4. Bxh6 #
1. ...    exf5    2. Kh3     c4    3. Kg2  (2,5)      Qc5/d4    4. Rfxf5/Re4 #  
#4
(8+14)

4Oscar J. Carlsson, Mundo de Ajedrez 1975

1. Sb1 (1) (i)  Rc8 (ii) 2. Sg8 (1)  d4! 3. Bxd4  g1Q! (iii)  4. Bxg1   Rxc2!  5. Kg4!! (1)  (iv)  Rg2+  6. Kf3!  (1)  Rxg8!  7. hxg8B! Kxg1  8. Bc4  (1) (v) +-  

(i) 1. h8Q?  b1Q  2. Qg8  Qf1  -+;  1. Sg4? g1Q  2. Bxg1 b1Q  3. Sxb1 Kxg1  4. c3 Bxc3 =
(ii)  1. ...d4 2. h8Q  g1Q  3. Qa8+  +-
(iii)  3. ... Rxc2  4. Bg1! Rc3+ 5. Kg4  Kxg1 6. h8Q  +-
(iv) 5. h8Q? Rh2+!  6. Bxh2 =
      5. Kg3?  Rh2! = ;
      5. Kh4?  Kxg1 6. Kg5  Rg2+  7. Kf6 Rh2 =    
(v) 8....Kh2  9. Bf1  Kg1  10. Ke2 Kh2  11. Kf2 Kh1 12. Sd2  b1Q 13. Bg2+ Kh2  14. Sf3 #
+
(6+6)

5P. Makarenko, Aleksandr Pankratiev, The Problemist 1990, 1. HM

I)  1.Bd4 Kb4      2. Bxe3+     Kxc3      3. Bd4+ Kb4      4. Re5  Kb5      5. Rge4 c4#  (2,5)
II) 1.Rg8 Ka4      2. Rxe3      Kb3     3. Re5  Kxc3      4. Rc8  Kd3     5. Rc6  c4#  (2,5)
h#52 solutions (3+8)

6Friedrich Chlubna, Klaus Wenda, feenschach 1983, 1. Pr.

1. Ra4?  (2.Ba2) Rd8!
1. Ra3?  (2.Ba2) e5!
1. Be5?  Bg6!
 
1.Kf1!    dr.    2.d3    dr.,Rxf8    3.Sd4+     (1)     Bxd4#
1....    ...    2....    dr.,Bg6,e5    3.Se3+     (1)     Bxe3#
1....    Rxf8    2.Se3+     Ke6        3.Sf5+   (1)    Be3#
1....    Bg6    2.Sd4+    Kxf6        3.Sde6+ (1)    Bd4#
1....    e5    2.Se1+    e4        3.Rxa5+ (1)    Bc5#
s#3
(15+10)

7Liew Chee Meng, The Problemist 1985-I, 3. Pr.

1. Re4? Rd5!   1. Se5?  Rd4!

1.Sb8! (5)   dr.         2. Sd7 #
1. ...    Be5, Rd5        2. R(x)d5 #
1. ...    Re4, Bd3+    2. S(x)d3 #
1. ...    Rd4, Be4        2. Q(x)d4 #
1. ...    Rg7        2. Rd5 #
1. ...    Re5        2. Qf8 #
#2
(10+9)

8Carel Sammelius, Schweizerische Arbeiterzeitung 1980-1, 1. Pr.

1.Bg3!    dr.         2. Qa3+      (1)    Rd3/Bd3    3. Qe7/Qc1 #  
1. ...    Rd1        2. Qb3+    (1)    Rd3/Bd3    3. Qe6/Qxb6 #
1. ...    Bc4        2. Qc3+     (1)    Rd3/Bd3     3. Qe1/Qd2 #  
1. ...    Qh2,Qh7,Qg7,Qf8    2. Rxf3+  (1)    Kxf3    3. Qf4 #
1. ...    Qxf4        2. Bxf4+    (1)    Kd3    3. Rd2,Qc4 #
#3
(5+10)

9Dieter Kutzborski, Stefan Eisert, Saechsische Zeitung 1980, 2. Pr.

1. Sf6?  Bxh3! (2. Rf5??)
  
1. Kb2!  (dr. 2. Bd7+ Kd5  3. Sf6+ Kxc4  4. Bb5 #)
1. ... bxa3+!  2. Kb3  Rxh3+  3. Rf3!  Rh5!  4. Sf6  Bh3  5. Rf5 (5)  Rxf5/Bxf5 6. Bd7/Bd5 #
1. ... d3     2. Bd7+ Kd5  3. Rf4  (5#)
#6
(10+8)

10Siegfried Hornecker, Original

1. Rh1+ (1)  (i)  Kg2   2. Ba7! (1)  (ii) Kxg3  3. Bxd4  Kg2  4. Rh4!! (1)  (iii)  e2+  5. Ke1  b2  (iv) 6. Rg4+  Kh3  7. Bxb2 (1)  axb2 (v)  8. Rb4 Kg2  9. Rg4+ (1)  Kh3  10. Rb4 =

(i) 1. Se2+?  fxe2+  2. Kxe2 b2!  3. Rh3 b1Q  4. Rg3+  Kh2  5. Rxe3+  Qxb8  -+
(ii)  2. Be5?  d3! -+
(iii)  4. Rh8? e2+  5. Ke1  (5. Kd2  e1Q+  6. Kxe1 f2+  7. Bxf2  b2 -+)  f2+  6. Bxf2  b2  7. Kxe2  b1Q  8. Rg8+ Kh3  9. Rh8+  Kg4  10. Rg8+  …  Kh7 -+       
(iv)  5… f2+  6. Bxf2  b2  7. Kxe2  b1Q  8. Rg4+  Kh3  9. Rh4+ =
(v)  7.  ... Kxg4  8. Ba3 =
=
(4+6)

11Christer Jonsson, The Problemist 1991

I)     1. Ke4    Bg3    2. Rh3    Bb8    3. Rd3    Rf4 #     
II)    1. e6    Be7    2. Sg3    Bc5    3. Se4    f4 #
III)    1. Sf3    Bg5    2. Sd4    f3    3. e6    Bf4 #

(1 sol = 1 pt; 2 sol = 3 pts;  3 sol = 5 pts)
h#33 sol.(4+8)

12Bertil Gedda, Stella Polaris 1972, 1. Pr.

1.Qa7!  
1....     g3    2.Bf8      g2    3.Se7+      Kd6    4.Seg6+ Kc6    5.Se5+  (2,5)  Sxe5 #
1....    gxh3    2.Ra3     bxa3    3.b4    cxb4    4.Kb3      Kb5    5.Sd4+  (2,5)  Sxd4#
s#5
(11+6)8. INTERNATIONAL SOLVING CONTEST, 29 JANUARY 2012
CATEGORY 2 - SOLUTIONS


1Herbert Ahues, Thema Danicum 1991, 1. Pr.

1. Bb6?  S2e4!
1. Bxe3?  S6e4!
1. Bd4?  Qc8!
1. Bb4? Sb5!

1. Ba3! (5)  dr./S2e4/S6e4/Qc8/Sb5/Bxd5/Qd4
      2. Rc5/Sb6/Sxe3/Rd4/Ra4/Bxd5/Rxd4 #
#2
(9+11)

2Lev Loshinski, L’Italia Scacchistica 1930, 1. HM

1.Rb1! (5)   dr.  2. d4 #
1. …     Bg4/Rg4    2. Bg1/Se6 #  
1. …    Re6/Be6        2. Sd7/Bd6 #
1. …    Rb2/Bb2    2. Qxc3/Qf2 #
1. …    Rd6        2. Bxd6 #
#2
(10+8)

3Mike Brent, Schweizerische Schachzeitung 1987-88, Comm. 1

1.Sd4+ (1) Sxd4  2. Kf8 (1)  Kf6  3. e8S+ (1) (3. e8Q? Se6+ -+) Ke6  4. Sxc7+  Kd7  5. Se8 (1) (5. Sa6? Se6+ -+)  Se6+  6. Kf7  Sc7+ 7. Kf8  (1) Sxe8 =
=
(3+4)

4M Limbach, The Problemist 1988, 2. Pr.

1. Rde1?     Qd5!  

1.Ba2!              (1)
1......    thr.    2.Se3+     (1)    Sxe3#
1......    Qe4    2.Rf7+     (1)    Sf6#
1......    Qa7,Qb6 2.Rd5+    (1)    Se5#
1......    Sg2    2.hxg4+     (1)    Rxg4#
s#2
(8+13)

5Norman MacLeod, Springaren 1988, 3. HM

1. Sc6/Sd7/Sf7/Sg6/Sf3?  Sxb5/dxc5/Be3/Rxh8/Bf6 !

1. Sg4!   (5)  dr. 2. c4 #          
1. …  Sxb5/dxc5/Rxh8/Bf6  2. Qxa8/Qd8/Qxg5/Sxf6 #
#2
(12+8)

6Norman MacLeod, Mat 1988, 1. Pr.

1. Sf7?  S4-!
1. Sc8/Se8/Sdc4/Sb5?  S4g6/Sh5/Sg2/Se2 !
1. Se4?  Kxd4! 
1. Sf5?  cxd4!

1. Sdb7!  (5)  dr./S4-/  S8g6/Sd7/ Kxd4/cxd4/Rd6
2. Qe5/Qxc6/Qxd8/Qd6/Rd1/ Rg5/ Qxd6 #
#2
(8+11)

7L. Makaronez, The Problemist 2008

1.Sf6! (0,5)     d6    2. Kc7  (1,5)    d5        3. Sd7 #
1. …         d5    2. Sg8   (1,5)    Kd6        3. Qe7 #  
1. ...          Kd6    2. Qe1   (1,5)     Kc5        3. Qb4 #
#3
(5+2)

8Attila Benedek, The Problemist 1991

I)    1. Qc5    Sb4    2. Kd4    Re4 #
II)   1. Qd2    Re4+    2. Kd3   Sb4 #
III) 1. Kd3      Sf3    2. Qc4   Sde1 #   

(1 sol = 1 pt; 2 sol. = 3 pts ;  3 sol = 5 pts)
h#23 solutions (4+3)

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012

Συνθέσεις KoBul, κανένας;

Σήμερα είναι τα γενέθλια του Diyan Kostantinov, ενός νέου και πολύ καλού συνθέτη από την Βουλγαρία (Bulgaria), (happy birthday Diyan!).

Αυτός επινόησε μια νέα συνθήκη για μυθικά προβλήματα, τους KoBul βασιλιάδες. Ένας KoBul βασιλιάς κινείται και παίρνει κομμάτια όπως το φιλικό κομμάτι του που πάρθηκε πιό πρόσφατα. Ξαναγίνεται κανονικός βασιλιάς μόλις παρθεί φιλικό του πιόνι.

Είναι μια συνθήκη με ενδιαφέρουσες στρατηγικές και τακτικές περιπλοκές. Το λογισμικό επίλυσης, (για παράδειγμα, το WinChloe), αναγνωρίζει την νέα συνθήκη.

Ένα τυπικό τουρνουά σύνθεσης έχει αναγγελθεί, δείτε http://kobulchess.com/en/tournaments/anouncements/29-kobulchesscom-tt.html .

Παρουσιάζω εδώ δυό αδημοσίευτες KoBul συνθέσεις, πάρα πολύ απλές, με τις λύσεις τους.


1k1q4/8/8/5p1K/4p3/4p1p1/8/4Q3 (2+6)
Πρόβλημα-508
Μανωλάς Εμμανουήλ (Manolas Emmanuel)
original

KoBul Kings
h#2, 2 λύσεις

1.Qa5 Qxa5(bK=QK) 2.QKf4 Qxf5(bK=K)#

1.Qh4+ Kxh4(bK=QK) 2.QKf4+ Qxg3(bK=K)#


8/2pS1K2/8/2pr4/1P6/3SP3/8/6k1 w (5+4)
Πρόβλημα-509
Μανωλάς Εμμανουήλ (Manolas Emmanuel)
original

KoBul Kings
h#3, 2 λύσεις

1.Re5 S3xe5(bK=RK) 2.RKd1 e4 3.RKd6 bxc5(bK=K)#

1.Rd4 exd4(bK=RK) 2.RKg5 Sf4 3.RKf5+ Kg6#

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012

Γενεθλιακό ιστολόγιο συνθετών

Ένα νέο ιστολόγιο δημιουργήθηκε από τον Eric και τον Vlaicu σε γλώσσα Αγγλική.

Θα έχει μια ανάρτηση για κάθε ημέρα του έτους.
Στην ανάρτηση της κάθε ημέρας θα έχει προβλήματα συνθετών που γεννήθηκαν την ημέρα εκείνη.
Μπορεί να περιλαμβάνει και φωτογραφία του συνθέτη.

Η μέχρι τώρα επιλογή των προβλημάτων είναι πολύ καλή.
Οι λύσεις γίνονται ορατές μόνο όταν το θελήσει ο αναγνώστης.

Δείτε το ιστολόγιο στην διεύθυνση http://chesscomposers.blogspot.com/

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Σκάκι στα Σχολεία μας;

Με κάθε ευκαιρία είχα υποστηρίξει ότι το σκάκι πρέπει να μπει στα σχολεία με την διπλή του ιδιότητα, και ως απαραίτητο μάθημα ζωής και ως ευγενικό άθλημα.
Διαβάστε μια πρωτοβουλία που δημοσιεύτηκε στο www.skakistiko.com, εδώ.

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

Διαγωνισμός λύσης στις 29 Ιανουαρίου

8ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Η  Παγκόσμια Ομοσπονδία για το Καλλιτεχνικό Σκάκι (World Federation for Chess Composition, WFCC) προκηρύσσει τον 8ο Διεθνή Παράλληλο Διαγωνισμό Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα στις  χώρες που έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Η ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής για την Αθήνα είναι η Κυριακή 29 Ιανουαρίου, 10:30 ώρα Ελλάδας, στην αίθουσα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Λεωφ. Συγγρού 25, 4ος όροφος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο τμήματα: το πρώτο προορίζεται για έμπειρους λύτες και τα αποτελέσματα μετρούν για απόκτηση βαθμών διεθνούς αξιολόγησης.

Το δεύτερο τμήμα απευθύνεται σε λιγότερο έμπειρους λύτες (οι συμμετέχοντες σε αυτό το τμήμα πρέπει να έχουν διεθνή βαθμό αξιολόγησης στη λύση το πολύ 1700) και θα περιλαμβάνει ευκολότερα προβλήματα.

Και τα δύο τμήματα θα είναι δύο γύρων. Στο πρώτο τμήμα με έξι (6) προβλήματα προς λύση στον κάθε γύρο (δηλ. ένα ορθόδοξο 2 κινήσεων, ένα ορθόδοξο 3 κινήσεων, ένα ορθόδοξο πολλών κινήσεων, μία σπουδή, ένα βοηθητικό και ένα αντίστροφο ανά γύρο) στο δεύτερο τμήμα με τέσσερα (4) πιο εύκολα προβλήματα προς λύση (ορθόδοξα, σπουδές, βοηθητικά και αντίστροφα). 

Ο χρόνος σκέψης για κάθε γύρο είναι δύο (2) ώρες, ενώ προβλέπεται διάλειμμα μισής ώρας μεταξύ τους. Η κατάταξη θα γίνει με βάση τους βαθμούς που θα συγκεντρώσει κάθε λύτης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, δεύτερο κριτήριο είναι ο συντομότερος χρόνος.

Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού στην Ελλάδα έχει η Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της ΕΣΟ.

Για κάθε χώρα έχει ορισθεί από την WFCC ένας «τοπικός» διοργανωτής (local controller), για την Αθήνα ο Γιάννης Γαρουφαλίδης και για την Πάτρα ο Τάσος Αλεξάνδρου.

Η κατάταξη των λυτών θα είναι ατομική, δεν προβλέπεται κατάταξη χωρών.

Τα αποτελέσματα των λυτών (στο κύριο τμήμα) θα συνυπολογιστούν με αυτά του Πανελλήνιου Διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι , για την κατάρτιση της εθνικής ομάδας, η οποία θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λύσης το 2012 στο Kobe της Ιαπωνίας

Υποβολές συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012.
Υπάρχει αριθμητικό όριο 30 συνολικά συμμετοχών (συμπεριλαμβάνονται και τα δύο τμήματα) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υπεύθυνος: Γιάννης Γαρουφαλίδης, Email: ggaroufalidis@yahoo.gr


(Η πρωτότυπη προκήρυξη του παγκόσμιου διαγωνισμού ISC-8 βρίσκεται εδώ).