Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014

Αποχαιρετισμός στο 2014

Τελείωσε το 2014 και όλοι μεταθέτουμε τις ελπίδες μας στο 2015 για όλα αυτά που ονειρευτήκαμε και δεν τα πετύχαμε ή δεν συνέβησαν.
Με ευχές για καλυτέρευση της ζωής μας σε κάθε δυνατό επίπεδο, σας δίνω δυο προβλήματα για λύση.

Πρόβλημα-792 (αδημοσίευτο)
Μανωλάς Εμμανουήλ (GRE)


5S2/8/1q6/5kP1/4rP2/2s1QK2/2S5/1B6 (6 + 10)
#2, Δυάρι

Επιλέξτε ανάμεσα από τις αγκύλες για να δείτε την λύση :
[Δοκιμές : {1.Sd4+? Qxd4!}, {1.Qc5+? Qxc5!}, {1.Qxb6? Rxf4+!}, {1.Qxe4+? Sxe4!}.

Κλειδί : 1.Qd4! [2.Se3#]
1...Sxb1 / Sd1 / Sd5 2.Qxe4#, 1...Rxf4+ 2.Qxf4#, 1...Qxb1 2.Qf6#, 1...Qxd4 2.Sxd4#]

Το ίδιο κομμάτι κάνει δύο δοκιμές και το κλειδί (θέμα Option).
Ο μαύρος αμύνεται 1...Rf4+ ανοίγοντας δρόμο για το κομμάτι που δίνει το ματ (θέμα δίχρωμο Bristol). Ο μαύρος διορθώνει την κίνηση 1...Qxb1 με μια καλύτερη 1...Qxd4, χωρίς επιτυχία. Όλα τα μαύρα κομμάτια αμύνονται στις διάφορες δοκιμές (θέμα Elmgren).
Η απειλή 2.Se3# και η κίνηση ματ 2.Sxd4# εκμεταλλεύονται το κάρφωμα του bRe4 που έγινε από άλλο κομμάτι (τον wBb1), (θέμα Boros).

Πρόβλημα-793 (αδημοσίευτο)
Μανωλάς Εμμανουήλ (GRE)

s2k2s1/S5S1/3K4/p1ppp1p1/3Q4/2rPr3/3B4/3q4 (6 + 11)
#3, Τριάρι

Επιλέξτε ανάμεσα από τις αγκύλες για να δείτε την λύση :
[Δοκιμές : {1.Sc6+? Kc8!}, {1.Se6+? Ke8!}, {1.Qg4? Qxg4!}, {1.Qa4? Qxa4!}.

Κλειδί : 1.Qxd5! [2.Qxa8# / Qxg8#]
1...Sc7 2.Qxg8+ Se8+ 3.Qxe8#, 
1...Se7 2.Qxa8+ Sc8+ 3.Qxc8#, 
1...Rcxd3 2.Bxa5+ Sb6 / Sc7 3.Bxb6# / Bxc7#, 
1...Rexd3 2.Bxg5+ Sf6 / Se7 3.Bxf6# / Bxe7#,
1...Qb3 2.Qxa8+ Qb8+ 3.Qxb8#, 
1...Qf3 2.Qxg8+ Qf8+ 3.Qxf8# ]

Συμμετρική θέση με ζεύγη συμμετρικών βαριαντών στη λύση. Αυτό λέγεται Ηχώ κατακόρυφου καθρέφτη. Το ίδιο κομμάτι κάνει δύο δοκιμές και το κλειδί (θέμα Option). Υπάρχουν διασταυρωμένα σαχ και Άρπαγμα των μαύρων κομματιών. Ο μαύρος βασιλιάς γίνεται ματ από έξι τετράγωνα της γραμμής του και από τέσσερα τετράγωνα των διαγωνίων του.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014

Βράβευση για το 2ο Θεματικό Τουρνουά Kobulchess Χριστούγεννα 2014

(25.12.2014) Ιδού η Βράβευση για το 2ο Θεματικό Τουρνουά KoBulChess - Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά 2014! Πολλές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες και στον κριτή IM Krassimir Gandev για την ταχύτητα της απόφασής του. Η βράβευση θα παραμείνει ανοικτή για περίοδο ενός μηνός.
2nd KoBulChess TT – Christmas Tourney 2014
Theme: All type problems (#/=, H#/H=, S#/S=, HS#/HS= etc.) in 2-4 moves (up to 8 moves for Series and P-Series problems) with the fairy condition Circle SneK. Other fairy pieces and conditions are not allowed. Royal pieces can be used of course.
Circle SneK:
When a Queen is captured - a Rook (or Royal Rook) of the same color (if exists on the board) becoming Queen;
When a Rook is captured – a Bishop (or Royal Bishop) of the same color (if exists on the board) becoming Rook;
When a Bishop is captured - a Knight (or Royal Knight) of the same color (if exists on the board) becoming Bishop;
When a Knight is captured – a Queen (or Royal Queen) of the same color (if exist on the board) becoming Knight.
Only one piece may change its type after a capture. In case of option – the capturing side choose which piece will be transformed.
The capture and the change of type is a single move. If this full move result a selfcheck - the capture is forbidden. 
The capture of a pawn is normal. The capture is normal also in the case when there is no piece on the board which should be transformed. Castling with Royal piece is not allowed.
Entries: 22 
Participants: Pierre Tritten, Manfred Rittirsch, Mario Parrinello, Kostas Prentos, Emmanuel Manolas, Rainer Kuhn, Themis Argirakopoulos, Sebastien Luce, Ralf Kraetschmer, Alain Bienabe
Countries: Greece, Italy, Germany, France
AWARD
It was pleasure for me to be a judge of this interesting tourney. I received from the director Diyan Kostadinov 22 entries (including 2 versions) in anonymous form.
I propose the following ranking:
ct1
1st Prize – Manfred Rittirsch
   a) 1....Rd2? ... 3. ... Qxg3(wRh8)+ 4.hxg3(bQh5)!
1...Sf2 [~? ... 4.Sxc3(bBh3)!] 2.Rf5+ [~? ... 3.h8Q+ Rd,Rhxh8(wQf7)!] gxf5
3.h8Q+ Bxc3(wSh8)# [4.Sxc3(bBf2)??, 4.Kxf2(bSg4)??]
   b) 1...Sf2? ... 3. ... Bxc3(wSh8)+ 4.Kxf2(bSh5)!
1....Rd2 [~? ... 4.hxg3(bQd8)!] 2.Sd6 [~? ... 3.h8B+ Qxh8(wBb5)!] cxd6
3.h8B+ Qxg3(wRh8)# [4.hxg3(bQd2)??, 4.Kxd2(bRb2)??]
This is my favourite. Very rich Circle SneK specific logical maneuvers with reciprocal correspondence of pieces, change of promotions, cross checks and Circle SneK mates.
2nd Prize – Mario Parrinello
a) 1…rQh8 2.Sa6 Sf6 3.rQa1 Sxg8(rSa1)+ 4.hxg8Q(rSh8)+ Qxa6(wSg8)#
b) 1...rQc8 2.Sh6 Sc6 3.rQc1 Sxb8(rSc1)+ 4.axb8Q(rSc8)+ Qxh6(wSb8)#
Wonderful Echo mates, creation of black batteries with ODT, change of functions between wSs and nice fairy play!
ct2
3rd Prize – Emmanuel Manolas
1.Bg7 fxe8Q(bQh7) 2.Bxc3(wBg1) Qxe2(bSh7)#
1.Sxc3(wBg1) fxe8S(bQh7) 2.Qd3 Sxd6(bRf8)#
Model mates, selfblocks, promotions, all types of SneK conversions and SneK mates.
4th Prize – Pierre Tritten
1.Be4 Bxb3(bSf4) 2.Se2 Rxd1(bRc3)#
1.Sd2 Rxf4(bQd1) 2.Qe2 Bxg6(bBd2)#
Same motivation for white captures: first one allows black transformed piece to block on e2, second one avoids black defense, change of functions, all types Circle SneK transformations.
ct3
5th Prize – Themis Argirakopoulos
1.d1B 2.b1R 3.Rb2 4.Rg2 5.Bf3 6.Bc6 Kxg2(Rc6)=
[7.Rxb6(Rd6)? 7.Rxc7(Se6)? 7.Rxd6(Bc7)?]
1.d1S 2.b1Q 3.Qa2 4.Se3 5.Sg2 6.Qa8 Kxg2(Sa8)=
[7.Sxb6(Rd6)?  7.Sxc7(Se6)?]
A wonderful problem with AUW where the stalemate positions are possible because of SneK protections.  
6th Prize – Argirakopoulos, Luce, Tritten
a) 1.c2 2.c1B 3.Bf4 4.Bh2 5.g1R+ Sxg1(bRh2)#
b) 1.b1S 2.Sd2 3.Sf1 4.g1Q 5.Qg4 Bxf1(bSg4)#
Interchange of function between the white pieces, AUW.
ct4
Special Prize – Pierre Tritten
1.Bf4+ Kxf4(bBh3) 2.Rf3+ Kxf3(bRh3) 3.Qe3+ Kxe3(bQh3)
4.Se2+ Kxe2(bSh3) 5.Sf2 Kxf2=
Funny idea – the black Knight h3 plays like a Knight again after a full Circle SneK cycle of transformations
1st Honorable mention – Argirakopoulos, Tritten
a) 1.Kd5 2.Kxe4(wRf8) 3.Kd5 4.Kd6 Rd8#
b) 1.Sd7 2.Sxf8(wBh3) 3.Sd7 4.Sc5 Rd4#
c) 1.Rc3 2.Rxh3(wRf8) 3.Rc3 4.Rc5 Rd8#
Double switchbacks by three black pieces (King, Knight, Rook), Zilahi and nice white/back Forsberg suit twins.
ct5  
2nd Honorable mention – Kostas Prentos
1.Qe3 Sg6 2.Bd4 Bd3#
1.Qxe5 Bc4 2.Be3 Rf4#
Two Circle SneK specific mates.
3rd Honorable mention – Kostas Prentos
1.Bb1 Bg7 2.Se4 Bxe5(wBe4) 3.Bec2 Kxf5(wRc2) 4.Rf2+ Sxf2(wRb1)#
1.Rf2+ Kf7 2.Sh7+ Ke8 3.Sg5 Bxe5(wBg5) 4.Bc6+ Sxf2(wRc6)#
Problem type ANI: in the 1st solution is presented a hybrid of Bristol and Indian - the first white Bishop opens the line for the second white Bishop, which on the next move will transform into Rook, creating a battery. 2nd solution reach the same mate after different active play of the white pieces.
Commendations (equal rank):
ct6
Com – Themis Argirakopoulos
a) 1…g8R 2.e1S Rg2 3.Sc2 Rxc2(bSd3)#
b) 1…h8Q 2.h1B Qh6 3.Bc6 Qxc6(bBb3)#
Com – Alain Bienabe
1.Kxd5(wRe7) Ra7 2.Kc5 Ra5#
1.Kxe7(wBc4) Sc6+ 2.Ke8 Rd8#
ct7
Com – Rainer Kuhn
1.Sxa1(bRd1)! Rxa1 2.a8Q+ Qxa8(wQe1)#
1.rBa8! Qa4 2.Re8+ Qxe8(rRa8)#
1.rBb7! Bxc2 2.a8Q+ Qxa8(wQe1)#
Com – Sebastien Luce
1…Ba7 2.Sxa7(wBe4)+ Bxg2(bBa7) 3.Bb8 Kb6#
1…Bb6 2.Sxb6(wBe4) Bxg2(bBb6) 3.Ba7 Kc7#
ct8
Com – Emmanuel Manolas
1.Qxd5(bBc3)+! (bBe6?) Kxd5(wQh5)
2.Qxe6(bSh2)+ Kxe6 3.Qxf7(bRc3)+ Kxf7 4.g8Q#
Com – Rainer Kuhn
1.rSc3 Kg4 2.Bxf5+ Kxf5(rBc3) 3.rBa1 Be5#
1.rSb4 Kh3 2.rSc6 Be5 3.rSxe5(wBe8) d4#
I wish to all participants and the tourney director – Merry Christmas and Happy New Year 2015!
gandev
Sofia 24.12.2014        Judge: IM Krassimir Gandev

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Φιλικά δώρα για τις γιορτές

Συνηθίζεται στις γιορτές να δίνονται δώρα.
Στην σημερινή ανάρτηση τα δώρα είναι αφιερώσεις.

Ο Γιάννης Γαρουφαλίδης αφιερώνει ένα αδημοσίευτο πρόβλημα (αντίστροφο οχτάρι) στον Εμμανουήλ Μανωλά που γιορτάζει στις 26/12.
Σε ανταπόδοση ο Εμμανουήλ Μανωλάς αφιερώνει ένα αδημοσίευτο πρόβλημα (βοηθητικό δυομισάρι) στον Ιωάννη Γαρουφαλίδη που γιορτάζει στις 7/1.

Ευχές για καλές γιορτές σε όλους!

Πρόβλημα-790 αδημοσίευτο (original)
Ιωάννης Γαρουφαλίδης (Ioannis Garoufalidis), GR
αφιερωμένο στον Εμμανουήλ Μανωλά

k2K4/p2p4/S3Q3/2P5/8/3PP3/1p6/bR1B4 (8 + 5)
s#8

1.Bf3+ d5 2.Ke7 Kb7 3.Kf6 Ka8 4.Ke5 Kb7 5.Kd4 Ka8 6.Bg4 Kb7 7.Qc6+ Kxc6 8.Rxb2 Bxb2#

Ο λευκός βασιλιάς πρέπει να πάει στο d4 για να γίνει ματ. Το πιόνι d7 χρειάζεται για να κρατάει το e4, αλλά κι ο μαύρος βασιλιάς πρέπει να πάει στο c6 για να κρατάει το πιόνι αυτό.
Ο Λευκός θυσιάζει δυο μεγάλα κομμάτια για πετύχει το σκοπό του.


Πρόβλημα-791 αδημοσίευτο (original)
Εμμανουήλ Μανωλάς (Emmanuel Manolas), GR
αφιερωμένο στον Ιωάννη Γαρουφαλίδη

1b6/8/3R4/B7/2kP4/1r3BK1/8/1r6 (5 + 4)
h#2.5, 2 λύσεις

(Στα βοηθητικά με κλασματικό μέρος 0.5 στις κινήσεις, πρώτα γίνεται κίνηση του Λευκού).

1…Bc7 2.Kb5 Rd5+ 3.Ka6 Ra5#

1…Bc3 2.Ba7 Ra6 3.Kb5 Be2#

Ο wRd6 είναι καρφωμένος από τον bBb8 και ο wBf3 είναι καρφωμένος από τον bRb3. Στις δύο λύσεις ο wBa5 αναλαμβάνει να ξεκαρφώσει ένα από τα καρφωμένα, το οποίο τελικά δίνει ματ.Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Circle SneK, Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά 2014

Στο μυθικό σκάκι, διάφορες συνθήκες εμφανίζονται κάθε χρόνο. Κάποιες από αυτές προσελκύουν το ενδιαφέρον των συνθετών, κάποιες μένουν σαν αξιοπερίεργα.
Ο συνθέτης Diyan Kostadinov, από την Βουλγαρία, αρέσκεται στο να επινοεί νέες συνθήκες (KoBul Kings, SneK Chess) και πρόσφατα ανήγγειλε ένα τουρνουά, για τα Χριστούγεννα 2014, με την νέα συνθήκη Circle Snek.

Circle Snek (κυκλικό SneK):
Όταν παίρνεται μια Βασίλισσα, ένας Πύργος ίδιου χρώματος γίνεται Βασίλισσα.
Όταν παίρνεται ένας Πύργος, ένας Αξιωματικός ίδιου χρώματος γίνεται Πύργος.
Όταν παίρνεται ένας Αξιωματικός, ένας Ίππος ίδιου χρώματος γίνεται Αξιωματικός.
Όταν παίρνεται ένας Ίππος, μια Βασίλισσα ίδιου χρώματος γίνεται Ίππος.

Μόνο ένα κομμάτι αλλάζει τύπο μετά από ένα πάρσιμο. Σε περίπτωση επιλογής – η πλευρά που έκανε το πάρσιμο επιλέγει ποιο κομμάτι θα μετασχηματισθεί.
Το πάρσιμο και η αλλαγή τύπου είναι η ίδια κίνηση. Αν αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να δέχεται σαχ η πλευρά που έκανε το πάρσιμο - το πάρσιμο απαγορεύεται.
Το πάρσιμο πιονιού γίνεται κανονικά. Το πάρσιμο γίνεται κανονικά και στην περίπτωση που δεν υπάρχει στην σκακιέρα κομμάτι που θα μπορούσε να μετασχηματισθεί.
Το Ροκέ με βασιλικό κομμάτι δεν επιτρέπεται (μόνο με κανονικό βασιλιά).

Θα βρείτε την ανακοίνωση για το 2ο KoBulChess Θεματικό Τουρνουά (Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά 2014) εδώ : http://kobulchess.com/en/tournaments/announcements/676-kobulchess-2nd-tt-christmas-tourney-2014.html

Θέμα: Όλοι οι τύποι προβλημάτων (#/=, H#/H=, S#/S=, HS#/HS= κλπ.) σε 2-4 κινήσεις με την μυθική συνθήκη Circle SneK. Μυθικά κομμάτια και άλλες μυθικές συνθήκες δεν επιτρέπονται. Βασιλικά κομμάτια μπορούν βέβαια να χρησιμοποιηθούν.

Προθεσμία μέχρι 20-Δεκ-2014.

Ευχόμενος καλές γιορτές για σας, παρουσιάζω μια πρωτότυπη μινιατούρα με την συνθήκη Circle SneK, που την σχεδίασα να λύνεται εύκολα. Ο υπολογιστής μου (που χρησιμοποιεί WinChloe v3.31) δεν μπορούσε να δει την λύση ακαριαία και χρειάστηκε 4 ώρες και 12 λεπτά για να τελειώσει την επίλυση.

Πρόβλημα_289
Μανωλάς Εμμανουήλ (GRE)
αδημοσίευτο

Ks3r2/8/8/k5b1/8/7b/7P/8 (2 + 5)
Βοηθητικό πεντάρι h#5, Circle SneK

Επιλέξτε ανάμεσα από τις αγκύλες για να δείτε την λύση
[1.Bd7 h4 2.Kb6 hxg5(Bb8) 3.Kc7 g6 4.Kd8 g7 5.Bc7 gxf8=Q(Rd7)#].

Αφού οι κινήσεις είναι μόνο 5, το wPh2 πρέπει να ξεκινήσει με διπλό βήμα και να δώσει το ματ όταν φτάσει την όγδοη γραμμή και προαχθεί. (Θέμα Excelsior).
Άρα, ο bBh3 πρέπει να κάνει την πρώτη ημικίνηση (την κίνηση B1), (και σίγουρα να προετοιμάσει το μπλοκάρισμα του bK).
Το wP είναι πιθανό ότι θα πάρει και ένα-δυο κομμάτια πηγαίνοντας προς προαγωγή και θα κάνει ματ τον bK όταν θα είναι μπλοκαρισμένος στην όγδοη γραμμή.
Ο bK χρειάζεται 3 κινήσεις για να φτάσει στην όγδοη γραμμή.
Η παραμένουσα ημικίνηση των μαύρων χρειάζεται για να συμπληρωθεί το μπλοκάρισμα.
Πιστεύω ότι κάποιοι από τους λύτες δεν θα χρειαστεί πραγματικά να δουν την κρυμμένη λύση!


Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Σκακιού στον Ζήνωνα

Το ερχόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ 

ο πρωταθλητής Ελλάδας στη λύση σκακιστικών προβλημάτων Νίκος Μενδρινός 
θα κάνει στον "Ζήνωνα" μία μικρή παρουσίαση του Καλλιτεχνικού Σκακιού: 

Εν όψει του 2ου Κυπέλλου Ελλάδας Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων, 
που έχει προκηρυχθεί για την Κυριακή 4/1/2015
θα μιλήσει για τις διάφορες κατηγορίες προβλημάτων, τον τρόπο σκέψης για την επίλυσή τους, 
τον τρόπο γραφής των απαντήσεων κλπ. 

Διάρκεια 1-1,5 ώρα.