Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

Θέμα Ρωμαϊκό (1)

Παρουσιάζουμε τώρα προβλήματα με τρία σχετικά θέματα: θέμα Ρωμαϊκό, θέμα Αμβούργου, θέμα Δρέσδης. Στα θέματα αυτά υπάρχουν τα εξής κοινά στοιχεία:

(α) Τα προβλήματα έχουν μία τουλάχιστον δοκιμή.
(β) Υπάρχει ένα γενικό σχέδιο (Hauptplan), που γίνεται φανερό με τις κινήσεις των δοκιμών, αλλά αποκρούεται.
(γ) Εφαρμόζεται ένα προσχέδιο (Vorplan), που αρχίζει με το κλειδί και συνεχίζεται με την τροποποίηση των αμυντικών κινήσεων. Τότε επανεμφανίζεται και εφαρμόζεται το γενικό σχέδιο.
(δ) Τα θέματα είναι τουλάχιστον 3 κινήσεων.

Θέμα Ρωμαϊκό (Roman) : Ένα μαύρο κομμάτι, που μπορεί να αμυνθεί, απομακρύνεται σε θέση που να μπορεί να αμυνθεί πάλι, αλλά όχι επαρκώς.


Το ρωμαϊκό θέμα έχει πάρει την ονομασία του από ένα πρόβλημα που αφιέρωσαν οι Γερμανοί συνθέτες Κοτς (Johannes Kohtz) και Κόκελκορν (Carl Kockelkorn) σε έναν συνθέτη της Ρώμης το 1905.


(Πρόβλημα 135)
Κοτς & Κόκελκορν (Johannes Kohtz & Carl Kockelkorn),
αφιερωμένο στον Τζουλιελμέτι (A. Guglielmetti) της Ρώμης (Rome),
”Deutsches Wochenschach”, 1905
Παίζουν τα λευκά και κάνουν ματ σε 4 κινήσεις
#4 (6+2)
[8/1S2b3/8/1B6/K2P4/2k1P3/5Q2/8]

Δοκιμές : {1.Sc5? Bxc5!}, {1.Bd3? Kxd3!}, {1.Be8? Bh4!}, {1.Bd7? Bh4!}, {1.Bc6? Bh4!}, {1.Qe1+? Kc2!}, {1.Qf1? Ba3!}, {1.Qb2+? Kxb2!}, {1.Qc2+? Kxc2!}, {1.Qd2+? Kxd2!}, και
Δοκιμή: {1.Qe2? ( > 2.Bd3 και 3.Qc2#) Bg5! (με στόχο να πάρει το πιόνι 2...Bxe3)}

Το γενικό σχέδιο των λευκών, που φαίνεται στην τελευταία δοκιμή, αποκρούεται. Θα εφαρμοστεί ένα προσχέδιο μετακίνησης του αξιωματικού σε άλλη διαγώνιο, για να μη μπορεί να αμυνθεί τόσο καλά.
Κλειδί: 1.Sd6! ( > 2.Se4#)
1...Bxd6

Τώρα μπορεί να εφαρμοστεί το γενικό σχέδιο.
2.Qe2 Bf4 (με στόχο να πάρει το πιόνι, Bxe3 όπως στην δοκιμή, αλλά δυστυχώς έχει πλησιάσει πολύ κοντά και επιτρέπει μια νέα συνέχεια για τα λευκά)
3.exf4 Kxd4
4.Qe5#


Από έρευνες που έγιναν σε παλαιότερα προβλήματα, προσδιορίστηκε ότι ο μηχανισμός του ρωμαϊκού θέματος πρωτοπαρουσιάστηκε σε ένα πρόβλημα του Βρετανού Κίντσον (Kidson) το 1858.


(Πρόβλημα 136)
Κίντσον (H. E. Kidson)
”Cassell’s Family Paper”, 1858
Παίζουν τα λευκά και κάνουν ματ σε 3 κινήσεις
#3 (7+9)
[1r6/1p2p1r1/1S1kp3/S1R3bQ/1B6/P2b4/4s3/K7]

Δοκιμές : {1.Qxe2? Bxe2!}, {1.Qf3? / Qe8? Bf6+!}, {1.Qxg5? Rxg5!}, {1.Rc1+? / Rc2+? / Rc3+? / Rc4+? Ke5!}, {1.Rb5+? Kc7!}, {1.Rc8+? / Rc6+? Ke5!}, {1.Rxg5+? / Rf5+? / Rd5+? Kc7!}, {1.Sc4+? Bxc4!}, {1.Sxb7+? Rxb7!}.
Δοκιμή: {1.Qh8? ( > 2.Qxb8#. Αυτό είναι το γενικό σχέδιο. Ο Rb8 δεν μπορεί να κινηθεί λόγω του Sxb7#) Bf6+!}

Κλειδί: 1.Qh2+! Bf4 (προσχέδιο μετακίνησης αξιωματικού)
2.Qh8 Be5 (το γενικό σχέδιο αρχίζει να εφαρμόζεται, αλλά τώρα η άμυνα του μαύρου αξιωματικού μπλοκάρει μια διαφυγή του βασιλιά του)
3.Rc3#

Δεν υπάρχουν σχόλια: