Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

2_o Παγκόσμιο Κύπελλο FIDE για Σύνθεση, 2011

2_o Παγκόσμιο Κύπελλο FIDE για Σύνθεση, 2011

Η Διεθνής Σκακιστική Συνομοσπονδία (FIDE), εντός του πλαισίου του ειδικού έργου της "Σκακιστική Σύνθεση", διοργανώνει το 2_o Παγκόσμιο Κύπελλο FIDE για Σύνθεση για το 2011 σε οκτώ τμήματα. Το τουρνουά συναρμονίζεται με την προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιστικής Σύνθσης (WFCC) και αποτελεί μέρος των κοινών προσπαθειών της FIDE και της WFCC για αύξηση της δημοφιλίας και ανάπτυξη του σκακιού παγκοσμίως.

Τα τμήματα του τουρνουά και οι κριτές είναι ως ακολούθως:

A. Δυάρια – Κριτής: Vasil Dyachuk (Ουκρανία)
B. Τριάρια – Κριτής: Valery Shavyrin (Ρωσική Ομοσπονδία)
C. Πολυκίνητα – Κριτής: Yakov Vladimirov (Ρωσική Ομοσπονδία)
D. Σπουδές φινάλε – Κριτής: Yuri Akobia (Γεωργία)
E. Βοηθητικά – Κριτής: Živko Janevski (F.Y.R.O. Macedonia)
F. Αντίστροφα – Κριτής: Yuri Gordian (Ουκρανία)
G. Μυθικά – Κριτής: Krasimir Gandev (Βουλγαρία)
H. Ρετρό και Αποδεικτικές παρτίδες – Κριτής: Hans Gruber (Γερμανία)

Σε κάθε τμήμα, μόνο μία συμμετοχή ανά συνθέτη είναι αποδεκτή και ομαδικές συνθέσεις δεν επιτρέπονται.

Το θέμα είναι ελεύθερο σε όλα τα τμήματα, και κάθε πλήθος κινήσεων είναι αποδεκτό για τα τμήματα h# και s#. Στο τμήμα μυθικών, είναι αποδεκτά μόνο ελεγμένα από υπολογιστή προβλήματα με κάποιο από τα προγράμματα Alybadix, Popeye ή WinChloe. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν με ποιό λογισμικό έλεγξαν την σύνθεσή τους.

Διευθυντής του τουρνουά είναι ο Διεθνής Μεγάλος Μαιτρ (IGM) Petko A. Petkov (Διεθνής κριτής της FIDE), που δεν θα συμμετάσχει ως κριτής ή συνθέτης στο τουρνουά.

Οι συμμετοχές πρέπει να σταλούν με e-mail μόνο στην διεύθυνση του Διευθυντή

ppetkow@mail.orbitel.bg

Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν την ταχυδρομική τους διεύθυνση μέσα στο e-mail.

Ημερομηνία λήξης είναι η 1η Μάη 2011.

Ο Διευθυντής θα στείλει όλες τις συνθέσεις στους κριτές με τυποποιημένα ανώνυμα διαγράμματα μέχρι τις 15-05-2011. Όλοι οι κριτές θα ετοιμάσουν τις βραβεύσεις τους μέχρι 15-07-2011.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν στο Διαδίκτυο την 1η Αυγούστου 2011 και θα θεωρηθούν τελικά μετά από δύο μήνες ώστε να επιτραπούν ενστάσεις για αντισιπέ ή άκυρα προβλήματα.

Σε κάθε τμήμα, κύπελλα, βραβεία, εύφημες μνείες και έπαινοι θα απονεμηθούν, και επίσης πιστοποιητικά για τις βραβεύσεις υπογραμμένα από τον Πρόεδρο της FIDE κο Kirsan Ilyumzhinov.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ένα αντίγραφο του φυλλαδίου με τις τελικές βραβεύσεις.
2nd FIDE World Cup in Composing 2011

The International Chess Federation (FIDE), within the framework of its "Chess Composition" special project, is organising the 2nd FIDE World Cup in Composing for 2011 in eight sections. The tournament is coordinated with the WFCC Presidium and is a part of the joint efforts by FIDE and WFCC for the popularization and development of chess composition worldwide.

The tournament sections and judges are as follows:

A. Twomovers – Judge: Vasil Dyachuk (Ukraine)
B. Threemovers – Judge: Valery Shavyrin (Russian Federation)
C. Moremovers – Judge: Yakov Vladimirov (Russian Federation)
D. Endgame studies – Judge: Yuri Akobia (Georgia)
E. Helpmates – Judge: Živko Janevski (F.Y.R.O. Macedonia)
F. Selfmates – Judge: Yuri Gordian (Ukraine)
G. Fairies – Judge: Krasimir Gandev (Bulgaria)
H. Retros and Proofgames – Judge: Hans Gruber (Germany)

In each section, only one composition by each author is acceptable and joint compositions are not allowed.

The theme is free in all sections, and any number of moves is acceptable in the h# and s# sections. In the fairies section, only computer-tested problems by one of the Alybadix, Popeye or WinChloe programs are allowed; the participants should state with which software they tested their composition.

The Director of the tournament is IGM Petko A. Petkov (FIDE international judge), who will not participate as author or judge in the tournament.

Entries must be sent by e-mail only to the Director's address at

ppetkow@mail.orbitel.bg

Participants should mention their postal address in the e-mail.

The closing date is May 1st, 2011.

The Director will send all compositions to the judges on standardised anonymous diagrams by May 15th, 2011. All judges should prepare their awards by July 15th, 2011.

The results will be published on the Internet by August 1st, 2011 and they will be declared final after two months allowed for claims of anticipation and unsoundness.

In each section, cups, prizes, honourable mentions and commendations will be awarded, as well as certificates for the prizes signed by the President of the FIDE Mr Kirsan Ilyumzhinov.

All participants will receive a copy of the booklet with the final awards.

Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

Σκακιστικοί γρίφοι (1)

Εκτός από τις σκακιστικές συνθέσεις (τα σκακιστικά προβλήματα), υπάρχουν πάρα πολλοί σκακιστικοί γρίφοι, που χρησιμοποιούν σκακιέρες και πεσσούς, αλλά το θέμα τους είναι βασικά μαθηματικό.
Οι πεσσοί έχουν διαφορετικές δυνατότητες, άρα μπορούμε να "παίξουμε" με διάφορες τοποθετήσεις ή κινήσεις κομματιών.

Ας δούμε μερικούς γρίφους, αρκετά εύκολους.
Περιμένω απαντήσεις της μορφής [Γρίφος_τάδε, λύση / λύσεις].
Στο διαδίκτυο οι λύσεις υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να ψάξετε.
Αυτό που ζητάω είναι να αντιμετωπίσετε μόνοι σας την πρόκληση και να ανακαλύψετε μία λύση. Αν θέλετε, βρείτε και πόσες διαφορετικές (όχι από κατοπτρική θέση ή περιστροφή της σκακιέρας) λύσεις έχει ο γρίφος.

Γ001 : Πόσους, το πολύ, λευκούς πύργους μπορούμε να τοποθετήσουμε σε μια 8x8 σκακιέρα, ώστε να "απειλούνται" όλα τα τετράγωνα εκτός από εκείνα που είναι κατειλημμένα;

Γ002 : Πόσες, το πολύ, λευκές βασίλισσες μπορούμε να τοποθετήσουμε σε μια 8x8 σκακιέρα, ώστε να "απειλούνται" όλα τα τετράγωνα εκτός από εκείνα που είναι κατειλημμένα;

Γ003 : Πόσους, το πολύ, λευκούς ίππους μπορούμε να τοποθετήσουμε σε μια 8x8 σκακιέρα, ώστε να "απειλούνται" όλα τα τετράγωνα εκτός από εκείνα που είναι κατειλημμένα;

Γ004 : Σε μια σκακιέρα βλέπουμε πολλά τετράγωνα, διαφόρων μεγεθών (1x1, 2x2, 3x3, ..., 8x8), με πλευρές παράλληλες με τις άκρες της σκακιέρας. Πόσα είναι;Απαντήσεις

Να σημειώσω εδώ ότι ο πρώτος που έστειλε e-mail με πλήρεις εμπεριστατωμένες λύσεις ήταν ο Carlo de Grandi. Ακολούθησε ο Υδάτινος που έδωσε με σχόλιο απάντηση μόνο στον Γρίφο-4.

Γρίφος_001 : Πόσους, το πολύ, λευκούς πύργους μπορούμε να τοποθετήσουμε σε μια 8x8 σκακιέρα, ώστε να "απειλούνται" όλα τα τετράγωνα εκτός από εκείνα που είναι κατειλημμένα;

Γ001


Γ001α
Μπορούμε να τοποθετήσουμε, εύκολα, 8 πύργους. Η προφανής λύση είναι να τους βάλουμε σε μιά διαγώνιο (Δες Γ001). Θα μπορούσαμε όμως να τους βάλουμε σε άλλη θέση, ώστε να καταλαμβάνουν μία γραμμή και μία στήλη ο καθένας (Δες Γ001α).
Αν πούμε ότι ο πρώτος μπορεί να τοποθετηθεί σε 8 θέσεις της πρώτης στήλης, τότε ο δεύτερος μπορεί να τοποθετηθεί σε 7 θέσεις της δεύτερης στήλης, και ούτω καθεξής, μέχρι που ο τελευταίος έχει μόνο ένα τετράγωνο για να τοποθετηθεί στην όγδοη στήλη. Συνολικά υπάρχουν 8*7*6*5*4*3*2*1 τοποθετήσεις, (στα μαθηματικά αυτό το γινόμενο λέγεται [8 παραγοντικό] και συμβολίζεται με [8!]), ήτοι 8!=40320 τοποθετήσεις.
Ο φίλος DeGrandi μας ενημερώνει ότι το πρόβλημα είναι του Άγγλου μαθηματικού Ernest Dudeney (1857-1930), ο οποίος μεταξύ άλλων προσδιόρισε την επινόηση των διασταυρωμένων λέξεων στο σταυρόλεξο.


Γρίφος_002 : Πόσες, το πολύ, λευκές βασίλισσες μπορούμε να τοποθετήσουμε σε μια 8x8 σκακιέρα, ώστε να "απειλούνται" όλα τα τετράγωνα εκτός από εκείνα που είναι κατειλημμένα;

Γ002
Μπορούμε να τοποθετήσουμε, λίγο πιό δύσκολα, 8 βασίλισσες. Ο βασιλιάς των γρίφων (υπάρχει βιβλίο "The Puzzle King" με σκακιστικούς γρίφους του, υπό Sid Pickard) Αμερικανός Sam Loyd δημοσίευσε στο American Chess Journal τον Φεβρουάριο 1877 την τοποθέτηση που βλέπετε στο Γ002, (λέγοντας ότι όποια κι αν είναι η λύση, με περιστροφή της ή ανάκλασή της, στο d1 πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μία βασίλισσα).
Το πρόβλημα αυτό είναι παλιό, (σε ένα σχόλιο του αναγνώστη Kevin σημειώνεται ότι το πρότεινε πρώτος ο Max Bezzel, στην εφημερίδα Die Schachzeitung το 1848), δημοσιεύθηκε το έτος 1848 στο γερμανικό σκακιστικό έντυπο "Illustrierte Scachzeitung" (=εικονογραφημένη σκακιστική εφημερίδα) ως συνέχεια μιας ερωτήσεως από τον φιλόλογο καθηγητή Dr. A. Nauck, ο οποίος το πρότεινε και στον Karl Friedrich Gauss (1777-1855). Ο Nauck δημοσίευσε το 1850 μια λύση (συμμετρική με εκείνη του Λόιντ) ενώ ο μαθηματικός Gauss εντόπισε 12 βασικές τοποθετήσεις. (Δείτε εδώ).
Όπως σωστά σχολιάζει ο φίλος Υδάτινος, το πρόβλημα είναι πολύ δημοφιλές στους πρωτοετείς των σχολών πληροφορικής.


Γρίφος_003 : Πόσους, το πολύ, λευκούς ίππους μπορούμε να τοποθετήσουμε σε μια 8x8 σκακιέρα, ώστε να "απειλούνται" όλα τα τετράγωνα εκτός από εκείνα που είναι κατειλημμένα;

Γ003α


Γ003β

Γ003γ
Η απάντηση είναι πολύ εύκολη : 32. Βάζουμε 32 ίππους στα λευκά τετράγωνα της σκακιέρας και όλοι "απειλούν" τα μαύρα τετράγωνα. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να τους έχουμε βάλει όλους στα μαύρα τετράγωνα. Άρα υπάρχουν δύο τοποθετήσεις.

Σε μια διαφορετική διατύπωση Γρίφος_3α : "Πόσους, το λιγότερο, λευκούς ίππους μπορούμε να τοποθετήσουμε σε μια 8x8 σκακιέρα, ώστε να "απειλούνται" όλα τα τετράγωνα εκτός από εκείνα που είναι κατειλημμένα;", βλέπουμε μια εύκολη απάντηση στο σχήμα Γ003α, όπου χρησιμοποιούνται 24 ίπποι και μια πιό οικονομική με 16 ίππους στο Γ003β.

Αλλάζοντας πάλι την διατύπωση Γρίφος_3β : "Πόσους, το λιγότερο, λευκούς ίππους μπορούμε να τοποθετήσουμε σε μια 8x8 σκακιέρα, ώστε να "απειλούνται" όλα τα τετράγωνα που δεν είναι κατειλημμένα;", (εννοώντας ότι θα μπορούσαν να απειλούνται και μερικά κατειλημμένα τετράγωνα), βρίσκουμε ότι η άριστη λύση (φαίνεται στο σχήμα Γ003γ) χρησιμοποιεί μόνο 12 ίππους!


Γρίφος_004 : Σε μια σκακιέρα βλέπουμε πολλά τετράγωνα, διαφόρων μεγεθών (1x1, 2x2, 3x3, ..., 8x8), με πλευρές παράλληλες με τις άκρες της σκακιέρας. Πόσα είναι;

Γ004
Στο σχήμα Γ004 βλέπουμε αριθμούς μέσα στα τετραγωνάκια της σκακιέρας. Ο αριθμός είναι το πλήθος διαφορετικών τετραγώνων που σχηματίζονται με αυτό το τετραγωνάκι ως πάνω-αριστερή-γωνία. Αθροίζοντας τα πλήθη (όπως φαίνεται και στο περιθώριο) έχουμε σύνολο = 1x8 + (2x7+1x7) + (3x6+2x6) + (4x5+3x5) + (5x4+4x4) + (6x3+5x3) + (7x2+6x2) + (8x1+7x1) = 8 + 21 + 30 + 35 + 36 + 33 + 26 + 15 = 204 τετράγωνα.

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

Διαγωνισμός Λύσης ΕΣΣΝΑ Νο.8, αναγγελία

8ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Nομού Αττικής (Ε.Σ.Σ.Ν.Α.) προκηρύσσει τον 8ο Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων για τα σωματεία της Αττικής. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του σκακιστικού σωματείου ΣΟ Αιγάλεω, (Ιερά Οδός 294, Εμπορικό Κέντρο La Mirage, 1ος όροφος) την Κυριακή 10 Απριλίου 2011 ώρα 18:00–20:30.
Τον διαγωνισμό διοργανώνει η Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και ο Σκακιστικός Όμιλος Αιγάλεω με τη συνεργασία του Α.Ο. «Ζήνων» Γλυφάδας.
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Οργανωτική Επιτροπή, που αποτελείται από τους κ.κ. Ιωάννη Γαρουφαλίδη, Χάρη Φουγιαξή, Παναγή Σκλαβούνο, Δημήτρη Σκυριανόγλου.
Επισημαίνουμε ότι η διοργάνωση αυτή θα αναδείξει τον «Πρωταθλητή Αττικής στη λύση σκακιστικών προβλημάτων για το έτος 2011». Ο πρώτος στην κατάταξη νικητής ή νικήτρια κάτω των 20 ετών θα αναδειχθεί «Πρωταθλητής εφήβων Αττικής στη λύση προβλημάτων 2011».
Η διάρκεια του Διαγωνισμού θα είναι δυόμιση ώρες . Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να λύσουν 6 προβλήματα, από έξι διαφορετικές κατηγορίες : ένα πρόβλημα των 2 κινήσεων, ένα των 3 κινήσεων, ένα περισσοτέρων κινήσεων, ένα αντίστροφο (self-mate), ένα βοηθητικό (help-mate) και μία σπουδή. Σε περίπτωση επίλυσης ίδιου αριθμού προβλημάτων από κάποιους λύτες, κριτήριο ισοβαθμίας είναι ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη συνολική λύση.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν έως το Σάββατο 9 Απριλίου 2011. Δηλώσεις συμμετοχής και διευκρινίσεις σε σχέση με την ως άνω διοργάνωση, στον κ. Ιωάννη Γαρουφαλίδη: τηλ. 6938-792281 (κινητό), e-mail: ggaroufalidis@yahoo.gr αλλά και στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη του διαγωνισμού Στο Διαγωνισμό θα συμμετάσχουν μέχρι 30 λύτες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Στους πρώτους νικητές θα δοθούν κύπελλο, μετάλλια. και άλλο υλικό σχετικό με τα σκακιστικά προβλήματα. Επίσης, κύπελλο θα δοθεί στην πρώτη ομάδα, με κριτήριο το άθροισμα βαθμών τριών μελών της. Έπαθλα και βιβλία θα προσφέρει ο Α.Ο. «Ζήνων» Γλυφάδας.

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

ECSC_7, 2011, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Λύσης, Λόβιτς

Το Έβδομο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα λύσης σκακιστικών συνθέσεων (7th EUROPEAN CHESS SOLVING CHAMPIONSHIP) για το 2011 θα διεξαχθεί στην πόλη Λόβιτς (Lowicz) της Πολωνίας, από Παρασκευή 1η Απριλίου μέχρι Κυριακή 3η Απριλίου 2011.

Η επίσημη ιστοσελίδα με όλες τις πληροφορίες (πρόσκληση, πρόγραμμα, εγγραφή μέχρι 20-03-2011, συμμετέχοντες, κλπ.) βρίσκεται εδώ.

(Υπάρχουν στη σελίδα αυτή και τρία προβλήματα για προθέρμανση.
Στο τριάρι του Λόιντ δείτε πόση φόρα παίρνει η λευκή Βασίλισσα για να πάει από το g2 στο h1!)

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011

Ο Τζον Ναν στην κορυφή

Είναι πασίγνωστο ότι ο Βρετανός John Nunn έχει αξιοθαύμαστες επιδόσεις σε διάφορους τομείς ως μαθηματικός, αστρονόμος, αγωνιστικός παίκτης σκακιού, λύτης σκακιστικών προβλημάτων, συγγραφέας βιβλίων...

Αυτές τις μέρες ο Τζον Ναν είναι πρωταθλητής στην λύση σκακιστικών προβλημάτων
(1) της Βρετανίας
(2) της Ευρώπης
(3) του Κόσμου.
Αυτό είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα.

Δείτε περισσότερα στο άρθρο της Chessbase : John Nunn's problem grand slam (=Η μεγαλειώδης πολλαπλή επιτυχία του Τζον Ναν στα προβλήματα) και τις λύσεις μερικών προβλημάτων εδώ κι εδώ.