Τρίτη 30 Ιουνίου 2009

Εμμανουήλ Μανωλάς (3)

Η σημερινή ανάρτηση σχετίζεται με το θέμα Rex solus (=Βασιλιάς Μόνος), στο οποίο ο μαύρος Βασιλιάς είναι μόνος του πάνω στην σκακιέρα. Οι λευκές δυνάμεις που τον απειλούν θα νικήσουν τελικά και οι λύτες πρέπει να βρούν τον τρόπο.

Παρακάτω παρουσιάζουμε οκτώ αδημοσίευτες συνθέσεις του Μανωλά Εμμανουήλ.
Τα Προβλήματα 367 – 373 είναι δυάρια και το Πρόβλημα 374 είναι τριάρι.

Η λύση τους δεν θα σας δυσκολέψει πολύ. Δοκιμάστε να τα λύσετε.
Όποιος τα λύσει, μπορεί να στείλει ένα σχόλιο με τα οκτώ κλειδιά.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις έχουν προστεθεί στο τέλος της ανάρτησης).


(Πρόβλημα 367)
Μανωλάς Εμμανουήλ
αδημοσίευτο,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (4 + 1)
[8/8/8/8/6S1/3k4/Q5B1/4K3]


(Πρόβλημα 368)
Μανωλάς Εμμανουήλ
αδημοσίευτο,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (5 + 1)
[7Q/8/5P2/8/2Sk4/4S3/4K3/8]


(Πρόβλημα 369)
Μανωλάς Εμμανουήλ
αδημοσίευτο,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (7 + 1)
[6QR/8/1K1SS3/4k3/7P/8/5P2/8]


(Πρόβλημα 370)
Μανωλάς Εμμανουήλ
σχέδιο,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (6 + 1)
[R6S/K2P2k1/6P1/6P1/8/8/8/8]


(Πρόβλημα 371)
Μανωλάς Εμμανουήλ
αδημοσίευτο,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (7 + 1)
[2R5/3B4/8/8/P2kP1P1/3S4/3K4/8]


(Πρόβλημα 372)
Μανωλάς Εμμανουήλ
αδημοσίευτο,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (6 + 1)
[3QK3/8/SS6/Pk6/8/8/2P5/8]


(Πρόβλημα 373)
Μανωλάς Εμμανουήλ
αδημοσίευτο,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (7 + 1)
[RB4S1/8/2k5/2P2P2/8/2K5/2B5/8]


(Πρόβλημα 374)
Μανωλάς Εμμανουήλ
αδημοσίευτο,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (7 + 1)
[8/5S2/1S6/BPk5/K7/R7/2P5/8]
20090729 : Ενημέρωση : Οι λύσεις των προβλημάτων
(Ευχαριστούμε τον λύτη "Κόπα Καμπάνα" που μας έστειλε ένα σχόλιο-μπρελόκ με όλα τα κλειδιά σωστά).

Πρόβλημα 367
Δοκιμές : {1.Qc4+? Kxc4!}, {1.Qd2+?/Qb2? Kc4!}, {1.Qa4? Kc3!}, {1.Qb3+? Kd4!}.
Κλειδί : 1.Bd5!

Πρόβλημα 368
Δοκιμές : {1.Qh5?/Qc8? Kc3!}, {1.f7+? Kc5!}.
Κλειδί : 1.Qb8!

Πρόβλημα 369
Δοκιμές : {1.Rh5+? Kxd6!}, {1.Sc5?/Sf8?/Sd8?/Sc7? Kd4!}, {1.Sd4? Kxd4!}, {1.Kc5?/Kc6?/Kc7? Kf6!}.
Κλειδί : 1.Sf4!

Πρόβλημα 370
Δοκιμές : {1.Sf7? Kxg6!}, {1.Rg8+? Kxg8!}, {1.Rf8? Kxf8!}, {1.d8=S? Kf8!}.
Κλειδί : 1.d8=B!

Πρόβλημα 371
Δοκιμές : {1.Re8?/Bc6? Kc4!}, {1.Rc4+? Kxc4!}, {1.Rc1?/Rc2?/Rc3?/Rc5?/Rc6?/Rc7? Kxe4!}, {1.Bb5?/Be6?/Be8? Kxd4!}, {1.Sf2? Ke5!}.
Κλειδί : 1.Rd8!

Πρόβλημα 372
Δοκιμές : {1.Qg5+?/Qd2?/Qd5+? Kxa6!}, {1.Qd3+?/Qa8?/Qc8?/c4+? Kxa5!}, {1.Sc8?/Sa8? Ka4!}, {1.Sa4? Kxa4!}.
Κλειδί : 1.Sc4!

Πρόβλημα 373
Κλειδί : 1.Bd6!

Πρόβλημα 374
Δοκιμές : {1.Bd2?/Bc3? Kxb6!}, {1.Ra1?/Ra2?/Rh3?/Rg3?/Re3?/Rc3+?/Rb3?/c4? Kd4!}.
Κλειδί : 1.Rf3!

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009

Καλύτερη Σπουδή για το 2007

Η Διεθνής Επιτροπή για το Καλλιτεχνικό Σκάκι επιλέγει μια σπουδή κάθε χρόνο και της αποδίδει τον τίτλο [Study of the Year xxxx]. Υποτίθεται ότι είναι αμερόληπτη επιλογή και παίρνει τον τίτλο η καλύτερη σπουδή της χρονιάς. Δεν είναι εντελώς έτσι τα πράγματα, (δηλαδή μπορεί και να υπάρχουν καλύτερες σπουδές κάποια χρονιά, αλλά να μη παίρνουν τον τίτλο αυτό), αλλά μερικές χρονιές η επιλεγμένη σπουδή είναι πράγματι πανέμορφη.

Στην Γιούρμαλα της Λετονίας το 2008 επιλέχθηκε ως [Καλύτερη σπουδή για το 2007] μια βραβευμένη σπουδή του Τσέχου προβληματιστή Μάριο Ματούς (Mario Matous), που δημοσιεύουμε παρακάτω.Study of the year 2007.

(Πρόβλημα 366)
Mario Matous,
Πρώτο Βραβείο, Polasek and Vlasak 50 J Ty 2007,
Παίζουν τα λευκά και κερδίζουν.
+ (4 + 4)
[8/q7/8/2pp4/5K2/8/2RS1B1k/8]


Για την λύση, αρχίζετε με
Κλειδί : 1.Sf3+! Kh1! (γιατί όχι 1...Kh3? )
και βρίσκετε την συνέχεια (που έχει τελικά δυο 'συμμετρικές' βαριάντες).

Αν σας αρέσουν οι σπουδές (απευθύνομαι ιδιαίτερα σε εσάς τους παίκτες του αγωνιστικού σκακιού, αν μας διαβάζετε), στείλτε μήνυμα ενδιαφέροντος να συνεχίσουμε με άλλες σπουδές.

Ακολουθεί η λύση παρακάτω...
Κλειδί : 1.Sf3! Kh1!
(όχι 1...Kh3? 2.Sg5+ Kg2 3.Bxc5+ και η μαύρη βασίλισσα πέφτει)

2.Bd4!! [3.Rh2#]
(όχι 2.Bxc5? Qa4+ 3.Sd4 Qxd4+! 4.Bxd4 = πατ )

2...Qf7+!
(όχι 2...Qb8+? 3.Be5 Qf8+ 4.Ke3 Qh6+ 5.Kf2 c4 6.Ra2 Qb6+ 7.Bd4 Qb1 8.Ra1 1-0)
(όχι 2...Qc7+? με πιθανές συνέχειες (3.Se5 Qb8 4.Rb2! Qf8+ 5.Kg3 Qg7+ 6.Sg4 Qc7+ 7.Be5 Qh7 8.Rd2 Qb1 9.Rd1+ Qxd1 10.Sf2+ 1-0) ή (3.Se5 Qc8 4.Kg3 Qg8+ 5.Sg4 Qb8+ 6.Kh3 Qb3+ 7.Rc3 Qb1 8.Sf2+ Kg1 9.Se4+ cxd4 10.Rg3+ Kf1 11.Sd2+ 1-0))

3.Ke3!!
(όχι 3.Kg3? Qg6+ με απώλεια του Πύργου)

3...cxd4+
4.Kf2! Qf4
5.Rc6!!
(όχι 5.Rc8? Qe3+ 6.Kg3 Qh6 7.Kf2 Qe3+ 8.Kg3 Qh6 = ισοπαλία με επανάληψη θέσης
ούτε 5.Re2? Qe3+ = νούλα
ούτε 5.Ra2? Qc1 6.Kg3!? Qc7+ 7.Kf2 Qc1 = ισοπαλία με επανάληψη θέσης
που δεν αποφεύγεται με 6.Ra8 Qc2+ 7.Kg3 Qg6+ 8.Kf2 Qc2+ =)

Ο μαύρος βρίσκεται σε κατάσταση τσούκτσβανγκ.

Πρώτη βαριάντα, όπου το πιονάκι κινείται αμέσως και φράζει την διαγώνιο b1-h7.
5...d3
6.Rc8! Qh6
7.Rb8! (εμποδίζει το Qb6+) 1-0

Δεύτερη βαριάντα, 'συμμετρική' ως προς την κύρια διαγώνιο a8-h1.
5...Qe3+
6.Kg3 d3
7.Ra6! Qc1
8.Ra7! (εμποδίζει το Qc7+) 1-0

Λυπητερή πληροφορία : mario matous 1947 - 2013

Σάββατο 13 Ιουνίου 2009

Πρέντος και Φουγιαξής στη Sentra


Δελτίο Τύπου (05/06/2009)

Οι Κώστας Πρέντος και Χάρης Φουγιαξής στη συχνότητα 103,3 SentraFM

Η 41η σκακιστική εκπομπή “Αναζητήσεις σε άσπρα – μαύρα” βγαίνει στον αέρα το Σάββατο 13/6 από τις 10 μέχρι τις 11 π.μ. Η εκπομπή γίνεται από τον αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Sentra FM 103,3 κάθε Σάββατο και μεταδίδεται και μέσω του διαδικτύου (www.sentrafm.gr). Στην εκπομπή του Σαββάτου 13/6 ο παραγωγός της εκπομπής Χρήστος Πιλάλης θα φιλοξενήσει τους συνθέτες και λύτες σκακιστικών προβλημάτων Κώστα Πρέντο και Χάρη Φουγιαξή.
Ο Θεσσαλονικιός Κώστας Πρέντος είναι διεθνής μετρ στη λύση, έχει κατακτήσει και τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδας που έχουν γίνει στη λύση και έχει πολλές διεθνείς επιτυχίες στη λύση αλλά και στη σύνθεση.
Ο Χάρης Φουγιαξής είναι διεθνής μετρ στη σύνθεση σκακιστικών προβλημάτων, με επίσης πολλές διεθνείς επιτυχίες στη σύνθεση και στη λύση.
Η εκπομπή είναι ανοιχτή σε παρεμβάσεις των ακροατών. Το email της εκπομπής είναι: sentra.skaki@gmail.com και το τηλεφωνικό κέντρο 210-6076000.Ενημέρωση 13/06/2009 : Πολύ σημαντικό!

Ο Δημήτρης Σκυριανόγλου ηχογράφησε (επιλεκτικά) την εκπομπή. Μπορείτε να την ακούσετε : http://www.alef.gr/greek/various/20090613_sentrafm.mp3.

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2009-05-31, 8 ΕΣΟ, Κατηγορία2

Παρουσιάζουμε τα προβλήματα (και των δύο γύρων) της 2ης Κατηγορίας (για μικρούς λύτες, πιο εύκολα προβλήματα, τέσσερα ανά γύρο), από τον Όγδοο Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ), που διεξήχθη 31/05/2009 στον φιλόξενο χώρο του Σ. Ο. Αιγάλεω.

Η επιλογή των προβλημάτων έγινε από τον Ιωάννη Γαρουφαλίδη.

Βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του ο μικρός σκακιστής του Σ.Ο. Αιγάλεω Γιάννης Κατωπόδης (με 7,5 β. στους 40 β.) ο οποίος ήταν και ο νεότερος από τους συμμετέχοντες!Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).


(Πρόβλημα 358)
A. Kramer,
Deutsche Tageszeitung, 1922,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (6 + 1)
[8/8/8/7K/8/2R3P1/3R2Pk/2Q5](Πρόβλημα 359)
M. Bosch,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (4 + 2)
[8/8/8/8/1R3p2/5k2/3k1B2/4S3](Πρόβλημα 360)
V. Nikitin,
Ural Problemist, 2008,
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (2 + 3)
[8/8/7K/1kp4p/4P3/8/8/8](Πρόβλημα 361)
S. Jurisek,
Zadachi Etudi, 2005,
Βοηθητικό σε 2 κινήσεις. Δύο λύσεις.
h#2 2111 (5 + 2)
[3b4/1P2k1SP/8/B7/7K/8/8/8](Πρόβλημα 362)
V. Shumarin,
Zadachi I Etudi, 2005,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (5 + 2)
[8/8/Q1p1S3/3k4/3B4/7B/2K5/8](Πρόβλημα 363)
Koblov, Rostislav,
Zadachi I Etudi, 2005,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (5 + 2)
[8/8/8/5p2/1Q1K4/8/3SBS2/4k3](Πρόβλημα 364)
Galitsky, Alexander,
Ματ σε 4 κινήσεις.
#4 (4 + 3)
[8/8/4p2p/3kS2K/1Q1P4/8/8/8](Πρόβλημα 365)
A. Zickermann, (διασκευή)
Feenschach, 1951,
Αντίστροφο σε 3 κινήσεις.
s#3 (4 + 3)
[s7/8/3S4/8/7Q/k7/1pB5/1K6]

Οι λύσεις των προβλημάτων
Με έντονη γραφή είναι οι βαθμοί, συνολικά 5 για κάθε σωστή λύση.


(Πρόβλημα 358) A. Kramer, 1922, #2

Πρέπει να δώσουμε κίνηση στον μαύρο Βασιλιά. Υπάρχουν πολλές δοκιμές, και το θέμα είναι άνοιγμα γραμμής Μπρίστολ (το παρασιτικό κομμάτι που ανοίγει την γραμμή δεν συμμετέχει στο ματ).

Δοκιμές : {1.Qh1+? Kxh1!}, {1.Qg1+? Kxg1!}, {1.Rd1? / Rd3? / Rd4? / Rd5? / Rd6? / Rd7? / Rd8 Kxg2!}, {1.Rc2? / Rc4? / Rc5? / Rc6? / Rc7? Kxg3!}

Κλειδί : 1.Rc8! (5)
1...Kxg3 2.Qc7#


(Πρόβλημα 359) M. Bosch, #3

Φτιάχνουμε μια μπαταρία Πύργου-Αξιωματικού, αφήνουμε τον μαύρο Βασιλιά να κινηθεί στην περιοχή του, αλλά όχι για πολύ...

Δοκιμές : {1.Rb1? Kc3!}, {1.Rc4? Kd1!}

Κλειδί : 1.Bb6! (1)
1...Kxe1 2.Rd4 (1) Kf1 3.Rd1#
1...Kd1 2.Rb1+ (1) Kd2 3.Ba5#
1...Kc3 2.Ba5 (1) Kd2 3.Rb1#
1...Kc1 2.Ba5 (1) Kd1 / Kd2 3.Rb1#


(Πρόβλημα 360) V. Nikitin, +

Αν πρόκειται να νικήσει ο λευκός, προφανώς πρέπει να προωθηθεί το πιόνι του.

(όχι 1.Kg6? h4 2.e5 h3 3.e6 h2 4.e7 h1=Q 5.e8=Q Qc6 6.Qxc6 Kxc6 7.Kf5 Kd5 -+)
(όχι 1.Kxh5? c4 2.e5 c3 3.e6 Kc6 4.Kg6 Kd6 5.Kf6 c2 6.e7 c1=Q 7.e8=Q =)

Κλειδί : 1.e5! (1)
1...Kc6 2.Kg6 Kd5 3.Kf5 (1) και τώρα δυο ισότιμες συνέχειες
3...h4 4.e6 Kd6 5.Kf6 h3 6.e7 h2 7.e8=Q h1=Q 8.Qd8+ Kc6 9.Qa8+ (1.5) +-
3...c4 4.e6 Kd6 5.Kf6 c3 6.e7 c2 7.e8=Q c1=Q 8.Qd8+ Kc6 9.Qc8+ (1.5) +-


(Πρόβλημα 361) S. Jurisek, h#2 2111

Τα μαύρα παίζουν πρώτα και βοηθούν τα λευκά να κάνουν ματ. Πρέπει να φανταστεί κάποιος πού πρέπει να πάνε τα κομμάτια για να δημιουργηθεί το δίχτυ του ματ μέσα στις επιτρεπτές κινήσεις.

Κλειδί : 1.Kf6! h8=S 2.Be7 Bc3# (2.5)
Κλειδί : 1.Bc7! b8=Q 2.Kd7 Qxc7# (2.5)


(Πρόβλημα 362) V. Shumarin, #2

Δοκιμές : {1.Qd3? / Qa5+? / Qb6? C5!], [1.Qa8? Kc4!}, {1.Qxc6+? Kxc6!}, {1.Qb7? / Ba1? / Bb2? / Bc3? / Bh8? / Bg7? / Bg4? / Kd2? / Kc3? / Kd3? Kd6!}

Κλειδί : 1.Bf6! (5) [2.Qd3#]
1...c5 2.Bg2#


(Πρόβλημα 363) R. Koblov, #3

Δοκιμές : {1.Ke3? f4+!}, {1.Qd6? Kxd2!}, {1.Kd3? / Qb1+? / Qb3? / Qb5? / Qc4? / Bf1? / Bh5? / Bg4? / Bf3? / Ba6? / Bb5? / Bc4? / Bd3? Kxf2!}, {1.Sd1? / Sh1? / Sh3? / Sg4? / Sd3+? / Se4+? Kxe2!}

Κλειδί : 1.Qb8! (1) [2.Q(x)f4 K~ 3.Qe3# (1)]
1...Kxd2 2.Qb2+ (1.5) Ke1 3.Sd3#
1...Kxf2 2.Qh2+ (1.5) Ke1 3.Sf3#


(Πρόβλημα 364) A. Galitsky, #4

Δοκιμές : {1.Kxh6? / Kg4? / Qc3? / Qc5+? / Qa4? / Qb6? / Qc4+? Ke4!}, {1.Qe1? / Qf8? / Qb7+? Kxd4!}, {1.Qb2? Kd6!}

Κλειδί : 1.Qd2! (1) (κατάσταση τσούκτσβανγκ)
1...Kd6 2.Qa5 Ke7 3.Qa8 (2) Kf6 / Kd6 4.Qf8# / Qd8#
1...Ke4 2.Qf2 Kd5 3.Qh4 (2) Kd6 4.Qd8#


(Πρόβλημα 365) A. Zickermann, s#3

Ο Λευκός παίζει και υποχρεώνει τον Μαύρο να τον κάνει ματ, παρασύροντας τον μαύρο Ίππο από το a8 στο c3.

Δοκιμές : {1.Sc4+? / Qg3+? / Qh3+? / Qb4+? K(x)b4!}, {1.Qc4? / Qd4? Sb6!}

Κλειδί : 1.Qe1! (1) (κατάσταση τσούκτσβανγκ)
1...Sb6 2.Qa5+ Sa4 3.Qc3+ (2) Sxc3#
1...Sc7 2.Sb5+ Sxb5 3.Qc3+ (2) Sxc3#

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009

Συνάντηση προβληματιστών και Διαγ. Σύνθεσης

Μετά από πρόταση του Κώστα Πρέντου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30-05-2009 η πέμπτη συνάντηση προβληματιστών.

Φιλοξένησαν στο σπίτι τους ο Μανωλάς Εμμανουήλ και η σύζυγός του Αθανασία.

Συμμετείχαν ακόμη ο Θέμης Αργυρακόπουλος, ο Νίκος Μενδρινός, ο Νίκος Περγιάλης, ο Χάρης Φουγιαξής.

Συζητήθηκαν διάφορα ενδιαφέροντα θέματα (σχετικά με δημοσιεύσεις προβλημάτων, επάρκεια συνθέσεων, συνεργασίες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλπ).

Aποφασίσαμε να προκηρυχθεί εφέτος ένας διεθνής διαγωνισμός σύνθεσης προβλημάτων (International Contest for Chess Problem Composition, ICCPC Greece 2009), οι λεπτομέρειες του οποίου (ονομασία διαγωνισμού, ημερομηνίες, συντονιστές, κριτές, βραβεία) θα ανακοινωθούν σύντομα από το ιστολόγιο αυτό.

Μέχρι τότε (για να προετοιμάζονται οι συνθέτες μας) μπορούμε να αποκαλύψουμε τους εξής περιορισμούς για τα προβλήματα :

__(α) Τα προβλήματα θα είναι τριών κινήσεων με ελεύθερο θέμα.
__(β) Αποδεκτές κατηγορίες είναι (A) ορθόδοξα (3#), (B) βοηθητικά (h#3), (C) αντίστροφα (s#3), και (D) μυθικά (fairy #3).
__(γ) Τα βοηθητικά θα έχουν τουλάχιστον δύο λύσεις (211111, 311111, ...) και οι υπόλοιπες κατηγορίες θα έχουν τουλάχιστον δύο βαριάντες μετά το κλειδί. Δεν επιτρέπονται zero-positions ή δίδυμα προβλήματα. Επιτρέπονται το πολύ δύο μυθικά στοιχεία σε ένα μυθικό πρόβλημα (το πολύ μία μυθική συνθήκη, το πολύ δύο είδη μυθικών κομματιών).
__(δ) Μπορεί να υποβάλει ένας συνθέτης όσα προβλήματα επιθυμεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

Σκάκι για όλους 43

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Κέδρος το τεύχος 43 του περιοδικού [Σκάκι για Όλους]. Έχει ποικίλη ύλη που περιλαμβάνει και καλλιτεχνικό σκάκι. Περισσότερες πληροφορίες διαβάστε στο σκακιστικό ιστολόγιο εδώ.

Τρίτη 2 Ιουνίου 2009

Δελτίο Τύπου για τον 8 Διαγ. Λύσης ΕΣΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ
 
8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων (Κυριακή, 31 Μαΐου 2009)
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  
Πρωταθλητής για 8η φορά (!) ο Κώστας Πρέντος 

Με τη συμμετοχή 17 λυτών διεξήχθη επιτυχώς, την Κυριακή 31 Μαΐου, στο εντευκτήριο του Σκακιστικού Ομίλου Αιγάλεω, ο 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων.    

Διοργανωτές του φετινού διαγωνισμού, ο οποίος έχει καθιερωθεί πλέον στη συνείδηση των φίλων του καλλιτεχνικού σκακιού, ήταν ο Δήμος και ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αιγάλεω, ο Σκακιστικός Όμιλος Αιγάλεω και η Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της Ε.Σ.Ο. με συντονιστή-κριτή το Γιάννη Γαρουφαλίδη.

Η ποιότητα και δυσκολία των θεμάτων δημιούργησε εκπλήξεις και έντονη αγωνιστική μαχητικότητα ενώ κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον για την τελική κατάταξη .

Πρώτος νικητής -για 8η φορά σε 8 διοργανώσεις!- αναδείχτηκε με χαρακτηριστική άνεση ο Θεσσαλονικιός Κώστας Πρέντος με 42 β. (Ποσοστό 70 %). Δεύτερος νικητής αναδείχτηκε ο Χάρης Φουγιαξής με 23 β. (Ποσοστό 38,3%) και τρίτος νικητής ο Ανδρέας Παπασταυρόπουλος με 22 β. (Ποσοστό 36,6%).

Την εξάδα συμπλήρωσαν οι Παναγής Σκλαβούνος με 21,5 β. Μανώλης Μανωλάς με 20 β. και Σπύρος Ιλαντζής επίσης με 20 β. αλλά ελαφρώς χειρότερο χρόνο.
Τις απονομές έκανε ο αντιδήμαρχος Αιγάλεω υπεύθυνος για θέματα αθλητισμού κ. Γ. Καραχάλιος ενώ οι τρεις πρώτοι νικητές έλαβαν και το “Twins’ Prize”, δηλ. χρηματικά έπαθλα αθλοθετημένα από τον Μεγανήσιο Παναγιώτη Κονιδάρη, προς τιμήν των δίδυμων νεογέννητων παιδιών του (ο ίδιος δε μπόρεσε να συμμετάσχει για ευνόητους λόγους :) ).

Παράλληλα με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων διεξήχθη και διαγωνισμός λύσης προβλημάτων για αρχάριους με λιγότερα και ευκολότερα προβλήματα στον οποίο βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του ο Γ. Κατωπόδης (με 7,5 β. στους 40 β.) ο οποίος ήταν και ο νεότερος από τους συμμετέχοντες!

Συνολικά η συμμετοχή στο διαγωνισμό κρίνεται ικανοποιητική. Αν και έλειπαν κάποιοι γνωστοί λύτες (π.χ. Κονιδάρης, Κωστούρος Καλκαβούρας, Μαρκεσίνης, Μητσάκης) είχαμε τη συμμετοχή κάποιων νέων προσώπων (π.χ. Τασσόπουλος –είχε χρόνια να συμμετάσχει- και Βλάχος) ενώ, εκτός από την Αθήνα, εκπροσωπήθηκαν στο διαγωνισμό η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. Από την άλλη, σίγουρα θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη η συμμετοχή στο διαγωνισμό αρχαρίων.

Με το τέλος της διοργάνωσης οι συμμετέχοντες αφού ευχαρίστησαν τους διοργανωτές για τη φιλοξενία τους ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη διοργάνωση.

Με σκακιστικούς χαιρετισμούς
Η επιτροπή καλλιτεχνικού σκακιού της Ε.Σ.Ο.