Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Ίκαρος 2021

 

Ίκαρος 2021

 

Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων

 

Μια άλλη παράλληλη δράση, καθιερωμένη πλέον στον Ίκαρο, ήταν ο διαγωνισμός λύσης προβλημάτων, στον οποίο συμμετείχαν 5 σκακιστές και 1 σκακίστρια όλων των ηλικιών. Η τελική κατάταξη έχει ως εξής (σε παρένθεση ο χρόνος κάθε λύτη):

 

1. Καπαγιαννίδης Κωνσταντίνος 30 β. (115′)


2. Μαρινίδης Σταύρος 30 β. (120’)


3. Καραχισαρίδης Βασίλειος 20 β. (120′)


4. Σεφερλής Γεώργιος 17 β. (120′)


5. Γέμελας Στέργιος-Αναστάσιος 10 β. (120′)


6. Κυριάκου Κατίνα-Ευαγγελία 5 β. (120′)


Στους διαγωνιζόμενους δόθηκαν 10 προβλήματα (6 ορθόδοξα προβλήματα 2 κινήσεων, 2 ορθόδοξα προβλήματα 3 κινήσεων και 2 σπουδές) τα οποία κλήθηκαν να λύσουν σε 2 ώρες. Η επιλογή των προβλημάτων έγινε από τον Παναγιώτη Κονιδάρη ενώ την επιμέλεια του διαγωνισμού και τη βαθμολόγηση ανέλαβε ο Δημήτρης Σκυριανόγλου.


Προβλήματα : 
https://drive.google.com/file/d/1rksTnt_sU8FIZoP_R6SU-caNQXWjBpdD/view?usp=sharing


Λύσεις Προβλημάτων : 
https://drive.google.com/file/d/1IGPEUQJzTNWULaMSkD7RJZBk1ER7tq8M/view?usp=sharing