Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Ενδιαφέρον δίδυμο

Έφτιαξα ένα βοηθητικό τεσσάρι, που έχει ενδιαφέρον δίδυμο, με περιστροφή της σκακιέρας κατά 180 μοίρες.


Πρόβλημα-841

Manolas Emmanuel, 31/07/2020

h#4, a) diagram, b) twin: rotate 180°

a) αριστερό διάγραμμα
1.c5 b6 2.Ra7 bxa7 3.Kh3 a8=Q 4.Bg4 Qh1#

b) δεξιό διάγραμμα
1.Ka5 Bh2 2.Ba6 Kxc2 3.f1=B Kb3 4.Bfb5 Bc7#

Ένα κομμάτι θυσιάζεται (ο bR) ενεργά ή παθητικά, 
ένα πιόνι προάγεται (wQ ή bB), 
υπάρχει θέμα Μαύρο Μπρίστολ (ο bB ακολουθεί τον bK, ο από προαγωγή bB ακολουθεί τον bB) 
και υπάρχει αυτομπλοκάρισμα για τον Μαύρο.