Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

Θέμα Ρωμαϊκό (2)

Είπαμε ότι στο Ρωμαϊκό θέμα ένα μαύρο κομμάτι, που μπορεί να αμυνθεί, απομακρύνεται σε θέση που να μπορεί να αμυνθεί πάλι, αλλά όχι επαρκώς.


(Πρόβλημα 75)
Πλεσνίβι (A. E. Plesnivy),
Πρώτο βραβείο, ”Narod. Politika”, 1928
Παίζουν τα λευκά και κάνουν ματ σε 3 κινήσεις
#3 (7+14)
[2S1Bk1B/2pp1P2/4p2p/1pp4S/8/Q7/psb1rbr1/K3s3]

Δοκιμές : {1.Bg7+? Rxg7!}, {1.Qxc5+? Bxc5!}, {1.Qg3? Bd4!}.
Προσέχουμε τις επόμενες δύο δοκιμές που αποκαλύπτουν ότι στο πρόβλημα έχουμε διπλή εφαρμογή του Ρωμαϊκού θέματος :
Δοκιμές : {1.Sf6? ( > 2.Sxd7#) Rd2!}, {1.Bf6? ( > 2.Be7#) Bh4!}.
Κλειδί: 1.Qe3! ( > 2.Qxh6#)
1...Rxe3 2.Sf6 Rd3 3.Sh7#
Ο Re2 έχει επαρκή άμυνα Re2-d2, όταν όμως παρασυρθεί στο e3 η άμυνα Re3-d3 κλείνει την γραμμή του Bc2 και επιτρέπει ματ στο h7.
1...Bxe3 2.Bf6 Bg5 3.Bg7#
Ο Bf2 έχει επαρκή άμυνα Bf2-h4, όταν όμως παρασυρθεί στο e3 η άμυνα Be3-g5 κλείνει την γραμμή του Rg2 και επιτρέπει ματ στο g7.


Ας δούμε το επόμενο πρόβλημα-76 με Ρωμαϊκό θέμα, ένα πολυκίνητο του Ρεμ, στο οποίο βλέπουμε κινήσεις που τις λέμε περικρίσιμες.


(Πρόβλημα 76)
Ρεμ (H. – P. Rehm),
Πρώτο βραβείο, ”Leipzig Olympiad”, 1960
Παίζουν τα λευκά και κάνουν ματ σε 7 κινήσεις
#7 (9+11)
[2BB1K2/1p2pP2/5k1p/2pR1p1P/1P5P/r4p2/2bsr2S/8]

Υπάρχουν μερικές δοκιμές που δίνουν σαχ, αλλά δεν οδηγούν στο ματ σε επτά κινήσεις.
Δοκιμές: {1.Bxe7+? Rxe7!}, {1.Rd6+? Ke5!}, {1.Rxf5+? Bxf5!}, {1.Sg4+? fxg4!}.
Η δοκιμή που γράφουμε χωριστά είναι αυτή που περιέχει το γενικό σχέδιο. Το σχέδιο μπορεί να αποκρούεται, αλλά με εφαρμογή ενός προσχεδίου οδηγεί στην λύση.
Δοκιμή: {1.Kg8? Rg2+! 2.Sg4+ Rxg4+ 3.Kf8 Re3!}.
Κλειδί: 1.Ke8! Ba4+
2.b5 Bxb5+
3.Kf8 Bd3 (επειδή υπάρχει το 4.Sg4+ fxg4 5.Rf5#)
4.Kg8! (με τον μαύρο αξιωματικό τώρα στο d3 δεν υπάρχει πια η κίνηση Ra3-e3) Rg2+
5.Sg4+ Rxg4+
6.Kf8 Re4 (παρεμποδίζει τον αξιωματικό Bd3)
7.Rxf5#

Ο Ra3 μπορεί να παιχτεί στο e3 για να αντιμετωπίσει το ματ στο e7. Ο Bc2 κρατάει το f5 για να μη δώσει ματ ο λευκός πύργος. Παρασύρεται ο Bc2 στο d3 από όπου κρατάει το f5, αλλά έτσι κλείνει την γραμμή του Ra3.
Παρασύρεται ο Re2 να πάει στο g4. Δημιουργείται πάλι η απειλή στο e7 και μπορεί να επέμβει μόνο ο Rg4, πάει στο e4, κλείνει τον Bd3, γίνεται το ματ στο f5.
Οι κινήσεις Bc2 – a4 – b5 – d3, Re2 – g2 – g4 – e4 λέγονται περικρίσιμες κινήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: