Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Γυναίκες συνθέτριες

Ένα καλό άρθρο στην Αγγλική γλώσσα) για γυναίκες που ασχολήθηκαν με την σκακιστική σύνθεση θα βρείτε στον σύνδεσμο :
https://chessbase.in/news/Women-in-the-world-of-chess-composition

Κυριακή 5 Απριλίου 2020

Άλλη μια σύνθεση σε καιρούς CoVID19

Σήμερα παρουσιάζουμε ένα πρόβλημα που συνέθεσε ο Ιωάννης Γαρουφαλίδης, βραβευμένος Έλληνας λύτης και συνθέτης.

Συνθήκη: Λόγω του κορονοϊού CoVID19 … τα κομμάτια πρέπει να κρατούν αποστάσεις το ένα από το άλλο!
Η συνθήκη είναι γνωστή ως Anti-ContactChess ή Anti-koko.

Πρόβλημα-840


FEN: 8/3P2p1/8/8/8/k7/4p3/7K
h#2, (2+3)
Δίδυμο: bKa3 στο g5
Ιωάννης Γαρουφαλίδης (GRE)
αδημοσίευτο

Τα Μαύρα παίζουν και βοηθούν τα Λευκά να κάνουν ματ σε δύο κινήσεις

Μυθική συνθήκη:
Anti-koko


Συνθήκη Anti-koko: Οι κινήσεις, που οδηγούν ένα κομμάτι δίπλα σε ένα άλλο, δεν είναι νόμιμες και απαγορεύονται. Το πάρσιμο κομματιού επιτρέπεται.

a) bKa3
1.e1=S d8=Q 2.Sc2 Qa5#

b) bKg5
1.e1=B d8=R 2.Bg3 Rd5#

Μια σύνθεση τεσσάρων προαγωγών (Allumwandlung, AUW) με πρότυπα ματ (model mates).


Τετάρτη 1 Απριλίου 2020

Ένα επίκαιρο πρόβλημα, λόγω CoVID19

Παρουσιάζουμε σήμερα ένα επίκαιρο πρόβλημα του Νίκου Μενδρινού (Nikos Mendrinos), βραβευμένου λύτη, πρωταθλητή και νέου συνθέτη.

Περιορισμός/Συνθήκη: Λόγω του … κορονοϊού απαγορεύεται σε οποιοδήποτε κομμάτι να πλησιάσει ένα άλλο!
Η συνθήκη ονομάζεται Anti-ContactChess ή Anti-koko.

Πρόβλημα-839


FEN: 4k3/b7/4S3/2q4s/K7/2p2Q2/8/1R6
#2, (4+5)
Νίκος Μενδρινός (GRE)
αδημοσίευτο (original)

Παίζουν τα Λευκά
και κάνουν ματ σε δυο κινήσεις

Μυθική συνθήκη:
Anti-koko


Συνθήκη Anti-koko: Οι κινήσεις, όπου ένα κομμάτι πάει δίπλα σε ένα άλλο πχ. 1.Ka4-b3 ή 1.Qf3-a8+ ή 1...Qc5-a5+ ή 1…Ba7-b6, είναι αντικανονικές και απαγορεύονται.
Το πάρσιμο κομματιού, όπως 1.Qf3xh5+, επιτρέπεται.

Δοκιμές:
{1.Qh1? / Qg2? Sg7!}, {1.Qxh5+? Qxh5!}, {1.Rg1? Sg7!}, {1.Re1? Bb8!}

Κλειδί: 1.Qe4! αναμονή
1…Sg7 2.Sc7#, 1…Sg3 2.Qg6#
1…Qc8 / Qc7 2.Sg7#, 1…Qc6+ / Qg1 / Qf2 2.Q(x)c6#
1…Bb8 2.Rxb8#

Η λευκή μπαταρία που σχηματίζει η wQ με τον wS με το κλειδί, μπορεί να ανοίξει δίνοντας διπλό σαχ. Οι άμυνες των μαύρων κομματιών περιορίζονται πολύ από την Anti-koko συνθήκη.