Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2008

Τριάρια

Τριάρια λέμε τα προβλήματα που λύνονται σε τρεις κινήσεις.
Σειρά κινήσεων Λ – Μ – Λ – Μ – Λ (ο λευκός παίζει το κλειδί – ο μαύρος αμύνεται – ο λευκός συνεχίζει την επίθεση – ο μαύρος συνεχίζει την άμυνα – ο λευκός δίνει το ματ) στα ορθόδοξα τριάρια.
Σειρά κινήσεων Μ – Λ – Μ – Λ – Μ – Λ στα ετερόδοξα βοηθητικά τριάρια
Σειρά κινήσεων Λ – Μ – Λ – Μ – Λ – Μ στα ετερόδοξα αντίστροφα τριάρια. Αν δεν συνοδεύεται από κάποιον χαρακτηρισμό, η έκφραση τριάρι σημαίνει ορθόδοξο τριάρι.

Σε επόμενες αναρτήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τον συμβολισμό των κινήσεων του λευκού (W) ή του μαύρου (B) μόνο με τον αριθμό τους. Για παράδειγμα, το τριάρι θα έχει κινήσεις W1 - B1 - W2 - B2 - W3, ή 1.W1 B1 2.W2 B2 3.W3 .


Το πρόβλημα του μηχανικού Βασίλειου Λύρη φαίνεται απλό, αφού ο μαύρος βασιλιάς είναι ήδη στριμωγμένος στην γωνία h8 και αρκεί ένα σαχ για να γίνει ματ. Για παράδειγμα, αν φύγει από το g6 ο αξιωματικός, ο ίππος με Sg6 δίνει σαχ και ίσως κάνει και ματ.

(Πρόβλημα 12)
Βασίλειος Δ. Λύρης,
”Το Σκάκι”, Δεκέμβριος 1943
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 3 κινήσεις
#3 (5+2)
[7k/7P/6BK/8/7S/8/6R1/6r1]

Η λύση μας διδάσκει ότι, αναζητώντας την, πρέπει να χρησιμοποιούμε ολόκληρη την σκακιέρα.
Δοκιμή 1.Bh5? (εμποδίζει κάρφωμα του ίππου με 1...Rh1 > 2.Sg6#) Rxg2!
Δοκιμή 1.Rf2? Rf1! (Δοκιμάσαμε να μετακινήσουμε τον Rg2 αριστερά στην θέση f2 για να απειλήσουμε με 2.Rf8 ματ στην όγδοη γραμμή και τα μαύρα απάντησαν Rf1 ακυρώνοντας την απειλή. Αν τώρα μετακινήσουμε τον αξιωματικό για να απειλήσουμε ματ με τον ίππο, έστω 2.Be4, τα μαύρα απαντούν με επιστροφή του πύργου τους, 2...Rg1!, και δεν γίνεται ματ στην τρίτη κίνηση. Παρόμοια συνέχεια έχουν και οι άλλες δοκιμές)
Δοκιμή 1.Re2? Re1!
Δοκιμή 1.Rd2? Rd1!
Δοκιμή 1.Rc2? Rc1!
Δοκιμή 1.Rb2? Rb1!

Κλειδί 1.Ra2! Ra1 (και προκύπτει το εύλογο ερώτημα : σε τι διαφέρει αυτή η κίνηση από τις πέντε προηγούμενες;)
2.Βb1 (παγιδεύει τον μαύρο πύργο)
2...Rx~ (Το σύμβολο x σημαίνει παίρνει πεσσό. Το σύμβολο ~ σημαίνει οποιονδήποτε πεσσό. Ο παγιδευμένος R στην γωνία a1 μπορεί να πάρει όποιο κομμάτι επιθυμεί, τον Ra2 ή τον Bb1, αλλά δεν μπορεί να εμποδίσει το ματ στην απέναντι γωνία της σκακιέρας)
3.Sg6#


Τα τριάρια μπορούν να έχουν πολύπλοκα θέματα, (ρωμαϊκό, πλαχούτα, κλπ), που θα δούμε σε επόμενες παρουσιάσεις.