Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2008

(2) Το κλειδί που δεν θεωρείται καλό

Το κλειδί της λύσης ενός σκακιστικού προβλήματος θεωρούμε (στην εποχή μας) ότι δεν είναι καλό όταν ισχύει κάτι από τα επόμενα:

Αν το κλειδί είναι προφανές.
Αν δεν υπάρχει άμυνα των λευκών για κάποιο σαχ των μαύρων, αυτό λέγεται αναπάντητο σαχ (unprovided check) και, αφού πρέπει να εμποδιστεί, μαρτυράει το κλειδί. Αν δεν υπάρχουν έτοιμα ματ σε κάποιες διαφυγές του μαύρου βασιλιά σε δυάρι πρόβλημα, τότε το κλειδί γίνεται προφανές.

Αν το κλειδί παίρνει κομμάτι του αντιπάλου.
Το πάρσιμο κομματιού είναι πολύ “άγριο” και επιθετικό κλειδί και δεν είναι καλό. (Αν δούμε ορθόδοξο πρόβλημα με τέτοιο κλειδί, θα πρέπει να έχει χιουμοριστικό μάλλον περιεχόμενο). Το πάρσιμο πιονιού γίνεται ανεκτό αν το πρόβλημα έχει γενικότερο ενδιαφέρον.

Αν το κλειδί δίνει σαχ.
Συνηθιζόταν το “πρόβλημα με σαχ στο κλειδί” σε παλιότερες εποχές, αλλά σήμερα είναι ανεπιθύμητο. Μπορεί να γίνει αποδεκτό μόνο αν δεν κατασκευάζεται “πρόβλημα χωρίς σαχ στο κλειδί” που να παρουσιάζει το ίδιο θέμα ή τον ίδιο άθλο.
Στα ετερόδοξα προβλήματα αυτός ο όρος δεν εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, στα βοηθητικά προβλήματα δεν είναι κακό ένα κλειδί που δίνει σαχ.

Αν το κλειδί εμποδίζει τον αντίπαλο να δώσει σαχ.

Αν το κλειδί περιορίζει την κίνηση του μαύρου βασιλιά (στα ορθόδοξα).

Δεν υπάρχουν σχόλια: