Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2008

(1) Το κλειδί

Το κλειδί είναι η πρώτη κίνηση της λύσης μιας σκακιστικής σύνθεσης. Το κλειδί είναι κίνηση των λευκών σε όλα τα είδη προβλημάτων (Ορθόδοξα, Αντίστροφα, Σπουδές, κλπ.), εκτός από τα Βοηθητικά όπου είναι κίνηση των μαύρων.
Το κλειδί πρέπει να είναι μια κίνηση που εντοπίζεται δύσκολα, ώστε να δικαιολογείται ο προσδιορισμός σκακιστικό πρόβλημα.
Το κλειδί πρέπει να είναι η μοναδική κίνηση που λύνει το πρόβλημα. Αν υπάρχει άλλη κίνηση, χωρίς να το γνωρίζει ο συνθέτης, η οποία κίνηση επίσης λύνει το πρόβλημα, τότε το πρόβλημα θεωρείται άχρηστο και λέγεται τρύπιο (cooked). Η εξαίρεση εδώ είναι τα προβλήματα που έχουν επίτηδες πάνω από μία λύσεις, όπως συνηθίζεται στα Βοηθητικά, που η μία λύση συμπληρώνει την άλλη με κάποιον φανερό τρόπο (ομοστρατηγικές λύσεις).

Σε όλους τους τύπους προβλημάτων, ως κλειδί επιτρέπεται οποιαδήποτε κανονική κίνηση ή πάρσιμο ή προαγωγή πιονιού, αλλά ειδικότερα :
(1) επιτρέπεται το Ροκέ (castling μικρό 0-0 ή μεγάλο 0-0-0), εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί με Αποδεικτική ανάλυση ότι ο βασιλιάς ή ο σχετικός πύργος έχουν ήδη κινηθεί, άρα δικαίωμα για ροκέ δεν υπάρχει,
(2) δεν επιτρέπεται το πάρσιμο πιονιού Εν διελεύσει (en passant, e.p., αν πασάν), εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί με Αποδεικτική ανάλυση ότι αυτό το πιόνι είχε μετακινηθεί κατά δύο τετράγωνα στην αμέσως προηγούμενη κίνηση.

Θα δούμε σύντομα πότε ένα κλειδί είναι καλό και πότε όχι, εξετάζοντας μερικά χαρακτηριστικά των κλειδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: