Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2008

Δυάρια (2)

Αν δεν συνοδεύεται από κάποιον χαρακτηρισμό, η έκφραση δυάρι σημαίνει ορθόδοξο δυάρι.

(Πρόβλημα 11)
Παύλος Μουτεσίδης,
”Ο Σκακιστής”, No.6, Μάιος 1968
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
(Έχει έτοιμο παιγνίδι)
* #2 (4+5)
[8/3b2p1/6Qb/8/2pK1k1S/8/5S2/8]

Ο μηχανικός Παύλος Μουτεσίδης είναι συνθέτης που ειδικεύτηκε στα αντίστροφα προβλήματα. (Έχει συνθέσει χιλιάδες προβλήματα και είναι Διεθνής Μαιτρ). Εδώ βλέπουμε ένα ορθόδοξο δυάρι του, που περιέχει το θέμα Μπίκος. (Το θέμα είναι επινόηση του συνθέτη Σπύρου Μπίκου).


Θέμα Μπίκος (Bikos) : Δύο άμυνες των μαύρων, σε μια φάση αντιμετωπίζονται με πάρσιμο του κινούμενου κομματιού και με εκμετάλλευση αυτομπλοκαρίσματος. Οι ίδιες άμυνες σε άλλη φάση αντιμετωπίζονται αντίστροφα.


Η λύση του προβλήματος ακολουθεί:
Φάση πρώτη : *
1...Bg5 2.Qd6# (αυτομπλοκάρισμα στο g5)
1...Bg4 2.Qxg4# (πάρσιμο στο g4)

Φάση δεύτερη : Δοκιμή 1.Sh1? (> 2.Qg3#) 1...Bg4!

Φάση τρίτη : Κλειδί 1.Se4! (> 2.Qg3#)
1...Bg5 2.Qxg5# (πάρσιμο στο g5)
1...Bg4 2.Qd6# (αυτομπλοκάρισμα στο g4)

Παραθέτουμε εδώ μερικούς όρους σχετικούς με την εμφάνιση ενός προβλήματος:
Μινιατούρα (miniature) : Ένα πρόβλημα με λιγότερους από οχτώ πεσσούς στην αρχική του θέση.
Μέρεντιθ (meredith) : Ένα πρόβλημα με οχτώ έως δώδεκα πεσσούς στην αρχική του θέση.

Ελαφρύ (light) : Πρόβλημα που έχει σχετικά λίγο υλικό στην αρχική θέση. Αυτή η κατάσταση είναι επιθυμητή για λόγους οικονομίας.
Βαρύ (heavy) : Πρόβλημα που έχει σχετικά πολύ υλικό στην αρχική θέση. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αποφεύγεται για λόγους οικονομίας.
Γκροτέσκο (grotesque) : Ένα πρόβλημα ή μια σπουδή με πολύ αφύσικη αρχική θέση, ειδικότερα αυτό που έχει μεγάλη ποσότητα υλικού ή μεγάλη διαφορά υλικού μεταξύ των αντιπάλων.

Αριστοκρατικό (aristocratic) : Το πρόβλημα που δεν έχει πιόνια στην αρχική θέση.

Με βάση τα παραπάνω, ο συνθέτης έφτιαξε το Πρόβλημα-11 ως [δυάρι μέρεντιθ με θέμα Μπίκος και τριφασική λύση].


17/02/2008 15:44’ : Όπως επισημαίνει ο διεθνής Μαιτρ Χάρης Φουγιαξής:
“... χρησιμοποιώντας τον ίδιο μηχανισμό, ο Μουτεσίδης είχε παρουσιάσει το θέμα Μπίκος σε μινιατούρα κάποια χρόνια πιο πριν:

(Πρόβλημα 126)
Παύλος Μουτεσίδης,
(αφιερωμένο στον Σπύρο Μπίκο)
61, Το Ματ 11 Νοέμβριος 1952
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις
(Έχει έτοιμο παιγνίδι)
* #2 (4+3)
[3S2s1/7Q/5k2/5P2/5K2/8/b7/8]

Η λύση του προβλήματος-126 είναι

Φάση πρώτη : * (Φαινομενικό)
1...Se7 2.Qh8#
1...Bf7 2.Qxf7#

Για όσους δοκιμάσουν να λύσουν το πρόβλημα, σημειώνω ότι υπάρχουν δοκιμές:
[1.Se6? Bxe6!], [1.Qg6+? Ke7!], [1.Qh4+? Kg7!], [1.Qc7? Be6!],
[1.Qf7+? Bxf7!], [1.Qg7+? Kxg7!], [1.Qh8+? Ke7!].

Φάση τελευταία : Κλειδί 1.Sc6! (> 2.Qg6#)
1...Se7 2.Qxe7#
1...Bf7 2.Qh8#

Δεν υπάρχουν σχόλια: