Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

Αντικίρκη

Στο 51_ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Σύνθεσης, που έγινε στην Γιούρμαλα Λετονίας 30/08 - 06/09/2008, έγιναν διάφοροι διαγωνισμοί σύνθεσης. Στον Διαγωνισμό Ταχείας Σύνθεσης και στο τμήμα Βοηθητικών προβλημάτων (Quick Composing tourney, Helpmates section), όπου ήταν κριτής ο Χάρης Φουγιαξής, πήρε το Πρώτο Βραβείο ο Γάλλος μεγάλος Μαίτρ Michel Caillaud με ένα πρόβλημα Αντικίρκης.
Αξίζει τον κόπο να μελετήσουμε αυτό το πρόβλημα, για να δούμε τι έφτιαξε μέσα σε ελάχιστο χρόνο ο σπουδαίος αυτός προβληματιστής.

Η εκφώνηση του προβλήματος ήταν [h#2 (7+14) 5.1.1.1 Αντικίρκη, Καβαλάρηδες της νύχτας (1+2)], δηλαδή [βοηθητικό ματ σε δύο κινήσεις, υπάρχουν επτά λευκά και δεκατέσσερα μαύρα κομμάτια, υπάρχουν πέντε λύσεις, η συνθήκη είναι Αντικίρκη, ανάμεσα στα κομμάτια υπάρχουν Καβαλάρηδες της νύχτας ένας λευκός και δύο μαύροι].

Ας τα δούμε ένα-ένα όλα αυτά.
Βοηθητικό πρόβλημα είναι αυτό που παίζουν πρώτα τα μαύρα και βοηθούν τα λευκά να πετύχουν τον στόχο τους. Ο στόχος εδώ είναι ματ σε δύο κινήσεις.
Το πρόβλημα έχει πέντε λύσεις.
Το πρόβλημα ανήκει στο μυθικό σκάκι, αφού έχει συνθήκη Αντικίρκη και κομμάτια Καβαλάρηδες της νύχτας.
Η συνθήκη Αντικίρκη λέει : Με το πάρσιμο, αφενός χάνεται το κομμάτι που πάρθηκε, αφετέρου το κομμάτι που έκανε το πάρσιμο αναγεννάται στο αρχικό-στην-παρτίδα-τετράγωνό του, αλλά αν δεν μπορεί να αναγεννηθεί εκεί, το πάρσιμο δεν επιτρέπεται.
Τα τετράγωνα αναγέννησης των κανονικών λευκών κομματιών είναι στην γραμμή 1. Τα λευκά πιόνια αναγεννώνται στην γραμμή 2. Τα μυθικά λευκά κομμάτια, που θεωρούμε ότι βρέθηκαν στην σκακιέρα από παράξενη προαγωγή, αναγεννώνται στην γραμμή 8 στην στήλη που έκαναν το πάρσιμο. Αντίστοιχα ορίζονται οι γραμμές αναγέννησης για μαύρα κομμάτια (8), μαύρα πιόνια (7) και μαύρα μυθικά κομμάτια (1).
Ο Καβαλάρης της νύχτας είναι ένα γραμμικό κομμάτι, ένας δρομέας που τρέχει σε ευθεία γραμμή, και κάθε βήμα του είναι μια κίνηση Ίππου.
Γνωρίζουμε ότι στον συνθέτη αρέσει το θέμα Πολλαπλών προαγωγών (AUW Allumwandlung), όπου γίνονται τέσσερις προαγωγές πιονιού σε Βασίλισσα, Πύργο, Αξιωματικό και Ίππο. Εδώ υπάρχει στην θέση ακόμη ένα είδος κομματιού, ο Καβαλάρης της νύχτας. Ο συνθέτης, λοιπόν, θα επεκτείνει το θέμα σε πέντε προαγωγές και γιαυτό υπάρχουν πέντε λύσεις!

(Πρόβλημα 241)
Μισέλ Καγιό (Michel Caillaud)
Πρώτο Βραβείο, Quick Composing Ty, 51 WCCC 2008
Βοηθητικό σε 2 κινήσεις. Αντικίρκη. Υπάρχουν Καβαλάρηδες της νύχτας.
h#2 Anticirce (7+14) Nightrider (1+2)
[7K/6P1/2N2PPQ/3sqpp1/3ps1kb/4Pr2/1p1p4/5nrn]

Ο λευκός Καβαλάρης της νύχτας wNc6 κρατάει καρφωμένη την μαύρη Βασίλισσα. Αν αυτή μετακινηθεί, ο Καβαλάρης της νύχτας μπορεί να πάρει τον μαύρο βασιλιά, αφού είναι ελεύθερο το τετράγωνο αναγέννησής του g8. Μόλις όμως το πιόνι g7 προαχθεί στο g8, η μαύρη βασίλισσα ξεκαρφώνεται! Αν μετακινηθεί η bQ δημιουργείται μια μπαταρία. Κομμάτι απειλής είναι ο wNc6 και κομμάτι κάλυψης είναι αυτό που βρίσκεται στο g8. Αν κινηθεί το κομμάτι από το g8, η μπαταρία ενεργοποιείται και δίνει σαχ στον bK.

Ας δούμε τις πέντε λύσεις...
Κλειδί : 1.Rh3! g8=Q 2.Qg3 (ξεκαρφώνεται η bQ και πηγαίνει στο g3) Qxd5[wQd5->d1]# (με τυχαία μετακίνηση της wQg8 ο wNc6 δίνει σαχ αλλά μπορεί να γυρίσει η bQ στο e5 και να το καλύψει. Χρειάζεται λοιπόν διπλό σαχ, και παίρνοντας η wQ τον bSd5 αναγεννάται στο d1 και δίνει κι αυτή σαχ).
Κλειδί : 1.Nh1-g3! (ο bNh1 πηγαίνει στο g3. Το τετράγωνο h1 είναι κενό και ένας Πύργος από εκεί μπορεί να κλείσει την διαφυγή h3 του μαύρου βασιλιά) g8=R 2.Qe8 (ξεκαρφώνεται η bQ και πηγαίνει στο e8, ώστε όταν φύγει ο wRg8 για να δώσει σαχ ο wNc6, να κάνει πάρσιμο σε λευκό τετράγωνο, για να εμφανιστεί στο h1. Αν πήγαινε η bQ στο μαύρο b8 και την έπαιρνε εκεί ο wRg8 θα εμφανιζόταν στο a1 και ο bK θα ξέφευγε στο h3 από το σαχ του wNc6.) Rxe8[wRe8->h1]#
Κλειδί : 1.Nf1-g3! (ο bNf1 πηγαίνει στο g3. Το τετράγωνο f1 είναι κενό και ένας Αξιωματικός από εκεί μπορεί να κλείσει την διαφυγή h3 του μαύρου βασιλιά) g8=B 2.Qe6 (ξεκαρφώνεται η bQ και πηγαίνει στο e6) Bxe6[wBe6->f1]#
Κλειδί : 1.Rg3! (ο bRg1 πηγαίνει στο g3. Το τετράγωνο g1 είναι κενό και ένας Ίππος από εκεί μπορεί να κλείσει την διαφυγή h3 του μαύρου βασιλιά) g8=S 2.Qe7 (ξεκαρφώνεται η bQ και πηγαίνει στο e7! Δεν παίρνει η bQ το πιόνι στο f6 γιατί θα αναγεννηθεί στο d8, κι αν μετακινηθεί ο εκ προαγωγής Ίππος δεν μπορεί να πάρει κομμάτι και δεν μπορεί να αναγεννηθεί στο g1 και θα μείνει ανοιχτή η διαφυγή h3 για τον bK που τον απειλεί ο wNc6.) Sxe7[wSe7->g1]#
Κλειδί : 1.Bg3! (ο bBh4 πηγαίνει στο g3 και η wQh6 κρατάει το h3) g8=N 2.Qxf6[bQf6->d8] (ξεκαρφώνεται η bQ, τώρα παίρνει το πιόνι f6, για να ανοίξει τον δρόμο στον wNg8, όμως αναγεννάται στο d8 και τον καρφώνει!) Nxe4[wNe4->e8]# (Ο Καβαλάρης της νύχτας σηκώνεται από το g8 (η bQ δεν δίνει ακόμη σαχ - δεν έχει τελειώσει η κίνηση του λευκού) παίρνει τον bSe4 (η bQ δεν δίνει ακόμη σαχ - δεν έχει τελειώσει η κίνηση του λευκού) και αναγεννάται στην ίδια στήλη στο e8 (η bQ τελικά δεν δίνει σαχ) δίνοντας σαχ κι αυτός και ο wNc6).

Το σχόλιο του κριτή Χάρη Φουγιαξή ήταν : Ο μετασχηματισμός του έτοιμου καρφώματος της γραμμής c6-e5-g4 σε μπαταρία δίνει ένα υπερ-AUW και η μετακίνηση πέντε μαύρων κομματιών στο ίδιο τετράγωνο είναι ένα επιπρόσθετο τυπικό στοιχείο. Είναι ένα υπέροχο έργο.

Το δικό μας σχόλιο : Ο Καγιό έφτιαξε ένα καλλιτέχνημα!

1 σχόλιο:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ είπε...

Παρεπιπτόντως, ο Χάρης τον ρώτησε κάποια στιγμή αν είχε κάτι έτοιμο από πριν, ή έστω αν είχε την ιδέα στο νου του. Ο Καγιό- με το γνωστό χαμογελαστό και σιελοροούν πρόσωπο- απάντησε : Οφ κοουρσσσς νοθ! Τον πιστεύω, έχει πολύ ειλικρινές βλέμμα. Θερμά μπράβο σε έναν μισότρελο καλλιτέχνη, τον οποίο μόνο να θαυμάσεις μπορείς, κυρίως για το ότι είναι μισότρελος.