Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

Νίκος Περγιάλης (2)

Θα δούμε εδώ μερικές ακόμη από τις δημιουργίες του ρεμπέτη Νίκου Περγιάλη. Περιορίσαμε την επιλογή μας σε ορθόδοξα προβλήματα. Όπως θα παρατηρήσετε, του αρέσει να φτιάχνει προβλήματα με λίγα κομμάτια. Σε ορισμένα προβλήματα συνεργάστηκε με τον Μάνο Πανταβό.

Το δυάρι πρόβλημα-235 έχει θέμα Ντομπρόβσκι.
Το δυάρι πρόβλημα-236 έχει καλό κλειδί και θέμα Γκρίμσο Πιονιού – Αξιωματικού (που λέγεται και Πίκαμπις).
Το δυάρι πρόβλημα-237 έχει θέμα Φλεκ.
Το δυάρι πρόβλημα-238 έχει μαύρη διόρθωση σε τέταρτο βαθμό.
Το τριάρι πρόβλημα-239 έχει θέμα Χ-διαφυγές και δείχνει τρία πρότυπα ματ.
Το δυάρι πρόβλημα-240 έχει θέμα δύο αλλαγμένα ματ σε ένα πλαίσιο Ζαγκορούικο τεσσάρων φάσεων.


(Πρόβλημα 235)
Νίκος Περγιάλης και Μάνος Πανταβός,
[Σκάκι για όλους], τεύχος 11, Μάιος 2005,
Ματ σε 2.
#2 ( 9 + 2 )
[7K/3Q4/8/2P1k3/2s5/7P/2BP1SP1/6B1]

Στο πρόβλημα περιέχεται το θέμα Ντομπρόβσκι (Dombrovskis).

Δοκιμές : {1.Qf5+? Kd4!}, {1.Qd6+? / Se4? S(x)d6!}, {1.Qd8? / Sh1? / Bh2+? Kf6!}, {1.Sg4+? Kf4!}.
Θεματικές δοκιμές :
{1.Kg7? ( > 2.Bh2# (A)) Kf4! (a)},
{1.g3? ( > 2.Sg4# (B)) Kf6! (b)}.

Κλειδί : 1.h4! (zz, τσούκτσβανγκ).
1..Kf4 (a) 2.Bh2# (A)
1...Kf6 (b) 2.Sg4# (B)
1...S~ 2.Qd6# (μη θεματική βαριάντα )


(Πρόβλημα 236)
Νίκος Περγιάλης, 2008
αδημοσίευτο,
Ματ σε 2.
#2 ( 5 + 7 )
[7Q/2pbS3/4pK1p/5B2/3k4/4p3/2R5/7r]

Δοκιμές : {1.Sc6+? Kd5!}, {1.Kg6+? / Kf7+? e5!}, {1.Rc4+? Kxc4!}.

Κλειδί : 1.Qa8! ( > 2.Qe4#)
1...Rh4 2.Qa1#
1...exf5 2.Qd5#
1...c6 2.Qa4#
1...Bc6 2.Qa7#

Στις δυό τελευταίες βαριάντες παρατηρούμε ότι στο πρόβλημα περιέχεται μια διατομή Γκρίμσο (Grimshaw) Πιονιού – Αξιωματικού, που έχει το ειδικότερο όνομα διατομή Πίκαμπις (Pickabish).


(Πρόβλημα 237)
Νίκος Περγιάλης, 2000
αδημοσίευτο,
Ματ σε 2.
#2 ( 6 + 6 )
[8/6p1/6S1/3P1prp/2p3k1/Q1S5/5KP1/8]

Δοκιμές : {1.Qc1? Rxg6!}, {1.Qd6? h4!}, {1.Sc3~? c3!}.

Κλειδί : 1.Sd1! ( > 2.Se3# / Qh3# / Qg3# / Qf3# )
1...c3 2.Se3#
1...f4 2.Qh3#
1...Rxg6 2.Qg3#
1...h4 2.Qf3#

Από τις τέσσερις απειλές του κλειδιού μόνο μία μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε βαριάντα. Ο διαχωρισμός των απειλών είναι το θέμα Φλεκ (Fleck).


(Πρόβλημα 238)
Νίκος Περγιάλης, 1979
αδημοσίευτο,
Ματ σε 2.
#2 ( 8 + 2 )
[4S3/3rPK2/2k5/1R3S2/P1PR4/8/8/8]

Δοκιμές : {1.Rxd7? [2.Rc7#] Kxd7!}, {1.Rd6+? Rxd6!}, {1.Rdd5? [2.Rdc5#] Rxd5!}.

Κλειδί : 1.Ke6! (zz).
1...Ra7 / Rb7 / Rc7 / Rd6+ 2.R(x)d6#
1...Rd8 ( 2.Rd6? . Διόρθωση πρώτου βαθμού) 2.exd8=S#
1...Rxe7+ ( 2.Rd6? / exd8? . Διόρθωση δεύτερου βαθμού) 2.Sxe7#
1...Rd5 ( 2.Rd6? / exd8? / Se7? . Διόρθωση τρίτου βαθμού) 2.cxd5#
1...Rxd4 ( 2.Rd6? / exd8? / Se7? / cxd5? . Διόρθωση τέταρτου βαθμού) 2.Sxd4#

Ο bR κινείται σε σχήμα σταυρού και σε τέσσερις από τις θέσεις παίρνεται: Θέμα Άρπαγμα (Grab). Με τις διαδοχικές κινήσεις του ο bR προσπαθεί να “διορθώσει” όλες τις αδυναμίες που φαίνεται ότι δημιουργεί η αναγκαστική κίνησή του. Έχουμε λοιπόν κίνηση του Μαύρου με διόρθωση τέταρτου βαθμού (Quaternary black correction), κι αυτό μόνο με δέκα κομμάτια!


(Πρόβλημα 239)
Νίκος Περγιάλης & Μάνος Πανταβός, 2000
αδημοσίευτο,
Ματ σε 3.
#3 ( 6 + 1 )
[7Q/4K3/8/P7/3S4/2k2P2/1S6/8]

Κλειδί : 1.Qh7! (zz).
1...Kb4 2.Qd3 zz Kxa5 / Kc5 3.Qb5# / Qc4#
1...Kxd4 2.Qd3+ Kc5 / Ke5 3.Qc4# / Qe4#
1...Kd2 2.Qd3+ Ke1 / Kc1 3.Qe2# / Qc2#
1...Kxb2 2.Qc2+ Ka3 / Ka1 3.Qb3# / Sb3#

Εδώ είδαμε το θέμα Χ-διαφυγές (X-flights) και ο bK γίνεται ματ στα τετράγωνα e1 – c1 – a1 – a3 – a5 – c5 – e5. Ενδιαφέρουσα κατασκευή με κλειδί που δίνει μια διαφυγή, θυσιάζοντας έναν Ίππο.


(Πρόβλημα 240)
Νίκος Περγιάλης, 2000
αδημοσίευτο,
Ματ σε 2.
#2 ( 6 + 6 )
[1B6/8/pk1p4/Spp5/8/5p2/2R2K2/RQ6]

Δοκιμές :
{1.Rxc5? ( > 2.Rc6#) (1...b4 / dxc5 2.Qxb4# / Qg6#) 1...Kxc5!},
{1.Rc4? zz (1...d5 2.Qg6#) 1...b4!},
{1.Qxb5+? (1...Kxb5 2.Rb2#) 1...axb5!},
{1.Qe1? zz (1...d5 / c4 2.Qe6# / Qe3#) 1...b4!}
Θεματικές δοκιμές :
{1.Qb2? zz (1...d5 / c4 2.Qf6# [A] / Qd4# [B]) 1...b4!},
{1.Qc1? zz (1...d5 / c4 2.Qh6# [C] / Qe3# [D]) 1...b4!},
{1.Qg1? zz (1...d5 / c4 2.Qg6# [E] / Kxf3# [F]) 1...b4!},

Κλειδί : 1.Qb4! ( zz )
1...d5 / c4 2.Qxc5# [G] / Qxd6# [H]
1...cxb4 2.Rc6# (μη θεματική βαριάντα ).

Παρατηρούμε ότι σε δυό άμυνες (εδώ 1...d5 / c4 ) πάντοτε τις ίδιες, και σε διάφορες φάσεις του προβλήματος (εδώ οι τρεις τελευταίες δοκιμές και το παιγνίδι μετά το κλειδί) αλλάζουν τα ματ που δίνει ο Λευκός. Αυτό είναι ένα πλαίσιο Ζαγκορούικο (Zagoruyko) 4x2 (τέσσερις φάσεις επί δύο βαριάντες) με αλλαγμένα ματ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: