Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Βράβευση για KoBulChess.com μυθικά 2012

Δημοσιεύθηκε η Βράβευση για τα μυθικά προβλήματα που δημοσιεύθηκαν στον ιστοχώρο kobulchess.com μέσα στο 2012 :
http://kobulchess.com/en/tournaments/awards/455-kobulchess-fairies-2012-award.html

Διεθνής Κριτής : IJ Manfred Rittirsch

Βραβεία

1 : Shankar Ram (h#3, Madrasi).
2 : Εμμανουήλ Μανωλάς (h#2, KoBul Kings 5-phasic).

Εύφημες Μνείες

1. Paul Raican (PG 8.5, Annan Chess)
2. Pierre Tritten (h#2, Take and Make, KoBul Kings)
3. Dmitri Turevski (h#2, KoBul Kings)
4. Hubert Gockel (#2, Take & Make)

Έπαινοι

1. S. K. Balasubramanian (h#2, KoBul Kings, fairy pieces)
2. Krassimir Gandev and Diyan Kostadinov (h#2.5, fairy pieces)
3. Krassimir Gandev (#2, fairy pieces)
4. Pierre Tritten (h#2.5, Take and Make)
5. Michael Gruschko (hs#3.5, Republican Chess, Chameleon Chess, Circe)

...Diyan Kostadinov and Krassimir Gandev (hs#4, fairy pieces)
...Vaclav Kotesovec (#6, fairy pieces)
...Valerio Agostini (hs#2)
...Vaclav Kotesovec (h#8, KoKo, fairy pieces)
...Chris Feather (w1 and ser-h#13, Take and Make, PWC)
...Pierre Tritten (h#3, KoBul Kings)

Συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: