Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Φιλικά δώρα για τις γιορτές

Συνηθίζεται στις γιορτές να δίνονται δώρα.
Στην σημερινή ανάρτηση τα δώρα είναι αφιερώσεις.

Ο Γιάννης Γαρουφαλίδης αφιερώνει ένα αδημοσίευτο πρόβλημα (αντίστροφο οχτάρι) στον Εμμανουήλ Μανωλά που γιορτάζει στις 26/12.
Σε ανταπόδοση ο Εμμανουήλ Μανωλάς αφιερώνει ένα αδημοσίευτο πρόβλημα (βοηθητικό δυομισάρι) στον Ιωάννη Γαρουφαλίδη που γιορτάζει στις 7/1.

Ευχές για καλές γιορτές σε όλους!

Πρόβλημα-790 αδημοσίευτο (original)
Ιωάννης Γαρουφαλίδης (Ioannis Garoufalidis), GR
αφιερωμένο στον Εμμανουήλ Μανωλά

k2K4/p2p4/S3Q3/2P5/8/3PP3/1p6/bR1B4 (8 + 5)
s#8

1.Bf3+ d5 2.Ke7 Kb7 3.Kf6 Ka8 4.Ke5 Kb7 5.Kd4 Ka8 6.Bg4 Kb7 7.Qc6+ Kxc6 8.Rxb2 Bxb2#

Ο λευκός βασιλιάς πρέπει να πάει στο d4 για να γίνει ματ. Το πιόνι d7 χρειάζεται για να κρατάει το e4, αλλά κι ο μαύρος βασιλιάς πρέπει να πάει στο c6 για να κρατάει το πιόνι αυτό.
Ο Λευκός θυσιάζει δυο μεγάλα κομμάτια για πετύχει το σκοπό του.


Πρόβλημα-791 αδημοσίευτο (original)
Εμμανουήλ Μανωλάς (Emmanuel Manolas), GR
αφιερωμένο στον Ιωάννη Γαρουφαλίδη

1b6/8/3R4/B7/2kP4/1r3BK1/8/1r6 (5 + 4)
h#2.5, 2 λύσεις

(Στα βοηθητικά με κλασματικό μέρος 0.5 στις κινήσεις, πρώτα γίνεται κίνηση του Λευκού).

1…Bc7 2.Kb5 Rd5+ 3.Ka6 Ra5#

1…Bc3 2.Ba7 Ra6 3.Kb5 Be2#

Ο wRd6 είναι καρφωμένος από τον bBb8 και ο wBf3 είναι καρφωμένος από τον bRb3. Στις δύο λύσεις ο wBa5 αναλαμβάνει να ξεκαρφώσει ένα από τα καρφωμένα, το οποίο τελικά δίνει ματ.Δεν υπάρχουν σχόλια: