Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

INTERNATIONAL CHESS COMPOSITION DAY 2011 - Αποτελέσματα

Προσωρινά αποτελέσματα του διαγωνισμού λύσης όπως ανακοινώθηκαν στον ιστοτόπο pzrdig2.bloger.hr :

Λύτης                    Χώρα Βαθμ.  Χρόνος

1  Emmanuel Manolas      GRE  30    2:00:32
2  Themis Argirakopoulos GRE  30    2:01:57

3  Martynas Limontas     LTU  30    5:10:30
4  Georgij Popov         RUS  30    5:13:08
5  Vladimir Šarčević     GER  30   10:00:28
6  Valery Krivenko       UKR  30   11:10:36
7  Henryk Kalafut        USA  30   12:10:46
8  Zoran Majerić         CRO  29    3:02:08
9  Mustapha Bakani       MOR  29   13:11:05
10 Željko Pavlović       CRO  28    3:10:02
11 Vidadi Zamanov        AZE  25    1:08:50
12 Kenan Velihanov       AZE  25    8:03:07
13 Predrag Žuvić         CRO  25    9:00:10
14 Katarzyna Jurkiewicz  POL  25   13:10:16
15 Benjeloun Youness     MOR  23.5 14:00:00
16 Marija Ninković       CRO  20    5:03:59
17 Nikola Crnojević      CRO  20    7:07:30
18 Veljko Mrazovac       CRO  20   13:23:50
   Mićo Mrazovac         CRO  20   13:23:50
20 Mario Stiković        CRO  15    3:05:57
21 Relja Bosanac         CRO  15   13:22:44
22 Nikola Šakić          CRO  15   13:23:45
...
 
"Solver Killers" - επιπρόσθετη κατηγορία με πολύ δύσκολα προβλήματα

Λύτης                   Χώρα Βαθμ. Χρόνος

1 Henryk Kalafut        USA  15 12:11:39

2 Emmanuel Manolas      GRE  10  2:00:32
3 Themis Argirakopoulos GRE  10  2:01:57

4 Vidadi Zamanov        AZE   5  1:08:50
5 Georgij Popov         RUS   5  5:13:08
6 Kenan Velihanov       AZE   5  8:03:07
7 Zoran Majerić         CRO   4  3:02:08

Λύσεις των προβλημάτων

A) Alain Campbell White, Good Companions Meredith T. 1918.   
1.Kf6! 5 p. (~2.Qc8#) 
1...0-0+/Rf8+/Kd8 2.Sgf7/Sef7/Qd7#
B) Philip Hamilton Williams, Observer, 1920. 
1.Bd4! 5 p. (zz) 
1...bS~/dS~ 2.Sc5/Sf6# Αλλαγμένα ματ από το έτοιμο παιγνίδι : 1...bS~/dS~ 2.Sd6/Sc3#
C) Sam Loyd, "Boston Gazete", 1859. (v.)  
1.Qa5! 5 p.  (zz) 
1...Bd7/Be7/Rd7/Re7 2.Qd5/Qe5/Sf5/Qxb4# (Αυλοί του Αρμόνιου) 
1...Bc5 2.Qa1# ...
D) Antonin König, Svetozor, 1869.  
1.Qa8! 3 p.
1...~ 2.Sa5+ 0.5 p. 2...Kd6,c6/Rc6 3.Qd8/Qxc6#,
1...Rc6+ 2.Sd6 0.5 p. 2...Kxd6/cd6,S~ 3.Qd8/Qg8#,
1...Sxf5 2.Sbc5+ 0.5 p. 2...c6 3.Qg8#
1...Kc6 2.Qa6+ 0.5 p. 2...Kd5,Kd7 3.Qe6#
E) The Problemist, 2006.  
1.Bc4 Rb8 2.Kd7 3.b.
  2...Kb7 3.Sb8 Kb8 4.Ba6 Ka8 5.Kc6 Kb8 6.Kb6 Ka8 7.Bb7 Kb8 8.Bh2#  1 b.
  2...Rb7 3.Kd6 Tb6 4.Bb6 Kb7 5.Bg1 Kc8 6.Ke7 Kb7 7.Kd7 Ka8 8.Bd5#  1 b.
  ( 2...Rb7 3.Kd6 Rb1 3.Bd5+! Rb7 4.Kc6! Rb1 5.Kc7 Rb7 6.Bxb7#)
F) Stanislav Juriček, TS2000, 2003. 
1.Rg8! 5 p. (~2.Reg6#) 
1...Kxg8/Sf6/Sf8 2.Re8++/Re7++/Rg7#
G) Miroslav Havel, zrcalna slika od "De Maasbode", 1926.
1.Qc5! 2 p. (Kd8)
1...~ 2.Qc7+  0.5 p.  2...Ke8 3.Qxe7#
1...Ke8 2.Bxf7+  0.5 p.  2...Kd8,Kd7/Kf8 3.Qc7/Bxe7#
1...exd6 2.Qxd6+  0.5 p.  2...Ke8/Sd7 3.Bxf7/Qxd7#
1...Sa8,Sc8 2.Qc6  0.5 p.  2...Sb6/fxe6/Bc8 3.Bc7/Bxe7/Qxc8#
1...Sd7 2.Bxe7+  0.5 p.  2...Ke8 3.Bxf7#
1...Qxc5 2.Rh8+  0.5 p.  2...Rg8 3.Rxg8#
H) Gianni Donati, 1st Prize "Thema Danicum", 2006. 

1.d3 h5 2.Bf4 Sh6 3.Bd6 exd6 4.Sc3 Qg5 5.Qb1! Qc1+ 
6.Sd1 g5 7.a3 Bg7 8.Qa2 Bxb2 9.Qc4 f6 10.Qg4 Kf7 
11.Sf3 Re8 12.Sd2 Re3 13.Sb1 Rh3 14.e3 Kg6 15.Be2 Sf7 
16.Bf3 Sh8 17.Bc6 dxc6 18.0-0 c5 19.Sdc3 Sc6 20.Qd1 Bg4 
21.Kh1 Be2 22.f3 Bxf1 23.Se2 g4 24.Sg1 Kg5 - 5 p. (Ο Λευκός πρέπει να χάσει ένα τέμπο, 5.Sb1??)
I) Dejan Glišić, 1st commendation "Help-Direct-Mate" 2004.
a) 1.e1=R Sd4 2.Re8 – 1.dxe8=Q!  2.5 p.  (~2.Qe2#) 1...Rxf2,Re1 2.Qe1#;
b) 1.b1=R d8=Q 2.b2 – 1.Qxd5!  2.5 p.  (~2.Qb3#) 1...Rc1 2.Sdxe1#