Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Καλύτερη Σπουδή για το 1988

Σήμερα θα δούμε την σπουδή, που επιλέχθηκε ως η καλύτερη για το 1988 από την Υποεπιτροπή Σπουδών (Studies Subcommittee) της Διεθνούς Επιτροπής για το Καλλιτεχνικό Σκάκι (PCCC, Permanent Commission of Fide for Chess Composition, που μετεξελίχθηκε το 2010 σε WFCC, World Federation for Chess Composition).

[Study of the Year 1988] είναι μιά μελέτη των Maksimovskikh A. και Dolgov V., στην οποία ο Λευκός έχει την ευκαιρία να οδηγήσει τον Μαύρο εκεί που θέλει, αφήνοντας συνέχεια en prise τα κομμάτια του.Study of the year 1988.

(Πρόβλημα 491)
Maksimovskikh A. & Dolgov V.,
Πρώτο Βραβείο, Kzlov MT Na Smenu!, 1987,
Παίζουν τα λευκά και κερδίζουν.
+ (4 + 3)
[R1B5/K7/3r1P2/8/3k4/8/8/1b6]


Ακολουθεί η λύση παρακάτω (με σχολιασμό του Θέμη Αργυρακόπουλου)...(Το παιχνίδι θα προσανατολιστεί στην προαγωγή του πιονιού ή την πιθανή αποτροπή
της. Προφανώς ...)
Κλειδί : 1.f7+! (και αν 1...Rd8 τότε 2.Be6 και η κουβέντα τελειώνει νωρίς - νωρίς! Οπότε ...)
1...Rf6
2.Be6 (από όπου κρατάει το πιόνι στο παιχνίδι και με την απειλή της προαγωγής προστατεύει και τον εαυτό του. Το μεγάλο πρόβλημα του μαύρου είναι η προαγωγή και όχι ο λευκός αξιωματικός, άρα θα προσπαθήσει να τον απομακρύνει από την άμυνα του πιονιού με κάθε κόστος ...)
2...Bf5 (Χωρίς τον κίνδυνο να μπλέξει σε άσκοπες κινήσεις και μετασχηματισμούς της θέσης, ο Λευκός απαντάει με ...)
3.Rd8+ (Στο 3...Kc5 4.Rd5+ και η υπεροχή του λευκού θα απλοποιήσει εύκολα τη θέση, π.χ. 4...Kc4 5.Rxf5+ Rxe6 6.f8=Q . Αν 3...Ke5 τότε 4.Bc4 Be4 5.f8=Q Rxf8 6.Rxf8 Kd4 7.Rf4 και τα λευκά κερδίζουν. Λίγο καλύτερη άμυνα είναι το ...)
3...Kc3 (αλλά ο λευκός έχει τετράγωνα (a2 ή d5) στα οποία μπορεί να παίξει τον αξιωματικό του, με την ιδέα να προάγει το πιόνι σε βασίλισσα ώστε να την αλλάξει με τον μαύρο πύργο και ταυτόχρονα, να μπορεί να κόψει με τον πύργο του τον μαύρο αξιωματικό και να αποφύγει το φινάλε Ρ+Π εναντίον Ρ+Α που πρακτικά είναι ισόπαλο, εκτός αν ο μαύρος βασιλιάς βρεθεί στην λάθος γωνία. Ας συνεχίσουμε με ...).
4.Bd5 Be4 (με την ίδια πίεση στον λευκό αξιωματικό που αποσκοπεί στο κέρδος του πιονιού. Τότε ...)
5.Rc8+ Kb2 (Ούτε το 5...Kd4 είναι καλύτερο μιας και εύκολα θα έχουμε πάλι την γνωστή εικόνα με την προαγωγή f8=Q, π.χ. 6.Bb3 Bd3 7.f8=Q . Ο Λευκός συνεχίζει με σαχ ...)
6.Rb8+ (και αν ο βασιλιάς επιστρέψει προς το κέντρο με 6...Kc3 τότε 7.Be6 Bf5 8.Ba2 και το κυνήγι των αξιωματικών δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο και έχουμε πάλι τις γνωστές απειλές του λευκού. Στη γωνία λοιπόν, με ...)
6...Ka1
7.Rb6 (Τι να κόψει τώρα ο μαύρος και να μην το μετανοιώσει: 7...Rxb6 8.f8=Q με εύκολη νίκη των λευκών, είτε 7...Rxf7 8.Bxf7 ομοίως, είτε 7...Rf5 8.Bb3 Rf3 9.Bc4 Rf5 10.Rd6 και επαναφέρει την απειλή της προαγωγής. Αν δοκιμάσει ...)
7...Rf1 (τότε ακολουθεί ...)
8.Bc4 Bd3
9.Rb1+ (και η θέση έχει καταρρεύσει για τα μαύρα. Για παράδειγμα ...)
9...Kxb1
10.Bxd3+ +- (Τα Λευκά κερδίζουν)

Δεν υπάρχουν σχόλια: