Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

INTERNATIONAL CHESS COMPOSITION DAY 2011

Διεθνής ημέρα σκακιστικών συνθέσεων, 2011

Λύση προβλημάτων διαδικτυακά (Online), με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Σκακιστικών Συνθέσεων, που οργανώνεται από την Εταιρεία για Σκακιστικές Συνθέσεις και Γρίφους (Society for Chess Composition and Puzzles) του Ζάγκρεμπ (Zagreb) Κροατίας.

Οι προς λύση συνθέσεις θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα „PZR Zagreb“ (http://pzrdig2.bloger.hr/) και στην Facebook-ομάδα „Chess Composition & Puzzles“ (http://www.facebook.com/pages/Chess-Composition-Puzzles/191057181368?ref=mf) στις 21.12.2010 το μεσημέρι, 12:00 CET (Χρόνος Κεντρικής Ευρώπης).

Παρακαλούμε στείλτε τις λύσεις στην e-mail διεύθυνση pzrdig2@gmail.com μέχρι το μεσημέρι (12:00 CET) της 04.01.2011.
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στις 05.01.2011.

Ευχαριστούμε. Με εκτίμηση!
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!INTERNATIONAL CHESS COMPOSITION DAY 2011
Online solving in occasion of International Chess Composition Day organized by Society for Chess Composition and Puzzles Zagreb.
Compositions for solving will be published at website „PZR Zagreb“ (http://pzrdig2.bloger.hr/) and „Chess Composition & Puzzles“ (http://www.facebook.com/pages/Chess-Composition-Puzzles/191057181368?ref=mf ) 21.12.2010. at noon, 12:00 CET (Central European Time).
Please send your solutions to e-mail address pzrdig2@gmail.com til noon (12:00 CET) 4.1.2011. Preliminary results will be published on 5.1.2011.)
Thank you and best regards!
HAPPY HOLIDAYS!

20101221 UPDATE :


INTERNATIONAL CHESS COMPOSITION DAY 2011

Please solve this problems as soon as you can and send your solutions to e-mail address: pzrdig2-at-gmail.com

(please switch the letters '-at-' with symbol '@' ) Don't send your solution as comments to this website! Closing date: January 4th 2010 at noon, 12:00 hours CET (Central European Time) Don't forget to write your name, town and country!
The solutions for problems A, B & C should consist only the first moves of White.
The solution for problem D should consist the first move of White and variations (defences by Black and the 2nd moves of White) with mates in the third move.
The solution for problem E should consist the first move of White and variations (defences by Black and the moves of White til his 7th move) with mates in the eighth move.
The solution for problem F should consist the first move of white. Please find the place for BK. White to move and mate in two.
Welcome and thank you for compeeting!


Solver Killers :)) Special category with two problems for those who enjoy really hard puzzles!
G) White to move and mate in three. Please find place for BK, the key and the variations of threemover.
H) PG - The shortest proof game in exactly 24 moves (24moves by White and 24 moves by Black).
I) h2-#2 In Help-direct-poblem black helps white to reach a position, when (white moves, and) black cannot prevent from a standard y-mover. In Help-direct-mate h2-#2 black starts, and after a next move of white and black there should be a standard two-mover on the board.

Happy holidays and best regards!

Δεν υπάρχουν σχόλια: