Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2009-01-25, ISC Κατηγ2 Γύρος1

Παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 1ου Γύρου της 2ης Κατηγορίας (πιό εύκολα προβλήματα, τέσσερα ανά γύρο), από τον Πέμπτο Διεθνή Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009, για να εξασκηθείτε. Κανένας από τους Έλληνες λύτες δεν προτίμησε να αγωνισθεί στην δεύτερη κατηγορία.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).


(Πρόβλημα 306)
W. A. Shinkman,
1885,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (10 + 2)
[R1B4k/8/3P3S/5K2/3R3P/3P4/2P5/Q6q](Πρόβλημα 307)
H. W. Bettmann,
Good Companions, 1923
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (6 + 5)
[br1s4/BkP2s2/2R5/3R4/8/K2B4/8/8](Πρόβλημα 308)
F. Sackmann,
1913,
Παίζουν τα λευκά και νικούν.
+ (5 + 6)
[7k/8/5PpK/Pp1P2pp/3P4/8/5p2/8]
(Πρόβλημα 309)
B. Larsson,
Δεύτερο Βραβείο εξίσου, Problem 5. TT 1954,
Αντίστροφο σε 2 κινήσεις.
s#2 (5 + 4)
[5Q2/8/8/3S3S/4pBp1/5k2/5p2/5K2]

Οι λύσεις των προβλημάτων
Με έντονη γραφή είναι οι βαθμοί, συνολικά 5 για κάθε σωστή λύση.


(Πρόβλημα 306) W. A. Shinkman, (1885), #2

Δοκιμή : {1.Rd4-g4+? Qxa1!}.

Υπάρχουν δυό μπαταρίες (Πύργου-Βασίλισσας και Αξιωματικού-Πύργου)και η μαύρη Βασίλισσα επιτηρεί τα κομμάτια που μπορούν να απειλήσουν τον Βασιλιά της, αλλά αυτό την υπερφορτώνει. Εντωμεταξύ ο λευκός Βασιλιάς, επειδή υπάρχουν αναπάντητα σαχ (όπως το 1...Qf3+) στην αρχική θέση, κλείνει τις διαφυγές του μαύρου Βασιλιά.

Κλειδί : 1.Kg6! (5) [2.Bb7#]
1...Qxa8 2.Rd4-a4#
1...Qc6 2.Rd4-c4#
1...Qd5 2.Rxd5#
1...Qe4+ 2.Rxe4#
1...Qf3 2.Rf4#
1...Qg2+ 2.Rg4#
1...Qxa1 2.Ba6#
1...Qe1 2.Be6#
1...Qf1 2.Bf5#
1...Qg1+ 2.Bg4#
1...Qxh4 2.Rxh4#
1...Qh3? 2.Bxh3,g4,f5,e6,d7# / Rd4-~#


(Πρόβλημα 307) H. W. Bettmann, (Good Companions, 1923), #2

Δοκιμές : {1.c8=Q+? Rxc8!}, {1.cxb8=Q+? Kxc6!}, {1.Rb6+? Kxc7!}.

Κλειδί : 1.Rd7! (5) [2.c8=Q# / c8=R# / cxd8=S# / cxb8=S#]
1...Kc8 2.cxd8=Q# / cxd8=R#
1...Rc8 2.cxd8=S#
1...Sxc6 2.cxb8=Q# / cxb8=R#
1...Kxc6 2.cxb8=S#
1...Se6 2.c8=Q#
1...Kxa7 2.c8=S#
1...Se5 2.c8=Q# / cxd8=S#


(Πρόβλημα 308) F. Sackmann, (1913), +

Πρώτα τα Μαύρα αποκτούν Βασίλισσα, αλλά δεν προλαβαίνει να σώσει την κατάσταση.

Κλειδί : 1.a6! (1) f1=Q 2.a7
2...Qa1 3.f7 Qa3 4.d6 (1) Qf3 5.d5 Qxf7 6.a8=Q+ Qg8 7.Qa1+ (1) Qg7 8.Qxg7#
2...Kg8 3.a8=Q+ Kf7 4.Qa7,b7+ (1) Kxf6 5.Qg7+ Kf5 6.Qf7+ (1) Ke4 7.Qxf1 +- (ή με αναστροφή κινήσεων 1.a6! Kg8 2.a7 f1=Q 3.a8=Q+ κλπ).


(Πρόβλημα 309) B. Larsson, (Problem 5. TT 1954, Δεύτερο Βραβείο εξίσου), s#2

Δοκιμές : {1.Qa3+? / Qa8? / Qc8? / Sg3? / Sh5-f6? e3!}, {1.Qb4? / Se3? g3!}.

Κλειδί : 1.Sd5-f6! (zz)
1...g3 2.Qa8 (2.5) g2#
1...e3 2.Bg3 (2.5) e2#

Συμμετρική θέση με ασύμμετρη λύση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: