Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2009-01-25, ISC Κατηγ1 Γύρος2

Έγινε ο Πέμπτος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009 παράλληλα σε πολλές χώρες (δες εξαγγελία και την κατάταξη των συμμετασχόντων λυτών).

Από τον ISC 2009 παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 2ου Γύρου της 1ης Κατηγορίας (πιό δύσκολα προβλήματα, με διεθνή αξιολόγηση των λυτών) για να εξασκηθείτε.
Πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).


(Πρόβλημα 300)
O. Wielgos,
Die Schwalbe 1962
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (10 + 9)
[1rs5/5Q2/2p3pb/2p1P3/3SkP2/5SpP/s1PP4/3B2K1](Πρόβλημα 301)
V. Sichev,
Memorial Nabokova 1994, e.E.,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (11 + 3)
[7K/1pp3B1/6P1/4R2P/3ppk1P/RS3p1P/2r2P2/b4S1s](Πρόβλημα 302)
V. Pachman,
Δεύτερο Βραβείο, Schach 1959,
Ματ σε 4 κινήσεις.
#4 (7 + 7)
[5q2/p1B3p1/k1S1B1P1/S7/P5K1/4pp2/1s6/8](Πρόβλημα 303)
S. Hornecker & M. Minski,
Original, Problem-Forum 2009,
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (7 + 6)
[8/8/3s2r1/p2Pkr2/7K/4SRp1/7P/6SR](Πρόβλημα 304)
R. Arnold,
Original,
Βοηθητικό σε 5 κινήσεις.
h#5 (5 + 7)
[1s6/8/1Kp5/4q3/5p2/3p1P2/P1bP4/S3k3](Πρόβλημα 305)
W. A. Shinkman,
Pittsburgh Post, 1924,
Αντίστροφο σε 3 κινήσεις.
s#3 (7 + 8)
[K1Ss2s1/p1k1P2R/4pB2/2bQ4/8/q7/2R3b1/8]

Οι λύσεις των προβλημάτων
Με έντονη γραφή είναι οι βαθμοί, συνολικά 5 για κάθε σωστή λύση.

(Πρόβλημα 300) O. Wielgos, (Die Schwalbe 1962), #2

Δοκιμές : {1 Qf7xg6+? Ke4-d5!}, {1.d2-d3+? Ke4-e3!}, {1.Sd4-e2? Bh6xf4!}, {1.Sd4-e6? Rb8-b5!}.

Κλειδί : 1.Sd4-f5! (5) [2.Sf5xg3#]
1...g6xf5 2.Qf7-c4#
1...Bh6xf4 2.d2-d3#
1...Ke4xf4 2.Sf5-d6#


(Πρόβλημα 301) V. Sichev, (Memorial Nabokova 1994, e.E.), #3

Δοκιμές : {1.Bg7-h6+? Kf4xe5!}, {1.Re5-f5+? Kf4xf5!}, {1.Sb3xd4? Ba1xd4!}, {1.Sb3-c5? Rc2xc5!}, {1.Ra3-a8? Rc2-c6!}, {1.Ra3-a5? b7-b5!}.

Κλειδί : 1.Sb3-d2! [2.Re5xe4+ (0.5) Kf4-f5 3.Ra3xf3#]
1...d4-d3 2.Re5xe4+ (0.5) Kf5 3.Sf1-e3#
1...Ba1-c3 2.Sd2-c4 (1) [3.Bg7-h6#]
1...Rc2-c3 2.Re5-d5 (1) [3.Bg7-h6#]
1...Rc2xd2 2.Ra3-a8 (1) [3.Ra8-f8#]
___2...Sh1-g3 3.f2xg3#
1...e4-e3 2.Ra3xe3 (1) [3.Bg7-h6# / Re3-e4# / Re3xf3#]
___2...Sh1-g3 3.Bg7-h6# / Re3xf3# / f2xg3#
___2...Sh1xf2 3.Bg7-h6# / Re3xf3#
___2...Rc2-c3, Rc2xd2 3.Bg7-h6# / Re3-e4#
___2...d4xe3 3.f2xe3#


(Πρόβλημα 302) V. Pachman, (Schach 1959, Δεύτερο Βραβείο), #4

Δοκιμές : {1.Bc7-d8? Qf8xd8!}, {1.Be6-c4+? Sb2xc4!}, {1.Be6-c8+? Qf8xc8+!}, {1.Sc6-b4+? Qf8xb4+!}, {1.Sc6-d8? Qf8-b4+!}, {1.Sc6-b8+? Qf8xb8!}, {1.Kg4-h4? Qf8-f4+!}, {1.Kg4-g5? Qf8-c5+!}, {1.Kg4-g3? Qf8-d6+!}.

Κλειδί : 1.Kg4-h3! [2.Sc6-b4+ Qf8xb4 3.Be6-c8+ (2) Qb4-b7 4.Bc8xb7#] (η bQ είναι υπερφορτωμένη, γιατί πρέπει να εστιάζει την επιτήρησή της στα b4, b8 και c8)
1...Qf8-h8+
___2.Kh3-g3 [3.Sc6-b4#]
___2...Qh8-b8? 3.Sc6xb8#
___2...Sb2-d3 / Sb2xa4 3.Be6-c4#
___2...Qh8-h2+
______3.Kg3xh2 [4 Be6-c8# / Sc6-b4# / Sc6-b8#]
______3...Sb2-d3 4.Be6-c4# / Be6-c8# / Sc6-b8#
______3...Sb2xa4 4.Be6-c4#
___2...Qh8-h3+
______3.Kg3xh3 [4.Be6-c8# / Sc6-b4# / Sc6-b8#)]
______3...Sb2-d3 4.Be6-c4# / Be6-c8# / Sc6-b8#
______3...Sb2xa4 4.Be6-c4#
___2...Qh8-h4+
______3.Kg3xh4 [4. Be6-c8# / Sc6-b4# / Sc6-b8#]
______3...Sb2-d3 4.Be6-c4# / Be6-c8# / Sc6-b8#
______3...Sb2xa4 4.Be6-c4#
___2...Qh8-f8 3.Be6-c8+ (3) Qf8xc8 4.Sc6-b4#


(Πρόβλημα 303) S. Hornecker & M. Minski, (Original, Problem-Forum 2009), +

Κλειδί : 1.Sg4+! (1)
(όχι 1.Rxf5? Sxf5+! 2.Sxf5 Kxf5 3.Sf3 gxh2 4.Sxh2 Ke4 5.Rd1 Rd6 6.Sg4 a4 7.Kg3 a3 8.Kf2 a2 = ,
ούτε 1.hxg3? Rxf3 2.Sxf3+ Ke4 = ,
ούτε 1.Rxg3? Rh6+! 2.Kg4 Rf4+ 3.Kg5 Sf7#)
1...Rxg4+
2.Kxg4 Rg5+
3.Kxg5 (1) Se4+
4.Kg4 g2
5.Rf1 (2) gxh1=Q
6.Sf3+ Kxd5
7.Rxh1 Sf2+
8.Kg3 Sxh1+
9.Kg2 Kc4
(όχι 9...a4 10.Sd2 a3 11.Sb1 a2 12.Se3+ +- )
10.Sd2+ (1) Kc3
11.h4 +-


(Πρόβλημα 304) R. Arnold, (Original), h#5

Κλειδί : 1.c5! (κάνει χώρο για τον bS στην πέμπτη κίνηση) Kb5
2.Qb2+ (η bQ πέρασε πάνω από το κρίσιμο c3) Kxc5
3.Kxd2 (αυτό πρέπει να γίνει πριν κινηθεί ο wS) Sb3+
4.Kc3 (αδειάζει το d2 για τον wS) Sd2
5.Sc6 (μοναδική κίνηση αναμονής) Se4# (5)


(Πρόβλημα 305) W. A. Shinkman, (Pittsburgh Post, 1924), s#3

Δοκιμές : {1.e8=Q+? / e8=S+? / e8=R+? / exd8=B+? / exd8=S+? / Be5+? Kxc8!}, {1.exd8=R+? Se7!}, {1.Qb7+? Sxb7!}.

Κλειδί : 1.Rh8! [2.exd8=B+ Kxc8 3.Qc6+ / Qb7+ (0.5) Bxc6# / Bxb7#]
1...exd5 2.exd8=Q+ Kc6 3.Sxa7+ (1) Qxa7#
1...Kxc8 2.exd8=R+ Kc7 3.Qb7+ (1) Bxb7#
1...Sc6 2.e8=S+ Kxc8 3.Qxc6+ (1) Bxc6#
(το πρόβλημα είναι αλουμβάντλουνγκ, αφού πέτυχε τις τέσσερις προαγωγές)
1...Sxe7 2.Be5+ Kxc8 3.Qb7+ (1) Bxb7#
1...Bf1, Bh3 2.Qxd8+ Kc6 3.Sxa7+ (0.5) Qxa7#

Δεν υπάρχουν σχόλια: