Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2009-01-25, ISC Κατηγ2 Γύρος2

Παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 2ου Γύρου της 2ης Κατηγορίας (πιό εύκολα προβλήματα, τέσσερα ανά γύρο), από τον Πέμπτο Διεθνή Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009, για να εξασκηθείτε.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).


(Πρόβλημα 310)
A. C. White,
Good Companions, 1923
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (7 + 3)
[3R3K/8/5Q2/8/5S2/1B6/2PB4/1qbk4](Πρόβλημα 311)
H. Ahues,
Δεύτερο Βραβείο, Die Schwalbe, 1977
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8 + 10)
[2q2QB1/4p1R1/2p1S1r1/4pb2/2S5/B1Kp4/P3R3/rk5s](Πρόβλημα 312)
O. Wuerzburg,
British Chess Magazine, 1896
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (3 + 4)
[8/pk1B4/p7/2K1p3/8/8/4Q3/8]
(Πρόβλημα 313)
S. Eberle,
Πρώτο Βραβείο, problem, 1960
Βοηθητικό σε 2 κινήσεις.
h#2 (4 + 10)
[B5Rb/8/8/1r6/8/1r1p4/1Q1p2qs/1Ks2b1k]

Οι λύσεις των προβλημάτων
Με έντονη γραφή είναι οι βαθμοί, συνολικά 5 για κάθε σωστή λύση.


(Πρόβλημα 310) A. C. White, (Good Companions, 1923), #2

Δοκιμές : {1.Bxc1+? Ke1!}, {1.Ba5+? / Bb4+? / Bc3+? Bd2!}.

Κλειδί : 1.Qf6-a1! (5) (zz) (Η wQ μισοκαρφώνει τα μαύρα κομμάτια και επιτρέπει την λειτουργία των δύο μπαταριών, Πιονιού-Αξιωματικού και Αξιωματικού-Πύργου).
1...Qxa1+ / Bb2+ 2.c3#
1...Qb2+ 2.Bc3#
1...Qxb3 2.Qxc1#
1...Bxd2 2.Qxb1#


(Πρόβλημα 311) H. Ahues, (Δεύτερο Βραβείο, Die Schwalbe, 1977), #2

Δοκιμές : {1.Qxf5? Sf2!}, {1.Sd4? exd4+!}, {1.Sd2+? / Re1+? Kxa2!}, {1.Rb2+? Kc1!}.
Στις επόμενες δοκιμές ο Λευκός προσπαθεί να ανοίξει την διαγώνιο a2-g8 με αναχώρηση Ίππου από το e6 για να προστατεύει το Πιόνι στο a2 όταν σηκωθεί και ο Sc4, και ο Μαύρος την κλείνει βάζοντας ένα κομμάτι στο e6. Δείτε αυτές τις άμυνες και μετά το κλειδί.
{1.Sd8? (εμποδίζει το 2.Qb8) Qe6!},
{1.Sg5? (εμποδίζει το 2.Rg1) Re6!},
{1.Sf4? (εμποδίζει το 2.Qf1) Be6!},
{1.Sc5? (εμποδίζει το 2.Qb4) e6!}.

Κλειδί : 1.Sc7! (5) [2.Sd2#]
1...Qe6 / Re6 / Be6 / e6 2.Qb8# / Rg1# / Qf1# / Qb4#
1...Rxa2 2.Re1#


(Πρόβλημα 312) O. Wuerzburg, (British Chess Magazine, 1896), #3

Δοκιμές : {1.Kd6? Kb6!}, {1.Qf1? / Qf3+? / Qc4? / Qb2+? / Qe4+? / Qg2+? Kc7!}, {1.Qh5? / Qxe5? a5!}, {1.Qxa6+? Kxa6!}.

Κλειδί : 1.Bh3! (1) [2.Qg4 (1) και 3.Qc8#]
1...a5 2.Qa6+ (3) (θυσία για καθοδήγηση του bK)
___2...Kc7, Kb8, Ka8 3.Qc8#
___2...Kxa6 3.Bc8#


(Πρόβλημα 313) S. Eberle, (Πρώτο Βραβείο, problem, 1960), h#2

Κλειδί : 1.Kg1! (αλλάζει το κάρφωμα διαγωνίου σε κάρφωμα στήλης)
1...Ka1 (αλλάζει το κάρφωμα στήλης σε κάρφωμα διαγωνίου)
___2.Qg7 (η bQ μετακινείται στην γραμμή καρφώματος και καρφώνει την wQ)
___2...Qd4# (5) (η wQ μετακινείται στην γραμμή καρφώματος και δίνει σαχ ενώ επιτηρείται από την καρφωμένη bQ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: