Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

ISC_5 2009 Διεθνής Διαγ Λύσης

Ο 5ος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης (ISC, International Solving Contest) θα διεξαχθεί την Κυριακή 25-01-2009 ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Ακολουθεί η ελληνική ανακοίνωση.

5ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Η Διαρκής Επιτροπή της FIDE για το Καλλιτεχνικό Σκάκι (PCCC, Permanent Commission for Chess Compositions) προκηρύσσει τον 5ο Διεθνή Παράλληλο Διαγωνισμό Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα στις χώρες που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Για την Ελλάδα, η ημερομηνία διεξαγωγής είναι η Κυριακή 25 Ιανουαρίου, 10:30 ώρα Ελλάδας, και ο τόπος διεξαγωγής είναι η αίθουσα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Λεωφ. Συγγρού 25, 4ος όροφος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο τμήματα: το πρώτο προορίζεται για έμπειρους λύτες και τα αποτελέσματα μετρούν για απόκτηση βαθμών διεθνούς αξιολόγησης. Το δεύτερο τμήμα απευθύνεται σε λιγότερο έμπειρους λύτες, θα περιλαμβάνει ευκολότερα προβλήματα και τα αποτελέσματα δεν θα μετρήσουν για απόκτηση βαθμών διεθνούς αξιολόγησης. Και τα δύο τμήματα θα είναι δύο γύρων με έξι (6) προβλήματα προς λύση στον κάθε γύρο (δηλ. ένα ορθόδοξο 2 κινήσεων, ένα ορθόδοξο 3 κινήσεων, ένα ορθόδοξο πολλών κινήσεων, μία σπουδή, ένα βοηθητικό και ένα αντίστροφο ανά γύρο). Ο χρόνος σκέψης για κάθε γύρο είναι δύο (2) ώρες, ενώ προβλέπεται διάλειμμα μισής ώρας μεταξύ τους. Η κατάταξη θα γίνει με βάση τους βαθμούς που θα συγκεντρώσει κάθε λύτης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, δεύτερο κριτήριο είναι ο συντομότερος χρόνος.

Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού στην Ελλάδα έχει η Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της ΕΣΟ. Για κάθε χώρα έχει ορισθεί από την PCCC ένας «τοπικός» διοργανωτής (local controller), για την Ελλάδα ο Χάρης Φουγιαξής. Ο κάθε τοπικός διοργανωτής θα λάβει, στο διάστημα 16-19 Ιανουαρίου 2009, όλο το απαραίτητο υλικό (προβλήματα προς λύση, φύλλα απαντήσεων, φύλλα βαθμολόγησης, κανονισμοί, κ.λπ.) και αναλαμβάνει να εξασφαλίσει το αδιάβλητο και την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Με το τέλος του διαγωνισμού βαθμολογεί τις απαντήσεις των λυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που του έχει σταλεί, ανακοινώνει τα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες (το αργότερο μέχρι 29 Ιανουαρίου 2009) φροντίζει τις ενστάσεις (υποβαλλόμενες το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2009), κρατά αντίγραφα από όλα, και αποστέλλει τα φύλλα απαντήσεων των διαγωνιζόμενων (πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι 03 Φεβρουαρίου 2009) για τελικό έλεγχο στον «κεντρικό» οργανωτή του διαγωνισμού, τον Γερμανό Axel Steinbrink.

Ο «κεντρικός» οργανωτής επανελέγχει τις βαθμολογίες και διανέμει τα συνολικά αποτελέσματα στους «τοπικούς» οργανωτές και στους αντιπροσώπους χωρών στην PCCC, (το αργότερο μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2009). Τυχόν ενστάσεις πρέπει να σταλούν στον «κεντρικό» οργανωτή μέχρι 13 Μαρτίου 2009. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων, ο «κεντρικός» οργανωτής ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα στην PCCC (όπου προεδρεύει ο Uri Avner) μέχρι 30 Μαρτίου 2009. Ο πίνακας με τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της PCCC μέχρι 30 Απριλίου 2009.

http://www.saunalahti.fi/~stniekat/pccc/index.htm
http://www.geocities.com/solvingchess/

Η κατάταξη των λυτών θα είναι ατομική, δεν προβλέπεται κατάταξη χωρών.

Τα αποτελέσματα των λυτών (στο κύριο τμήμα) θα συνυπολογιστούν με αυτά του Πανελλήνιου Διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο, για την κατάρτιση της εθνικής ομάδας, η οποία θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λύσης τον Σεπτέμβριο, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Υποβολές συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009. Υπάρχει αριθμητικό όριο 30 συνολικά συμμετοχών (συμπεριλαμβάνονται και τα δύο τμήματα) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υπεύθυνος: Χάρης Φουγιαξής, τηλ. 210-9491442 (πρωί), 210-8653077 (βράδυ), 697-9126087Ακολουθεί η οδηγία για τους κατά τόπους διοργανωτές.

5th INTERNATIONAL SOLVING CONTEST (ISC)
SUNDAY JANUARY 25th 2009

The International Solving Contest next year will take place on Sunday January 25th 2009. The event is happening simultaneously in all participating countries.
There will be two sections: one for the experienced solvers. In this section solvers can obtain rating points. The second section is intended for weaker, inexperienced solvers and for youth.
As delegate you have to appoint a local controller who can be trusted on the responsible task of organizing this contest in your country. If you find it appropriate this contest may be organized in more than one location in your country. But
for each location a local controller must take the responsibility. It is absolutely required that the local controller must dispose of an e-mail address. The delegate will thus indicate this e-mail-address.
The contest will consist of two rounds with six problems each, i.e. for each round a #2, #3, #n, EG, h#n and s#n.
For each round, the solving time is two hours.
To prevent possible irregularities it is essential that the start of the contest must be at the same time in each country.
This means CET (Central European Time) at 11 hr. Local time must meet this CET. Between the two rounds a break is foreseen of minimum 0,5 hr and max 1,5 hr, at the option of the local controller.

The local controller will receive between 16th and 19th January 2009 the following Word-format documents by e-mail:
For each round, a sheet with the problems.
For each round, a sheet for writing the solutions.
For each round, a sheet with the solutions and their marking.
A form for summarizing the results.

The task of the local controller is:
The organizing of the local contest. Note: It is allowed that countries have a combined organization.
Participants may also be of a different country.
The announcement in local magazines.
The invitation of the local participants.
The reproduction of the various sheets for the solvers.
The checking of the solutions and point-giving.
Announcing the provisional results to the solvers, ultimately on January 29th 2009.
The handling of possible claims, which should reach him by January 31st 2009.
The e-mailing of the results. This must reach the central controller by e-mail not later than on February 2nd 2009.
The mailing of the original solving sheets to the central controller, no later than the February 3rd 2009 (postmarked).
The solving sheets may also be scanned and sent to the central controller by e-mail. This is recommended to save time (and money for you).
The local controller should keep a photocopy of the original solving sheets to ensure a back-up.

The post-address is: Axel Steinbrink, Rotdornstr. 67, D-47269 Duisburg, Germany
The e-mail address is: axel.steinbrink@gmx.de (This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it).
The delegate and the local controller will send a copy of all e-mails to Peter Bakker and Ward Stoffelen.
Their e-mail-addresses are: pabchess@cs.com (This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it)
and ward.stoffelen@versatel.be (This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it).

The central controller checks the markings and distributes the final result to the various local controllers and to the delegates not later than February 27th 2009. Appeals to be sent to the central controller not later than March 13th 2009.
After handling possible appeals, the central controller will present the results and his report to the subcommittee (Chairman Uri Avner) by March 30th 2009. After review the results will be presented on the PCCC-website by April
30th 2009.
The final results of this contest will take the form of individual ranking. No ranking per country will be provided by the central committee (although any country may do this for itself).
The name of the locally appointed controller must reach the central controller by e-mail no later than December 15th 2008.

Thank you for your cooperation,
Axel Steinbrink
Central controller ISC 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: