Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Israel 6th Solving Contest, Results


(Φωτογραφία: Π. Σκλαβούνος)


Problems Cat1

https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6Y1FBcnVwQVlRMGxSUXBrZU0zejlrZm9VdTNn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6ckVDaDNfOWs1UGxhaW1XRVlIM0JwZ1FuTkRR/view?usp=sharingProblems Cat2

https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6VXdfTHpHVTlWY0sxZ19tX1FXSEE5VWd4WHYw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6TncyemEwb2JFNmZyMXFRaHdpV0Ewb0YybGlv/view?usp=sharingSolutions Cat1

https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6V090RmFBeWxHZGczUHIxUWV0cFZXdk1MdFFz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6MjA1bkphTVI2bklHOTk3NEQ1STlGLV92cmNn/view?usp=sharingSolutions Cat2

https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6b2wwbWtFbWJvRUtOeGdKVlIxcVA5UUlBU2dV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6N19hX2NHX2dDMEZPNGV2QnBJVks2Z1dIbVNn/view?usp=sharingResults

https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6SDJnQm9OSGpxNFROd01DcmZwQ2x5SF9HRW1v/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6ZTNMSFZBTWRTU0Vtekx1U3dFUnVZemo0ZlNN/view?usp=sharingΔεν υπάρχουν σχόλια: