Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Βραβευμένα προβλήματα με Έλληνα συνθέτη, 2012

2012


Σε 1 διεθνή διαγωνισμό, 1 βραβευμένη σύνθεση από δύο Έλληνες συνθέτες.
Τελευταία ενημέρωση : 26/12/2015

Καλκαβούρας Ιωάννης, Μανωλάς Εμμανουήλ

   

Πρόβλημα-2012-01
Καλκαβούρας Ιωάννης (Kalkavouras Ioannis), Μανωλάς Εμμανουήλ (Manolas Emmanuel)
2nd Commendation, Problem-6 01/2012
Πηγή: http://www.problemiste.fr/#/2012/4200366, Section #3/n
2R1RB2/bs1p1p2/5k1K/2pp1Pps/rPPp2P1/3p4/1r3P2/8 (9 + 13)
#10

Δοκιμές: {1.Re1?  [2.Be7#]  Re2!}, {1.Be7+? Ke5 2.Bd8+ Kf4!}

Κλειδί: 1.f4! [2.Be7# / fxg5#]
1…gxf4 2.Be7+!  Ke5 3.Bd8+ Kd6 4.Bc7+ Kc6 5.b5+! Rxb5
6.Bd8+ Kd6 7.Be7+ Ke5 8.Bf8+ Kf6 9.Re1 [10.Be7#]

Βασιλική πορεία, Περίπατοι και επιστροφές του wB και του bK, Μπαταρία de Siers, Λογικό πρόβλημα, Anderssen, Λευκή μπαταρία, Urania (το Be7+ είναι κίνηση δοκιμής, απειλή και βαριάντα).

Un des rares problemes multicoups pendulaires logiques du concours, que j’affectionne beaucoup par ailleurs. Malheureusement, la composition n’est pas totalement reussie. La Tour blanche c8 totalement inutile dans le tableau de mat nuit a l’esthetique. De plus, j’aurais espere un tableau de mat plus joli.
Ralf Kraetschmer
Neckargemund 4/01/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: