Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Τελευταίες βραβεύσεις του 2012

Την τελευταία ημέρα του 2012 ανακοινώθηκε η βράβευση για τον διαγωνισμό "Mark A. Ridley-50 Jubilee Tourney", την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο έγγραφο http://www.matplus.net/pub/ul/MarkRidley50JT.pdf

Από Ελληνικής πλευράς έχουν βραβευθεί τρεις συνθέσεις :

Θέμης Αργυρακόπουλος, Έπαινος

Θέμης Αργυρακόπουλος και Κώστας Πρέντος, Έπαινος

Εμμανουήλ Μανωλάς, 1η Εύφημη Μνεία
Σε άλλη σημερινή ανακοίνωση βράβευσης, ο Κώστας Πρέντος (ως USA, αφού μένει στο Αλμπουκέρκι) πήρε έναν έπαινο. Διαβάστε εδώ : http://juliasfairies.com/tourneys/tourneys-results/award-christmas-blitz-jf2012/

Δεν υπάρχουν σχόλια: